Attribuutiomallit

Huom. Google ei enää tue Ensimmäinen klikkaus- tai Aikavaikutus-attribuutiomallia eikä lineaarista tai positioperusteista attribuutiomallia. Käytöstä poistuneita attribuutiomalleja käyttäneet konversiotapahtumat on päivitetty käyttämään dataan perustuvaa attribuutiota. Voit myös vaihtaa viimeisen klikkauksen malliin, jota tuetaan edelleen. Lue lisää käytöstä poistetuista malleista.

Asiakkaan konversioreitille saattaa sisältyä useita saman mainostajan eri mainoksiin liittyviä interaktioita. Attribuutiomallien avulla voit valita, kuinka suuri osa konversiokrediitistä kirjataan kullekin mainosinteraktiolle.

Attribuutiomallien avulla voit saada paremman käsityksen mainostesi tuloksista ja optimoida kaikki konversioreitit.

Tässä artikkelissa kerrotaan eri attribuutiomalleista ja niiden käytöstä Google Adsissa. Saat tietää, miten attribuutiomalli määritetään konversioseurannalle ja hintatarjouksille ja miten malleja voi vertailla Mallien vertailu ‑attribuutioraportin avulla.

Hyödyt

Useimmat mainostajat ovat tottuneet mittaamaan verkkomainontansa tuloksia viimeisen klikkauksen perusteella. Ne siis kirjaavat konversion tulleeksi yksinomaan viimeiseksi klikatun mainoksen ja sitä vastaavan avainsanan kautta. Tällöin kuitenkin asiakkaiden kaikki muut mainosinteraktiot jäävät huomiotta.

Attribuutiomallien avulla voit hallita entistä paremmin sitä, kuinka suuri osa konversiokrediitistä kirjataan eri mainosinteraktioille. Tästä on seuraavia hyötyjä:

 • Tavoitat asiakkaat ostoprosessissa entistä aikaisemmin: Voit löytää mahdollisuuksia vaikuttaa asiakkaisiin konversioreitin varhaisemmassa vaiheessa.
 • Saat osumia yrityksellesi: Käytä mallia, joka on sopivin sen kannalta, miten käyttäjät hakevat yrityksesi tarjoamia tuotteita tai palveluita.
 • Parannat hintatarjouksiasi: Optimoi hintatarjouksesi sen perusteella, mitä saat tietää mainostesi tuloksista.

Eri attribuutiomallit

Google Adsissa on useita attribuutiomalleja:

Viimeinen klikkausViimeinen klikkaus: Kaikki konversiokrediitti kirjataan viimeiseksi klikatulle mainokselle ja sitä vastaavalle avainsanalle.

Dataan perustuva Dataan perustuva: Konversiotapahtuman aiempi data määrää, missä suhteessa konversiokrediitti kirjataan eri asioille. Tämä attribuutiomalli eroaa muista malleista siinä, että sitä käytettäessä kunkin interaktion todellinen vaikutus konversioreitillä lasketaan tilisi datan perusteella. Dataan perustuva malli on useimpien konversiotapahtumien oletusattribuutiomalli. Lue lisää dataan perustuvasta attribuutiosta.

Esimerkki

Omistat Italian Firenzessä toimivan Ristorante Abigaille ‑ravintolan. Asiakas löytää sivustosi klikkaamalla mainoksiasi seuraavien hakujen jälkeen: "ravintola toscana", "ravintola firenze", "3 tähden ravintola firenze" ja lopuksi "3 tähden ravintola abigaille firenze". Hän tekee varauksen klikattuaan mainostasi, joka näkyi haun "3 tähden ravintola abigaille firenze" yhteydessä.

 • Viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallissa konversio kirjattaisiin kokonaan viimeiselle avainsanalle "3 tähden ravintola abigaille firenze".
 • Dataan perustuvassa attribuutiomallissa kukin avainsana saisi osan krediitistä sen mukaan, kuinka paljon kukin niistä vaikutti konversion saamiseen.

Alla olevassa Mallien vertailu ‑raporttia käsittelevässä kohdassa on tietoa siitä, miten voit vertailla näitä attribuutiomalleja ja selvittää, kuinka ne vaikuttavat dataasi.

Tilisi voi sisältää konversioita, joissa on seuraavat konversiokrediittiä keräävät kanavat:

 • Googlen maksulliset kanavat: Google Ads ‐kanavat voivat saada konversiokrediittiä.
 • Maksulliset kanavat: Maksulliset mediakanavat voivat saada konversiokrediittiä.
 • Maksulliset ja orgaaniset kanavat: Sekä maksulliset että orgaaniset kanavat voivat saada konversiokrediittiä.
 • [Julkaisija]-kanavat: Vain [julkaisija]-kanavat voivat saada krediittiä konversiosta.
 • Tuntemattomat kanavat: Näiden konversioiden krediitti kirjataan datalähteen mukaan.
Krediittiä keräävät kanavat ovat kanavia, jotka voivat saada konversiokrediittiä. Jos otat konversioita käyttöön useissa Googlen tuotteissa, kyseisistä konversioista krediittiä keräävät kanavat voivat vaihdella muun tilillä mitattavan toiminnan mukaan. Voit nähdä konversioistasi krediittiä keräävät kanavat Attribuutiomalli-asetuksen vieressä Google Adsissa, Google Analyticsissa, Search Ads 360:ssä, Display & Video 360:ssä ja Campaign Managerissa.

Konversioihin ja hintatarjouksiin käytettävät attribuutiomallit

Konversioseurannan Attribuutiomalli-asetuksella voit valita, miten konversiokrediitti jaetaan kullekin konversiotapahtumalle. Voit käyttää tätä asetusta verkkosivustojen ja Google Analyticsin konversiotapahtumille. Lue, miten voit löytää attribuutiomallin ja ottaa sen käyttöön konversioille.

Asetus vaikuttaa siihen, miten konversiot lasketaan Konversiot- ja Kaikki konversiot ‑sarakkeissa. (Muista, että Konversiot-sarakkeessa näkyvät vain ne konversiotapahtumat, jotka olet merkinnyt ensisijaisiksi konversioiksi.)

Valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaa vain siihen konversiotapahtumaan, johon mallia käytetään. Asetus vaikuttaa myös kaikkiin hintatarjousstrategioihin, joissa käytetään Konversiot-sarakkeen dataa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos käytät konversioille optimoitua automaattista hintatarjousstrategiaa, kuten toimintakohtaista hintatavoitetta (CPA-tavoitetta), tehostettua klikkauskohtaista hintaa tai tavoiteltua mainostuottoa (ROAS-tavoitetta), valitsemasi attribuutiomalli vaikuttaa siihen, miten hintatarjoukset optimoidaan.

Jos käytät manuaalisia hintatarjousstrategioita, voit vaihtaa attribuutiomallia helpottaaksesi hintatarjousten asettamista.

Jos et ole varma, mikä attribuutiomalli kannattaa valita, tutustu alla olevaan Mallien vertailu ‑raporttia käsittelevään kohtaan. Kun kokeilet uutta muuhun kuin viimeiseen klikkaukseen perustuvaa attribuutiomallia, suosittelemme testaamaan mallia ensin, jotta voit selvittää, miten se vaikuttaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin.

Huom. Attribuutiomallin muuttaminen viimeiseen klikkaukseen perustuvasta mallista dataan perustuvaksi malliksi auttaa selvittämään, mitkä mainosinteraktiot ovat tehokkaimpia. Dataan perustuvassa attribuutiossa kullekin konversiota edistäneelle mainosinteraktiolle annetaan arvo, ja sen avulla voit saada lisää konversioita samalla CPA-hinnalla. Lue lisää siitä, miten hintatarjouksia ja tavoitteita voi muuttaa sen jälkeen, kun viimeiseen klikkaukseen perustuva malli on vaihdettu dataan perustuvaan malliin.

Mallien vertailu ‑raportti

Huom. Saatat nähdä Mallien vertailu ‑raportissa ilmoituksen, jonka mukaan aiempi data on vain osittain käytettävissä valitsemallasi aikavälillä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että tilisi on vasta äskettäin täyttänyt kaikki verkostot huomioivan attribuution käyttöehdot. Tulosmittareiden tarkkuuden varmistamiseksi raporttiin ei oteta mukaan verkostoja tai kampanjoita, joista ei ole tarpeeksi dataa. Valitse tuoreempi aikaväli, niin saat kattavampaa dataa.

Mallien vertailu ‑raportin avulla voit vertailla kahta attribuutiomallia rinnakkain. Jos haluat etsiä Viimeinen klikkaus ‑attribuutiomallin perusteella aliarvioituja avainsanoja, mainosryhmiä, kampanjoita tai laitteita, voit verrata Viimeinen klikkaus- ja Dataan perustuva ‑mallia. Näin saat tietää, minkä arvon Googlen tekoäly on määrittänyt eri avainsanoille. Tekoäly jakaa krediitin sen mukaan, miten asiakkaasi konvertoituvat. Dataan perustuvan attribuution avulla saat käsityksen mainosinteraktioiden arvosta koko konversioreitillä.

Vinkki: Analysoi CPA-hintaa tai ROAS-arvoa eri attribuutiomalleissa

Mallien vertailu ‑raportin Hinta/konv.- ja Konv.arvo/hinta ‑sarakkeiden avulla voit verrata CPA-hintaa ja mainostuottoa eri attribuutiomalleissa. Näin tunnistat kampanjat tai avainsanat, jotka ovat aliarvioituja, kun käytössä on viimeisen klikkauksen attribuutiomalli. Tämän jälkeen voit muuttaa hintatarjouksia kampanjoidesi ja avainsanojesi todellisen arvon perusteella koko konversioreitillä.

Konversioiden attribuutiomallin löytäminen ja määrittäminen

Voit määrittää attribuutiomallin samalla, kun määrität konversiotapahtuman. Voit myös verrata attribuutiomalleja ja vaihtaa aiemmin määritetyn konversiotapahtuman attribuutiomallin seuraavien ohjeiden avulla:

Huom. Alla olevat ohjeet koskevat Google Adsin uutta ulkoasua. Jos haluat käyttää aiempaa ulkoasua, klikkaa Ulkoasu-kuvaketta ja valitse Käytä aiempaa ulkoasua. Jos käytät Google Adsin aiempaa versiota, etsi haluamasi sivu Ominaisuuksien sijainnit ‑artikkelin avulla tai käyttämällä Google Adsin yläreunan navigaatiopaneelissa olevaa hakukenttää.

Attribuutiomallien vertailu

 1. Klikkaa Google Ads ‑tililtäsi Tavoitteet-kuvaketta Goals Icon.
 2. Klikkaa osiovalikosta avattavaa Mittaukset-valikkoa.
 3. Klikkaa Attribuutio.
 4. Valitse vasemmalla olevasta sivuvalikosta Mallien vertailu.
 5. Valitse jokin vaihtoehto avattavasta Ulottuvuus-valikosta.
 6. Valitse attribuutiomallit, joita haluat katsoa ja vertailla, käyttämällä avattavia Vertaa- ja Vertailussa käytettävä malli ‑valikoita.

Taulukon yläpuolella olevan hakukentän avulla voit etsiä tiettyjä avainsanoja, mainosryhmiä, kampanjoita tai tilejä.

Konversiotapahtumalle valitun attribuutiomallin vaihtaminen

 1. Klikkaa Google Ads ‑tililtäsi Tavoitteet-kuvaketta Goals Icon.
 2. Klikkaa osiovalikosta avattavaa Konversiot-valikkoa.
 3. Valitse Yhteenveto.
 4. Valitse taulukosta muokattava konversio klikkaamalla sen nimeä.
 5. Klikkaa Muokkaa asetuksia.
 6. Klikkaa Attribuutiomalli ja valitse avattavasta valikosta haluamasi attribuutiomalli.
 7. Valitse Tallenna ja sitten Valmis.

MCC-tilin alainen konversioseuranta

Jos käytät konversioiden seurantaan hallinnoijan tilin tasolla MCC-tilin alaista konversioseurantaa, sinun on valittava attribuutiomalli hallinnoijan tililläsi.

Attribuutiomallit raportointisarakkeissa

Kun vaihdat konversiotapahtuman attribuutiomallin, muutos vaikuttaa ainoastaan siihen, miten konversiot lasketaan Konversiot- ja Kaikki konversiot ‑sarakkeissa kyseisestä hetkestä eteenpäin. Jos haluat nähdä, millaista aiempi konversiodatasi olisi, jos käytössä olisi ollut juuri valitsemasi attribuutiomalli, voit lisätä Nykyinen malli ‑sarakkeita (Sarakkeet-valikon Attribuutio-kohdasta):

 • Konversiot (nykyinen malli)
 • Hinta/konv. (nykyinen malli)
 • Konv.pros. (nykyinen malli)
 • Konv.arvo (nykyinen malli)
 • Konv.arvo/hinta (nykyinen malli)
 • Konv.arvo/klikkaus (nykyinen malli)
 • Arvo/konv. (nykyinen malli)

Näistä sarakkeista on apua, jos olet juuri vaihtanut attribuutiomallia ja haluat saada tietää, miten se vaikuttaa konversiodataasi. Vertailemalla näitä sarakkeita tavallisiin konversioseurantasarakkeisiisi voit nähdä, miten data olisi muuttunut, jos olisit käyttänyt nyt valitsemaasi attribuutiomallia.

Tavallisten Konversiot-sarakkeiden tapaan myöskään näissä sarakkeissa ei näy mitään konversiotapahtumia, joita et ole merkinnyt ensisijaisiksi konversioiksi. Konversiot eri laitteella näkyvät niissä oletuksena.

Muista, että näissä sarakkeissa on myös dataa, johon attribuutiomalli ei vaikuta (esim. sellaisten Display-kampanjoiden dataa, joissa käytetään laskutustapana konversioista maksamista).

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
3067952959696003817
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
73067