Par attiecinājuma modeļiem

Ceļā uz reklāmguvumiem klienti var izmantot vairākus meklēšanas vaicājumus un mijiedarboties ar vairākām reklāmdevēja reklāmām. Izmantojot attiecinājuma modeļus, varat izvēlēties, kāda reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta katrai reklāmas mijiedarbībai.

Attiecinājuma modeļi var palīdzēt labāk izprast reklāmu veiktspēju un optimizēt reklāmguvumu ceļus.

Šajā rakstā ir aplūkoti vairāki attiecinājuma modeļi un to izmantošana programmā Google Ads. Jūs uzzināsiet, kā iestatīt attiecinājuma modeli reklāmguvumu uzskaitei un cenu noteikšanai un kā salīdzināt modeļus attiecinājuma pārskatā “Modeļu salīdzināšana”.

Piezīme. Attiecinājuma modeļi ir pieejami tikai klikšķiem uz meklēšanas tīkla reklāmām un pirkumu reklāmām vietnē google.lv; tie pašlaik nav pieejami reklāmu mijiedarbības gadījumiem ārpus šiem tīkliem.

Priekšrocības

Lielākā daļa reklāmdevēju novērtē tiešsaistes reklamēšanas panākumus, pamatojoties uz “pēdējo klikšķi”. Tas nozīmē, ka visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pēdējai noklikšķinātajai reklāmai un ar to saistītajam atslēgvārdam. Tomēr tādējādi tiek ignorēti citi reklāmas mijiedarbības gadījumi klientu ceļā uz reklāmguvumiem.

Izmantojot attiecinājuma modeļus, varat izvēlēties, cik liela reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta katrai reklāmas mijiedarbībai. Tādējādi jums ir pieejamas tālāk minētās priekšrocības.

 • Sasniedziet klientus agrākos iegādes cikla posmos: izmantojiet iespējas ietekmēt klientus agrākos reklāmguvuma ceļa posmos.
 • Piemeklējiet uzņēmējdarbības jomai atbilstošu modeli: izmantojiet modeli, kas vislabāk atbilst tam, kā lietotāji meklē jūsu piedāvājumu.
 • Uzlabojiet cenu noteikšanu: optimizējiet cenas, pamatojoties uz padziļinātu izpratni par savu reklāmu veiktspēju.

Par dažādajiem attiecinājuma modeļiem

Programmā Google Ads ir pieejami vairāki attiecinājuma modeļi.

Pēdējais klikšķisPēdējais klikšķis: visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pēdējai noklikšķinātajai reklāmai un attiecīgajam atslēgvārdam.

Pirmais klikšķisPirmais klikšķis: visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pirmajai noklikšķinātajai reklāmai un attiecīgajam atslēgvārdam.

Lineārs Lineārais: reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta starp visiem reklāmu mijiedarbības gadījumiem reklāmguvuma ceļā.

Samazināšanās laika gaitā Samazināšanās laika gaitā: lielāka reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta tiem reklāmas mijiedarbības gadījumiem, kas notikuši tuvāk reklāmguvuma nodrošināšanas laikam. Vērtība tiek sadalīta, izmantojot septiņu dienu pusperiodu. Citiem vārdiem sakot, reklāmas mijiedarbība, kas notikusi astoņas dienas pirms reklāmguvuma, saņem pusi no vērtības, ko saņem reklāmas mijiedarbība, kas notikusi vienu dienu pirms reklāmguvuma.

Atkarīgs no pozīcijas Atkarīgs no pozīcijas: 40% no reklāmguvuma vērtības tiek piešķirti gan pirmajai, gan pēdējai reklāmas mijiedarbībai un attiecīgajiem atslēgvārdiem, bet atlikušie 20% tiek sadalīti starp pārējiem reklāmas mijiedarbības gadījumiem reklāmguvuma ceļā.

Pamatots ar datiemPamatots ar datiem: reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta, ņemot vērā šīs reklāmguvuma darbības pagātnes datus. Atšķirībā no citiem attiecinājumu modeļiem, tas izmanto jūsu konta datus, lai aprēķinātu katras mijiedarbības faktisko ieguldījumu visā reklāmguvuma ceļā. Piezīme. Šī iespēja ir pieejama tikai kontos ar pietiekamu datu apjomuAr datiem pamatots attiecinājums — plašāka informācija

Piemērs

Jums Jūrmalā pieder viesnīca “Dzintars”. Izmantojot meklēšanas vaicājumus “viesnīca pie jūras”, “viesnīca jūrmalā”, “3 zvaigžņu viesnīca jūrmalā” un “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā”, klients noklikšķina uz jūsu reklāmām un tādējādi atrod jūsu vietni. Viņš rezervē istabu jūsu viesnīcā pēc tam, kad ir noklikšķinājis uz jūsu reklāmas, kas tika parādīta, meklēšanā izmantojot vaicājumu “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā”.

 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Pēdējais klikšķis”, visa reklāmguvuma vērtība tiktu piešķirta pēdējam atslēgvārdam “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā”.
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Pirmais klikšķis”, visa reklāmguvuma vērtība tiktu piešķirta pirmajam atslēgvārdam “viesnīca pie jūras”.
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Lineārs”, katram atslēgvārdam tiktu piešķirta vienāda reklāmguvuma vērtības daļa (25%).
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Samazināšanās laika gaitā”, vislielākā vērtība tiktu piešķirta atslēgvārdam “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā”, jo meklēšanā tas tika izmantots kā pēdējais vienums pirms reklāmguvuma. Atslēgvārdam “viesnīca pie jūras” tiktu piešķirta vismazākā vērtība, jo meklēšanā tas tika izmantots kā pirmais vienums.
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Atkarīgs no pozīcijas”, atslēgvārdiem “viesnīca pie jūras” un “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā” tiktu piešķirti 40% no vērtības (katram), savukārt atslēgvārdiem “viesnīca jūrmalā” un “3 zvaigžņu viesnīca jūrmalā” tiktu piešķirti 10% no vērtības (katram).
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Pamatots ar datiem”, katram atslēgvārdam tiktu piešķirta noteikta vērtības daļa, ņemot vērā to, cik lielā mērā atslēgvārds ir veicinājis reklāmguvumu.

Lai uzzinātu, kā salīdzināt šos attiecinājuma modeļus un kā tie ietekmē jūsu datus, skatiet tālāk pieejamo sadaļu Pārskats “Modeļu salīdzinājums”.

Reklāmguvumiem un cenu noteikšanai izmantojamie attiecinājuma modeļi

Izmantojot reklāmguvumu uzskaites iestatījumu “Attiecinājuma modelis”, varat izvēlēties, kā attiecināt reklāmguvumus katrai reklāmguvuma darbībai. Varat izmantot šo iestatījumu vietņu un Google Analytics reklāmguvumu darbībām. Uzziniet, kā iestatīt attiecinājuma modeli reklāmguvumiem

Šis iestatījums ietekmē to, kā tiek uzskaitīti reklāmguvumi slejās “Reklāmguvumi” un “Visi reklāmguvumi”. (Ņemiet vērā, ka slejā “Reklāmguvumi” ir iekļautas tikai tās reklāmguvumu darbības, ko atlasījāt iestatījumā “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””.) Piemēram, izvēloties attiecinājuma modeli “Pirmais klikšķis”, reklāmguvumi tiks attiecināti uz pirmo reklāmu, uz kuras klienti noklikšķināja pirms reklāmguvuma. Pārskatos reklāmguvumi tiks ieskaitīti ar šo pirmo noklikšķināto reklāmu saistītajām kampaņām, reklāmu kopām, reklāmām un atslēgvārdiem.

Izvēlētais attiecinājuma modelis ietekmē tikai to reklāmguvuma darbību, kurai tas ir iestatīts, turklāt tas ietekmē tikai meklēšanas tīkla un pirkumu datus.

Šis iestatījums ietekmē arī cenu noteikšanas stratēģijas, kurām tiek izmantoti dati no slejas “Reklāmguvumi”. Tātad, ja izmantojat automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju, kas veic optimizēšanu reklāmguvumiem, piemēram, mērķa maksu par darbību (mērķa MPI), uzlaboto maksas par klikšķi cenu noteikšanu (UMPK) vai mērķa reklamēšanas tēriņu atdevi (mērķa RTA), atlasītais attiecinājuma modelis ietekmē jūsu cenu optimizēšanu.

Ja izmantojat manuālās cenu noteikšanas stratēģijas, varat mainīt attiecinājuma modeli, lai atvieglotu cenu iestatīšanu.

Ja nezināt, kādu modeli izvēlēties, skatiet tālāk pieejamo sadaļu Pārskats “Modeļu salīdzinājums”, kurā salīdzināti dažādi attiecinājuma modeļi. Izvēloties jaunu attiecinājuma modeli, kas nepiešķir vērtību pēdējam klikšķim, ieteicams šo modeli vispirms izmēģināt, lai noskaidrotu, kā tas ietekmē ieguldījumu atdevi.

Piezīme. Mainot attiecinājuma modeli no “Pēdējais klikšķis” uz “Pamatots ar datiem”, varat noteikt, kuri reklāmu mijiedarbības gadījumi ir visefektīvākie. Ar datiem pamatots attiecinājums piešķir vērtību katrai reklāmas mijiedarbībai, kas ir veicinājusi reklāmguvuma nodrošināšanu, un sekmē papildu reklāmguvumus par to pašu MPI. Uzziniet vairāk par to, kā mainīt cenas un mērķus pēc tam, kad attiecinājuma modeli “Pēdējais klikšķis” nomaināt uz attiecinājuma modeli “Pamatots ar datiem”.

Par pārskatu “Modeļu salīdzinājums”

Izmantojot pārskatu “Modeļu salīdzinājums”, varat līdzās salīdzināt dažādus attiecinājuma modeļus. Lai atrastu atslēgvārdus, reklāmu kopas, kampaņas vai ierīces, kurām, pamatojoties uz pēdējo klikšķi, ir piešķirta nepietiekama vērtība, sāciet salīdzināšanu, kā norādīts tālāk.

 • Salīdziniet modeli “Pēdējais klikšķis” ar modeli “Pirmais klikšķis”, lai noteiktu nepietiekami novērtētos atslēgvārdus, ar kuriem klienti uzsāk reklāmguvuma ceļu. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties piesaistīt vietnei vairāk jaunu klientu.
 • Salīdziniet modeli “Pēdējais klikšķis” ar modeli “Lineārs”, lai noteiktu nepietiekami novērtētos atslēgvārdus, kuri klientiem palīdz visā reklāmguvuma ceļā. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties uzturēt saikni ar klientiem visā pirkuma procesā.

Padoms: analizējiet dažādu attiecinājuma modeļu MPI vai RTA.

Lai salīdzinātu dažādu attiecinājuma modeļu MPI un RTA, varat izmantot pārskata “Modeļu salīdzinājums” slejas “Maksa/reklāmguv.” un “Reklāmguv. vērtība/maksa”. Tas palīdz identificēt tās kampaņas vai atslēgvārdus, kuriem ir piešķirta pārāk maza vērtība, izmantojot attiecinājuma modeli “Pēdējais klikšķis”. Pēc tam varat mainīt cenas visā reklāmguvuma ceļā, ņemot vērā kampaņu un atslēgvārdu faktisko vērtību.

Kā atrast un iestatīt attiecinājuma modeli reklāmguvumiem

Varat iestatīt attiecinājuma modeli reizē ar reklāmguvuma darbību vai salīdzināt attiecinājuma modeļus un mainīt attiecinājuma modeli jau esošai reklāmguvuma darbībai (skatiet tālāk sniegtos norādījumus).

Attiecinājuma modeļu salīdzināšana

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas Google Ads | tools [Icon], pēc tam sadaļā “Novērtēšana” atlasiet Meklēt attiecinājumu.
 3. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Attiecinājuma modelēšana.
 4. Noklikšķiniet uz Kampaņa, lai atlasītu vienu no tālāk minētajiem vienumiem: Kampaņa, Reklāmu kopa vai Atslēgvārds.
 5. Noklikšķiniet uz Pēdējais klikšķis, lai salīdzinātu šos rādītājus: Pēdējais klikšķis, Pirmais klikšķis, Lineārs, Samazināšanās laika gaitā vai Atkarīgs no pozīcijas.
 6. Izmantojiet nolaižamās izvēlnes, lai atlasītu tos attiecinājuma modeļus, kurus vēlaties apskatīt un salīdzināt. Varat meklēt konkrētus atslēgvārdus, reklāmu kopas vai kampaņas, izmantojot meklēšanas lodziņu virs tabulas.

Esošās reklāmguvuma darbības attiecinājuma modeļa mainīšana

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas Google Ads | tools [Icon], pēc tam sadaļā “Novērtēšana” atlasiet Reklāmguvumi.
 3. Noklikšķinot uz reklāmguvuma nosaukuma, tabulā atlasiet reklāmguvumu, kuru vēlaties rediģēt.
 4. Noklikšķiniet uz Rediģēt iestatījumus.
 5. Noklikšķiniet uz Attiecinājuma modelis un nolaižamajā izvēlnē atlasiet attiecīgo attiecinājuma modeli.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt un pēc tam — uz Gatavs.
 

Starpkontu reklāmguvumu uzskaite

Ja izmantojat starpkontu reklāmguvumu uzskaiti pārziņa konta līmenī, jums ir jāatlasa attiecinājuma modelis pārziņa kontā.

Attiecinājuma modeļi pārskatu slejās

Mainot iestatījumu “Attiecinājuma modelis” kādai reklāmguvuma darbībai, tiek mainīts tikai veids, kā reklāmguvumi turpmāk tiks uzskaitīti slejās “Reklāmguvumi” un “Visi reklāmguvumi”. Ja vēlaties redzēt, kā jūsu vēsturiskie reklāmguvumu dati mainītos atkarībā no jūsu tikko atlasītā attiecinājuma modeļa, varat pievienot slejas “pašreizējais modelis” (tās atrodas izvēlnes “Slejas” sadaļā “Attiecinājums”).

 • Reklāmguvumi (pašreizējais modelis)
 • Maksa/reklāmguv. (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. līm. (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. vērtība (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. vērtība/maksa (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. vērtība/klikšķis (pašreizējais modelis)
 • Vērtība/reklāmguv. (pašreizējais modelis)

Šīs slejas varētu būt noderīgas, ja tikko esat mainījis attiecinājuma modeli un vēlaties uzzināt, kā tas ietekmēs jūsu reklāmguvumu datus. Varat salīdzināt šo sleju datus ar parastajām reklāmguvumu uzskaites slejām, lai noskaidrotu, kā mainītos dati, ja tiktu izmantots tikko atlasītais attiecinājuma modelis.

Līdzīgi kā parastajās slejās “Reklāmguvumi”, arī šajās slejās netiek iekļautas reklāmguvumu darbības, kuras izvēlaties neiekļaut slejā “Reklāmguvumi”. Tomēr vairāku ierīču reklāmguvumi tiek iekļauti pēc noklusējuma.

Ņemiet vērā, ka šajās slejās tiek ietverti dati, ko neietekmē izvēlētais attiecinājuma modelis, piemēram, reklāmas tīkla dati.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.