Apie priskyrimo modelius

Kelyje į konversiją klientai gali atlikti kelias paieškas ir sąveikos veiksmus su keliais to paties reklamuotojo skelbimais. Naudodami priskyrimo modelius galite pasirinkti, kokia įtakos, nulėmusios konversiją, dalis priskiriama kiekvienai sąveikai su skelbimu.

Taikant priskyrimo modelius galima geriau įvertinti skelbimų našumą, kad galėtumėte optimizuoti konversijų proceso kelius.

Šiame straipsnyje aprašomi įvairūs priskyrimo modeliai ir jų naudojimas sistemoje „Google Ads“. Sužinosite, kaip nustatyti konversijų stebėjimo ir kainų siūlymo priskyrimo modelį ir kaip palyginti modelius naudojant priskyrimo ataskaitą „Modelių palyginimas“.

Pastaba: priskyrimo modeliavimas galimas tik vertinant Paieškos tinklo ir apsipirkimo skelbimų google.lt paspaudimus. Šiuo metu jis neapima sąveikų su skelbimais, pateikiamais ne šiuose tinkluose.

Pranašumai

Daugelis reklamuotojų internetinio reklamavimo sėkmę įvertina atsižvelgdami į „paskutinį paspaudimą“. Tai reiškia, kad, jų manymu, svarbiausias konversiją lėmęs veiksnys yra paskutinis spustelėtas skelbimas ir atitinkamas raktinis žodis. Tačiau tada nepaisoma kitų sąveikų su skelbimu, kurias klientai galėjo vykdyti tame kelyje.

Naudodami priskyrimo modelius galite geriau valdyti, kokia įtakos, nulėmusios konversiją, dalis priskiriama kiekvienai sąveikai su skelbimu. Tada galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Anksčiau pasiekti klientus vykstant pirkimo ciklui: ieškokite galimybių daryti klientams didesnę įtaką ankstesniais konversijos proceso etapais.
 • Pritaikyti savo verslui: naudokite modelį, geriausiai tinkantį pagal tai, kaip žmonės ieško to, ką siūlote.
 • Pagerinti kainų siūlymą: optimizuokite kainos pasiūlymus geriau suprasdami skelbimų našumą.

Apie skirtingus priskyrimo modelius

„Google Ads“ teikia kelis priskyrimo modelius.

Paskutinis paspaudimasPaskutinis paspaudimas: visa įtaka priskiriama paskutiniam spustelėtam skelbimui ir atitinkamam raktiniam žodžiui.

Pirmas paspaudimasPirmas paspaudimas: visa įtaka priskiriama pirmam spustelėtam skelbimui ir atitinkamam raktiniam žodžiui

Tiesinis Linijinis: paskirsto konversiją lėmusią įtaką vienodai visoms sąveikoms su skelbimu kelyje.

Laiko mažėjimas Skaidymas pagal laiką: didesnė įtaka skiriama skelbimo sąveikoms, įvykusioms likus mažiau laiko iki konversijos. Įtaka paskirstoma naudojant pusę septynių dienų laikotarpio. Kitaip tariant, sąveikai su skelbimu, vykdytai likus aštuonioms dienoms iki konversijos, suteikiama pusė įtakos, kuri suteikiama sąveikai su skelbimu, vykdytai likus vienai dienai iki konversijos.

Pagrįstas pozicija Pagrįsta pozicija: 40 proc. įtakos skiriama pirmajai ir paskutinei sąveikoms su skelbimu ir atitinkamiems raktiniams žodžiams, o likę 20 proc. paskirstomi visoms kitoms sąveikoms su skelbimu konversijos kelyje.

Pagrįstas duomenimis Pagrįsta duomenimis: įtaka, lėmusi konversiją, paskirstoma atsižvelgiant į ankstesnius šio konversijos veiksmo duomenis. Šis priskyrimas nuo kitų priskyrimo modelių skiriasi tuo, kad naudoja paskyros duomenis faktinei kiekvienos sąveikos su skelbimu įtakai konversijos kelyje apskaičiuoti. Pastaba: tai pasiekiama tik paskyrose, kuriose yra pakankamai duomenųSužinokite daugiau apie duomenimis pagrįstą priskyrimą

Pavyzdys

Jums priklauso viešbutis „Hotel Paulina“ Florencijoje, Italijoje. Klientas jūsų svetainę randa, kai spustelėja skelbimus atlikęs visas šias paieškas: „viešbutis Toskanoje“, „viešbutis Florencijoje“, „3 žvaigždučių viešbutis Florencijoje“, tada „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“. Klientas pateikia užsakymą spustelėjęs jūsų skelbimą, kuriame buvo raktiniai žodžiai „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“.

 • Pagal priskyrimo modelį „Paskutinis paspaudimas“ paskutinis raktinis žodis „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“ gautų 100 % konversijos kredito.
 • Pagal priskyrimo modelį „Pirmas paspaudimas“ pirmasis raktinis žodis „viešbutis Toskanoje“ gautų 100 % konversijos kredito.
 • Pagal priskyrimo modelį „Linijinis“ visi raktiniai žodžiai būtų vienodai svarbūs (po 25 %) konversiją lėmę veiksniai.
 • Pagal priskyrimo modelį „Skaidymas pagal laiką“ raktiniam žodžiui „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“ būtų priskirta didžiausia įtaka, nes paieška pagal jį buvo artimiausia konversijai. Raktiniam žodžiui „viešbutis Toskanoje“ būtų skiriama mažiausia įtaka, nes pagal jį buvo ieškoma pirmiausia.
 • Pagal priskyrimo modelį „Pagrįsta pozicija“ raktiniams žodžiams „viešbutis Toskanoje“ ir „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“ būtų priskirta po 40 proc. įtakos, o „viešbutis Florencijoje“ ir „3 žvaigždučių viešbutis Florencijoje“ – po 10 proc.
 • Pagal priskyrimo modelį „Pagrįsta duomenimis“ kiekvienam raktiniam žodžiui būtų suteikta įtakos dalis, atsižvelgiant į tai, kiek jis lėmė konversijos įvykdymą.

Jei norite sužinoti, kaip palyginti šiuos priskyrimo modelius, ir peržiūrėti, kaip jie paveiktų duomenis, žr. toliau pateikiamą skiltį apie ataskaitą „Modelių palyginimas“.

Apie konversijų ir kainų siūlymo priskyrimo modelius

Naudodami konversijų stebėjimo nustatymą „Priskyrimo modelis“, galite nuspręsti, kaip priskirti konversijų kiekvienam konversijos veiksmui. Šį nustatymą galite naudoti svetainės ir „Google Analytics“ konversijų veiksmams. Sužinokite, kaip nustatyti konversijų priskyrimo modelį

Šis nustatymas veikia konversijų skaičiavimą stulpeliuose „Konversijos“ ir „Visos konversijos“. (Atminkite, kad į stulpelį „Konversijos“ įtraukiami tik tie konversijų veiksmai, kuriuos pasirinkote įtraukti nustatydami nustatymą „Įtraukti į stulpelį „Konversijos“.) Pavyzdžiui, jei pasirinksite priskyrimo modelį „Pirmas paspaudimas“, konversijos bus priskirtos pirmam skelbimui, kurį klientai spustelėjo prieš įvykdydami konversiją. Ataskaitose konversijos būtų skaičiuojamos kampanijose, skelbimų grupėse, skelbimuose ir raktiniuose žodžiuose, susietuose su pirmu spustelėtu skelbimu.

Pasirenkamas priskyrimo modelis turi įtakos tik konversijos veiksmui, kuriam jis taikomas, bei veikia tik Paieškos tinklo ir Apsipirkimo duomenis.

Nustatymas taip pat turi įtakos visoms kainos pasiūlymo strategijoms, kurioms naudojami duomenys stulpelyje „Konversijos“. Tai reiškia, kad jei naudojate pagal konversijas optimizuotą automatinio kainos pasiūlymo strategiją, pvz., tikslinį mokestį už konversiją (tikslinį MUĮ), patobulintą mokestį už paspaudimą (PMUP) arba tikslinę skelbimo išlaidų grąžą (tikslinę SIG), nuo pasirinkto priskyrimo modelio priklausys, kaip kainos pasiūlymai bus optimizuojami.

Jei naudojate neautomatinio kainų siūlymo strategijas, galite pakeisti priskyrimo modelį, kad lengviau nustatytumėte kainos pasiūlymus.

Jei nesate tikri, kokį modelį pasirinkti, žr. toliau pateiktą skiltį apie ataskaitą „Modelių palyginimas“, kurioje galima palyginti skirtingus priskyrimo modelius. Kai bandote naują ne paskutinio paspaudimo priskyrimo modelį, rekomenduojama pirmiausia išbandyti modelį ir sužinoti, kaip jis paveikia investicijų grąžą.

Pastaba: pakeitus priskyrimo modelį „Paskutinis paspaudimas“ į „Pagrįstas duomenimis“ galima lengviau nustatyti, kuri iš sąveikų su skelbimu daro didžiausią įtaką. Pagrįstas duomenimis priskyrimas to priskiria vertę visoms sąveikoms su skelbimu, kurios turėjo įtakos konversijos procesui, ir padėjo sulaukti papildomų konversijų už tą patį MUĮ. Sužinokite daugiau apie tai, kaip pakeisti kainos pasiūlymus ir tikslines vertes, kai modelis „Paskutinis paspaudimas“ pakeičiamas į modelį „Pagrįstas duomenimis“.

Apie ataskaitą „Modelių palyginimas“

Naudodami ataskaitą „Modelių palyginimas“ galite palyginti du to skirtingus priskyrimo modelius vieną šalia kito. Jei norite rasti raktinius žodžius, skelbimų grupes, kampanijas arba įrenginius, nepakankamai įvertintus vertinant pagal paskutinį paspaudimą, galite pradėti, pvz., nuo toliau pateiktų palyginimų.

 • Palyginkite modelį „Paskutinis paspaudimas“ su modeliu „Pirmas paspaudimas“ ir nustatykite nepakankamai įvertintus raktinius žodžius, kuriais klientai pradeda savo konversijos kelią. Tai itin vertinga, jei norite į svetainę pritraukti daugiau naujų klientų.
 • Palyginkite modelį „Paskutinis paspaudimas“ su modeliu „Linijinis“ ir nustatykite nepakankamai įvertintus raktinius žodžius, kurie padeda klientams konversijos kelyje. Tai ypač vertinga, jei norite palaikyti ryšį su klientais jiems atliekant pirkimo veiksmus.

Patarimas: analizuokite skirtingų priskyrimo modelių MUĮ ar SIG

Ataskaitoje „Modelių palyginimas“ galite naudoti stulpelius „Mokestis / konv.“ ir „Konv. vertė / mokestis“, kad palygintumėte skirtingų priskyrimo modelių MUĮ ir SIG. Taip galėsite naudodami priskyrimo modelį „Paskutinis paspaudimas“ identifikuoti kampanijas ar raktinius žodžius, kurie yra nepakankamai įvertinti. Tada galėsite pakeisti kainos pasiūlymus atsižvelgdami į faktinę savo kampanijų ir raktinių žodžių vertę visame konversijos kelyje.

Kaip rasti ir nustatyti konversijų priskyrimo modelį

Priskyrimo modelį galite pasirinkti nustatydami konversijos veiksmą. Arba vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad palygintumėte priskyrimo modelius ir pakeistumėte esamo konversijos veiksmo priskyrimo modelį.

Priskyrimo modelių palyginimas

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame paskyros kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą , tada skiltyje „Matavimas“ pasirinkite Ieškoti priskyrimo.
 3. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Priskyrimo modeliavimas.
 4. Spustelėkite Kampanija, kad pasirinktumėte parinktį „Kampanija“, „Skelbimų grupė“ arba „Raktinis žodis“.
 5. Spustelėkite Paskutinis paspaudimas, kad palygintumėte priskyrimo modelius Paskutinis paspaudimas, Pirmas paspaudimas, Linijinis, Laiko mažėjimas arba Pagrįstas pozicija.
 6. Naudodami išskleidžiamuosius meniu pasirinkite priskyrimo modelius, kuriuos norite peržiūrėti ir palyginti. Virš lentelės pateiktame paieškos laukelyje galite ieškoti konkrečių raktinių žodžių, skelbimų grupių ar kampanijų.

Esamo konversijos veiksmo priskyrimo modelio keitimas

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame paskyros kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą , tada skiltyje „Matavimas“ pasirinkite Konversijos.
 3. Lentelėje pasirinkite konversiją, kurią norite redaguoti, spustelėdami konversijos pavadinimą.
 4. Spustelėkite Redaguoti nustatymus.
 5. Spustelėkite Priskyrimo modelis ir pasirinkite priskyrimo modelį iš išskleidžiamojo meniu.
 6. Spustelėkite Išsaugoti, tada – Atlikta.
 

Keliose paskyrose vykstančių konversijų stebėjimas

Jei naudojate keliose paskyrose vykstančių konversijų stebėjimą konversijoms stebėti valdytojo paskyros lygiu, turite pasirinkti priskyrimo modelį valdytojo paskyroje.

Priskyrimo modeliai ataskaitų teikimo stulpeliuose

Pakeitus konversijos veiksmo „Priskyrimo modelis“ nustatymą, jis pakeis tik būsimą konversijų skaičiavimą stulpeliuose „Konversijos“ ir „Visos konversijos“. Jei norite pamatyti, kaip jūsų istoriniai konversijų duomenys atrodytų naudojant ką tik pasirinktą priskyrimo modelį, galite pridėti stulpelius „dabartinis modelis“ (esančius meniu „Stulpeliai“ skiltyje „Priskyrimas“):

 • Konversijos (dabartinis modelis)
 • Mokestis / konv. (dabartinis modelis)
 • Konv. rodiklis (dabartinis modelis)
 • Konv. vertė (dabartinis modelis)
 • Konv. vertė / mokestis (dabartinis modelis)
 • Konv. vertė / paspaudimas (dabartinis modelis)
 • Vertė / konv. (dabartinis modelis)

Šie stulpeliai gali būti naudingi, jei ką tik pakeitėte priskyrimo modelį to ir norite suprasti, kaip tai paveiks konversijų duomenis. Galite palyginti šiuos stulpelius su įprastais konversijų stebėjimo stulpeliais, kad sužinotumėte, kokie būtų buvę duomenys, jei būtumėte naudoję dabar pasirinktą priskyrimo modelį.

Kaip ir įprasti stulpeliai „Konversijos“, šie stulpeliai neapima jokių konversijų veiksmų, kurių pasirinkote neįtraukti į stulpelį „Konversijos“. Tačiau konversijos keliuose įrenginiuose įtraukiamos pagal numatytuosius nustatymus.

Atminkite, kad į šiuos stulpelius įtraukiami duomenys, kuriems pasirinktas priskyrimo modelis neturi įtakos, pvz., duomenys iš Vaizdinės reklamos tinklo.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta