Ustalanie stawek pod kątem maksymalizacji liczby kliknięć

Wycofaliśmy ustawianie docelowych wydatków na etapie tworzenia kampanii. Do określenia wydatków na kampanie, które korzystają ze strategii portfolio „Maksymalizuj liczbę kliknięć”, służą teraz tylko średnie budżety dzienne. Więcej informacji o wycofaniu docelowych wydatków

„Maksymalizuj liczbę kliknięć” to strategia, która automatycznie ustala stawki w taki sposób, by przyciągać maksymalną liczbę kliknięć w ramach ustalonego budżetu. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa strategia określania stawek pod kątem maksymalizacji kliknięć i jakie są jej ustawienia.

Zanim zaczniesz

Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki typ strategii automatycznego określania stawek jest dla Ciebie odpowiedni, najpierw poczytaj o strategiach automatycznego określania stawek.

Uwaga: automatyczne określanie stawek nazywa się teraz „Maksymalizuj liczbę kliknięć”.

„Automatyczne określanie stawek” to tylko jeden z wielu sposobów automatyzacji ustalania stawek w Google Ads, dlatego postanowiliśmy nadać tej strategii bardziej opisową nazwę: „Maksymalizuj liczbę kliknięć”. Strategia ta działa dokładnie tak samo jak automatyczne określanie stawek, a dodatkowo można ją skonfigurować jako strategię portfolio. Więcej informacji o strategiach portfolio ustalania stawek

Jak to działa

Google Ads koncentruje się na zwiększeniu liczby kliknięć dla dowolnej kampanii bez przekraczania docelowej kwoty wydatków. Jeśli nie określisz docelowej kwoty, Google Ads spróbuje wykorzystać pozostały budżet dzienny kampanii, w których wdrożysz tę strategię ustalania stawek.

Możesz ustawić niestandardowy harmonogram wyświetlania reklam, by wyświetlać reklamy w pewne dni lub o określonych godzinach, i użyć strategii „Maksymalizuj liczbę kliknięć”, by skupić się na zwiększeniu liczby kliknięć w te dni i o tych godzinach.

Możesz zastosować strategię „Maksymalizuj liczbę kliknięć” w jednej kampanii lub skonfigurować ją jako strategię portfolio, która polega na objęciu wielu kampanii jedną strategią. Więcej informacji

Limit maksymalnej stawki CPC

Podczas korzystania ze strategii ustalania stawek Maksymalizuj liczbę kliknięć możesz ustawić ograniczenie stawek. Możesz w ten sposób kontrolować maksymalną kwotę, jaką chcesz płacić za każde kliknięcie. Jeśli nie wpiszesz limitu maksymalnej stawki CPC, Google Ads dostosuje Twoje stawki, by zapewnić Ci jak największą liczbę kliknięć w ramach określonej kwoty docelowych wydatków.

Docelowe wydatki

Aby uprościć strategie portfolio ustalania stawek „Maksymalizuj liczbę kliknięć”, wycofaliśmy możliwość ustawiania docelowych wydatków. Do określenia wydatków na kampanie, które korzystają ze strategii „Maksymalizuj liczbę kliknięć”, służą teraz średnie budżety dzienne. Więcej informacji

Uwaga: różnica pomiędzy docelowymi wydatkami a budżetem dziennym polega na tym, że docelowe wydatki nie mają sztywnego limitu. Kwota dziennych wydatków może przekroczyć docelowe wydatki w zależności od pozostałego budżetu i wahań kosztów kliknięcia. Google rezygnuje z opcji wprowadzania docelowych wydatków, aby uprościć strategie ustalania stawek.

Aby zrezygnować z wprowadzania docelowych wydatków, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu.
  3. Kliknij Strategie ustalania stawek.
  4. Wybierz odpowiednie portfolio Maksymalizuj liczbę kliknięć.
  5. Przewiń do sekcji Ustawienia u dołu strony.
  6. Zweryfikuj swoje „Docelowe wydatki dzienne” i dostosuj budżet dla kampanii w tym portfolio.
  7. Usuń wartości z sekcji „Docelowe wydatki dziennie”.
  8. Kliknij Zapisz.

Gdy usuniesz docelowe wydatki, kampania zacznie wykorzystywać do zarządzania wydatkami budżet dzienny przeznaczony dla kampanii.

Korzystasz z interfejsu Google Ads API (AdWords API)? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem