Par attiecinājuma modeļiem

Piezīme. No 2023. gada jūlija pirmā klikšķa, lineārā, samazināšanās laika gaitā un uz pozīciju balstītā attiecinājuma modelis vairs nebūs pieejams. Uzziniet vairāk.

Līdz reklāmguvuma nodrošināšanai klienti var mijiedarboties ar vairākām viena reklāmdevēja reklāmām. Izmantojot attiecinājuma modeļus, varat izvēlēties, kāda reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta katrai reklāmas mijiedarbībai.

Attiecinājuma modeļi var palīdzēt labāk izprast reklāmu veiktspēju un optimizēt reklāmguvumu ceļus.

Šajā rakstā ir aplūkoti vairāki attiecinājuma modeļi un to izmantošana programmā Google Ads. Jūs uzzināsiet, kā iestatīt attiecinājuma modeli reklāmguvumu uzskaitei un cenu noteikšanai un kā salīdzināt modeļus attiecinājuma pārskatā “Modeļu salīdzināšana”.

Priekšrocības

Lielākā daļa reklāmdevēju ir pieraduši novērtēt tiešsaistē veiktās reklamēšanas panākumus, pamatojoties uz pēdējā klikšķa modeli. Tas nozīmē, ka visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pēdējai noklikšķinātajai reklāmai un ar to saistītajam atslēgvārdam. Tomēr tādējādi tiek ignorēti citi reklāmas mijiedarbības gadījumi klientu ceļā uz reklāmguvumiem.

Izmantojot attiecinājuma modeļus, varat izvēlēties, cik liela reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta katrai reklāmas mijiedarbībai. Tādējādi jums ir pieejamas tālāk minētās priekšrocības.

 • Sasniedziet klientus agrākos iegādes cikla posmos: izmantojiet iespējas ietekmēt klientus agrākos reklāmguvuma ceļa posmos.
 • Piemeklējiet uzņēmējdarbības jomai atbilstošu modeli: izmantojiet modeli, kas vislabāk atbilst tam, kā lietotāji meklē jūsu piedāvājumu.
 • Uzlabojiet cenu noteikšanu: optimizējiet cenas, pamatojoties uz padziļinātu izpratni par savu reklāmu veiktspēju.

Par dažādajiem attiecinājuma modeļiem

Programmā Google Ads pašlaik ir pieejami vairāki attiecinājuma modeļi.

Pēdējais klikšķisPēdējais klikšķis: visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pēdējai noklikšķinātajai reklāmai un attiecīgajam atslēgvārdam.

Pirmais klikšķisPirmais klikšķis: visa reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta pirmajai noklikšķinātajai reklāmai un attiecīgajam atslēgvārdam.

Lineārs Lineārais: reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta starp visiem reklāmu mijiedarbības gadījumiem reklāmguvuma ceļā.

Samazināšanās laika gaitā Samazināšanās laika gaitā: lielāka reklāmguvuma vērtība tiek piešķirta tiem reklāmas mijiedarbības gadījumiem, kas notikuši tuvāk reklāmguvuma nodrošināšanas laikam. Vērtība tiek sadalīta, izmantojot septiņu dienu pusperiodu. Citiem vārdiem sakot, reklāmas mijiedarbība, kas notikusi astoņas dienas pirms reklāmguvuma, saņem pusi no vērtības, ko saņem reklāmas mijiedarbība, kas notikusi vienu dienu pirms reklāmguvuma.

Atkarīgs no pozīcijas Atkarīgs no pozīcijas: 40% no reklāmguvuma vērtības tiek piešķirti gan pirmajai, gan pēdējai reklāmas mijiedarbībai un attiecīgajiem atslēgvārdiem, bet atlikušie 20% tiek sadalīti starp pārējiem reklāmas mijiedarbības gadījumiem reklāmguvuma ceļā.

Pamatots ar datiemPamatots ar datiem: reklāmguvuma vērtība tiek sadalīta, ņemot vērā šīs reklāmguvuma darbības pagātnes datus. Atšķirībā no citiem attiecinājuma modeļiem, šim modelim tiek izmantoti jūsu konta dati, lai aprēķinātu katras mijiedarbības faktisko ieguldījumu visā reklāmguvuma ceļā. Modelis “Pamatots ar datiem” ir noklusējuma attiecinājuma modelis lielākajai daļai reklāmguvumu darbību. Uzziniet vairāk par attiecinājumu, kas pamatots ar datiem.

Piemērs

Jums Cēsīs pieder restorāns “Gauja”. Pēc tam, kad klients izmantojis meklēšanas vaicājumus “restorāns vidzemē”, “restorāns cēsīs”, “3 zvaigžņu restorāns cēsīs” un “3 zvaigžņu restorāns gauja cēsīs”, viņš noklikšķina uz jūsu reklāmām un atrod jūsu vietni. Klients veic rezervāciju pēc tam, kad ir noklikšķinājis uz jūsu reklāmas, kas tika parādīta, meklēšanā izmantojot vaicājumu “3 zvaigžņu restorāns gauja cēsīs”.

 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Pēdējais klikšķis”, visa reklāmguvuma vērtība tiktu piešķirta pēdējam atslēgvārdam “3 zvaigžņu restorāns gauja cēsīs”.
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Pirmais klikšķis”, visa reklāmguvuma vērtība tiktu piešķirta pirmajam atslēgvārdam “restorāns vidzemē”.
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Lineārs”, katram atslēgvārdam tiktu piešķirta vienāda reklāmguvuma vērtības daļa (25%).
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Samazināšanās laika gaitā”, vislielākā vērtība tiktu piešķirta atslēgvārdam “3 zvaigžņu restorāns gauja cēsīs”, jo meklēšanā tas tika izmantots kā pēdējais vienums pirms reklāmguvuma. Atslēgvārdam “restorāns vidzemē” tiktu piešķirta vismazākā vērtība, jo meklēšanā tas tika izmantots kā pirmais vienums.
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Atkarīgs no pozīcijas”, atslēgvārdiem “restorāns vidzemē” un “3 zvaigžņu restorāns gauja cēsīs” tiktu piešķirti 40% no vērtības (katram), savukārt atslēgvārdiem “restorāns cēsīs” un “3 zvaigžņu restorāns cēsīs” tiktu piešķirti 10% no vērtības (katram).
 • Izmantojot attiecinājuma modeli “Pamatots ar datiem”, katram atslēgvārdam tiktu piešķirta noteikta vērtības daļa, ņemot vērā to, cik lielā mērā atslēgvārds ir veicinājis reklāmguvumu.

Lai uzzinātu, kā salīdzināt šos attiecinājuma modeļus un kā tie ietekmē jūsu datus, skatiet tālāk pieejamo sadaļu Par pārskatu “Modeļu salīdzinājums”.

Jūsu kontā var būt reklāmguvumi no tālāk minētajiem kanāliem, kuriem var tikt piešķirta vērtība.

 • Google maksas kanāli: Google Ads kanāli var saņemt reklāmguvuma vērtību.
 • Maksas kanāli: maksas multivides kanāli var saņemt reklāmguvuma vērtību.
 • Apmaksātās un dabiskās meklēšanas kanāli: reklāmguvuma vērtību var saņemt gan apmaksātās, gan dabiskās meklēšanas kanāli.
 • [Izdevēja] kanāli: tikai [izdevēja] kanāli var saņemt reklāmguvuma vērtību.
 • Nezināmi kanāli: šiem reklāmguvumiem tiek piešķirta vērtība pēc to datu avota.
Kanāli, kuriem var tikt piešķirta vērtība, ir tādi kanāli, kas ir piemēroti reklāmguvuma vērtības saņemšanai. Ja iestatāt reklāmguvumus vairākos Google produktos, jūsu kanāli, kuriem var tikt piešķirta vērtība, šiem reklāmguvumiem var atšķirties atkarībā no citām darbībām, kas tiek novērtētas šajā kontā. Kanālus, kuriem var tikt piešķirta vērtība, jūsu reklāmguvumiem varat atrast līdzās iestatījumam “Attiecinājuma modelis” platformās Google Ads, Google Analytics, Search Ads 360, Display & Video 360 un Campaign Manager.

Reklāmguvumiem un cenu noteikšanai izmantojamie attiecinājuma modeļi

Izmantojot reklāmguvumu uzskaites iestatījumu “Attiecinājuma modelis”, varat izvēlēties, kā attiecināt reklāmguvumus katrai reklāmguvuma darbībai. Varat izmantot šo iestatījumu vietņu un Google Analytics reklāmguvumu darbībām. Uzziniet, kā iestatīt attiecinājuma modeli reklāmguvumiem

Šis iestatījums ietekmē to, kā tiek uzskaitīti reklāmguvumi slejās “Reklāmguvumi” un “Visi reklāmguvumi”. (Ņemiet vērā, ka slejā “Reklāmguvumi” ir iekļautas tikai tās reklāmguvumu darbības, ko atzīmējāt kā primāros reklāmguvumus.) Piemēram, izvēloties attiecinājuma modeli “Pirmais klikšķis”, reklāmguvumi tiks attiecināti uz pirmo reklāmu, uz kuras klienti noklikšķināja pirms reklāmguvuma. Pārskatos reklāmguvumi tiks ieskaitīti ar šo pirmo noklikšķināto reklāmu saistītajām kampaņām, reklāmu kopām, reklāmām un atslēgvārdiem.

Izvēlētais attiecinājuma modelis ietekmē tikai to reklāmguvuma darbību, kurai tas ir iestatīts. Šis iestatījums ietekmē arī cenu noteikšanas stratēģijas, kurām tiek izmantoti dati no slejas “Reklāmguvumi”. Tātad, ja izmantojat automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju, kas veic optimizēšanu reklāmguvumiem, piemēram, mērķa maksu par darbību (mērķa MPI), uzlaboto maksas par klikšķi cenu noteikšanu (UMPK) vai mērķa reklamēšanas tēriņu atdevi (mērķa RTA), atlasītais attiecinājuma modelis ietekmēs jūsu cenu optimizēšanu.

Ja izmantojat manuālās cenu noteikšanas stratēģijas, varat mainīt attiecinājuma modeli, lai atvieglotu cenu iestatīšanu.

Ja nezināt, kādu modeli izvēlēties, skatiet tālāk pieejamo sadaļu Par pārskatu “Modeļu salīdzinājums”, kurā salīdzināti dažādi attiecinājuma modeļi. Izvēloties jaunu attiecinājuma modeli, kas nepiešķir vērtību pēdējam klikšķim, ieteicams šo modeli vispirms izmēģināt, lai noskaidrotu, kā tas ietekmē ieguldījumu atdevi.

Piezīme. Mainot attiecinājuma modeli no “Pēdējais klikšķis” uz “Pamatots ar datiem”, varat noteikt, kuri reklāmu mijiedarbības gadījumi ir visefektīvākie. Izmantojot ar datiem pamatotu attiecinājumu, vērtība tiek piešķirta katrai reklāmas mijiedarbībai, kas ir veicinājusi reklāmguvuma nodrošināšanu, un tiek sekmēti papildu reklāmguvumi par to pašu MPI. Uzziniet vairāk par to, kā mainīt cenas un mērķus pēc tam, kad attiecinājuma modeli “Pēdējais klikšķis” nomaināt uz attiecinājuma modeli “Pamatots ar datiem”.

Par pārskatu “Modeļu salīdzinājums”

Piezīme. Pārskatā “Modeļu salīdzinājums” var tikt rādīts ziņojums, ka vēsturiskie dati par jūsu atlasīto datumu diapazonu ir tikai daļēji pieejami. Tas var notikt tādēļ, ka jūsu konts tikai nesen kļuva piemērots vairāku tīklu attiecinājumam. Lai sniegtu precīzus veiktspējas rādītājus, pārskatā tiek filtrēti visi tīkli vai kampaņas, kuros nepietiek datu. Lai skatītu pilnīgus datus, atlasiet nesenāku datumu diapazonu.

Izmantojot pārskatu “Modeļu salīdzinājums”, varat līdzās salīdzināt dažādus attiecinājuma modeļus. Lai atrastu atslēgvārdus, reklāmu kopas, kampaņas vai ierīces, kurām, pamatojoties uz pēdējo klikšķi, ir piešķirta nepietiekama vērtība, sāciet salīdzināšanu, kā norādīts tālāk.

 • Salīdziniet modeli “Pēdējais klikšķis” ar modeli “Pirmais klikšķis”, lai noteiktu nepietiekami novērtētos atslēgvārdus, ar kuriem klienti uzsāk reklāmguvuma ceļu. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties piesaistīt vietnei vairāk jaunu klientu.
 • Salīdziniet modeli “Pēdējais klikšķis” ar modeli “Lineārs”, lai noteiktu nepietiekami novērtētos atslēgvārdus, kuri klientiem palīdz visā reklāmguvuma ceļā. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties uzturēt saikni ar klientiem visā pirkuma procesā.
 • Salīdziniet modeļus “Pēdējais klikšķis” un “Datu virzīts”, lai skatītu Google MI noteikto atslēgvārdu vērtību. Google MI ņem vērā to, kā jūsu klienti nodrošina reklāmguvumus, un attiecīgi piešķir vērtību. Izmantojot ar datiem pamatotu attiecinājumu, varat gūt priekšstatu par reklāmu mijiedarbības vērtību visā reklāmguvuma ceļā.

Padoms: analizējiet dažādu attiecinājuma modeļu MPI vai RTA.

Lai salīdzinātu dažādu attiecinājuma modeļu MPI un RTA, varat izmantot pārskata “Modeļu salīdzinājums” slejas “Maksa/reklāmguv.” un “Reklāmguv. vērtība/maksa”. Tas palīdz identificēt tās kampaņas vai atslēgvārdus, kuriem ir piešķirta pārāk maza vērtība, izmantojot attiecinājuma modeli “Pēdējais klikšķis”. Pēc tam varat mainīt cenas visā reklāmguvuma ceļā, ņemot vērā kampaņu un atslēgvārdu faktisko vērtību.

Kā atrast un iestatīt attiecinājuma modeli reklāmguvumiem

Varat iestatīt attiecinājuma modeli reizē ar reklāmguvuma darbību vai salīdzināt attiecinājuma modeļus un mainīt attiecinājuma modeli jau esošai reklāmguvuma darbībai (skatiet tālāk sniegtos norādījumus).

Piezīme. Tālāk sniegtie norādījumi ir daļa no Google Ads lietotāja saskarnes jaunā noformējuma. Lai izmantotu iepriekšējo noformējumu, noklikšķiniet uz ikonas “Izskats” un atlasiet Izmantot iepriekšējo noformējumu. Ja vēl izmantojat iepriekšējo Google Ads versiju, pārskatiet karti ātrai uzziņai vai izmantojiet Google Ads augšējā navigācijas paneļa meklēšanas joslu, lai atrastu meklēto lapu.

Attiecinājuma modeļu salīdzināšana

 1. Savā Google Ads kontā noklikšķiniet uz mērķu ikonas Goals Icon.
 2. Sadaļas izvēlnē noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes opcijas Novērtēšana.
 3. Noklikšķiniet uz Attiecinājums.
 4. Kreisās puses lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Modeļu salīdzinājums.
 5. Nolaižamajā izvēlnē “Kategorija” atlasiet opciju.
 6. Izmantojiet nolaižamās izvēlnes “Salīdzināt” un “Ar”, lai atlasītu attiecinājuma modeļus, ko vēlaties apskatīt un salīdzināt.

Varat meklēt konkrētus atslēgvārdus, reklāmu kopas, kampaņas vai kontus, izmantojot meklēšanas lodziņu virs tabulas.

Attiecinājuma modeļa mainīšana esošai reklāmguvuma darbībai

 1. Savā Google Ads kontā noklikšķiniet uz mērķu ikonas Goals Icon.
 2. Sadaļas izvēlnē noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Reklāmguvumi.
 3. Noklikšķiniet uz Kopsavilkums.
 4. Tabulā atlasiet rediģējamo reklāmguvumu, noklikšķinot uz tā nosaukuma.
 5. Noklikšķiniet uz Rediģēt iestatījumus.
 6. Noklikšķiniet uz Attiecinājuma modelis un nolaižamajā izvēlnē atlasiet attiecinājuma modeli.
 7. Noklikšķiniet uz Saglabāt un pēc tam — uz Gatavs.

Starpkontu reklāmguvumu uzskaite

Ja izmantojat starpkontu reklāmguvumu uzskaiti pārziņa konta līmenī, jums ir jāatlasa attiecinājuma modelis pārziņa kontā.

Attiecinājuma modeļi pārskatu slejās

Mainot iestatījumu “Attiecinājuma modelis” kādai reklāmguvuma darbībai, tiek mainīts tikai veids, kā reklāmguvumi turpmāk tiks uzskaitīti slejās “Reklāmguvumi” un “Visi reklāmguvumi”. Ja vēlaties redzēt, kā jūsu vēsturiskie reklāmguvumu dati mainītos atkarībā no jūsu tikko atlasītā attiecinājuma modeļa, varat pievienot slejas “pašreizējais modelis” (tās atrodas izvēlnes “Slejas” sadaļā “Attiecinājums”).

 • Reklāmguvumi (pašreizējais modelis)
 • Maksa/reklāmguv. (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. līm. (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. vērtība (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. vērtība/maksa (pašreizējais modelis)
 • Reklāmguv. vērtība/klikšķis (pašreizējais modelis)
 • Vērtība/reklāmguv. (pašreizējais modelis)

Šīs slejas varētu būt noderīgas, ja tikko esat mainījis attiecinājuma modeli un vēlaties uzzināt, kā tas ietekmēs jūsu reklāmguvumu datus. Varat salīdzināt šo sleju datus ar parastajām reklāmguvumu uzskaites slejām, lai noskaidrotu, kā mainītos dati, ja tiktu izmantots tikko atlasītais attiecinājuma modelis.

Līdzīgi kā parastajās slejās “Reklāmguvumi”, arī šajās slejās netiek iekļautas reklāmguvumu darbības, kuras izvēlaties neatzīmēt kā primāros reklāmguvumus. Tomēr vairāku ierīču reklāmguvumi tiek iekļauti pēc noklusējuma.

Ņemiet vērā, ka šajās slejās tiek ietverti dati, ko neietekmē izvēlētais attiecinājuma modelis, piemēram, to reklāmas tīkla kampaņu dati, kurās tiek izmantota maksāšana par reklāmguvumiem.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
4053398574541835961
true
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
true
73067