Tietoja attribuutiomalleista

Asiakkaiden konversioreitille saattaa sisältyä useita saman mainostajan eri mainoksiin liittyviä hakuja ja aktivoitumiskertoja. Attribuutiomallien avulla voit valita, kuinka suuri osa konversiosta luetaan kunkin mainokseen kohdistuvan aktivoitumisen ansioksi.

Attribuutiomallien avulla voit saada paremman käsityksen mainostesi kehityksestä ja optimoida koko konversioreitit.

Tässä artikkelissa kerrotaan eri attribuutiomalleista ja niiden käytöstä Google Adsissa. Saat tietää, miten attribuutiomalli määritetään konversioseurannalle ja hintatarjouksille ja miten malleja voi vertailla Mallien vertailu ‑attribuutioraportin avulla.

Huom. Attribuutiomallinnus on käytettävissä vain Hakuverkostomainosten klikkauksille ja google.com-sivustolla näkyvien Shopping-mainosten klikkauksille, eikä se tällä hetkellä kata näiden verkostojen ulkopuolella tapahtuvia mainokseen kohdistuvia aktivoitumisia.

Edut

Useimmat mainostajat mittaavat verkkomainontansa kehitystä viimeisen klikkauksen perusteella. He siis lukevat konversion kokonaan viimeiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi. Tällöin kuitenkin kaikki muut asiakkaan mainokseen kohdistuneet aktivoitumiset jäävät huomiotta.

Attribuutiomallien avulla voit hallita entistä paremmin sitä, kuinka suuri osa konversiosta luetaan kunkin mainokseen kohdistuvan aktivoitumisen ansioksi. Tähän liittyy seuraavia etuja:

 • Tavoitat asiakkaat entistä aikaisemmin heidän ostosreitillään: voit löytää mahdollisuuksia vaikuttaa asiakkaisiin varhaisessa vaiheessa heidän konversioreitillään.
 • Saat osumia yrityksellesi: käytä mallia, joka on sopivin sen kannalta, miten käyttäjät hakevat sellaisia tuotteita tai palveluita, joita yrityksesi tarjoaa.
 • Parannat hintatarjouksiasi: optimoi hintatarjouksesi sen perusteella, mitä saat tietää mainostesi tehokkuudesta.

Tietoja eri attribuutiomalleista

Google Adsissa on useita attribuutiomalleja:

Viimeinen klikkausViimeinen klikkaus: Konversio luetaan kokonaan viimeiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi.

Ensimmäinen klikkausEnsimmäinen klikkaus: Konversio luetaan kokonaan ensimmäiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi.

Lineaarinen Lineaarinen: Konversio luetaan tasapuolisesti reitin kaikkien mainokseen kohdistuvien aktivoitumisten ansioksi.

AjankuluAikavaikutus: Konversio luetaan enemmän niiden mainokseen kohdistuvien aktivoitumisten ansioksi, jotka ovat tapahtuneet ajallisesti lähellä konversiota. Krediittiä jaetaan käyttämällä seitsemän päivän puoliintumisaikaa. Toisin sanoen kahdeksan päivää ennen konversiota tapahtunut mainokseen kohdistuva aktivoituminen saa puolet vähemmän krediittiä kuin päivää ennen konversiota tapahtunut klikkaus.

SijaintipohjainenSijaintipohjainen: 40 % konversiosta luetaan ensimmäisen mainokseen kohdistuvan aktivoitumisen ja 40 % viimeisen mainokseen kohdistuvan aktivoitumisen ja sitä vastaavan avainsanan ansioksi. Loput 20 % luetaan reitin muiden mainokseen kohdistuvien aktivoitumisten ansioksi.

Dataan perustuvaDataan perustuva: Konversiotapahtuman aiempi data määrittää, missä suhteessa konversio luetaan eri asioiden ansioksi. Se eroaa muista malleista siinä, että sitä käytettäessä kunkin aktivoitumisen todellinen vaikutus konversioreitillä lasketaan tilisi konversiodatan perusteella. Huom. Tämä malli on käytettävissä vain tileillä, joilla on tarpeeksi dataaLue lisää dataan perustuvasta attribuutiosta.

Esimerkki

Sinulla on Firenzessä Hotel Paulina ‑niminen hotelli. Asiakas löytää sivustosi klikkaamalla mainoksiasi seuraavien hakujen jälkeen: "hotelli toscana", "hotelli firenze", "3 tähden hotelli firenze" ja lopuksi "3 tähden hotelli paulina firenze". Hän tekee varauksen klikattuaan mainosta, joka näkyi haulla "3 tähden hotelli paulina firenze".

 • Viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallissa konversio luettaisiin kokonaan viimeisen avainsanan "3 tähden hotelli paulina firenze" ansioksi.
 • Ensimmäinen klikkaus ‑attribuutiomallissa konversio luettaisiin kokonaan ensimmäisen avainsanan "hotelli toscana" ansioksi.
 • Lineaarisessa attribuutiomallissa ansio konversiosta jaettaisiin tasan avainsanojen kesken (25 prosenttia kullekin avainsanalle).
 • Aikavaikutus-attribuutiomallissa konversio luettaisiin enimmäkseen avainsanan "3tähden hotelli paulina firenze" ansioksi, koska sillä tehtiin haku ajallisesti lähimpänä konversiota. Avainsanan "hotelli toscana" ansioksi luettaisiin vähiten krediittiä, koska sillä tehtiin haku ensimmäisenä.
 • Sijaintipohjaisessa attribuutiomallissa 40 prosenttia konversiosta luettaisiin sekä avainsanan "hotelli toscana" että avainsanan "3 tähden hotelli paulina firenze" ansioksi, kun taas avainsanojen "hotelli firenze" ja "3 tähden hotelli firenze" ansioksi luettaisiin kummallekin 10 prosenttia.
 • Dataan perustuvassa attribuutiomallissa kukin avainsana saisi osan krediitistä sen mukaan, kuinka paljon kukin niistä osallistui konversion hankkimiseen.

Alla olevassa Mallien vertailu ‑raporttia käsittelevässä osiossa on tietoja siitä, miten voit vertailla näitä attribuutiomalleja ja selvittää, kuinka ne vaikuttavat dataasi.

Konversioihin ja hintatarjouksiin käytettävät attribuutiomallit

Konversioseurannan Attribuutiomalli-asetuksella voit valita, miten konversiot luetaan kunkin konversiotapahtuman ansioksi. Voit käyttää tätä asetusta verkkosivustojen ja Google Analyticsin konversiotapahtumille. Lue, miten määrität attribuutiomallin konversioille.

Asetus vaikuttaa siihen, miten konversiot lasketaan Konversiot- ja Kaikki konversiot ‑sarakkeissa. (Muista, että Konversiot-sarakkeessa näytetään vain ne konversiotapahtumat, jotka olet valinnut sisällyttää siihen Sisällytä Konversiot-sarakkeeseen ‑asetuksella.) Jos valitset attribuutiomalliksi esimerkiksi Ensimmäinen klikkaus ‑mallin, konversiot luetaan sen mainoksen ansioksi, jota asiakkaat klikkasivat ensimmäiseksi ennen konvertoitumistaan. Raporteissasi konversioihin laskettaisiin kaikki kampanjat, mainosryhmät, mainokset ja avainsanat, jotka liittyvät ensimmäiseksi klikattuun mainokseen.

Valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaa vain siihen konversiotapahtumaan, johon mallia käytetään, ja se vaikuttaa vain hakuverkoston dataan ja Shopping-dataan.

Asetus vaikuttaa myös kaikkiin hintatarjousstrategioihin, joissa käytetään Konversiot-sarakkeen dataa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos käytät konversioille optimoitua automaattista hintatarjousstrategiaa (kuten CPA-tavoite, Tehostettu klikkauskohtainen hinta tai Tavoiteltu mainostuotto), valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaa siihen, miten hintatarjoukset optimoidaan.

Jos käytät manuaalisia hintatarjousstrategioita, voit vaihtaa attribuutiomallia helpottaaksesi hintatarjousten asettamista.

Jos et ole varma, mikä malli kannattaa valita, tutustu alla olevaan Mallien vertailu ‑raporttia käsittelevään osioon. Mallien vertailu ‑raportin avulla voit vertailla eri attribuutiomalleja. Kun kokeilet uutta muuhun kuin viimeiseen klikkaukseen perustuvaa attribuutiomallia, suosittelemme testaamaan mallia ensin, jotta voit selvittää, miten se vaikuttaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin.

Huom. Attribuutiomallin muuttaminen viimeiseen klikkaukseen perustuvasta dataan perustuvaksi auttaa selvittämään, mitkä mainokseen kohdistuvat aktivoitumiset ovat tehokkaimpia. Dataan perustuvassa attribuutiossa määritetään arvo kullekin konversiota edistäneelle mainokseen kohdistuvalle aktivoitumiselle. Tämän mallin avulla voit saada lisää konversioita samalla toimintakohtaisella hinnalla (CPA). Lue lisää hintatarjousten ja tavoitteiden muuttamisesta sen jälkeen, kun malli on vaihdettu viimeiseen klikkaukseen perustuvasta mallista dataan perustuvaan malliin.

Mallien vertailu ‑raportti

Mallien vertailu ‑raportin avulla voit vertailla kahta eri attribuutiomallia rinnakkain. Jos haluat etsiä Viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallin perusteella aliarvioituja avainsanoja, mainosryhmiä, kampanjoita tai laitteita, aloita tekemällä seuraavat vertailut:

 • Vertaile Viimeinen klikkaus- ja Ensimmäinen klikkaus ‑malleja, jotta voit tunnistaa aliarvioituja avainsanoja, jotka aloittavat asiakkaiden konversioreittejä. Tämä on erityisen arvokasta, jos haluat saada entistä enemmän uusia asiakkaita verkkosivustollesi.
 • Vertaile Viimeinen klikkaus- ja Lineaarinen-malleja, jotta voit tunnistaa aliarvioituja avainsanoja, jotka auttavat asiakkaita konversioreitin aikana. Tämä on erityisen arvokasta, jos haluat säilyttää yhteyden asiakkaisiin koko ostoprosessin ajan.

Vinkki: Analysoi CPA-hintaa tai mainostuottoa eri attribuutiomalleissa

Mallien vertailu ‑raportin Hinta/konv.- ja Konv.arvo/hinta ‑sarakkeiden avulla voit verrata CPA-hintaa ja mainostuottoa eri attribuutiomalleissa. Näin tunnistat kampanjat tai avainsanat, jotka ovat aliarvioituja, kun käytössä on viimeisen klikkauksen attribuutiomalli. Tämän jälkeen voit muuttaa hintatarjouksia kampanjoidesi ja avainsanojesi todellisen arvon perusteella koko konversioreitillä.

Konversioiden attribuutiomallin löytäminen ja määrittäminen

Voit määrittää attribuutiomallin samalla, kun määrität konversiotapahtuman. Voit myös verrata attribuutiomalleja ja vaihtaa aiemmin määritetyn konversiotapahtuman attribuutiomallin seuraavien ohjeiden avulla:

Attribuutiomallien vertailu

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa tilin oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta Google Ads | tools [Icon] ja valitse sitten Mittaus-kohdasta Hakuattribuutio.
 3. Valitse vasemmalla olevasta sivuvalikosta Attribuutiomallinnus.
 4. Klikkaa Kampanja ja valitse Kampanja, Mainosryhmä tai Avainsana.
 5. Klikkaa Viimeinen klikkaus ja valitse vertailuun Viimeinen klikkaus, Ensimmäinen klikkaus, Lineaarinen, Ajankulu tai Sijaintipohjainen.
 6. Valitse avattavista valikoista attribuutiomallit, joita haluat tutkia ja vertailla. Taulukon yläpuolella olevan hakukentän avulla voit etsiä tiettyjä avainsanoja, mainosryhmiä tai kampanjoita.

Aiemmin määritetyn konversiotapahtuman attribuutiomallin muuttaminen

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa tilin oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta Google Ads | tools [Icon] ja valitse sitten Mittaus-kohdasta Konversiot.
 3. Valitse taulukosta muokattava konversio klikkaamalla sen nimeä.
 4. Klikkaa Muokkaa asetuksia.
 5. Klikkaa Attribuutiomalli ja valitse avattavasta valikosta haluamasi attribuutiomalli.
 6. Valitse Tallenna ja sitten Valmis.
 

MCC-tilin alainen konversioseuranta

Jos käytät konversioiden seurantaan hallinnoijan tilin tasolla MCC-tilin alaista konversioseurantaa, sinun on valittava attribuutiomalli hallinnoijan tililläsi.

Attribuutiomallit raportointisarakkeissa

Kun vaihdat konversiotapahtuman attribuutiomallin, muutos vaikuttaa ainoastaan siihen, miten konversiot lasketaan Konversiot- ja Kaikki konversiot ‑sarakkeissa kyseisestä hetkestä eteenpäin. Jos haluat nähdä, millaista aiempi konversiodatasi olisi, jos käytössä olisi ollut juuri valitsemasi attribuutiomalli, voit lisätä Nykyinen malli ‑sarakkeita (Sarakkeet-valikon Attribuutio-osassa):

 • Konversiot (nykyinen malli)
 • Hinta/konv. (nykyinen malli)
 • Konv.pros. (nykyinen malli)
 • Konv.arvo (nykyinen malli)
 • Konv.arvo/hinta (nykyinen malli)
 • Konv.arvo/klikkaus (nykyinen malli)
 • Arvo/konv. (nykyinen malli)

Näistä sarakkeista on apua, jos olet juuri vaihtanut attribuutiomallin ja haluat saada tietää, miten se vaikuttaa konversiodataasi. Voit vertailla näitä sarakkeita tavallisiin konversioseurantasarakkeisiisi, jotta näet, miten data olisi muuttunut, jos olisit käyttänyt nyt valitsemaasi attribuutiomallia.

Kuten tavallisissakaan Konversiot-sarakkeissa myöskään näissä sarakkeissa ei näy mitään konversiotapahtumia, joita et ole sisällyttänyt Konversiot-sarakkeeseen. Konversiot eri laitteella näkyvät niissä oletuksena.

Muista, että näissä sarakkeissa on myös dataa, johon attribuutiomalli ei vaikuta (esim. Display-verkoston data).

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun