Par attiecinājuma modeļiem

Ceļā uz reklāmguvumu klients var izmantot vairākus meklēšanas vaicājumus un mijiedarboties ar vairākām reklāmdevēja reklāmām. Izmantojot attiecinājuma modeļus, varat izvēlēties, cik liela reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta katram klikšķim. Varat piešķirt vērtību klienta pirmajam klikšķim, pēdējam klikšķim vai vairākiem klikšķiem.

Attiecinājuma modeļi var palīdzēt labāk izprast reklāmu veiktspēju un optimizēt reklāmguvuma ceļu.

Šajā rakstā ir aplūkoti vairāki attiecinājuma modeļi un to izmantošana programmā Google Ads. Jūs uzzināsiet, kā iestatīt attiecinājuma modeli reklāmguvumu uzskaitei un cenu noteikšanai un kā attiecinājuma pārskatos salīdzināt modeļus ar iestatījumu “Attiecinājuma modeļi”.

Svarīga informācija

Attiecinājuma modeļi ir pieejami tikai klikšķiem uz meklēšanas tīkla reklāmām un pirkumu reklāmām vietnē google.com. Tos nevar izmantot reklāmas tīkla reklāmām. Attiecinājuma modeļus var izmantot tikai vietņu, Google Analytics, tālruņa zvanu un importēto reklāmguvumu darbībām. Tie nav pieejami lietotņu reklāmguvumiem un reklāmguvumiem veikalā.

Priekšrocības

Lielākā daļa reklāmdevēju novērtē tiešsaistes reklamēšanas panākumus, pamatojoties uz “pēdējo klikšķi”. Tas nozīmē, ka visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pēdējai noklikšķinātajai reklāmai un ar to saistītajam atslēgvārdam. Tomēr tādējādi tiek ignorēti citi klientu veiktie klikšķi ceļā uz reklāmguvumu.

Izmantojot attiecinājuma modeļus, varat izvēlēties, cik liela reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta katrai reklāmai un atslēgvārdam. Tādējādi jums ir pieejamas tālāk minētās priekšrocības.

 • Sasniedziet klientus agrākos iegādes cikla posmos: izmantojiet iespējas ietekmēt klientus agrākos reklāmguvuma ceļa posmos.
 • Piemeklējiet uzņēmējdarbības jomai atbilstošu modeli: izmantojiet modeli, kas vislabāk atbilst tam, kā lietotāji meklē jūsu piedāvājumu.
 • Uzlabojiet cenu noteikšanu: optimizējiet cenas, ņemot vērā reklāmu veiktspēju.

Par atšķirīgiem attiecinājuma modeļiem

Programmā Google Ads ir pieejami vairāki attiecinājuma modeļi.

Pēdējais klikšķis Pēdējais klikšķis: visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta reklāmai, kas bija pēdējā, uz kuras tika noklikšķināts, un attiecīgajam atslēgvārdam.

Izmantojot pēdējā klikšķa modeli, iespējams, pamanīsiet nelielu laika aizkavi starp vērtībām slejā “Reklāmguvumi (pašreizējais modelis)” un slejā “Reklāmguvumi” neseniem laika periodiem. Laika gaitā šī aizkave tiks automātiski izlabota.

Pirmais klikšķis Pirmais klikšķis: visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta reklāmai, kas bija pirmā, uz kuras tika noklikšķināts, un attiecīgajam atslēgvārdam.

Lineārs Lineārs: reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta vienādi visiem ceļā veiktajiem klikšķiem.

Samazināšanās laika gaitā Samazināšanās laika gaitā: lielāka reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta klikšķiem, kas veikti tuvāk reklāmguvuma veikšanas laikam. Vērtība tiek sadalīta, izmantojot 7 dienu pusperiodu. Citiem vārdiem sakot, klikšķis, kas veikts 8 dienas pirms reklāmguvuma, saņem pusi no vērtības, ko saņem klikšķis, kas veikts vienu dienu pirms reklāmguvuma.

Atkarīgs no pozīcijas Atkarīgs no pozīcijas: pirmajai un pēdējai reklāmai, uz kuras tika noklikšķināts, un attiecīgajam atslēgvārdam tiek piešķirti 40% vērtības (katrai), savukārt atlikušie 20% tiek sadalīti pārējiem ceļā veiktajiem klikšķiem.

Pamatots ar datiem Pamatots ar datiem: reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta, ņemot vērā šīs reklāmguvuma darbības iepriekšējos datus. (Šo iespēju var izmantot tikai kontos ar pietiekamu datu apjomu.)

Piemērs

Jums Jūrmalā pieder viesnīca “Dzintars”. Izmantojot meklēšanas vaicājumus “viesnīca pie jūras”, “viesnīca jūrmalā”, “3 zvaigžņu viesnīca jūrmalā” un “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā”, klients noklikšķina uz jūsu reklāmām un tādējādi atrod jūsu vietni. Viņš rezervē istabu jūsu viesnīcā pēc tam, kad ir noklikšķinājis uz jūsu reklāmas, kas tika parādīta, meklēšanā izmantojot vaicājumu “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā”.

 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Pēdējais klikšķis”, visa reklāmguvuma vērtība tiktu piešķirta pēdējam atslēgvārdam “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā”.
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Pirmais klikšķis”, visa reklāmguvuma vērtība tiktu piešķirta pirmajam atslēgvārdam “viesnīca pie jūras”.
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Lineārs”, katram atslēgvārdam tiktu piešķirta vienāda reklāmguvuma vērtības daļa (25%).
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Samazināšanās ar laiku”, atslēgvārdam “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā” tiktu piešķirta vislielākā vērtība, jo tas tika meklēts kā pēdējais vienums pirms reklāmguvuma. Atslēgvārdam “viesnīca pie jūras” tiktu piešķirta vismazākā vērtība, jo tas tika meklēts visagrāk.
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Balstīts uz pozīciju”, atslēgvārdiem “viesnīca pie jūras” un “3 zvaigžņu viesnīca dzintars jūrmalā” tiktu piešķirti 40% no vērtības (katram), savukārt atslēgvārdiem “viesnīca jūrmalā” un “3 zvaigžņu viesnīca jūrmalā” tiktu piešķirti 10% no vērtības (katram).
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Pamatots ar datiem”, katram atslēgvārdam tiktu piešķirta noteikta vērtības daļa, ņemot vērā to, cik lielā mērā atslēgvārds ir veicinājis reklāmguvumu.

Piezīme: ar datiem pamatots attiecinājums

Reklāmdevēji, kuriem ir pietiekami daudz datu, var izmantot sesto attiecinājuma modeli — ar datiem pamatoto attiecinājumu Šis efektīvais modelis sadala reklāmguvuma vērtību, ņemot vērā šī reklāmguvuma darbības datus. Atšķirībā no citiem modeļiem tiek izmantoti konta dati, lai aprēķinātu katra atslēgvārda faktisko devumu visā reklāmguvuma ceļā.

Šī opcija būs pieejama attiecinājuma modeļu iestatījumos un attiecinājuma modeļu pārskatā tikai tad, ja jūsu kontā būs pietiekams datu apjoms.

Ar datiem pamatots attiecinājums — plašāka informācija

Lai uzzinātu, kā salīdzināt šos attiecinājuma modeļus un kā tie ietekmē jūsu datus, skatiet sadaļu par attiecinājuma modeļu pārskatu.

Reklāmguvumiem un cenu noteikšanai izmantojamie attiecinājuma modeļi

Izmantojot reklāmguvumu uzskaites iestatījumu “Attiecinājuma modelis”, varat izvēlēties, kā attiecināt reklāmguvumus katrai reklāmguvuma darbībai. Varat izmantot šo iestatījumu vietņu un Google Analytics reklāmguvumu darbībām. Norādījumus skatiet sadaļā Kā iestatīt attiecinājuma modeli reklāmguvumiem.

Šis iestatījums ietekmē to, kā tiek uzskaitīti reklāmguvumi slejās “Reklāmguvumi” un “Visi reklāmguvumi”. (Ņemiet vērā, ka slejā “Reklāmguvumi” tiek ietverti tikai tie reklāmguvumi, ko esat izvēlējies ietvert, izmantojot iestatījumu “Ietvert slejā Reklāmguvumi”.) Piemēram, izvēloties attiecinājuma modeli “Pirmais klikšķis”, reklāmguvumi tiks attiecināti uz pirmo reklāmu, uz kuras klienti noklikšķināja pirms reklāmguvuma. Pārskatos reklāmguvumi tiks ieskaitīti ar šo pirmo noklikšķināto reklāmu saistītajām kampaņām, reklāmu kopām, reklāmām un atslēgvārdiem. 

Izvēlētais attiecinājuma modelis ietekmē tikai to reklāmguvuma darbību, kurai tas ir iestatīts, turklāt tas ietekmē tikai meklēšanas tīkla un pirkumu datus. Reklāmas tīkla, lietotņu un tālruņa zvanu reklāmguvumi tiks attiecināti uz pēdējo klikšķi.

Šis iestatījums ietekmē arī tās cenu noteikšanas stratēģijas, kurām tiek izmantoti dati no slejas Reklāmguvumi. Tas nozīmē, ka, izmantojot automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju, kas optimizē reklāmguvumus, piemēram, mērķa MPI, uzlaboto MPK cenu noteikšanu (UMPK), mērķa RTA, atlasītais attiecinājuma modelis ietekmēs cenu optimizēšanu.

Ja izmantojat manuālās cenu noteikšanas stratēģijas, varat mainīt attiecinājuma modeli, lai atvieglotu cenu iestatīšanu.

Ja nezināt, kādu modeli izvēlēties, skatiet sadaļu par attiecinājuma modeļu pārskatu , kurā salīdzināti dažādi attiecinājuma modeļi. Izvēloties jaunu attiecinājuma modeli, kas nepiešķir vērtību pēdējam klikšķim, ieteicams vispirms izmēģināt šo modeli, lai uzzinātu, kā tas ietekmē ieguldījumu atdevi.

Par attiecinājuma modeļu pārskatu

Attiecinājuma modeļu pārskatā varat salīdzināt divus dažādus attiecinājuma modeļus. Lai atrastu atslēgvārdus, reklāmu kopas vai kampaņas, kurām, pamatojoties uz pēdējo klikšķi, ir piešķirta nepietiekama vērtība, veiciet salīdzināšanu, kā norādīts tālāk.

 • Salīdziniet modeli “Pēdējais klikšķis” ar modeli “Pirmais klikšķis”, lai noteiktu nenovērtētos atslēgvārdus, ar kuriem klients uzsāk reklāmguvuma ceļu. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties piesaistīt vietnei vairāk jaunu apmeklētāju.
 • Salīdziniet modeli “Pēdējais klikšķis” ar modeli “Lineārs”, lai noteiktu nenovērtētos atslēgvārdus, kuri veicina klientu virzīšanos tālāk pa reklāmguvuma ceļu. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties uzturēt saikni ar klientiem visā pirkuma procesā.

Padoms: analizējiet dažādu attiecinājuma modeļu MPI vai RTA.

Izmantojot attiecinājuma modelēšanu, varat salīdzināt maksu par ieguvumu (MPI) un reklamēšanas tēriņu atdevi (RTA) dažādos attiecinājuma modeļos. Tādējādi varat konstatēt, kurām kampaņām vai atslēgvārdiem tiek noteikta pārāk maza vērtība attiecinājuma modelī “Pēdējais klikšķis”. Pēc tam varat mainīt cenas visā reklāmguvuma ceļā, ņemot vērā kampaņu un atslēgvārdu patieso vērtību.

Kā atrast un iestatīt attiecinājuma modeli reklāmguvumiem

Varat iestatīt attiecinājuma modeli reizē ar reklāmguvuma darbību vai salīdzināt attiecinājuma modeļus un mainīt attiecinājuma modeli esošai reklāmguvuma darbībai (norādījumus skatiet tālāk).

Izvēlieties izmantoto Google Ads saskarni. Uzziniet vairāk.

Attiecinājuma modeļu salīdzināšana

 1. Pierakstieties savā AdWords kontā.
 2. Noklikšķiniet uz cilnes Rīki, pēc tam atlasiet “Attiecinājums”.
 3. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Attiecinājuma modeļi.
 4. Atlasiet kategoriju, kurai vēlaties skatīt attiecinājuma modeļus: Kampaņa, Reklāmu kopa vai Atslēgvārds.
 5. Noklikšķiniet uz nolaižamajām izvēlnēm, lai atlasītu salīdzināmos attiecinājuma modeļus. Varat meklēt konkrētus atslēgvārdus, reklāmu kopas vai kampaņas, izmantojot meklēšanas lodziņu virs tabulas.

Esošās reklāmguvuma darbības attiecinājuma modeļa mainīšana

 1. Pierakstieties savā AdWords kontā.
 2. Noklikšķiniet uz cilnes Rīki un atlasiet Reklāmguvumi.
 3. Tabulā atlasiet reklāmguvuma darbību, ko vēlaties rediģēt, un noklikšķiniet uz Rediģēt iestatījumus.
 4. Noklikšķiniet uz Attiecinājuma modelis un nolaižamajā izvēlnē atlasiet attiecīgo attiecinājuma modeli.
 5. Noklikšķiniet uz Gatavs un pēc tam — uz Saglabāt.

Piezīme: starpkontu reklāmguvumu uzskaite

Ja izmantojat starpkontu reklāmguvumu uzskaiti pārziņa konta līmenī, jums ir jāatlasa attiecinājuma modelis pārziņa kontā.

Attiecinājuma modeļi pārskatu slejās

Mainot attiecinājuma modeļa iestatījumu kādai reklāmguvuma darbībai, tiek mainīts tikai veids, kā reklāmguvumi turpmāk tiks uzskaitīti slejās Reklāmguvumi un Visi reklāmguvumi. Ja vēlaties redzēt, kā jūsu vēsturiskie reklāmguvumu dati mainītos atkarībā no jūsu tikko atlasītā attiecinājuma modeļa, varat izmantot pašreizējā modeļa slejas.

 • Reklāmguvumi (pašreizējais modelis)
 • Maksa par reklāmguv. (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. līm. (pašreizējais modelis)
 • Kopējā reklāmguv. vērtība (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. vērtība/maksa (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. vērtība/klikšķis (pašreizējais modelis)
 • Vērtība/reklāmguv. (pašreizējais modelis)

Varat izmantot šīs slejas, ja tikko esat mainījis attiecinājuma modeli un vēlaties uzzināt, kā tas ietekmēs reklāmguvumu datus. Varat salīdzināt šo sleju datus ar parastajām reklāmguvumu uzskaites slejām, lai noskaidrotu, kā būtu mainījušies dati, ja jūs izmantotu tikko atlasīto attiecinājuma modeli.

Gluži kā parastajās reklāmguvumu slejās, arī šajās slejās nebūs ietvertas reklāmguvumu darbības, kurām neizvēlējāties iestatījumu Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”. Tomēr vairāku ierīču reklāmguvumi būs iekļauti pēc noklusējuma.

Ņemiet vērā, ka šajās slejās ir ietverti dati, ko neietekmē jūsu izvēlētais attiecinājuma modelis, piemēram, reklāmas tīkla dati.

Reklāmguvumu dati attiecinājuma pārskatos un cilnē Kampaņas

Attiecinājuma pārskatos un cilnē Kampaņas var atšķirties reklāmguvumu dati. Tas ir saistīts ar to, kā reklāmguvumu uzskaite atšķiras tīklos, darbības brīdī, reklāmguvumu avotos un ierīcēs.

Izmantojot attiecinājuma pārskatus, varat novērtēt, kā izmaiņas attiecinājuma modelī varētu ietekmēt reklāmguvumu pārskatus. Izmantojot reklāmguvumus cilnē Kampaņas, varat novērtēt un optimizēt veiktspēju pēc attiecinājuma modeļa maiņas. Attiecinājuma pārskatos varat arī skatīt iepriekšējo veiktspēju, izmantojot “pašreizējā modeļa” kolonnas. Detalizētāku pārskatu par to, kā šāda veida pārskati darbojas, lasiet rakstā Par attiecinājuma pārskatiem.

Ja izmantojat reklāmguvumu uzskaiti no pārziņa konta, iesakām izmantot attiecinājuma pārskatus pārziņa kontā, nevis pārvaldītajos kontos.

Atšķirības pārskatos

Tālāk ir norādītas atšķirības reklāmguvumu uzskaitē attiecinājuma pārskatos un cilnē Kampaņas.

  Attiecinājuma pārskati Cilne Kampaņas
Darbības brīdis Laiks, kad tika nodrošināts reklāmguvums Seansa laiks pirms klikšķa, kas nodrošināja reklāmguvumu
Tīkls Google meklēšanas tīkla datplūsma Meklēšanas (tostarp meklēšanas partneru) tīkls, reklāmas tīkls, YouTube
Reklāmguvuma avots Reklāmguvumi reklāmdevēja tīmekļa vietnē, tālruņa numuru klikšķu reklāmguvumi, no Analytics importētie mērķi/darījumi un importētie bezsaistes reklāmguvumi. Visi avoti, tostarp bezsaistes reklāmguvumi, lietotņu reklāmguvumi, veikalu apmeklējumi u.c.
Vairāku ierīču reklāmguvumi Vairāku ierīču reklāmguvumi tiek ietverti tikai pārskatos “Darbības vairākās ierīcēs”. Visos pārējos attiecinājuma pārskatos šie reklāmguvumi netiek ietverti. Slejā “Reklāmguvumi” ir ietverti vairāku ierīču reklāmguvumi meklēšanas un reklāmas tīklā, kā arī pakalpojumā Pirkumi.

Darbības brīdis

Cilnē Kampaņas reklāmguvumi tiek rādīti, izmantojot seansa laiku un datumu pirms klikšķa, kas nodrošināja reklāmguvumu, nevis paša reklāmguvuma datumu. Tādējādi varat noteikt ģenerētās vērtības atbilstību īstajām reklamēšanas izmaksām.

Pieņemsim, ka klients veic pirkumu 20. jūlijā pēc tam, kad trīs dienas iepriekš (17. jūlijā) bija noklikšķinājis uz reklāmas. Cilnē Kampaņas reklāmguvums tiek reģistrēts 17. jūlijā — dienā, kad tika reģistrēts seanss pirms klikšķa. Attiecinājuma pārskatos reklāmguvums tiek reģistrēts 20. jūlijā — dienā, kad tika nodrošināts reklāmguvums.

Tīkls

Attiecinājuma pārskatos tiek rādīti tikai dati no meklēšanas tīkla datplūsmas, bet cilnes Kampaņas datos tiek ietverti dati no meklēšanas partneru tīkla datplūsmas, kā arī reklāmas tīkla un YouTube reklāmguvumi. Ņemiet vērā, ka šo tīklu datplūsma pārskatos var tikt ietverta, tikai balstoties uz pēdējo klikšķi.

Reklāmguvuma avots

Daži reklāmguvumu avoti tiek atbalstīti cilnē Kampaņas, bet nav pieejami attiecinājuma pārskatos. Attiecinājuma pārskatos tiek uzskaitīti tikai vietņu reklāmguvumi, tālruņa numuru klikšķu reklāmguvumi, kā arī no Analytics importētie mērķi/darījumi. Citi avoti, piemēram, lietotņu reklāmguvumi un veikalu apmeklējumi, attiecinājuma pārskatos netiek uzskaitīti. Importētie bezsaistes reklāmguvumi ir saderīgi ar attiecinājuma pārskatiem. Ir ieteicams augšupielādēt reklāmguvumus reizi vienā vai divās dienās. Augšupielādes brīdī reklāmguvumi nedrīkst būt vecāki par septiņām dienām. Cilnē “Kampaņas” šie citi avoti tiek izsekoti, bet pārskatos var tikt ietverti, tikai pamatojoties uz pēdējo klikšķi.

Vairāku ierīču reklāmguvumi

Šos reklāmguvumus nodrošina lietotāji, kuri Google tīklā ir pierakstījušies vairākās ierīcēs. Cilnes Kampaņas slejā “Reklāmguvumi” ir ietverti vairāku ierīču reklāmguvumi meklēšanas un reklāmas tīklā, kā arī pakalpojumā Pirkumi. Attiecinājuma pārskatos vairāku ierīču reklāmguvumus varat skatīt tikai pārskatos “Darbības vairākās ierīcēs”. Uzziniet vairāk par vairākās ierīcēs veiktu darbību pārskatiem.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?