Apie priskyrimo modelius

Pakeliui į konversiją klientas gali atlikti kelias paieškas ir sąveikos veiksmų su keliais to paties reklamuotojo skelbimais. Priskyrimo modeliai leidžia pasirinkti, kiek kredito kiekvienas paspaudimas gauna už jūsų konversijas. Galite priskirti kreditą kliento pirmajam paspaudimui, paskutiniam paspaudimui arba kelių paspaudimų deriniui.

Naudodami priskyrimo modelius geriau suprasite skelbimų našumą ir galėsite lengviau optimizuoti naudotojo konversijos kelyje.

Šiame straipsnyje aprašomi įvairūs priskyrimo modeliai ir jų naudojimas sistemoje „Google Ads“. Sužinosite, kaip nustatyti konversijų stebėjimo ir kainų siūlymo priskyrimo modelį bei kaip palyginti modelius naudojant nustatymą „Priskyrimo modeliavimas“ priskyrimo ataskaitose.

Atminkite

Priskyrimo modeliavimas pasiekiamas tik Paieškos tinklo ir Apsipirkimo skelbimų google.lt paspaudimams. Jis nepasiekiamas sąveikaujant su Vaizdinės reklamos tinklo skelbimais. Jis pasiekiamas tik svetainių, „Google Analytics“, telefonų skambučių ir importuotiems konversijų veiksmams, o ne programų ir parduotuvėse vykdomoms konversijoms.

Pranašumai

Daugelis reklamuotojų internetinio reklamavimo sėkmę įvertina atsižvelgdami į „paskutinį paspaudimą“. Tai reiškia, kad, jų manymu, svarbiausias konversiją lėmęs veiksnys yra paskutinis spustelėtas skelbimas ir atitinkamas raktinis žodis. Tačiau tada nepaisoma kitų paspaudimų, kuriuos klientai galėjo atlikti tame kelyje.

Naudodami priskyrimo modelius galite geriau valdyti, kokia įtakos, nulėmusios konversiją, dalis priskiriama skelbimui ir raktiniam žodžiui. Tada galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Anksčiau pasiekti klientus vykstant pirkimo ciklui: ieškokite galimybių daryti klientams didesnę įtaką ankstesniais konversijos proceso etapais.
 • Pritaikyti savo verslui: naudokite modelį, geriausiai tinkantį pagal tai, kaip žmonės ieško to, ką siūlote.
 • Pagerinti kainų siūlymą: optimizuokite kainos pasiūlymus geriau suprasdami skelbimų našumą.

Apie skirtingus priskyrimo modelius

„Google Ads“ teikia kelis priskyrimo modelius.

Paskutinis paspaudimasPaskutinis paspaudimas: svarbiausiu konversijos veiksniu laikomas paskutinis spustelėtas skelbimas ir atitinkamas raktinis žodis.

Naudodami paskutinio paspaudimo modelį galite pastebėti nežymią laiko delsą tarp stulpeliuose „Konversijos (dabartinis modelis)“ ir „Konversijos“ nurodytų naujausių laikotarpių duomenų. Galiausiai ši delsa pasikoreguoja savaime.

Pirmas paspaudimasPirmas paspaudimas: svarbiausiu konversijos veiksniu laikomas pirmas spustelėtas skelbimas ir atitinkamas raktinis žodis.

TiesinisTiesinis: įtaka, lemianti konversiją, vienodai paskirstoma visiems paspaudimams pakeliui.

Laiko mažėjimasSkaidymas pagal laiką: vertingesniais laikomi paspaudimai, atlikti likus mažiau laiko iki konversijos. Svarba paskirstoma naudojant pusę septynių dienų laikotarpio. Kitaip tariant, paspaudimas, atliktas likus aštuonioms dienoms iki konversijos, gauna pusę svarbos, kuri suteikiama paspaudimui, atliktam prieš vieną dieną iki konversijos.

Pagrįstas pozicijaPagrįstas pozicija: po 40 proc. svarbos suteikiama pirmam ir paskutiniam spustelėtiems skelbimams ir atitinkamiems raktiniams žodžiams, o likę 20 proc. paskirstomi kitiems paspaudimams pakeliui.

Pagrįstas duomenimisPagrįstas duomenimis: svarba lemiant konversiją paskirstoma atsižvelgiant į ankstesnius šio konversijos veiksmo duomenis. (Tai pasiekiama tik paskyrose, kuriose yra pakankamai duomenų.)

Pavyzdys

Jums priklauso viešbutis „Hotel Paulina“ Florencijoje, Italijoje. Klientas jūsų svetainę randa, kai spustelėja skelbimus atlikęs visas šias paieškas: „viešbutis Toskanoje“, „viešbutis Florencijoje“, „3 žvaigždučių viešbutis Florencijoje“, tada „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“. Klientas pateikia užsakymą spustelėjęs jūsų skelbimą, kuriame buvo raktiniai žodžiai „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“.

 • Pagal priskyrimo modelį „Paskutinis paspaudimas“ paskutinis raktinis žodis „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“ gautų 100 % konversijos kredito.
 • Pagal priskyrimo modelį „Pirmas paspaudimas“ pirmasis raktinis žodis „viešbutis Toskanoje“ gautų 100 % konversijos kredito.
 • Pagal priskyrimo modelį „Linijinis“ visi raktiniai žodžiai būtų vienodai svarbūs (po 25 %) konversiją lėmę veiksniai.
 • Pagal priskyrimo modelį „Laiko mažėjimas“ raktinis žodis „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“ gautų daugiausia kredito, nes paieška pagal jį buvo artimiausia konversijai. Raktinis žodis „viešbutis Toskanoje“ gautų mažiausiai kredito, nes jis buvo anksčiausiai naudojamas.
 • Pagal priskyrimo modelį „Pagrįstas pozicija“ „viešbutis Toskanoje“ ir „3 žvaigždučių viešbutis Paulina Florencijoje“ gautų po 40 % kredito, o „viešbutis Florencijoje“ ir „3 žvaigždučių viešbutis Florencijoje“ – po 10 %.
 • Pagal priskyrimo modelį „Pagrįstas duomenimis“ kiekvienas raktinis žodis gautų dalį kredito, atsižvelgiant į tai, kiek jis prisidėjo prie konversijos įvykdymo.

Pastaba: duomenimis pagrįstas priskyrimas

Reklamuotojai, turintys pakankamai duomenų, gali pasiekti šeštąjį priskyrimo modelį – duomenimis pagrįstą priskyrimą. Naudojant šį veiksmingą modelį svarba lemiant konversiją paskirstoma atsižvelgiant į stebimus šio konversijos veiksmo duomenis. Jis skiriasi nuo kitų modelių, nes naudojami paskyros duomenys skaičiuojant faktinį kiekvieno raktinio žodžio indėlį visame konversijos kelyje.

Nustatyme „Priskyrimo modelis“ ir ataskaitoje „Priskyrimo modeliavimas“ ši parinktis bus pateikta, tik jei paskyroje turėsite pakankamai duomenų.

Sužinokite daugiau apie duomenimis pagrįstą priskyrimą

Jei norite sužinoti, kaip palyginti šiuos priskyrimo modelius, ir peržiūrėti, kaip jie paveiktų duomenis, žr. toliau pateiktą skiltį apie ataskaitą „Priskyrimo modeliavimas“.

Apie konversijų ir kainų siūlymo priskyrimo modelius

Naudodami konversijų stebėjimo nustatymą „Priskyrimo modelis“, galite nuspręsti, kaip priskirti konversijų kiekvienam konversijos veiksmui. Šį nustatymą galite naudoti svetainės ir „Google Analytics“ konversijų veiksmams. Sužinokite, kaip nustatyti konversijų priskyrimo modelį

Šis nustatymas veikia konversijų skaičiavimą stulpeliuose „Konversijos“ ir „Visos konversijos“. (Atminkite, kad į stulpelį „Konversijos“ įtraukiami tik tie konversijų veiksmai, kuriuos pasirinkote įtraukti naudodami nustatymą „Įtraukti į stulpelį „Konversijos“.) Pavyzdžiui, jei pasirinksite priskyrimo modelį „Pirmas paspaudimas“, konversijos bus priskirtos pirmam skelbimui, kurį klientai spustelėjo prieš įvykdydami konversiją. Ataskaitose konversijos būtų skaičiuojamos kampanijose, skelbimų grupėse, skelbimuose ir raktiniuose žodžiuose, susietuose su pirmu spustelėtu skelbimu.

Pasirenkamas priskyrimo modelis turi įtakos tik konversijos veiksmui, kuriam jis taikomas, bei veikia tik Paieškos tinklo ir Apsipirkimo duomenis. Vaizdinės reklamos tinklo konversijos ir programų bei telefonų skambučių konversijos vis tiek bus priskirtos paskutiniam paspaudimui.

Nustatymas taip pat turi įtakos visoms kainos pasiūlymo strategijoms, kurioms naudojami duomenys stulpelyje „Konversijos“. Tai reiškia, kad jei naudojate pagal konversijas optimizuotą automatinių kainos pasiūlymų strategiją, pvz., tikslinį mokestį už konversiją (MUĮ), patobulintą mokestį už paspaudimą (PMUP) arba tikslinę skelbimo išlaidų grąžą (SIG), nuo pasirinkto priskyrimo modelio priklausys, kaip kainos pasiūlymai bus optimizuojami.

Jei naudojate neautomatinio kainų siūlymo strategijas, priskyrimo modelį galite pakeisti, kad būtų lengviau nustatyti kainos pasiūlymus.

Jei nesate tikri, kokį modelį pasirinkti, žr. toliau pateiktą skiltį apie ataskaitą „Priskyrimo modeliavimas“, kurioje galima palyginti skirtingus priskyrimo modelius. Kai bandote naują ne paskutinio paspaudimo priskyrimo modelį, rekomenduojama pirmiausia išbandyti modelį ir sužinoti, kaip jis paveikia investicijų grąžą.

Pastaba: pakeitus paskutinio paspaudimo priskyrimo modelį į duomenimis pagrįstą priskyrimą (DPP) lengviau nustatyti, kuris iš paspaudimų arba raktinių žodžių daro didžiausią poveikį. DPP priskiria vertę visiems paspaudimams ir raktiniams žodžiams, kurie turėjo įtakos konversijos procesui, ir padeda sulaukti papildomų konversijų už tą patį MUĮ. Sužinokite daugiau apie tai, kaip pakeisti kainos pasiūlymus ir tikslines vertes, kai paskutinio paspaudimo modelis pakeičiamas į duomenimis pagrįsta priskyrimą.

Apie ataskaitą „Priskyrimo modeliavimas“

Naudodami ataskaitą „Priskyrimo modeliavimas“ savo priskyrimo ataskaitose galite palyginti du skirtingus priskyrimo modelius vieną šalia kito. Jei norite rasti raktinius žodžius, skelbimų grupes arba kampanijas, nuvertintas vertinant pagal paskutinį paspaudimą, galite pradėti, pvz., nuo toliau pateiktų palyginimų.

 • Palyginkite modelį „Paskutinis paspaudimas“ su modeliu „Pirmas paspaudimas“ ir nustatykite nuvertintus raktinius žodžius, kuriais klientai pradeda savo konversijos kelią. Tai itin vertinga, jei norite į svetainę pritraukti daugiau naujų klientų.
 • Palyginkite „Paskutinio paspaudimo“ modelį su „Linijiniu“ modeliu ir nustatykite nuvertintus raktinius žodžius, padedančius klientams viso konversijos proceso kelio metu. Tai ypač vertinga, jei norite palaikyti ryšį su klientais jiems atliekant pirkimo veiksmus.

Patarimas: analizuokite skirtingų priskyrimo modelių MUĮ ar SIG

Galite naudodami priskyrimo modeliavimo ataskaitas lyginti skirtingų priskyrimo modelių MUĮ ir skelbimų išlaidų grąžą SIG. Taip galėsite naudodami paskutinio paspaudimo priskyrimo modelį identifikuoti kampanijas ar raktinius žodžius, kurie yra nuvertinti. Tada galėsite pakeisti kainos pasiūlymus atsižvelgdami į savo kampanijų ir raktinių žodžių vertę visame konversijos kelyje.

Kaip rasti ir nustatyti konversijų priskyrimo modelį

Priskyrimo modelį galite pasirinkti nustatydami konversijos veiksmą. Arba vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad palygintumėte priskyrimo modelius ir pakeistumėte esamo konversijos veiksmo priskyrimo modelį.

Priskyrimo modelių palyginimas

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame paskyros kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą , tada skiltyje „Matavimas“ pasirinkite Ieškoti priskyrimo.
 3. Kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite Priskyrimo modeliavimas.
 4. Spustelėkite Kampanija, kad pasirinktumėte parinktį „Kampanija“, „Skelbimų grupė“ arba „Raktinis žodis“.
 5. Spustelėkite Paskutinis paspaudimas, kad palygintumėte priskyrimo modelius Paskutinis paspaudimas, Pirmas paspaudimas, Linijinis, Laiko mažėjimas arba Pagrįstas pozicija.
 6. Naudodami išskleidžiamuosius meniu pasirinkite priskyrimo modelius, kuriuos norite peržiūrėti ir palyginti. Virš lentelės pateiktame paieškos laukelyje galite ieškoti konkrečių raktinių žodžių, skelbimų grupių ar kampanijų.

Esamo konversijos veiksmo priskyrimo modelio keitimas

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame paskyros kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą , tada skiltyje „Matavimas“ pasirinkite Konversijos.
 3. Lentelėje pasirinkite konversiją, kurią norite redaguoti, spustelėdami konversijos pavadinimą.
 4. Spustelėkite Redaguoti nustatymus.
 5. Spustelėkite Priskyrimo modelis ir pasirinkite priskyrimo modelį iš išskleidžiamojo meniu.
 6. Spustelėkite Išsaugoti, tada – Atlikta.
 

Keliose paskyrose vykstančių konversijų stebėjimas

Jei naudojate keliose paskyrose vykstančių konversijų stebėjimą konversijoms stebėti valdytojo paskyros lygiu, priskyrimo modelį turite pasirinkti valdytojo paskyroje.

Priskyrimo modeliai ataskaitų teikimo stulpeliuose

Pakeitus konversijos veiksmo nustatymą „Priskyrimo modelis“ pakeičiamas tik tolesnių konversijų skaičiavimas stulpeliuose „Konversijos“ ir „Visos konversijos“. Jei norite sužinoti, kaip istoriniai konversijų duomenys atrodytų taikant ką tik pasirinktą priskyrimo modelį, galite naudoti dabartinio modelio stulpelius.

 • Konversijos (dabartinis modelis)
 • Mokestis / konv. (dabartinis modelis)
 • Konv. rodiklis (dabartinis modelis)
 • Bendra konv. vertė (dabartinis modelis)
 • Konv. vertė / mokestis (dabartinis modelis)
 • Konv. vertė / paspaudimas (dabartinis modelis)
 • Vertė / konv. (dabartinis modelis)

Šie stulpeliai gali būti naudingi, jei ką tik pakeitėte priskyrimo modelį ir norite suprasti, kaip tai paveiks konversijų duomenis. Galite palyginti šiuos stulpelius su įprastais konversijų stebėjimo stulpeliais, kad sužinotumėte, kokie būtų buvę duomenys, jei būtumėte naudoję dabar pasirinktą priskyrimo modelį.

Kaip ir įprasti stulpeliai „Konversijos“, šie stulpeliai neapima jokių konversijų veiksmų, kurių pasirinkote neįtraukti į stulpelį „Konversijos“. Tačiau keliuose įrenginiuose atliekamos konversijos įtraukiamos pagal numatytuosius nustatymus.

Atminkite, kad į šiuos stulpelius įtraukiami duomenys, kuriems pasirinktas priskyrimo modelis neturi įtakos, pvz., duomenys iš Vaizdinės reklamos tinklo.

Konversijų duomenys priskyrimo ataskaitose ir puslapyje „Kampanijos“

Konversijų duomenys priskyrimo ataskaitose ir puslapyje „Kampanijos“ gali skirtis. Taip yra dėl konversijų skaičiavimo skirtinguose tinkluose skirtumų, įvykio laiko, konversijų šaltinių ir įrenginių.

Priskyrimo ataskaitos gali padėti apskaičiuoti, kaip priskyrimo modelio pakeitimai gali paveikti konversijų ataskaitas. Puslapyje „Kampanijos“ pateikiamos konversijos gali padėti įvertinti ir optimizuoti našumą pakeitus priskyrimo modelį. Taip pat galite peržiūrėti ankstesnį našumą priskyrimo ataskaitose naudodami „dabartinio modelio“ stulpelius. Jei reikia išsamesnės apžvalgos, kaip veikia tokio tipo ataskaitos, skaitykite Apie priskyrimo ataskaitas.

Jei naudojate konversijų stebėjimą iš valdytojo paskyros, rekomenduojame naudoti priskyrimo ataskaitas valdytojo paskyroje, o ne valdomose paskyrose.

Kuo skiriasi teikiamos ataskaitos

Toliau nurodyta, kuo skiriasi ataskaitos, pateikiamos priskyrimo ataskaitose ir puslapyje „Kampanijos“.

  Priskyrimo ataskaitos Puslapis „Kampanijos“
Įvykio laikas Konversijos laikas Parodymo laikas prieš paspaudimą, kuris paskatino konversiją
Tinklas „Google“ paieškos tinklo srautas Paieškos (įskaitant paieškos partnerius), Vaizdinės reklamos tinklas, „YouTube“
Konversijos šaltinis Konversijos reklamuotojo svetainėje, telefono numerio paspaudimo konversijos, importuoti tikslai / operacijos iš „Analytics“ ir importuotos konversijos neprisijungus. Visi šaltiniai, įskaitant konversijas neprisijungus, programų konversijas, apsilankymus parduotuvėje ir pan.
Konversijos keliuose įrenginiuose Konversijos keliuose įrenginiuose įtraukiamos tik į veiklos keliuose įrenginiuose ataskaitas. Į visas kitas priskyrimo ataskaitas šios konversijos neįtraukiamos. Į stulpelį „Konversijos“ įtraukiamos Paieškos tinklo, Apsipirkimo ir Vaizdinės reklamos tinklo konversijos keliuose įrenginiuose.

Įvykio laikas

Anksčiau nurodytų pagrindinių konversijų stulpelių vertės, pateikiamos puslapyje „Konversijos“, skaičiuojamos atsižvelgiant į paspaudimo, o ne konversijos laiką.

Pavyzdžiui, jei skelbimas buvo spustelėtas praėjusią savaitę, o srauto konversija buvo įvykdyta šią savaitę, pagrindiniuose konversijų stulpeliuose paspaudimas ir konversija nurodomi kaip įvykę praėjusią savaitę. Todėl galite tiksliai įvertinti metriką, pvz., mokestį už konversiją ar skelbimo išlaidų grąžą, nes skelbimo išlaidos taip pat skaičiuojamos atsižvelgiant į paspaudimo laiką.

Tinklas

Duomenys priskyrimo ataskaitose pateikiami tik iš Paieškos tinklo srauto, o puslapyje „Kampanijos“ pateikiami Paieškos partnerių srauto duomenys, taip pat įtraukiamos Vaizdinės reklamos tinklo arba „YouTube“ konversijos. Atminkite, kad apie srautą šiuose tinkluose gali būti pranešta tik paskutinio paspaudimo pagrindu.

Konversijos šaltinis

Tam tikri konversijų šaltiniai galimi puslapyje „Kampanijos“, tačiau priskyrimo ataskaitose nepasiekiami. Priskyrimo ataskaitose skaičiuojamos tik svetainės konversijos, telefono numerio paspaudimo konversijos, importuoti „Analytics“ tikslai ir operacijos. Kiti šaltiniai, pvz., programų konversijos ir apsilankymai parduotuvėje, į priskyrimo atskaitas neįtraukiami. Importuotos konversijos neprisijungus suderinamos su priskyrimo ataskaitomis. Konversijas rekomenduojama įkelti kas 1–2 dienas. Įkeliamos konversijos turi būti ne senesnės nei 7 dienų. Puslapyje „Kampanijos“ stebimi šie kiti šaltiniai, tačiau apie juos pranešama tik atsižvelgiant į paskutinį paspaudimą.

Konversijos keliuose įrenginiuose

Šių konversijų sulaukiama iš klientų, prisijungiančių prie „Google“ per kelis skirtingus įrenginius. Į puslapio „Kampanijos“ stulpelį „Konversijos“ įtraukiamos Paieškos tinklo, Apsipirkimo ir Vaizdinės reklamos tinklo konversijos keliuose įrenginiuose. Priskyrimo ataskaitų veiklos keliuose įrenginiuose ataskaitose galite rasti tik konversijas keliuose įrenginiuose. Sužinokite daugiau apie veiklos keliuose įrenginiuose ataskaitas.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta