O modelima atribucije

Napomena: modeli atribucije na temelju prvog klika, linearni model, model na temelju smanjivanja s vremenom i model na temelju položaja izlaze iz upotrebe od srpnja 2023. Saznajte više

Na putu do konverzije korisnici mogu stupati u interakciju s više oglasa istog oglašivača. Pomoću modela atribucije možete odabrati kolika će se vrijednost pripisati svakoj interakciji s oglasom za ostvarivanje konverzija.

Modeli atribucije pomažu vam u boljem razumijevanju izvedbe vaših oglasa i optimizaciji tijekom putova konverzije.

U ovom se članku opisuju različiti modeli atribucije i način njihove upotrebe u Google Adsu. Naučit ćete kako postaviti model atribucije za praćenje konverzija i licitiranje te kako usporediti modele s izvješćem o atribuciji Usporedba modela.

Prednosti

Većina oglašivača navikla je na mjerenje uspjeha svojega online oglašavanja na temelju zadnjeg klika. To znači da sve zasluge za konverziju pripisuju oglasu povezanom sa zadnjim klikom i pripadajućoj ključnoj riječi. No time se zanemaruju ostale interakcije korisnika s oglasima koje su se dogodile usput.

Modeli atribucije omogućuju vam veću kontrolu nad time koliko je svaka od interakcija s oglasom zaslužna za ostvarenje vaših konverzija. To vam omogućuje sljedeće:

 • Dosezanje korisnika ranije u ciklusu kupovine: pronađite prilike za utjecanje na korisnike u ranijem trenutku na njihovom putu konverzije.
 • Usklađivanje s potrebama tvrtke: upotrijebite model koji najbolje odgovara načinu na koji korisnici pretražuju ono što nudite.
 • Poboljšavanje licitiranja: boljim razumijevanjem izvedbe svojih oglasa optimizirajte licitacije.

O različitim modelima atribucije

Google Ads trenutačno nudi nekoliko modela atribucije:

Zadnji klik Zadnji klik: zasluga za konverziju u cijelosti se pripisuje oglasu povezanim sa zadnjim klikom i pripadajućoj ključnoj riječi.

Prvi klik Prvi klik: zasluga za konverziju u cijelosti se pripisuje oglasu s prvim klikom i odgovarajućoj ključnoj riječi.

Linearno Linearno: zasluga za konverziju ravnomjerno se raspoređuje na sve interakcije s oglasima na putu.

Smanjivanje s vremenom Smanjivanje s vremenom: veće zasluge pripisuju se interakcijama s oglasima koje su se dogodile bliže vremenu konverzije. Zasluga se distribuira pomoću sedmodnevnog poluvremena. Drugim riječima, interakciji s oglasom koja se dogodila osam dana prije konverzije pripisat će se pola zasluge od zasluge koja će se pripisati interakciji s oglasom koja se dogodila jedan dan prije konverzije.

Na temelju položaja Na temelju položaja: 40% zasluga pripisuje se prvoj i posljednjoj interakciji s oglasom i odgovarajućim ključnim riječima, a preostalih 20% raspoređuje se na druge interakcije s oglasima na putu.

Na temelju podataka Na temelju podataka: zasluga za konverziju pripisuje se na temelju prethodnih podataka za tu radnju konverzije. Razlikuje se od drugih modela jer upotrebljava podatke vašeg računa za izračun stvarnog doprinosa svake interakcije na putu konverzije. Model Na temelju podataka zadani je model atribucije za većinu radnji konverzije. Saznajte više o atribuciji na temelju podataka

Primjer

Vlasnik ste restorana Dida u Splitu, u Hrvatskoj. Korisnik pronalazi vašu web-lokaciju klikom na oglas nakon sljedećeg niza pretraživanja: "restoran dalmacija", "restoran split", "restoran s 3 zvjezdice split", a zatim "restoran s 3 zvjezdice dida split". Korisnik izvršava rezervaciju nakon klika na oglas koji se prikazao uz "restoran s 3 zvjezdice dida split".

 • U modelu atribucije zadnjeg klika 100% konverzije pripisalo bi se zadnjoj ključnoj riječi "restoran s 3 zvjezdice dida split".
 • U modelu atribucije prvog klika 100% konverzije pripisalo bi se prvoj ključnoj riječi "restoran dalmacija".
 • U modelu linearne atribucije vrijednost konverzije ravnomjerno bi se pripisala svakoj ključnoj riječi (25% svaka).
 • U modelu atribucije smanjivanja s vremenom najviše zasluga pripisalo bi se ključnoj riječi "restoran s 3 zvjezdice dida split" jer se to pretraživanje dogodilo najbliže samoj konverziji. Ključna riječ "restoran dalmacija" primila bi najmanje zasluga jer se to pretraživanje dogodilo najranije.
 • U modelu atribucije na temelju položaja 40% zasluga pripisalo bi se ključnim riječima "restoran dalmacija" i "restoran s 3 zvjezdice dida split", dok bi se ključnim riječima "restoran split" i "restoran s 3 zvjezdice split" pripisalo po 10% zasluga svakoj.
 • U modelu atribucije na temelju podataka dio zasluge pripisao bi se svakoj ključnoj riječi, ovisno o tome koliko je pridonijela ostvarenju konverzije.

Da biste saznali kako usporediti te modele atribucije i vidjeti kako bi utjecali na vaše podatke, pogledajte odjeljak o izvješću Usporedba modela u nastavku.

O modelima atribucije za konverzije i licitiranje

Postavka Model atribucije u praćenju konverzija omogućuje vam da odlučite na koji ćete način svakoj radnji konverzije pripisivati konverziju. Tu postavku možete upotrebljavati za radnje konverzije na web-lokaciji i Google Analyticsu. Saznajte kako postaviti model atribucije za konverzije

Ta postavka utječe na način izračuna konverzija u stupcima Konverzije i Sve konverzije. (Napominjemo da stupac Konverzije uključuje samo one radnje konverzije koje ste označili kao primarne konverzije.) Na primjer, ako ste odabrali Prvi klik kao model atribucije, konverzije će se pripisati prvom oglasu koji su korisnici kliknuli prije ostvarivanja konverzije. Konverzije će se u izvješćima računati u kampanjama, grupama oglasa, oglasima i ključnim riječima povezanima s oglasom koji je korisnik prvo kliknuo.

Model atribucije koji odaberete utječe samo na radnju konverzije na koju se primjenjuje. Ta postavka utječe i na sve strategije licitiranja koje upotrebljavaju podatke u stupcu Konverzije. To znači da ako koristite strategiju automatskog licitiranja koja optimizira konverzije, kao što su ciljana cijena po radnji (ciljani CPA), poboljšana cijena po kliku (ECPC) ili ciljani povrat ulaganja u oglase (ciljani ROAS), model atribucije koji odaberete utjecat će na način optimiziranja vaših licitacija.

Ako koristite strategije ručnog licitiranja, možete promijeniti model atribucije kako biste postavili licitacije.

Ako niste sigurni koji model odabrati, pogledajte odjeljak u nastavku u izvješću Usporedba modela, koje vam omogućuje da usporedite različite modele atribucije. Kada isprobavate novi model atribucije koji se ne odnosi na zadnji klik, preporučujemo da prvo testirate model i vidite kako utječe na povrat ulaganja.

Napomena: promjena modela atribucije sa zadnjeg klika na atribuciju na temelju podataka pomaže odrediti koje od vaših interakcija s oglasima imaju najveći utjecaj. Atribucija na temelju podataka dodjeljuje vrijednost svakoj interakciji s oglasom koja je doprinijela postupku konverzije i pomaže privući dodatne konverzije uz jednak CPA. Saznajte više o tome kako promijeniti licitacije i ciljeve nakon prebacivanja s modela zadnjeg klika na model na temelju podataka

O izvješću Usporedba modela

Napomena: u izvješću Usporedba modela možda će vam se prikazati poruka o povijesnim podacima koji su samo djelomično dostupni za odabrani datumski raspon. Razlog za to može biti to što je vaš račun tek nedavno počeo ispunjavati kriterije za atribuciju za više mreža. Kako bismo vam pružili točne mjerne podatke o izvedbi, izvješće automatski filtrira mreže ili kampanje bez dovoljno podataka. Odaberite noviji datumski raspon da biste vidjeli cjelovite podatke.

Izvješće Usporedba modela omogućuje vam da usporedite dva različita modela atribucije. Da biste pronašli ključne riječi, grupe oglasa, kampanje ili uređaje koji su podcijenjeni na temelju zadnjeg klika, možete započeti sa sljedećim usporedbama:

 • Usporedite model zadnjeg klika s modelom prvog klika kako biste identificirali podcijenjene ključne riječi koje usmjeravaju korisnike na putu konverzije. To je od osobite vrijednosti ako nastojite usmjeriti više novih korisnika na web-lokaciju.
 • Usporedite model zadnjeg klika s linearnim modelom kako biste identificirali podcijenjene ključne riječi koje pomažu korisnicima tijekom puta konverzije. To je od osobite vrijednosti ako želite ostati u kontaktu s korisnicima kroz njihov postupak kupnje.
 • Usporedite model Zadnji klik s modelom Na temelju podataka da biste vidjeli vrijednost ključnih riječi koju je odredio Googleov model strojnog učenja, koji pripisuje zaslugu u skladu s time kako vaši korisnici izvršavaju konverzije. Atribucija na temelju podataka također vam pruža uvid u vrijednost interakcija s oglasom na cijelom putu konverzije.

Savjet: analizirajte CPA ili ROAS za različite modele atribucije

Stupce Cijena/konv. i Vrijednost konv./cijena u izvješću Usporedba modela možete upotrijebiti za usporedbu CPA-a i ROAS-a za različite modele atribucije. To će vam omogućiti da utvrdite kampanje ili ključne riječi koje su podcijenjene pomoću modela atribucije zadnjeg klika. Zatim možete izmijeniti svoje licitacije na temelju stvarne vrijednosti svojih kampanja i ključnih riječi na cijelom putu konverzije.

Pronalaženje i postavljanje modela atribucije za konverzije

Model atribucije možete postaviti prilikom postavljanja radnje konverzije ili slijedite upute u nastavku da biste usporedili modele atribucije i promijenili model atribucije za postojeću radnju konverzije:

Usporedba modela atribucije

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona], a zatim u odjeljku Mjerenje odaberite Atribucija.
 3. Na izborniku stranica slijeva kliknite Usporedba modela.
 4. Odaberite opciju s padajućeg izbornika Dimenzija.
 5. Pomoću padajućih izbornika Usporedi i Sa odaberite modele atribucije koje želite vidjeti i usporediti.

U okviru za pretraživanje iznad tablice možete pretraživati određene ključne riječi, grupe oglasa, kampanje ili račune.

Promjena modela atribucije za postojeću radnju konverzije

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona], a zatim u odjeljku Mjerenje odaberite Konverzije.
 3. U tablici odaberite konverziju koju želite urediti klikom na naziv konverzije.
 4. Kliknite Uredi postavke.
 5. Kliknite Model atribucije i s padajućeg izbornika odaberite model atribucije.
 6. Kliknite Spremi, a zatim Gotovo.

Praćenje konverzija na više računa

Ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa da biste pratili konverzije na razini računa upravitelja, morate odabrati model atribucije na računu upravitelja.

Modeli atribucije u stupcima za izvješćivanje

Kada promijenite postavku Model atribucije za radnju konverzije, ona mijenja samo način na koji se konverzije bilježe u stupcima Konverzije i Sve konverzije od tog trenutka nadalje. Ako želite vidjeti kako bi vaši povijesni podaci o konverzijama izgledali s modelom atribucije koji ste upravo odabrali, možete dodati stupce trenutačnog modela (koji se nalaze u odjeljku Atribucija izbornika Stupci):

 • Konverzije (trenutačni model)
 • Cijena/konv. (trenutačni model)
 • Stopa konv. (trenutačni model)
 • Vrijednost konv. (trenutačni model)
 • Vrijednost konv./cijena (trenutačni model)
 • Vrijed. konv./klik (trenutačni model)
 • Vrijed./konv. (trenutačni model)

Ti stupci mogu biti korisni ako ste upravo promijenili model atribucije i želite saznati kako će to utjecati na podatke o konverzijama. Možete ih usporediti s uobičajenim stupcima za praćenje konverzija da biste saznali kako bi podaci izgledali da ste upotrebljavali model atribucije koji ste upravo odabrali.

Kao i kod uobičajenih stupaca Konverzije, ti stupci neće obuhvaćati radnje konverzije koje niste označili kao primarne konverzije. Međutim, konverzije na različitim uređajima obuhvaćene su prema zadanim postavkama.

Stupci obuhvaćaju podatke na koje ne utječe odabir modela atribucije, npr. podatke iz kampanja na prikazivačkoj mreži koje upotrebljavaju naplatu uz plaćanje za konverzije.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
false
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
73067
false