O ponujanju za povečanje števila klikov

Povečanje števila klikov je samodejna strategija ponujanja, ki nastavi vaše ponudbe tako, da vam zagotovi kar največ klikov v okviru vašega proračuna. V tem članku je pojasnjeno, kako deluje samodejna strategija ponujanja vrste »Povečanje števila klikov« in kakšne nastavitve ima.

Preden začnete

Če še ne veste, katera vrsta samodejnih strategij ponudb bi bila najprimernejša za vas, najprej preberite več o samodejnih strategijah ponudb.

Opomba: samodejne ponudbe se zdaj imenujejo »Povečanje števila klikov«

Ker je strategija ponudb »samodejno ponujanje« samo eden od številnih načinov za samodejno upravljanje ponudb v programu Google Ads, smo se odločili, da bomo to strategijo poimenovali bolj opisno: »Povečanje števila klikov«. Strategija ponujanja »Povečanje števila klikov« deluje enako kot samodejno ponujanje, poleg tega je mogoče to strategijo nastaviti kot portfeljsko strategijo ponujanja. Več o portfeljski strategiji ponujanja 

Delovanje

Google Ads se osredotoča na povečanje števila klikov za oglaševalske akcije in obenem porablja ciljni znesek. Če ne določite ciljnega zneska porabe, bo Google Ads poskušal uporabiti preostali dnevni proračun katere koli oglaševalske akcije, ki uporablja to strategijo ponudb.

Nastavite lahko razpored oglasov po meri za prikazovanje oglasov ob določenih dneh ali urah ter uporabite strategijo vrste »največ možnih klikov«, da se osredotočite na povečanje števila klikov ob teh dnevih in urah.

Strategijo »Povečanje števila klikov« lahko uporabite za posamezno oglaševalsko akcijo ali pa jo nastavite za portfeljsko strategijo. Pri portfeljskih strategijah je več oglaševalskih akcij uvrščenih skupaj v eno strategijo. Več o tem

Nastavitve

Omejitev najvišje ponudbe za CPC

S strategijo ponujanja »Povečanje števila klikov« lahko nastavite omejitev za ponudbe. Omogoča vam, da nadzirate najvišji znesek, ki ste ga pripravljeni plačati za posamezen klik. Če ne vnesete omejitve za najvišjo ponudbo za CPC, Google Ads prilagodi vaše ponudbe tako, da vam poskusi zagotoviti, da prejmete čim več klikov in za to porabite ciljni znesek porabe.

Ciljna poraba

Ciljna poraba je znesek, ki ste ga pripravljeni porabiti vsak dan za vse oglaševalske akcije, ki uporabljajo to strategijo ponudb.  Za razliko od proračuna pri ciljni porabi ni fiksne omejitve. Dnevna poraba lahko včasih presega ciljno porabo, odvisno od preostalega proračuna in nihanj v cenah klikov.

Če ne vnesete zneska ciljne porabe, bo Google Ads poskušal doseči vaše cilje za samodejne ponudbe, obenem pa bo ostajal v okviru vašega dnevnega proračuna (ali proračunov, če ste strategijo uporabili za več oglaševalskih akcij z različnimi proračuni).

Tudi če nastavite ciljno porabo, ki presega vaš dnevni proračun, bo skupna poraba za posamezno oglaševalsko akcijo kot običajno omejena z njenim dnevnim proračunom (ob upoštevanju standardnega prepogostega prikazovanja).

Primer

Denimo, da imate dnevni proračun v višini 100 evrov. Za upravljanje nekaterih oglaševalskih akcij uporabljate ročne ponudbe, za upravljanje ostalih pa strategijo ponudb »Povečanje števila klikov«. Če ne nastavite zneska ciljne porabe, bo Google Ads najprej porabil znesek, ki ga potrebujejo ročno upravljane oglaševalske akcije. Nato bo skušal dobiti čim več klikov, pri čemer bo porabil preostanek proračuna 100 evrov.

Z drugimi besedami: znesek proračuna, porabljen za to strategijo ponudb (ne glede na to, ali določite ciljno porabo), je vedno podrejen vsem drugim ponudbam. Za primer spet vzemimo dnevni proračun oglaševalske akcije v višini 100 evrov. Recimo, da imate oglaševalsko akcijo, ki vključuje tako ročne ponudbe kot prilagodljivo strategijo ponudb s ciljno porabo v višini 50 evrov. Če oglaševalske akcije z ročnimi ponudbami običajno porabijo 80 evrov, bo dejanska ciljna poraba omejena na 20 evrov (čeprav bo v računu vseeno prikazana ciljna poraba v višini 50 evrov).

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?