Tietoja attribuutiomalleista

Asiakkaan konversioreitille saattaa sisältyä useita hakuja ja useita vuorovaikutuskertoja saman mainostajan eri mainosten kanssa. Attribuutiomallien avulla voit valita, kuinka suuri osa konversiosta luetaan kunkin klikkauksen ansioksi. Voit lukea konversion asiakkaan ensimmäisen klikkauksen, viimeisen klikkauksen tai useiden eri klikkausten yhdistelmän ansioksi.

Attribuutiomallien avulla voit saada paremman käsityksen mainostesi toimivuudesta ja optimoida käyttäjän koko konversioreitin.

Tässä artikkelissa kerrotaan eri attribuutiomalleista ja niiden käytöstä Google Adsissa. Opit käyttämään attribuutiomalleja konversioseurannassa ja hintatarjousten tekemisessä sekä vertailemaan eri malleja attribuutioraporttien attribuutiomallinnuksen avulla.

Muistettavaa

Attribuutiomallinnus on käytettävissä vain hakuverkoston mainosten ja Shopping-mainosten klikkauksille google.com-sivustolla. Se ei ole käytettävissä Display-verkoston mainosten interaktioille. Attribuutiomallinnus on käytettävissä vain verkkosivustojen ja Google Analyticsin konversiotapahtumille, puhelukonversiotapahtumille ja tuotaville konversiotapahtumille mutta ei sovelluskonversioille eikä kaupassa tapahtuville konversioille.

Edut

Useimmat mainostajat mittaavat verkkomainontansa tehokkuutta viimeisen klikkauksen perusteella. He siis lukevat konversion kokonaan viimeiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi. Tällöin kuitenkin kaikki muut asiakkaan tekemät klikkaukset jäävät huomiotta.

Attribuutiomallien avulla voit hallita entistä paremmin sitä, kuinka suuri osa konversiosta luetaan kunkin mainoksen ja avainsanan ansioksi. Tämän ansiosta saavutat seuraavat edut:

 • Tavoitat asiakkaat entistä aikaisemmin heidän ostosreitillään: löydät mahdollisuuksia vaikuttaa asiakkaisiin aiempaa varhaisemmassa vaiheessa heidän konversioreitillään.
 • Saat osumia yrityksellesi: käytä mallia, joka kuvastaa parhaiten sitä, miten käyttäjät hakevat juuri sellaisia tuotteita tai palveluita, jollaisia yrityksesi tarjoaa.
 • Parannat hintatarjouksiasi: optimoi hintatarjouksesi sen perusteella, mitä saat tietää mainostesi tehokkuudesta.

Tietoja eri attribuutiomalleista

Google Adsissa on useita attribuutiomalleja:

Viimeinen klikkaus Viimeinen klikkaus ‑mallissa konversio luetaan kokonaan viimeiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi.

Käyttäessäsi viimeisen klikkauksen mallia saatat huomata pieniä viiveestä johtuvia eroja viimeaikaisten Konversiot (nykyinen malli)- ja Konversiot-sarakkeen raportointitietojen välillä. Nämä erot korjaantuvat ajan myötä itsestään.

Ensimmäinen klikkaus Ensimmäinen klikkaus ‑mallissa konversio luetaan kokonaan ensimmäiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi.

Lineaarinen Lineaarisessa mallissa konversio luetaan tasapuolisesti reitin kaikkien klikkausten ansioksi.

Ajankulu Ajankulu-mallissa konversio luetaan enemmän niiden klikkausten ansioksi, jotka ovat tapahtuneet ajallisesti lähellä konversiota. Ansiota jaetaan käyttämällä seitsemän päivän puoliintumisaikaa. Toisin sanoen kahdeksan päivää ennen konversiota tapahtunut klikkaus saa puolet vähemmän ansiota kuin päivää ennen konversiota tapahtunut klikkaus.

Sijaintipohjainen Sijaintipohjaisessa mallissa 40 prosenttia konversiosta luetaan ensimmäiseksi klikatun ja 40 prosenttia viimeiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi sekä loput 20 prosenttia reitin muiden klikkausten ansioksi.

Dataan perustuva Dataan perustuvassa mallissa ansio konversiosta jaetaan kyseisen konversiotapahtuman aiemman datan perusteella. (Tämä malli on käytettävissä vain tileillä, joilla on tarpeeksi tietoja.)

Esimerkki

Sinulla on Firenzessä Hotel Paulina ‑niminen hotelli. Asiakas löytää sivustosi klikkaamalla mainoksiasi seuraavien hakujen jälkeen: "hotelli toscana", "hotelli firenze", "3 tähden hotelli firenze" ja lopuksi "3 tähden hotelli paulina firenze". Hän tekee varauksen klikattuaan mainosta, joka näkyi haulla "3 tähden hotelli paulina firenze".

 • Viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallissa konversio luettaisiin kokonaan viimeisen avainsanan "3 tähden hotelli paulina firenze" ansioksi.
 • Ensimmäinen klikkaus ‑attribuutiomallissa konversio luettaisiin kokonaan ensimmäisen avainsanan "hotelli toscana" ansioksi.
 • Lineaarisessa attribuutiomallissa ansio konversiosta jaettaisiin tasan avainsanojen kesken (25 prosenttia kullekin avainsanalle).
 • Ajankulu-attribuutiomallissa konversio luettaisiin enimmäkseen avainsanan "3 tähden hotelli paulina firenze" ansioksi, koska sillä tehtiin haku ajallisesti lähimpänä konversiota. Avainsanalle "hotelli toscana" luettaisiin vähiten ansiota, koska se oli ensimmäinen avainsana.
 • Sijaintipohjaisessa attribuutiomallissa 40 prosenttia konversiosta luettaisiin sekä avainsanan "hotelli toscana" että avainsanan "3 tähden hotelli paulina firenze" ansioksi, kun taas avainsanojen "hotelli firenze" ja "3 tähden hotelli firenze" ansioksi luettaisiin kummallekin 10 prosenttia.
 • Dataan perustuvassa attribuutiomallissa kukin avainsana saisi osan ansiosta sen mukaan, kuinka paljon kukin niistä osallistui konversion hankkimiseen.

Huomioitavaa: dataan perustuva attribuutio

Mainostajat, joilla on tarpeeksi dataa, voivat käyttää kuudetta attribuutiomallia eli dataan perustuvaa attribuutiota. Tämä tehokas malli jakaa ansion konversiosta kyseisestä konversiotapahtumasta kerätyn datan perusteella. Se eroaa muista malleista, sillä sitä käytettäessä kunkin avainsanan todellinen vaikutus konversioreitillä lasketaan tilisi oman konversiodatan perusteella.

Tämä vaihtoehto näkyy Attribuutiomalli-asetuksessa ja Attribuutiomallinnus-raportissa, jos tililläsi on tarpeeksi tietoja.

Lisätietoja dataan perustuvasta attribuutiosta

Lisätietoja näiden attribuutiomallien vertailusta ja siitä, miten ne vaikuttavat tietoihisi, saat alla olevasta osiosta Attribuutiomallinnus-raportti.

Tietoja konversioihin ja hintatarjouksiin käytettävistä attribuutiomalleista

Konversioseurannan Attribuutiomalli-asetuksella voit päättää, miten konversiot luetaan kunkin konversiotapahtuman ansioksi. Voit käyttää tätä asetusta verkkosivustojen ja Google Analyticsin konversiotapahtumille. Lue, miten määrität attribuutiomallin konversioille.

Asetus vaikuttaa siihen, miten konversiot lasketaan Konversiot- ja Kaikki konversiot ‑sarakkeissa. (Muista, että Konversiot-sarakkeessa näytetään vain ne konversiotapahtumat, jotka olet päättänyt sisällyttää siihen Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen ‑asetuksella.) Jos valitset attribuutiomalliksi esimerkiksi Ensimmäinen klikkaus ‑mallin, konversiot luetaan sen mainoksen ansioksi, jota asiakkaat klikkasivat ensimmäiseksi ennen konvertoitumistaan. Raporteissasi konversioihin laskettaisiin kaikki kampanjat, mainosryhmät, mainokset ja avainsanat, jotka liittyvät ensimmäiseksi klikattuun mainokseen. 

Valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaa vain siihen konversiotapahtumaan, johon mallia käytetään, ja se vaikuttaa vain hakuverkoston tietoihin ja Shopping-tietoihin. Display-verkoston konversiot ja sovellus- ja puhelukonversiot luetaan edelleen viimeisen klikkauksen ansioksi.

Asetus vaikuttaa myös kaikkiin hintatarjousstrategioihin, joissa käytetään Konversiot-sarakkeen tietoja. Tämä tarkoittaa sitä, että jos käytössäsi on automaattinen hintatarjousstrategia, jonka asetuksena on "Optimoi konversioille", kuten CPA-tavoite, tehostettu klikkauskohtainen hinta tai tavoiteltu mainostuotto, valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaa myös siihen, miten hintatarjoukset optimoidaan.

Jos käytät manuaalisia hintatarjousstrategioita, voit vaihtaa attribuutiomallia helpottaaksesi hintatarjousten asettamista.

Jos et ole varma, mikä malli kannattaa valita, tutustu alla olevaan Attribuutiomallinnus-raporttia käsittelevään osioon. Attribuutiomallinnus-raportin avulla voit vertailla eri attribuutiomalleja. Kun kokeilet uutta attribuutiomallia, joka ei ole viimeisen klikkauksen malli, testaa mallia ensin nähdäksesi, miten se vaikuttaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin.

Huom. Attribuutiomallin muuttaminen viimeiseen klikkaukseen perustuvasta dataan perustuvaksi auttaa selvittämään, mitkä klikkaukset tai avainsanat ovat tehokkaimpia. Dataan perustuvassa attribuutiossa määritetään arvo kullekin konversiota edistäneelle klikkaukselle ja avainsanalle. Tämän mallin avulla voit saada lisää konversioita samalla toimintakohtaisella hinnalla (CPA). Lue lisää hintatarjousten ja tavoitteiden muuttamisesta siirryttäessä viimeiseen klikkaukseen perustuvasta attribuutiosta dataan perustuvaan attribuutioon.

Tietoja Attribuutiomallinnus-raportista

Attribuutio-raporttien attribuutiomallinnuksen avulla voit vertailla kahta eri attribuutiomallia rinnakkain. Jos haluat etsiä Viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallin perusteella aliarvioituja avainsanoja, mainosryhmiä tai kampanjoita, tee aluksi esimerkiksi seuraavat vertailut:

 • Tunnista aliarvioituja avainsanoja, jotka aloittavat asiakkaiden konversioreittejä, vertailemalla Viimeinen klikkaus- ja Ensimmäinen klikkaus ‑malleja. Tämä on erityisen arvokasta, jos haluat saada entistä enemmän uusia asiakkaita verkkosivustollesi.
 • Tunnista aliarvioituja avainsanoja, jotka auttavat asiakkaita konversioreitin aikana, vertailemalla Viimeinen klikkaus- ja Lineaarinen-malleja. Tämä on erityisen tärkeää, jos haluat säilyttää yhteyden asiakkaisiin koko ostoprosessin ajan.

Vinkki: Voit analysoida hankintakohtaista hintaa tai mainostuottoa eri attribuutiomalleissa.

Attribuutiomallinnustyökalun avulla voit verrata eri attribuutiomallien hankintakohtaista hintaa ja mainostuottoa keskenään. Näin tunnistat kampanjat tai avainsanat, jotka ovat aliarvioituja, kun käytössä on viimeisen klikkauksen attribuutiomalli. Tämän jälkeen voit muuttaa hintatarjouksia kampanjoidesi ja avainsanojesi todellisen arvon perusteella koko konversioreitillä.

Konversioiden attribuutiomallin löytäminen ja määrittäminen

Voit määrittää attribuutiomallin samalla, kun määrität konversiotapahtuman. Voit myös verrata attribuutiomalleja ja vaihtaa aiemmin määritetyn konversiotapahtuman attribuutiomallin seuraavien ohjeiden avulla:

Uusi Google Ads on nyt useimpien käyttäjien ainoa tapa hoitaa tilejä. Jos käytät edelleen aiempaa AdWordsia, valitse alta AiempiLisätietoja

Attribuutiomallien vertailu

 1. Kirjaudu AdWords-tilillesi.
 2. Klikkaa Työkalut-välilehteä ja valitse sitten Attribuutio.
 3. Klikkaa vasemmanpuoleisesta valikosta Attribuutiomallinnus.
 4. Valitse ulottuvuus, jonka attribuutiomalleja haluat tutkia: Kampanja, Mainosryhmä tai Avainsana.
 5. Valitse tarkasteltavat ja vertailtavat attribuutiomallit avattavista valikoista. Taulukon yläpuolella olevan hakukentän avulla voit etsiä tiettyjä avainsanoja, mainosryhmiä tai kampanjoita.

Aiemmin määritetyn konversiotapahtuman attribuutiomallin muuttaminen

 1. Kirjaudu AdWords-tilillesi.
 2. Klikkaa Työkalut-välilehteä ja valitse Konversiot.
 3. Valitse muokattava konversiotoiminto taulukosta ja klikkaa sitten kohtaa Muokkaa asetuksia.
 4. Klikkaa Attribuutiomalli ja valitse avattavasta valikosta haluamasi attribuutiomalli.
 5. Valitse Valmis ja klikkaa sitten Tallenna.

MCC-tilin alainen konversioseuranta

Jos seuraat konversioita hallinnoijan tilin tasolla käyttämällä MCC-tilin alaista konversioseurantaa, sinun on valittava attribuutiomalli hallinnoijan tililläsi.

Attribuutiomallit raportointisarakkeissa

Kun vaihdat konversiotapahtuman attribuutiomallin, muutos vaikuttaa ainoastaan siihen, miten konversiot lasketaan Konversiot- ja Kaikki konversiot ‑sarakkeissa kyseisestä hetkestä eteenpäin. Jos haluat nähdä, miten valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaisi historiallisiin konversiotietoihisi, voit käyttää nykyinen malli ‑sarakkeita:

 • Konversiot (nykyinen malli)
 • Konv.hinta (nykyinen malli)
 • Konv.pros. (nykyinen malli)
 • Konv.arvo yhteensä (nykyinen malli)
 • Konv.arvo/hinta (nykyinen malli)
 • Konv.arvo/klikkaus (nykyinen malli)
 • Arvo/konv. (nykyinen malli)

Näistä sarakkeista on apua, jos olet juuri vaihtanut attribuutiomallin ja haluat saada tietää, miten se vaikuttaa konversiotietoihisi. Vertailemalla näitä sarakkeita tavallisiin konversioseurantasarakkeisiisi näet, miten data olisi muuttunut, jos olisit käyttänyt nyt valitsemaasi attribuutiomallia.

Kuten tavallisissakaan Konversiot-sarakkeissa myöskään näissä sarakkeissa ei näy mitään konversiotapahtumia, joita et ole sisällyttänyt Konversiot-sarakkeeseen. Konversiot eri laitteella näkyvät kuitenkin niissä oletuksena.

Muista, että näissä sarakkeissa on myös dataa, johon valittu attribuutiomalli ei vaikuta (esimerkiksi Display-verkoston data).

Attribuutioraporttien ja Kampanjat-sivun konversiodata

Attribuutioraporttien ja Kampanjat-sivun konversiodatassa saattaa olla eroja. Tämä johtuu konversioiden erilaisista laskentatavoista eri verkostoissa, eri konversiolähteissä, eri laitteilla ja eri tapahtuman ajankohtina.

Attribuutioraporttien avulla voit arvioida, miten attribuutiomallin muutokset saattavat vaikuttaa konversioraportointiin. Kampanjat-sivulla näkyvien konversioiden perusteella voit arvioida ja optimoida kehitystä attribuutiomallin muuttamisen jälkeen. Voit nähdä attribuutioraporteista myös aiempia kehitystietoja käyttämällä nykyinen malli ‑sarakkeita. Lisätietoja tämäntyyppisen raportoinnin toimintaperiaatteista on artikkelissa Tietoja attribuutioraporteista.

Jos käytät konversioseurantaa hallinnoijan tilillä, suosittelemme käyttämään attribuutioraportteja hallinnoijan tilillä hallinnoitujen tilien sijasta.

Raportointitapojen erot

Alta näet, miten attribuutioraporteissa ja Kampanjat-sivulla raportoitavat konversiot eroavat toisistaan:

  Attribuutioraportit Kampanjat-sivu
Tapahtuman ajankohta Konversion ajankohta Konversioon johtanutta klikkausta edeltäneen viimeisen klikkauksen aika
Verkosto Google-hakuverkoston liikenne Hakuverkosto (mukaan lukien hakukumppanit), Display-verkosto ja YouTube
Konversion lähde Mainostajan verkkosivuston konversiot, puhelinnumeron klikkauskonversiot, Analyticsista tuodut tavoitteet ja tapahtumat ja tuodut offline‑konversiot. Kaikki lähteet, mukaan lukien offline-konversiot, sovelluskonversiot ja käynnit kivijalkakaupassa
Konversiot eri laitteella Konversiot eri laitteella sisältyvät vain Toiminta eri laitteella ‑raportteihin. Nämä konversiot on suljettu pois kaikista muista attribuutioraporteista. Konversiot‑sarake sisältää konversiot eri laitteella haku‑, Shopping‑ ja Display‑verkostossa.

Tapahtuman ajankohta

Kampanjat-sivulla näytetään konversion päivämäärän sijasta sen impression päivämäärä ja kellonaika, joka edelsi konversioon johtanutta klikkausta. Näin voit yhdistää konversion tuottaman arvon oikeisiin mainontakuluihin.

Oletetaan, että asiakas klikkaa mainosta 17. heinäkuuta ja tekee ostoksen kolme päivää myöhemmin 20. heinäkuuta. Kampanjat-sivulla konversio yhdistetään klikkausta edeltäneen impression päivämäärään (17. heinäkuuta). Attribuutioraporteissa konversio puolestaan yhdistetään konversion päivämäärään (20. heinäkuuta).

Verkosto

Attribuutioraporttien data rajoittuu hakuverkoston liikenteeseen, kun taas Kampanjat-sivun data sisältää myös hakukumppaneiden liikenteen sekä Display-verkoston ja YouTuben konversiot. Muista, että näiden verkostojen liikenne voidaan raportoida vain viimeisen klikkauksen perusteella.

Konversion lähde

Tietyt konversion lähteet näkyvät Kampanjat-sivulla mutta eivät ole käytettävissä attribuutioraporteissa. Attribuutioraportteihin lasketaan vain verkkosivustolla tapahtuvat konversiot, puhelinnumeron klikkaus ‑konversiot ja Analyticsista tuodut tavoitteet/tapahtumat. Attribuutioraportteihin ei lasketa muita lähteitä, kuten sovelluskonversioita ja kivijalkakaupassa käyntejä. Tuodut offline‑konversiot ovat yhteensopivia attribuutioraporttien kanssa. Konversioiden lataaminen on hyvä tehdä 1–2 päivän välein. Ladattavat konversiot voivat olla enintään seitsemän päivää vanhoja. Kampanjat-sivulla seurataan näitä muita lähteitä, mutta ne voidaan raportoida vain viimeisen klikkauksen perusteella.

Konversiot eri laitteella

Nämä konversiot ovat peräisin asiakkailta, jotka ovat kirjautuneet Googleen monella eri laitteella. Kampanjat‑sivun Konversiot‑sarake sisältää konversiot eri laitteella haku-, Shopping‑ ja Display‑verkostossa. Attribuutioraporteissa konversiot eri laitteella näytetään Toiminta eri laitteella ‑raporteissa. Lue lisätietoja Toiminta eri laitteella ‑raporteista.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Aiempi Uusi