O modelima atribucije

Na putu do konverzije korisnici mogu pokrenuti više pretraživanja i stupati u interakciju s više oglasa istog oglašivača. Pomoću modela atribucije možete odabrati kolika će se vrijednost pripisati svakoj interakciji s oglasom za ostvarivanje konverzija.

Modeli atribucije pomažu vam u boljem razumijevanju izvedbe vaših oglasa i optimizaciji tijekom putova konverzije.

U ovom se članku opisuju različiti modeli atribucije i način njihove upotrebe u Google Adsu. Naučit ćete kako postaviti model atribucije za praćenje konverzija i licitiranje te kako usporediti modele s izvješćem o atribuciji "Usporedba modela".

Napomena: izrada modela atribucije dostupna je samo za klikove na pretraživačkoj mreži i Shopping oglase na domeni google.com i trenutačno ne pokriva interakcije s oglasima izvan tih mreža.

Prednosti

Većina oglašivača uspjeh mrežnog oglašavanja mjeri na temelju "zadnjeg klika". To znači da sve zasluge za konverziju pripisuju oglasu i povezanoj ključnoj riječi sa zadnjim klikom. No time se zanemaruju ostale interakcije korisnika s oglasima koje su se dogodile usput.

Modeli atribucije omogućuju vam veću kontrolu nad time koliko zasluga svaka interakcija s oglasom ostvaruje za vaše konverzije. To vam omogućuje sljedeće:

 • Dosezanje korisnika ranije u ciklusu kupovine: pronađite prilike za utjecanje na korisnike u ranijem trenutku na njihovom putu konverzije.
 • Usklađivanje s potrebama tvrtke: upotrijebite model koji najbolje odgovara načinu na koji korisnici pretražuju ono što nudite.
 • Poboljšavanje licitiranja: boljim razumijevanjem izvedbe svojih oglasa optimizirajte licitacije.

O različitim modelima atribucije

Google Ads nudi nekoliko modela atribucije:

Zadnji klik Zadnji klik: zasluga za konverziju u cijelosti se pripisuje oglasu sa zadnjim klikom i odgovarajućoj ključnoj riječi.

Prvi klik Prvi klik: zasluga za konverziju u cijelosti se pripisuje oglasu s prvim klikom i odgovarajućoj ključnoj riječi.

Linearno Linearno: zasluga za konverziju ravnomjerno se raspoređuje na sve interakcije s oglasima na putu.

Smanjivanje s vremenom Smanjivanje s vremenom: veće zasluge pripisuju se interakcijama s oglasima koje su se dogodile bliže vremenu konverzije. Zasluga se distribuira pomoću sedmodnevnog poluvremena. Drugim riječima, interakciji s oglasom koja se dogodila osam dana prije konverzije pripisat će se pola zasluge od zasluge koja će se pripisati interakciji s oglasom koja se dogodila jedan dan prije konverzije.

Na temelju položaja Na temelju položaja: 40% zasluga pripisuje se prvoj i posljednjoj interakciji s oglasom i odgovarajućim ključnim riječima, a preostalih 20% raspoređuje se na druge interakcije s oglasima na putu.

Na temelju podataka Na temelju podataka: zasluga za konverziju pripisuje se na temelju prethodnih podataka za tu radnju konverzije. Razlikuje se od drugih modela jer koristi podatke vašeg računa za izračun stvarnog doprinosa svake interakcije na putu konverzije. Napomena: ovo je dostupno samo za račune s dovoljno podatakaSaznajte više o atribuciji na temelju podataka

Primjer

Vlasnik ste hotela Paulina u Firenci. Korisnik pronalazi vašu web-lokaciju klikom na oglas nakon sljedećeg niza pretraživanja: "hotel toskana", "hotel firenca", "hotel s 3 zvjezdice firenca", a zatim "hotel s 3 zvjezdice paulina firenca". Korisnik izvršava rezervaciju nakon klika na oglas koji se prikazao uz "hotel s 3 zvjezdice paulina firenca".

 • U modelu atribucije "zadnji klik" 100% konverzije pripisalo bi se zadnjoj ključnoj riječi "hotel s 3 zvjezdice paulina firenca".
 • U modelu atribucije "prvi klik" 100% konverzije pripisalo bi se prvoj ključnoj riječi "hotel toskana".
 • U modelu atribucije "linearno", vrijednost konverzije ravnomjerno bi se pripisala svakoj ključnoj riječi (25% svaka)
 • U modelu atribucije "Smanjivanje s vremenom" najviše zasluga pripisalo bi se ključnoj riječi "hotel s tri zvjezdice paulina firenca" jer se to pretraživanje dogodilo najbliže samoj konverziji. Ključna riječ "hotel toskana" primila bi najmanje zasluga jer se to pretraživanje dogodilo najranije.
 • U modelu atribucije "Na temelju položaja" 40% zasluga pripisalo bi se ključnim riječima "hotel toskana" i "hotel s tri zvjezdice paulina firenca", dok bi se ključnim riječima "hotel firenca" i "hotel s tri zvjezdice firenca" pripisalo po 10% zasluga svakoj.
 • U modelu atribucije "Na temelju podataka" dio zasluge pripisao bi se svakoj ključnoj riječi, ovisno o tome koliko je pridonijela ostvarenju konverzije.

Da biste saznali kako usporediti te modele atribucije i vidjeti kako bi utjecali na vaše podatke, pogledajte odjeljak o izvješću "Usporedba modela" u nastavku.

O modelima atribucije za konverzije i licitiranje

Postavka "Model atribucije" u praćenju konverzija omogućuje vam da odlučite na koji ćete način svakoj radnji konverzije pripisivati konverziju. Tu postavku možete upotrebljavati za radnje konverzije na web-lokaciji i Google Analyticsu. Saznajte kako postaviti model atribucije za konverzije

Ta postavka utječe na način izračuna konverzija u stupcima "Konverzije" i "Sve konverzije". (Napominjemo da stupac "Konverzije" uključuje samo one radnje konverzije koje ste uključili u postavku "Uključi u 'Konverzije'".) Na primjer, ako ste odabrali "Prvi klik" kao model atribucije, konverzije će se pripisati prvom oglasu koji su korisnici kliknuli prije ostvarivanja konverzije. Konverzije će se u izvješćima računati u kampanjama, grupama oglasa, oglasima i ključnim riječima povezanima s oglasom koji je korisnik prvo kliknuo.

Model atribucije koji odaberete utječe samo na radnju konverzije na koju se primjenjuje, podatke s pretraživačke mreže i Shopping podatke.

Ta postavka utječe i na sve strategije licitiranja koje upotrebljavaju podatke u stupcu "Konverzije". To znači da ako koristite strategiju automatskog licitiranja koja optimizira konverzije, kao što su ciljana cijena po radnji (ciljani CPA), poboljšana cijena po kliku (ECPC) ili ciljani povrat ulaganja u oglase (ciljani ROAS), model atribucije koji odaberete utjecat će na optimiziranje vaših licitacija.

Ako koristite strategije ručnog licitiranja, možete promijeniti model atribucije kako biste postavili licitacije.

Ako niste sigurni koji model odabrati, pogledajte odjeljak u nastavku u izvješću "Usporedba modela", koje vam omogućuje da usporedite različite modele atribucije. Kada isprobavate novi model atribucije koji se ne odnosi na zadnji klik, preporučujemo da prvo testirate model i vidite kako utječe na povrat ulaganja.

Napomena: promjena modela atribucije s "Posljednji klik" na "Na temelju podataka" pomaže odrediti koje od vaših interakcija s oglasima imaju najveći utjecaj. Atribucija na temelju podataka dodjeljuje vrijednost svakoj interakciji s oglasom koja je doprinijela postupku konverzije i pomaže privući dodatne konverzije uz jednak CPA. Saznajte više o tome kako promijeniti licitacije i ciljeve nakon prebacivanja s modela "Zadnji klik" na model "Na temelju podataka"

O izvješću "Usporedba modela"

Izvješće "Usporedba modela" omogućuje vam da usporedite dva različita modela atribucije. Da biste pronašli ključne riječi, grupe oglasa, kampanje ili uređaje koji su podcijenjeni na temelju zadnjeg klika, možete započeti sa sljedećim usporedbama:

 • Usporedite model "Zadnji klik" s modelom "Prvi klik" kako biste identificirali podcijenjene ključne riječi koje usmjeravaju korisnike na putu konverzije. To je od osobite vrijednosti ako nastojite usmjeriti više novih korisnika na web-lokaciju.
 • Usporedite model "Zadnji klik" s modelom "Linearno" kako biste identificirali podcijenjene ključne riječi koje pomažu korisnicima tijekom puta konverzije. To je od osobite vrijednosti ako želite ostati u kontaktu s korisnicima kroz njihov postupak kupnje.

Savjet: analizirajte CPA ili ROAS za različite modele atribucije

Stupce "Cijena/konv." i "Vrijednost konv./cijena" u izvješću "Usporedba modela" možete upotrijebiti za usporedbu CPA-a i ROAS-a za različite modele atribucije. To će vam omogućiti da utvrdite kampanje ili ključne riječi koje su podcijenjene pomoću modela atribucije "Zadnji klik". Zatim možete izmijeniti svoje licitacije na temelju stvarne vrijednosti svojih kampanja i ključnih riječi na cijelom putu konverzije.

Pronalaženje i postavljanje modela atribucije za konverzije

Model atribucije možete postaviti prilikom postavljanja radnje konverzije ili slijedite upute u nastavku da biste usporedili modele atribucije i promijenili model atribucije za postojeću radnju konverzije:

Usporedba modela atribucije

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Atribucija na pretraživačkoj mreži.
 3. Na izborniku stranica slijeva kliknite Izrada modela atribucije.
 4. Kliknite Kampanja kako biste odabrali jedno od sljedećeg: kampanju, grupu oglasa ili ključnu riječ.
 5. Kliknite Zadnji klik kako biste usporedili sljedeće modele: Zadnji klik, Prvi klik, Linearno, Smanjivanje s vremenom ili Na temelju položaja.
 6. Pomoću padajućih izbornika odaberite modele atribucije koje želite vidjeti i usporediti. U okviru za pretraživanje iznad tablice možete pretraživati određene ključne riječi, grupe oglasa ili kampanje.

Promjena modela atribucije za postojeću radnju konverzije

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 3. U tablici odaberite konverziju koju želite urediti klikom na naziv konverzije.
 4. Kliknite Uredi postavke.
 5. Kliknite Model atribucije i s padajućeg izbornika odaberite model atribucije.
 6. Kliknite Spremi, a zatim Gotovo.
 

Praćenje konverzija na više računa

Ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa da biste pratili konverzije na razini računa upravitelja, morate odabrati model atribucije na računu upravitelja.

Modeli atribucije u stupcima za izvješćivanje

Kada promijenite postavku "Model atribucije" za radnju konverzije, ona mijenja samo način na koji se konverzije bilježe u stupcima "Konverzije" i "Sve konverzije" od tog trenutka nadalje. Ako želite vidjeti kako bi vaši povijesni podaci o konverzijama izgledali s modelom atribucije koji ste upravo odabrali, možete dodati stupce "trenutačni model" (koji se nalaze u odjeljku "Atribucija" izbornika "Stupci"):

 • Konverzije (trenutačni model)
 • Cijena/konv. (trenutačni model)
 • Stopa konv. (trenutačni model)
 • Vrijednost konv. (trenutačni model)
 • Vrijednost konv./cijena (trenutačni model)
 • Vrijed. konv./klik (trenutačni model)
 • Vrijed./konv. (trenutačni model)

Ti stupci mogu biti korisni ako ste upravo promijenili model atribucije i želite saznati kako će to utjecati na podatke o konverzijama. Možete ih usporediti s uobičajenim stupcima za praćenje konverzija da biste saznali kako bi podaci izgledali da ste koristili model atribucije koji ste upravo odabrali.

Kao i kod uobičajenih stupaca "Konverzije", ti stupci neće obuhvaćati radnje konverzije koje niste uključili u "Konverzije". Međutim, konverzije na različitim uređajima obuhvaćene su prema zadanim postavkama.

Stupci obuhvaćaju podatke na koje ne utječe odabir modela atribucije, na primjer podatke s prikazivačke mreže.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem