Tietoja attribuutiomalleista

Asiakkaan konversioreitille saattaa sisältyä useita saman mainostajan eri mainoksiin liittyviä hakuja ja aktivoitumiskertoja. Attribuutiomallien avulla voit valita, kuinka suuri osa konversiosta luetaan kunkin klikkauksen ansioksi. Voit lukea konversion asiakkaan ensimmäisen klikkauksen, viimeisen klikkauksen tai useiden eri klikkausten yhdistelmän ansioksi.

Attribuutiomallien avulla voit saada paremman käsityksen mainostesi toimivuudesta ja optimoida käyttäjän koko konversioreitin.

Tässä artikkelissa kerrotaan eri attribuutiomalleista ja niiden käytöstä Google Adsissa. Opit käyttämään attribuutiomalleja konversioseurannassa ja hintatarjousten tekemisessä sekä vertailemaan eri malleja attribuutioraporttien attribuutiomallinnuksen avulla.

Muistettavaa

Attribuutiomallinnus on käytettävissä vain hakuverkoston mainosten ja Shopping-mainosten klikkauksille google.com-sivustolla. Se ei ole käytettävissä Display-verkoston mainoksiin liittyville aktivoitumisille. Attribuutiomallinnus on käytettävissä vain verkkosivustojen ja Google Analyticsin konversiotapahtumille, puhelukonversiotapahtumille ja tuotaville konversiotapahtumille mutta ei sovelluskonversioille eikä kaupassa tapahtuville konversioille.

Edut

Useimmat mainostajat mittaavat verkkomainontansa kehitystä viimeisen klikkauksen perusteella. He siis lukevat konversion kokonaan viimeiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi. Tällöin kuitenkin kaikki muut asiakkaan klikkaukset jäävät huomiotta.

Attribuutiomallien avulla voit hallita entistä paremmin sitä, kuinka suuri osa konversiosta luetaan kunkin mainoksen ja avainsanan ansioksi. Tämän ansiosta saavutat seuraavat edut:

 • Tavoitat asiakkaat entistä aikaisemmin heidän ostosreitillään: löydät mahdollisuuksia vaikuttaa asiakkaisiin aiempaa varhaisemmassa vaiheessa heidän konversioreitillään.
 • Saat osumia yrityksellesi: käytä mallia, joka kuvastaa parhaiten sitä, miten käyttäjät hakevat juuri sellaisia tuotteita tai palveluita, jollaisia yrityksesi tarjoaa.
 • Parannat hintatarjouksiasi: optimoi hintatarjouksesi sen perusteella, mitä saat tietää mainostesi tehokkuudesta.

Tietoja eri attribuutiomalleista

Google Adsissa on useita attribuutiomalleja:

Viimeinen klikkausViimeinen klikkaus: Konversio luetaan kokonaan viimeiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi.

Käyttäessäsi viimeisen klikkauksen mallia saatat huomata pieniä viiveestä johtuvia eroja viimeaikaisten "Konversiot (nykyinen malli)"- ja Konversiot-sarakkeen raportointitietojen välillä. Nämä erot korjaantuvat ajan myötä itsestään.

Ensimmäinen klikkausEnsimmäinen klikkaus: Konversio luetaan kokonaan ensimmäiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi.

LineaarinenLineaarinen: Konversio luetaan tasapuolisesti reitin kaikkien klikkausten ansioksi.

AjankuluAikavaikutus: Konversio luetaan enemmän niiden klikkausten ansioksi, jotka ovat tapahtuneet ajallisesti lähellä konversiota. Ansiota jaetaan käyttämällä seitsemän päivän puoliintumisaikaa. Toisin sanoen kahdeksan päivää ennen konversiota tapahtunut klikkaus saa puolet vähemmän krediittiä kuin päivää ennen konversiota tapahtunut klikkaus.

SijaintipohjainenSijaintipohjainen: 40 % konversiosta luetaan ensimmäiseksi klikatun ja 40 % viimeiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi. Loput 20 % luetaan reitin muiden klikkausten ansioksi.

Dataan perustuvaDataan perustuva: Konversiotapahtuman aiempi data määrittää, missä suhteessa konversio luetaan eri asioiden ansioksi. (Tämä malli on käytettävissä vain tileillä, joilla on tarpeeksi dataa.)

Esimerkki

Sinulla on Firenzessä Hotel Paulina ‑niminen hotelli. Asiakas löytää sivustosi klikkaamalla mainoksiasi seuraavien hakujen jälkeen: "hotelli toscana", "hotelli firenze", "3 tähden hotelli firenze" ja lopuksi "3 tähden hotelli paulina firenze". Hän tekee varauksen klikattuaan mainosta, joka näkyi haulla "3 tähden hotelli paulina firenze".

 • Viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallissa konversio luettaisiin kokonaan viimeisen avainsanan "3 tähden hotelli paulina firenze" ansioksi.
 • Ensimmäinen klikkaus ‑attribuutiomallissa konversio luettaisiin kokonaan ensimmäisen avainsanan "hotelli toscana" ansioksi.
 • Lineaarisessa attribuutiomallissa ansio konversiosta jaettaisiin tasan avainsanojen kesken (25 prosenttia kullekin avainsanalle).
 • Ajankulu-attribuutiomallissa konversio luettaisiin enimmäkseen avainsanan "3 tähden hotelli paulina firenze" ansioksi, koska sillä tehtiin haku ajallisesti lähimpänä konversiota. Avainsanalle "hotelli toscana" luettaisiin vähiten ansiota, koska se oli ensimmäinen avainsana.
 • Sijaintipohjaisessa attribuutiomallissa 40 prosenttia konversiosta luettaisiin sekä avainsanan "hotelli toscana" että avainsanan "3 tähden hotelli paulina firenze" ansioksi, kun taas avainsanojen "hotelli firenze" ja "3 tähden hotelli firenze" ansioksi luettaisiin kummallekin 10 prosenttia.
 • Dataan perustuvassa attribuutiomallissa kukin avainsana saisi osan ansiosta sen mukaan, kuinka paljon kukin niistä osallistui konversion hankkimiseen.

Huomioitavaa: dataan perustuva attribuutio

Mainostajat, joilla on tarpeeksi dataa, voivat käyttää kuudetta attribuutiomallia eli dataan perustuvaa attribuutiota. Tämä tehokas malli jakaa ansion konversiosta kyseisestä konversiotapahtumasta kerätyn datan perusteella. Se eroaa muista malleista, sillä sitä käytettäessä kunkin avainsanan todellinen vaikutus konversioreitillä lasketaan tilisi oman konversiodatan perusteella.

Tämä vaihtoehto näkyy Attribuutiomalli-asetuksessa ja Attribuutiomallinnus-raportissa, jos tililläsi on tarpeeksi dataa.

Lue lisää dataan perustuvasta attribuutiosta

Lisätietoja näiden attribuutiomallien vertailusta ja siitä, miten ne vaikuttavat dataasi, saat alla olevasta osiosta Attribuutiomallinnus-raportti.

Tietoja konversioihin ja hintatarjouksiin käytettävistä attribuutiomalleista

Konversioseurannan Attribuutiomalli-asetuksella voit valita, miten konversiot luetaan kunkin konversiotapahtuman ansioksi. Voit käyttää tätä asetusta verkkosivustojen ja Google Analyticsin konversiotapahtumille. Lue, miten määrität attribuutiomallin konversioille.

Asetus vaikuttaa siihen, miten konversiot lasketaan Konversiot- ja Kaikki konversiot ‑sarakkeissa. (Muista, että Konversiot-sarakkeessa näytetään vain ne konversiotapahtumat, jotka olet päättänyt sisällyttää siihen Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen ‑asetuksella.) Jos valitset attribuutiomalliksi esimerkiksi Ensimmäinen klikkaus -mallin, konversiot luetaan sen mainoksen ansioksi, jota asiakkaat klikkasivat ensimmäiseksi ennen konversion tuottamista. Raporteissasi konversioihin laskettaisiin kaikki kampanjat, mainosryhmät, mainokset ja avainsanat, jotka liittyvät ensimmäiseksi klikattuun mainokseen.

Valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaa vain siihen konversiotapahtumaan, johon mallia käytetään, ja se vaikuttaa vain hakuverkoston tietoihin ja Shopping-tietoihin. Display-verkoston konversiot ja sovellus- ja puhelukonversiot luetaan edelleen viimeisen klikkauksen ansioksi.

Asetus vaikuttaa myös kaikkiin hintatarjousstrategioihin, joissa käytetään Konversiot-sarakkeen dataa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos käytät konversioille optimoitua automaattista hintatarjousstrategiaa (kuten CPA-tavoite, Tehostettu klikkauskohtainen hinta tai Tavoiteltu mainostuotto), valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaa siihen, miten hintatarjoukset optimoidaan.

Jos käytät manuaalisia hintatarjousstrategioita, voit vaihtaa attribuutiomallia helpottaaksesi hintatarjousten asettamista.

Jos et ole varma, mikä malli kannattaa valita, tutustu alla olevaan Attribuutiomallinnus-raporttia käsittelevään osioon. Attribuutiomallinnus-raportin avulla voit vertailla eri attribuutiomalleja. Kun kokeilet uutta attribuutiomallia, joka ei ole viimeisen klikkauksen malli, testaa mallia ensin nähdäksesi, miten se vaikuttaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin.

Huom. Attribuutiomallin muuttaminen viimeiseen klikkaukseen perustuvasta dataan perustuvaksi auttaa selvittämään, mitkä klikkaukset tai avainsanat ovat tehokkaimpia. Dataan perustuvassa attribuutiossa määritetään arvo kullekin konversiota edistäneelle klikkaukselle ja avainsanalle. Tämän mallin avulla voit saada lisää konversioita samalla toimintakohtaisella hinnalla (CPA). Lue lisää hintatarjousten ja tavoitteiden muuttamisesta siirryttäessä viimeiseen klikkaukseen perustuvasta attribuutiosta dataan perustuvaan attribuutioon.

Tietoja Attribuutiomallinnus-raportista

Attribuutio-raporttien attribuutiomallinnuksen avulla voit vertailla kahta eri attribuutiomallia rinnakkain. Jos haluat etsiä Viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallin perusteella aliarvioituja avainsanoja, mainosryhmiä tai kampanjoita, tee aluksi esimerkiksi seuraavat vertailut:

 • Tunnista aliarvioituja avainsanoja, jotka aloittavat asiakkaiden konversioreittejä, vertailemalla Viimeinen klikkaus- ja Ensimmäinen klikkaus ‑malleja. Tämä on erityisen arvokasta, jos haluat saada entistä enemmän uusia asiakkaita verkkosivustollesi.
 • Tunnista aliarvioituja avainsanoja, jotka auttavat asiakkaita konversioreitin aikana, vertailemalla Viimeinen klikkaus- ja Lineaarinen-malleja. Tämä on erityisen tärkeää, jos haluat säilyttää yhteyden asiakkaisiin koko ostoprosessin ajan.

Vinkki: Voit analysoida CPA-hintaa tai mainostuottoa (ROAS) eri attribuutiomalleissa.

Attribuutiomallinnuksen avulla voit verrata CPA-hintaa ja mainostuottoa (ROAS) eri attribuutiomalleissa. Näin tunnistat kampanjat tai avainsanat, jotka ovat aliarvioituja, kun käytössä on viimeisen klikkauksen attribuutiomalli. Tämän jälkeen voit muuttaa hintatarjouksia kampanjoidesi ja avainsanojesi todellisen arvon perusteella koko konversioreitillä.

Konversioiden attribuutiomallin löytäminen ja määrittäminen

Voit määrittää attribuutiomallin samalla, kun määrität konversiotapahtuman. Voit myös verrata attribuutiomalleja ja vaihtaa aiemmin määritetyn konversiotapahtuman attribuutiomallin seuraavien ohjeiden avulla:

Attribuutiomallien vertailu

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa tilin oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta  ja valitse sitten Mittaus-kohdasta Hakuattribuutio.
 3. Valitse vasemmalla olevasta sivuvalikosta Attribuutiomallinnus.
 4. Klikkaa Kampanja ja valitse Kampanja, Mainosryhmä tai Avainsana.
 5. Klikkaa Viimeinen klikkaus ja valitse vertailuun Viimeinen klikkaus, Ensimmäinen klikkaus, Lineaarinen, Ajankulu tai Sijaintipohjainen.
 6. Valitse avattavista valikoista attribuutiomallit, joita haluat tutkia ja vertailla. Taulukon yläpuolella olevan hakukentän avulla voit etsiä tiettyjä avainsanoja, mainosryhmiä tai kampanjoita.

Aiemmin määritetyn konversiotapahtuman attribuutiomallin muuttaminen

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa tilin oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta  ja valitse sitten Mittaus-kohdasta Konversiot.
 3. Valitse taulukosta muokattava konversio klikkaamalla sen nimeä.
 4. Klikkaa Muokkaa asetuksia.
 5. Klikkaa Attribuutiomalli ja valitse avattavasta valikosta haluamasi attribuutiomalli.
 6. Valitse Tallenna ja sitten Valmis.
 

MCC-tilin alainen konversioseuranta

Jos käytät konversioiden seurantaan hallinnoijan tilin tasolla MCC-tilin alaista konversioseurantaa, sinun on valittava attribuutiomalli hallinnoijan tililläsi.

Attribuutiomallit raportointisarakkeissa

Kun vaihdat konversiotoiminnon attribuutiomallin, muutos vaikuttaa ainoastaan siihen, miten konversiot lasketaan Konversiot- ja Kaikki konversiot -sarakkeisiin kyseisestä hetkestä eteenpäin. Jos haluat nähdä, miten valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaisi historiallisiin konversiotietoihisi, voit käyttää nykyinen malli ‑sarakkeita:

 • Konversiot (nykyinen malli)
 • Konv.hinta (nykyinen malli)
 • Konv.pros. (nykyinen malli)
 • Konv.arvo yhteensä (nykyinen malli)
 • Konv.arvo/hinta (nykyinen malli)
 • Konv.arvo/klikkaus (nykyinen malli)
 • Arvo/konv. (nykyinen malli)

Näistä sarakkeista on apua, jos olet juuri vaihtanut attribuutiomallin ja haluat saada tietää, miten se vaikuttaa konversiodataasi. Voit vertailla näitä sarakkeita tavallisiin konversioseurantasarakkeisiisi niin näet, miten data olisi muuttunut, jos olisit käyttänyt nyt valitsemaasi attribuutiomallia.

Tavallisten Konversiot-sarakkeiden tapaan näissäkään sarakkeissa ei näy mitään konversiotapahtumia, joita et ole sisällyttänyt Konversiot-sarakkeeseen. Konversiot eri laitteella näkyvät niissä oletuksena.

Muista, että näissä sarakkeissa on myös dataa, johon attribuutiomalli ei vaikuta (esim. Display-verkoston data).

Attribuutioraporttien ja Kampanjat-sivun konversiodata

Attribuutioraporttien ja Kampanjat-sivun konversiodatassa saattaa olla eroja. Tämä johtuu konversioiden erilaisista laskentatavoista eri verkostoissa sekä tapahtuman ajankohdista, konversiolähteistä ja laitteista.

Attribuutioraporttien avulla voit arvioida, miten attribuutiomallin muutokset saattavat vaikuttaa konversioraportointiin. Kampanjat-sivulla näkyvien konversioiden perusteella voit arvioida ja optimoida kehitystä attribuutiomallin muuttamisen jälkeen. Voit nähdä attribuutioraporteista myös aiempia kehitystietoja käyttämällä nykyinen malli ‑sarakkeita. Lisätietoja tämäntyyppisen raportoinnin toimintaperiaatteista on artikkelissa Tietoja attribuutioraporteista.

Jos käytät konversioseurantaa hallinnoijan tilillä, suosittelemme käyttämään attribuutioraportteja hallinnoijan tilillä hallinnoitujen tilien sijasta.

Raportointitapojen erot

Alta näet, miten attribuutioraporteissa ja Kampanjat-sivulla raportoitavat konversiot eroavat toisistaan:

  Attribuutioraportit Kampanjat-sivu
Tapahtuman ajankohta Konversion ajankohta Konversioon johtanutta klikkausta edeltäneen viimeisen klikkauksen aika
Verkosto Google-hakuverkoston liikenne Haku (mukaan lukien hakukumppanit), Display ja YouTube
Konversion lähde Mainostajan verkkosivuston konversiot, puhelinnumeron klikkauskonversiot, Analyticsista tuodut tavoitteet ja tapahtumat ja tuodut offline‑konversiot. Kaikki lähteet, mukaan lukien offline-konversiot, sovelluskonversiot ja käynnit kivijalkakaupassa
Konversiot eri laitteella Konversiot eri laitteella sisältyvät vain Toiminta eri laitteella ‑raportteihin. Nämä konversiot on suljettu pois kaikista muista attribuutioraporteista. Konversiot‑sarake sisältää konversiot eri laitteella haku‑, Shopping‑ ja Display‑verkostossa.

Tapahtuman ajankohta

Kampanjat-sivun ensisijaiset konversiosarakkeet perustuvat konversioajan sijasta klikkausaikaan.

Jos käyttäjä on esimerkiksi klikannut mainostasi viime viikolla ja konvertoitunut tällä viikolla, sekä klikkaus että konversio raportoidaan ensisijaisissa konversiosarakkeissa viime viikolla tapahtuneeksi. Tämän ansiosta voit mitata tarkasti esimerkiksi sellaisia mittareita kuin "hinta per konversio" ja "mainostuotto", koska myös mainoksiin käytetty summa lasketaan klikkausajan perusteella.

Verkosto

Attribuutioraporttien data rajoittuu hakuverkoston liikenteeseen, kun taas Kampanjat-sivun data sisältää myös hakukumppaneiden liikenteen sekä Display-verkoston ja YouTuben konversiot. Muista, että näiden verkostojen liikenne voidaan raportoida vain viimeisen klikkauksen perusteella.

Konversion lähde

Tietyt konversion lähteet näkyvät Kampanjat-sivulla mutta eivät ole käytettävissä attribuutioraporteissa. Attribuutioraportteihin lasketaan vain verkkosivustolla tapahtuvat konversiot, puhelinnumeron klikkauskonversiot ja Analyticsista tuodut tavoitteet/tapahtumat. Attribuutioraportteihin ei lasketa muita lähteitä, kuten sovelluskonversioita ja kivijalkakaupassa käyntejä. Tuodut offline‑konversiot ovat yhteensopivia attribuutioraporttien kanssa. Konversioiden lataaminen on hyvä tehdä 1–2 päivän välein. Ladattavat konversiot voivat olla enintään seitsemän päivää vanhoja. Kampanjat-sivulla seurataan näitä muita lähteitä, mutta ne voidaan raportoida vain viimeisen klikkauksen perusteella.

Konversiot eri laitteella

Nämä konversiot ovat peräisin asiakkailta, jotka ovat kirjautuneet Googleen usealla eri laitteella. Kampanjat‑sivun Konversiot‑sarake sisältää konversiot eri laitteella haku-, Shopping‑ ja Display‑verkostossa. Attribuutioraporteissa konversiot eri laitteella näytetään Toiminta eri laitteella ‑raporteissa. Lue lisätietoja Toiminta eri laitteella ‑raporteista.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun