Khắc phục sự cố khi sử dụng tính năng điều chỉnh giá thầu

Bạn gặp sự cố với tùy chọn điều chỉnh giá thầu? Đây là một vấn đề thường gặp và sau đây những gì bạn có thể làm để giải quyết vấn đề này.

Các mức điều chỉnh giá thầu làm cho chiến dịch "bị giới hạn bởi ngân sách"

Lưu ý: Một số mức điều chỉnh giá thầu có thể bị bỏ qua khi sử dụng một số chiến lược đặt giá thầu tự động. Các mức điều chỉnh giá thầu vị trí, thời gian, đối tượng, cuộc gọi và nhân khẩu học đều bị hầu hết các chiến lược đặt giá thầu tự động bỏ qua, ngoại trừ chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp, Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu và Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm.

Nếu bạn đặt mức điều chỉnh cho phép tăng giá thầu, thì giá thầu kết quả có thể giúp bạn tăng số phiên đấu giá mà quảng cáo của bạn đủ điều kiện. Nói cách khác, giá thầu kết quả cao hơn có thể làm cho chiến dịch của bạn trở thành "bị giới hạn bởi ngân sách". Trong trường hợp đó, ngân sách của bạn có thể ngăn bạn nhận tất cả lưu lượng truy cập mới dành cho chiến dịch.

Bạn nên lưu ý rằng chiến dịch "bị giới hạn bởi ngân sách" vẫn có thể chạy thành công và giúp bạn đạt được mục tiêu quảng cáo. Tuy nhiên, nếu chiến dịch có trạng thái "bị giới hạn bởi ngân sách" sau khi bạn đã đặt mức điều chỉnh giá thầu, thì bạn hãy cân nhắc việc tăng ngân sách hoặc giảm giá thầu hay mức điều chỉnh giá thầu để nhận được nhiều lượt nhấp hơn trong phạm vi ngân sách của mình.

Ví dụ

Giả sử bạn đặt giá thầu là 1 đô la và ngân sách trung bình hàng ngày là 100 đô la, chiến dịch của bạn sẽ nhận được khoảng 200 lượt nhấp và chi tiêu 95 đô la mỗi ngày (chiến dịch không có trạng thái "bị giới hạn bởi ngân sách"). Sau đó, bạn đặt mức điều chỉnh giá thầu giúp bạn tăng 100% trở lên (giá thầu kết quả sẽ là 2 đô la) cho các lượt tìm kiếm ở Chicago trên thiết bị di động.

Vì giá thầu kết quả tăng làm cho quảng cáo của bạn đủ điều kiện trong nhiều phiên đấu giá hơn, nên bạn cần phải chi tiêu 150 đô la để nhận được tất cả lượt nhấp có thể có cho lưu lượng truy cập mới có được của mình. Nhưng nếu ngân sách trung bình hằng ngày của bạn vẫn duy trì ở mức 100 đô la Mỹ, thì lưu lượng truy cập sẽ có trạng thái "bị giới hạn bởi ngân sách". Nếu bạn không thay đổi ngân sách trung bình hằng ngày, quảng cáo của bạn có thể nhận được ít lượt nhấp hơn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố