Giới thiệu về mô hình phân bổ

Trên đường dẫn chuyển đổi, khách hàng có thể thực hiện nhiều lượt tìm kiếm và tương tác với nhiều quảng cáo của cùng một nhà quảng cáo. Mô hình phân bổ cho phép bạn chỉ định tín dụng mà mỗi lượt tương tác quảng cáo nhận được khi xảy ra lượt chuyển đổi.

Mô hình phân bổ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động của quảng cáo và có thể giúp bạn tối ưu hóa trong suốt hành trình chuyển đổi.

Bài viết này trình bày về các mô hình phân bổ khác nhau và cách sử dụng các mô hình đó trong Google Ads. Bạn sẽ tìm hiểu cách đặt mô hình phân bổ cho tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và đặt giá thầu cũng như cách so sánh các mô hình thông qua báo cáo phân bổ "So sánh mô hình".

Lưu ý: Hiện tại, bạn chỉ có thể sử dụng mô hình phân bổ cho các lượt nhấp trên Mạng tìm kiếm cũng như Quảng cáo mua sắm trên google.com.vn và không thể sử dụng mô hình này cho các lượt tương tác với quảng cáo nằm ngoài các mạng này.

Lợi ích

Hầu hết các nhà quảng cáo đo lường mức độ thành công của quảng cáo trực tuyến trên cơ sở "lượt nhấp cuối cùng". Điều này có nghĩa là các nhà quảng cáo chỉ định toàn bộ tín dụng chuyển đổi cho quảng cáo mà người dùng nhấp vào cuối cùng và từ khóa tương ứng. Tuy nhiên, mô hình phân bổ này lại bỏ qua các lượt tương tác quảng cáo khác mà khách hàng có thể đã thực hiện trong quá trình dẫn đến lượt chuyển đổi.

Các mô hình phân bổ cho phép bạn kiểm soát tốt hơn mức tín dụng chuyển đổi được phân bổ cho mỗi lượt tương tác quảng cáo. Điều này cho phép bạn:

 • Tiếp cận khách hàng sớm hơn trong chu trình mua hàng: Tìm các cơ hội để tác động đến khách hàng sớm hơn trên đường dẫn chuyển đổi.
 • Phù hợp với doanh nghiệp của bạn: Sử dụng mô hình phù hợp nhất với cách mọi người tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
 • Cải thiện quy trình đặt giá thầu: Tối ưu hóa giá thầu nhờ có thông tin chi tiết hơn về hiệu quả hoạt động của quảng cáo.

Giới thiệu về các mô hình phân bổ khác nhau

Google Ads cung cấp nhiều mô hình phân bổ:

Nhấp chuột cuối cùngLượt nhấp cuối cùng: Chỉ định toàn bộ tín dụng chuyển đổi cho quảng cáo được nhấp cuối cùng và từ khóa tương ứng.

Nhấp chuột đầu tiênLượt nhấp đầu tiên: Chỉ định toàn bộ tín dụng chuyển đổi cho quảng cáo được nhấp đầu tiên và từ khóa tương ứng.

Tuyến tính Tuyến tính: Phân bổ đều tín dụng chuyển đổi cho tất cả các lượt tương tác quảng cáo trên đường dẫn chuyển đổi.

Giảm dần theo thời gian Giảm dựa trên thời gian: Chỉ định mức tín dụng chuyển đổi cao hơn cho các lượt tương tác quảng cáo xảy ra gần với thời gian chuyển đổi hơn. Tín dụng chuyển đổi được phân bổ theo tỷ lệ giảm 1/2 sau 7 ngày. Nói cách khác, mức tín dụng chuyển đổi mà hệ thống gán cho một lượt tương tác quảng cáo xảy ra trước lượt chuyển đổi 1 ngày sẽ bằng một nửa so với lượt tương tác quảng cáo xảy ra trước lượt chuyển đổi 8 ngày.

Dựa vào vị trí Dựa trên vị trí: Phân bổ 40% tín dụng chuyển đổi cho cả lượt tương tác quảng cáo đầu tiên và cuối cùng cùng với từ khóa tương ứng, đồng thời phân bổ đều 20% tín dụng chuyển đổi còn lại cho những lượt tương tác quảng cáo khác trên đường dẫn chuyển đổi.

Theo hướng dữ liệu Theo hướng dữ liệu: Phân bổ tín dụng chuyển đổi dựa trên dữ liệu trước đây của hành động chuyển đổi này. Khác với các mô hình khác, mô hình này sử dụng dữ liệu của tài khoản để tính toán mức tín dụng chuyển đổi thực sự của mỗi lượt tương tác trên đường dẫn chuyển đổi. Lưu ý: Mô hình này chỉ dành cho các tài khoản có đủ dữ liệuTìm hiểu thêm về mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu

Ví dụ

Bạn sở hữu Khách sạn Paulina ở Florence, Ý. Một khách hàng tìm thấy trang web của bạn bằng cách nhấp vào quảng cáo của bạn sau khi thực hiện từng tìm kiếm sau: "khách sạn tuscany", "khách sạn florence", "khách sạn 3 sao florence" và "khách sạn 3 sao paulina florence". Cô ấy đặt phòng sau khi nhấp vào quảng cáo xuất hiện với từ khóa "khách sạn 3 sao paulina florence".

 • Trong mô hình phân bổ "Lượt nhấp cuối cùng", từ khóa cuối cùng, "khách sạn 3 sao paulina florence", sẽ nhận 100% tín dụng cho lượt chuyển đổi đó.
 • Trong mô hình phân bổ "Lượt đầu tiên", từ khóa đầu tiên, "khách sạn tuscany", sẽ nhận 100% tín dụng cho lượt chuyển đổi đó.
 • Trong mô hình phân bổ "Tuyến tính", mỗi từ khóa sẽ nhận mức tín dụng bằng nhau (25% mỗi từ khóa) cho lượt chuyển đổi.
 • Trong mô hình phân bổ "Giảm dựa trên thời gian", từ khóa "khách sạn 3 sao paulina florence" sẽ nhận mức tín dụng chuyển đổi cao nhất vì người dùng đã tìm kiếm từ khóa này gần lúc chuyển đổi nhất. Từ khóa "khách sạn tuscany" sẽ nhận được mức tín dụng chuyển đổi thấp nhất vì được tìm kiếm đầu tiên.
 • Mô hình phân bổ "Dựa trên vị trí" sẽ phân bổ đồng đều 40% tín dụng chuyển đổi cho từ khóa "khách sạn tuscany" và "khách sạn 3 sao paulina florence", đồng thời sẽ phân bổ đồng đều 10% tín dụng chuyển đổi cho từ khóa "khách sạn florence" và "khách sạn 3 sao florence".
 • Trong mô hình phân bổ "Theo hướng dữ liệu",mức tín dụng mà mỗi từ khóa nhận được sẽ tùy theo mức độ đóng góp dẫn đến lượt chuyển đổi.

Để tìm hiểu cách so sánh các mô hình phân bổ này và xem mức độ ảnh hưởng của các mô hình này đối với dữ liệu, hãy xem mục báo cáo "So sánh mô hình" dưới đây.

Giới thiệu về mô hình phân bổ cho lượt chuyển đổi và tính năng đặt giá thầu

Tùy chọn cài đặt "Mô hình phân bổ" trong tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho phép bạn quyết định cách phân bổ các lượt chuyển đổi cho mỗi hành động chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt này cho trang web và các hành động chuyển đổi Google Analytics. Tìm hiểu cách đặt mô hình phân bổ cho các lượt chuyển đổi của bạn

Tùy chọn cài đặt này ảnh hưởng đến phương pháp tính số lượt chuyển đổi trong cột "Lượt chuyển đổi" và "Tất cả lượt chuyển đổi". (Xin lưu ý rằng cột "Lượt chuyển đổi" chỉ tính các hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn trong tùy chọn cài đặt "Bao gồm trong 'Lượt chuyển đổi'".) Ví dụ: nếu bạn chọn mô hình phân bổ "Lượt nhấp đầu tiên", hệ thống sẽ phân bổ tín dụng chuyển đổi cho quảng cáo đầu tiên mà khách hàng đã nhấp vào trước khi hoàn thành một lượt chuyển đổi. Trong báo cáo của bạn, hệ thống sẽ tính số lượt chuyển đổi trong các chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa có liên quan đến quảng cáo được nhấp đầu tiên đó.

Mô hình phân bổ mà bạn chọn chỉ ảnh hưởng đến hành động chuyển đổi áp dụng mô hình đó và chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu của quảng cáo trên Mạng tìm kiếm và Quảng cáo mua sắm.

Tùy chọn cài đặt này cũng ảnh hưởng đến mọi chiến lược giá thầu sử dụng dữ liệu trong cột "Lượt chuyển đổi". Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi, chẳng hạn như Giá mỗi hành động mục tiêu (CPA mục tiêu ), Chi phí mỗi lượt nhấp nâng cao (ECPC ) hoặc Lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (ROAS mục tiêu ), mô hình phân bổ mà bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến cách tối ưu hóa giá thầu.

Nếu sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công, thì bạn có thể thay đổi mô hình phân bổ của mình để đặt giá thầu.

Nếu bạn không biết nên chọn mô hình nào, hãy xem mục báo cáo "So sánh mô hình" dưới đây để so sánh các mô hình phân bổ. Khi dùng thử một mô hình phân bổ mới không theo lượt nhấp cuối cùng, bạn nên thử nghiệm mô hình đó trước và xem mức độ ảnh hưởng của mô hình đó đối với lợi tức đầu tư.

Lưu ý: Việc thay đổi mô hình phân bổ từ "Lượt nhấp cuối cùng" thành "Theo hướng dữ liệu" sẽ giúp bạn xác định lượt tương tác quảng cáo nào mang lại hiệu quả nhất. Mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu chỉ định giá trị cho mỗi lượt tương tác quảng cáo đã đóng góp vào quá trình chuyển đổi và giúp thúc đẩy nhiều lượt chuyển đổi hơn với mức CPA không đổi. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi giá thầu và mục tiêu sau khi chuyển từ mô hình phân bổ "Lượt nhấp cuối cùng" sang mô hình "Theo hướng dữ liệu"

Giới thiệu về báo cáo "So sánh mô hình"

Báo cáo "So sánh mô hình" cho phép bạn so sánh song song 2 mô hình phân bổ khác nhau. Để tìm từ khóa, nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc thiết bị bị coi nhẹ theo lượt nhấp cuối cùng, bạn có thể bắt đầu bằng cặp so sánh sau:

 • So sánh mô hình “Theo lượt nhấp cuối cùng” với mô hình “Theo lượt nhấp đầu tiên” để xác định các từ khóa đang thúc đẩy khách hàng thực hiện các bước trong đường dẫn chuyển đổi nhưng lại không được ghi nhận đúng mức. Điều này đặc biệt có giá trị nếu bạn đang tìm cách thu hút thêm khách hàng mới đến trang web của mình.
 • So sánh mô hình “Theo lượt nhấp cuối cùng” với mô hình “Tuyến tính” để xác định các từ khóa đang hỗ trợ khách hàng thực hiện các bước trong đường dẫn chuyển đổi nhưng lại không được ghi nhận đúng mức. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn giữ liên lạc với khách hàng trong suốt quá trình mua hàng của họ.

Mẹo: Phân tích CPA hoặc ROAS của bạn cho các mô hình phân bổ khác nhau

Bạn có thể sử dụng cột "Chi phí/lượt chuyển đổi" và "Giá trị chuyển đổi/chi phí" trong báo cáo "So sánh mô hình" để so sánh CPA và ROAS cho các mô hình phân bổ khác nhau. Điều này cho phép bạn xác định chiến dịch hoặc từ khóa không được ghi nhận đúng mức khi sử dụng mô hình phân bổ "Lượt nhấp cuối cùng". Sau đó, bạn có thể thay đổi giá thầu dựa trên giá trị thực tế của chiến dịch và từ khóa trên toàn bộ đường dẫn chuyển đổi.

Cách tìm và đặt mô hình phân bổ cho các chuyển đổi

Bạn có thể đặt mô hình phân bổ khi đang thiết lập hành động chuyển đổi hoặc thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để so sánh các mô hình phân bổ và thay đổi mô hình phân bổ cho hành động chuyển đổi hiện tại:

So sánh các mô hình phân bổ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản, sau đó chọn Phân bổ tìm kiếm trong mục "Đo lường".
 3. Nhấp vào Tạo mô hình phân bổ trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào Chiến dịch để chọn một trong các mục sau: Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Từ khóa.
 5. Nhấp vào Nhấp chuột cuối cùng để so sánh: Nhấp chuột cuối cùng, Nhấp chuột đầu tiên, Tuyến tính, Giảm dần theo thời gian hoặc Dựa vào vị trí.
 6. Sử dụng menu thả xuống để chọn các mô hình phân bổ bạn muốn xem và so sánh. Bạn có thể tìm kiếm từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch cụ thể từ hộp tìm kiếm phía trên bảng.

Thay đổi mô hình phân bổ cho hành động chuyển đổi hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản, sau đó chọn Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Trong bảng, hãy chọn lượt chuyển đổi mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách nhấp vào tên của lượt chuyển đổi.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.
 5. Nhấp vào Mô hình phân bổ và chọn một mô hình phân bổ từ menu thả xuống.
 6. Nhấp vào Lưu, sau đó nhấp vào Xong.
 

Theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản

Nếu sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản để theo dõi các lượt chuyển đổi ở cấp tài khoản người quản lý, bạn phải chọn mô hình phân bổ trong tài khoản người quản lý.

Mô hình phân bổ trong các cột báo cáo

Khi thay đổi tùy chọn cài đặt "Mô hình phân bổ" cho một hành động chuyển đổi, bạn chỉ thay đổi phương pháp tính số lượt chuyển đổi trong cột "Lượt chuyển đổi" và "Tất cả lượt chuyển đổi" từ thời điểm đó trở đi. Nếu xem dữ liệu chuyển đổi trước đây của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi áp dụng mô hình phân bổ vừa chọn, bạn có thể thêm cột "mô hình hiện tại" (nằm trong mục "Phân bổ" của trình đơn "Cột"):

 • Lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại)
 • Chi phí/lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại)
 • Tỷ lệ chuyển đổi (mô hình hiện tại)
 • Giá trị chuyển đổi (mô hình hiện tại)
 • Giá trị chuyển đổi/chi phí (mô hình hiện tại)
 • Giá trị chuyển đổi/lượt nhấp (mô hình hiện tại)
 • Giá trị/lượt chuyển đổi (mô hình hiện tại)

Các cột này có thể hữu ích nếu bạn vừa mới thay đổi mô hình phân bổ và muốn biết mức độ ảnh hưởng của mô hình đó đối với dữ liệu chuyển đổi. Bạn có thể so sánh các cột này với các cột theo dõi lượt chuyển đổi thông thường để xem sự thay đổi của dữ liệu sau khi áp dụng mô hình phân bổ bạn vừa chọn.

Giống như cột "Lượt chuyển đổi" thông thường, các cột này sẽ không chứa bất kỳ hành động chuyển đổi nào mà bạn đã chọn không bao gồm trong "Chuyển đổi". Tuy nhiên, các lượt chuyển đổi trên nhiều thiết bị sẽ được bao gồm theo mặc định.

Xin lưu ý rằng các cột này chứa dữ liệu không bị ảnh hưởng bởi mô hình phân bổ mà bạn chọn, chẳng hạn như dữ liệu từ Mạng hiển thị.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố