Ustalanie stawek pod kątem maksymalizacji liczby kliknięć

Maksymalizacja kliknięć to strategia, która automatycznie ustala stawki w taki sposób, by przyciągać maksymalną liczbę kliknięć w ramach ustalonego budżetu. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa strategia określania stawek pod kątem maksymalizacji kliknięć i jakie są jej ustawienia.

Zanim zaczniesz

Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki typ strategii automatycznego ustalania stawek jest dla Ciebie odpowiedni, najpierw poczytaj o strategiach automatycznego ustalania stawek.

Uwaga: automatyczne określanie stawek nazywa się teraz „Maksymalizacja kliknięć”

„Automatyczne określanie stawek” to tylko jeden z wielu sposobów automatyzacji ustalania stawek w AdWords, dlatego postanowiliśmy nadać tej strategii bardziej opisową nazwę: Maksymalizacja kliknięć. Strategia ta działa dokładnie tak samo jak automatyczne określanie stawek, a dodatkowo można ją skonfigurować jako strategię portfolio. Więcej informacji o strategiach portfolio ustalania stawek 

Jak to działa

Google Ads focuses on increasing clicks for your campaigns while spending a target amount. Jeśli nie określisz docelowej kwoty, AdWords spróbuje wykorzystać pozostały budżet dzienny kampanii, w których wdrożysz tę strategię ustalania stawek.

Możesz ustawić niestandardowy harmonogram wyświetlania reklam, by wyświetlać reklamy w pewne dni lub o określonych godzinach, i użyć strategii „Maksymalizuj liczbę kliknięć”, by skupić się na zwiększeniu liczby kliknięć w te dni i o tych godzinach.

Możesz zastosować strategię „Maksymalizuj liczbę kliknięć” w jednej kampanii lub skonfigurować ją jako strategię portfolio, która polega na objęciu wielu kampanii jedną strategią. Więcej informacji

Ustawienia

Limit maksymalnej stawki CPC

You can set a cap on bids when using a Maximize clicks bid strategy. Możesz w ten sposób kontrolować maksymalną kwotę, jaką chcesz płacić za każde kliknięcie. Jeśli nie wpiszesz maksymalnego limitu stawek CPC, AdWords dostosuje Twoje stawki, by zapewnić Ci jak największą liczbę kliknięć w ramach określonej kwoty docelowych wydatków.

Docelowe wydatki

Docelowe wydatki to kwota, jaką chcesz wydawać każdego dnia na wszystkie kampanie korzystające z tej strategii ustalania stawek.  W przeciwieństwie do budżetu docelowe wydatki nie mają sztywnego limitu. Kwota dziennych wydatków może przekroczyć docelowe wydatki w zależności od pozostałego budżetu i wahań kosztów kliknięcia.

Jeśli nie określisz docelowych wydatków, Google Ads spróbuje zrealizować cele automatycznego określania stawek w ramach Twojego budżetu dziennego (lub budżetów, jeśli stosujesz strategię w kilku kampaniach, które korzystają z różnych budżetów).

Nawet jeśli ustawisz docelowy poziom wydatków na poziomie wyższym niż budżet dzienny, suma wydatków w poszczególnych kampaniach będzie zawsze ograniczona przez budżet dzienny (mogą wystąpić standardowe nadmierne wyświetlenia).

Przykład

Załóżmy, że Twój budżet dzienny wynosi 300 PLN. Samodzielnie ustawiasz stawki niektórych ze swoich kampanii, ale stosujesz strategię „ustalania stawek pod kątem maksymalizacji liczby kliknięć” dla reszty. Jeżeli nie ustawisz docelowego poziomu wydatków, AdWords najpierw wyda kwotę wymaganą przez kampanie, dla których samodzielnie ustawiono stawki. Następnie spróbuje uzyskać maksymalną możliwą liczbę kliknięć, wydając kwotę pozostałą z Twojego budżetu wynoszącego 300 PLN.

Innymi słowy, kwota budżetu spożytkowywana przez tę strategię określania stawek, niezależnie od tego, czy ustawiono docelowy poziom wydatków czy nie, zawsze zasila pozostałe budżety. Wróćmy do przykładu budżetu dziennego kampanii w wysokości 300 PLN. Przyjmijmy, że masz kampanię, dla której docelowy poziom wydatków wynosi 150 PLN i w której część stawek ustawiasz samodzielnie, a inną część określa elastyczna strategia. Jeżeli na kampanie, dla których stawki ustawiono ręcznie, normalnie zostałoby przeznaczone 240 PLN, faktyczny docelowy poziom wydatków zostanie ograniczony do 60 PLN (chociaż docelowy poziom wydatków ustawiony na Twoim koncie nadal będzie wynosić 150 PLN).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?