Ponuky na maximalizáciu kliknutí

Podpora ponúk s cieľovými výdavkami pri vytváraní kampane bola ukončená. Priemerné denné rozpočty predstavujú teraz jediný spôsob, ako určiť výdavky na kampane pomocou portfóliových stratégií na maximalizáciu kliknutí. Ďalšie informácie o ukončení podpory cieľových výdavkov

Maximalizácia kliknutí predstavuje stratégiu automatických ponúk, ktorá nastavuje ponuky tak, aby ste v rámci rozpočtu získali čo najviac kliknutí. V tomto článku sa dozviete, ako stratégia automatických ponúk na maximalizáciu kliknutí funguje a aké má nastavenia.

Skôr než začnete

Ak ešte neviete, ktorý typ stratégie automatických ponúk je pre vás vhodný, najskôr si prečítajte o stratégiách automatických ponúk.

Poznámka: Automatické ponuky boli premenované na maximalizáciu kliknutí.

Keďže stratégia ponúk známa ako automatické ponuky je iba jeden z mnohých spôsobov automatizácie ponúk v službe Google Ads, pomenovali sme túto stratégiu výstižnejšie: maximalizácia kliknutí. Stratégia ponúk na maximalizáciu kliknutí funguje rovnako ako automatické ponúkanie cien, pričom ponúka doplňujúcu možnosť nastaviť ju ako portfóliovú stratégiu ponúk. Ďalšie informácie o portfóliových stratégiách ponúk

Ako to funguje

Google Ads sa zameriava na zvýšenie počtu kliknutí v kampaniach, pričom míňa určitú cieľovú sumu. Ak nezadáte sumu cieľových výdavkov, Google Ads sa pokúsi použiť zostávajúci denný rozpočet ľubovoľnej kampane pomocou tejto stratégie ponúk.

Ak chcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali iba v určité dni alebo v konkrétnych časoch, môžete nastaviť vlastné rozvrhovanie reklám a pomocou stratégie maximalizácie kliknutí sa zamerať na zvýšenie počtu kliknutí počas týchto dní a časov.

Maximalizáciu kliknutí môžete použiť pre jednu kampaň alebo ju nastaviť ako portfóliovú stratégiu. Portfóliové stratégie zoskupujú viacero kampaní do jedinej stratégie. Ďalšie informácie

Limit maximálnej CZK

Pri používaní stratégie ponúk na maximalizáciu kliknutí môžete nastaviť limit pre cenové ponuky. Tento limit vám umožňuje stanoviť maximálnu sumu, ktorú chcete zaplatiť za jednotlivé kliknutia. Ak limit maximálnej CZK nezadáte, Google Ads upraví vaše ponuky tak, aby ste získali čo najviac kliknutí, pričom miniete sumu cieľových výdavkov.

Cieľové výdavky

Cieľové výdavky už viac nie sú k dispozícii na zjednodušenie portfóliových stratégií ponúk na maximalizáciu kliknutí. Výdavky na kampane používajúce maximalizáciu kliknutí už budú určovať priemerné denné rozpočty. Ďalšie informácie

Poznámka: Rozdiel medzi cieľovými výdavkami a denným rozpočtom spočíva v tom, že na cieľové výdavky sa nevzťahuje prísne obmedzenie. Vaše denné výdavky môžu byť v závislosti od zostávajúceho rozpočtu a výkyvov cien za kliknutie občas vyššie ako cieľové výdavky. Spoločnosť Google prestala používať cieľové výdavky ako vstup na zjednodušenie stratégií ponúk.

Ak chcete prestať používať cieľové výdavky, môžete postupovať podľa týchto pokynov:

  1. Prihláste sa do svojho účtu Google Ads.
  2. Kliknite na ikonu kľúča v pravom hornom rohu.
  3. Kliknite na Stratégie ponúk.
  4. Vyberte relevantné portfólio s maximalizáciou kliknutí.
  5. Posuňte sa k položke Nastavenia v spodnej časti stránky.
  6. Skontrolujte svoje cieľové výdavky na deň a upravte rozpočet pre kampane v tomto portfóliu.
  7. Odstráňte hodnoty v časti Cieľové výdavky na deň.
  8. Kliknite na Uložiť.

Po odstránení cieľových výdavkov kampaň začne používať na správu výdavkov denný rozpočet vašej kampane.

Používate rozhranie Google Ads API alebo AdWords API? Tu nájdete viac informácií.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory