Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp

Bài viết này giải thích cách hoạt động của Chiến lược đặt giá thầu tự động tối đa hóa số lượt nhấp và các chế độ cài đặt của chiến lược này. Nếu bạn chưa biết loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào phù hợp với mình, thì trước tiên hãy xem lại bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động.

Cách hoạt động

Chiến lược tối đa hóa số lượt nhấp là một chiến lược đặt giá thầu tự động giúp bạn đặt giá thầu để có được số lượt nhấp tối đa trong phạm vi ngân sách của mình. Bài viết này giải thích về cách hoạt động của chiến lược đặt giá thầu tự động Tối đa hóa số lượt nhấp và các chế độ cài đặt của chiến lược này.

Bạn có thể sử dụng Chiến lược tối đa hóa số lượt nhấp cho một chiến dịch đơn lẻ hoặc thiết lập chiến lược đó dưới dạng một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư. Chiến lược danh mục đầu tư sẽ nhóm nhiều chiến dịch lại thành một chiến lược duy nhất.

Hạn mức giá thầu CPC tối đa

CPC (chi phí mỗi lượt nhấp) tối đa cho phép bạn đặt giới hạn cho giá thầu khi sử dụng chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa số lượt nhấp. Chế độ này cho phép bạn kiểm soát số tiền tối đa mà bạn muốn trả cho mỗi lượt nhấp. Nếu bạn không nhập giới hạn giá thầu CPC tối đa, Google Ads sẽ điều chỉnh giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.

Lưu ý: Các mức điều chỉnh giá thầu được áp dụng bên cạnh giới hạn giá thầu CPC tối đa mà bạn đã đặt.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false