Om tilskrivningsmodeller

  

På konverteringsstien kan kunderne interagere med flere annoncer fra den samme annoncør. Med tilskrivningsmodeller kan du vælge, hvor stor værdi den enkelte annonceinteraktion tilskrives for dine konverteringer.

Tilskrivningsmodeller kan give dig en større forståelse af, hvor effektive dine annoncer er, og de kan hjælpe dig med at optimere på tværs af konverteringsstier.

Denne artikel beskriver de forskellige tilskrivningsmodeller og den måde, som du kan bruge dem på i Google Ads. Du lærer, hvordan du angiver en tilskrivningsmodel til konverteringssporing og budgivning, og hvordan du sammenligner modeller med tilskrivningsrapporten "Sammenligning af modeller".

Fordele

De fleste annoncører måler effektiviteten af deres onlineannoncering ud fra "sidste klik". Det betyder, at hele værdien for en konvertering tilskrives den annonce (og det tilknyttede søgeord), der blev klikket på sidst. Dette ignorerer dog de andre annonceinteraktioner, som kunderne muligvis har haft undervejs.

Med tilskrivningsmodeller får du større kontrol over, hvor meget værdi den enkelte annonceinteraktion tilskrives for de konverteringer, som du opnår. Dette giver dig mulighed for at:

 • Nå ud til kunderne tidligere i købscyklussen: Find muligheder for at påvirke kunderne tidligere på deres konverteringssti.
 • Matche din virksomhed: Brug en model, der passer bedst til den måde, som brugerne søger efter det, som du tilbyder.
 • Forbedre din budgivning: Optimer dine bud baseret på en større forståelse af, hvor effektive dine annoncer er.

Om de forskellige tilskrivningsmodeller

Google Ads byder på flere tilskrivningsmodeller:

Sidste klikSidste klik: Hele konverteringens værdi tilskrives den annonce, der blev klikket på sidst, og det tilhørende søgeord.

Første klikFørste klik: Hele konverteringens værdi tilskrives den annonce, der blev klikket på først, og det tilhørende søgeord.

Lineær Lineær: Fordeler konverteringens værdi ligeligt på alle annonceinteraktioner på stien.

Forældelse Forældelse: De annonceinteraktioner, der blev foretaget tættest på tidspunktet for konverteringen, tilskrives størst værdi. Tilskrivningsværdien fordeles ved hjælp af en halveringstid på 7 dage. En annonceinteraktion, der foretages 8 dage før en konvertering, får altså tilskrevet halvt så meget værdi som en annonceinteraktion, der finder sted 1 dag før en konvertering.

PositionsbaseretPositionsbaseret: Både den første og den sidste annonceinteraktion og de tilhørende søgeord tilskrives 40 % af værdien, og de resterende 20 % fordeles på de øvrige annonceinteraktioner på stien.

DatabaseretDatadrevet: Tilskriver værdi for konverteringen baseret på historiske data for denne konverteringshandling. Datadrevet tilskrivning adskiller sig fra de øvrige tilskrivningsmodeller, i og med at dine konverteringsdata bruges til beregning af hvert enkelt interaktions faktiske bidrag på tværs af konverteringsstien. Modellen "Datadrevet" er standardtilskrivningsmodellen for de fleste konverteringshandlinger. Få flere oplysninger om datadrevet tilskrivning

Eksempel

Du ejer en restaurant, der hedder Ristorante Abigaille i Firenze i Italien. En kunde finder dit website ved at klikke på dine annoncer efter at have udført følgende søgninger: "restaurant toscana", "restaurant firenze", "3-stjernet restaurant firenze" og derefter "3-stjernet restaurant abigaille firenze". Kunden bestiller derefter bord efter at have klikket på din annonce "3-stjernet restaurant abigaille firenze".

 • Hvis du bruger tilskrivningsmodellen "Sidste klik", tilskrives det sidste søgeord, "3-stjernet restaurant abigaille firenze", 100 % af værdien for konverteringen.
 • Hvis du bruger tilskrivningsmodellen "Første klik", tilskrives det første søgeord, "restaurant toscana", 100 % af værdien for konverteringen.
 • Hvis du bruger tilskrivningsmodellen "Lineær", tilskrives alle de fire søgeord 25 % af værdien for konverteringen.
 • Hvis du bruger tilskrivningsmodellen "Forældelse", tilskrives søgeordet "3-stjernet restaurant abigaille firenze" størstedelen af værdien, da det er det sidste søgeord, der blev klikket på før konverteringen. Søgeordet "restaurant toscana" får tilskrevet den mindste del af værdien, da det er det søgeord, der blev søgt efter først.
 • Hvis du bruger tilskrivningsmodellen "Positionsbaseret", tilskrives søgeordene "restaurant toscana" og "3-stjernet restaurant abigaille firenze" hver 40 % af værdien, og søgeordene "restaurant firenze" og "3-stjernet restaurant firenze" tilskrives 10 % hver.
 • Hvis du bruger tilskrivningsmodellen "Datadrevet", får hvert søgeord en del af værdien, alt efter hvor meget det bidrog til konverteringen.

Se afsnittet om rapporten "Sammenligning af modeller" nedenfor for at få flere oplysninger om, hvordan du sammenligner de forskellige tilskrivningsmodeller, og for at se, hvordan de påvirker dine data.

Om tilskrivningsmodeller til konverteringer og budgivning

Indstillingen "Tilskrivningsmodel" i konverteringssporing giver dig mulighed for at vælge, hvordan du ønsker at tilskrive konverteringer for hver konverteringshandling. Du kan bruge denne indstilling til website- og Google Analytics-konverteringshandlinger. Sådan angiver du en tilskrivningsmodel for dine konverteringer

Denne indstilling påvirker den måde, som konverteringer tælles på i kolonnerne "Konverteringer" og "Alle konverteringer". (Husk! Kolonnen "Konverteringer" indeholder kun de konverteringshandlinger, du har markeret som primære konverteringer). Hvis du f.eks. vælger "Første klik" som din tilskrivningsmodel", krediteres konverteringer den første annonce, som kunderne klikkede på, før de foretog en konvertering. I dine rapporter tælles konverteringerne med i de kampagner, annoncegrupper, annoncer og søgeord, der er knyttet til den annonce, der blev klikket på først.

Den tilskrivningsmodel, som du vælger, påvirker kun den konverteringshandling, som den anvendes på. Indstillingen påvirker også de budstrategier, der bruger dataene i kolonnen "Konverteringer". Det betyder, at hvis du bruger en automatisk budstrategi, der optimerer til konverteringer, som f.eks. Målpris pr. handling (CPA, cost-per-action), Udvidet pris pr. klik (ECPC, Enhanced cost-per-click) eller Mål for annonceafkast (ROAS, Return on Advertising Spend), vil den tilskrivningsmodel, som du vælger, påvirke, hvordan dine bud optimeres.

Hvis du bruger manuelle budstrategier, kan du ændre din tilskrivningsmodel, så den hjælper dig med at angive dine bud.

Hvis du er i tvivl om, hvilken model du skal vælge, kan du se afsnittet Om rapporten "Sammenligning af modeller" nedenfor, da denne rapport giver dig mulighed for at sammenligne de forskellige tilskrivningsmodeller. Hvis du prøver en ny model, der ikke er baseret på sidste klik-tilskrivning, anbefaler vi, at du først tester modellen og ser, hvordan den påvirker dit investeringsafkast.

Bemærk! Hvis du ændrer din tilskrivningsmodel fra "Sidste klik" til "Datadrevet", hjælper det med at afgøre, hvilke af dine annonceinteraktioner der er mest effektive. Datadrevet tilskrivning tildeler en værdi til hver annonceinteraktion, der har bidraget til konverteringsprocessen, og hjælper med at generere yderligere konverteringer til den samme CPA. Få flere oplysninger om, hvordan du ændrer bud og mål, efter at du har skiftet model fra "Sidste klik" til "Datadrevet"

Om rapporten "Sammenligning af modeller"

Bemærk! I rapporten "Sammenligning af modeller" får du muligvis vist en meddelelse om, at historiske data kun er delvist tilgængelige for det valgte datointerval. Dette kan skyldes, at din konto først for nylig er blevet kvalificeret til tilskrivning på tværs af netværk. Rapporten bortfiltrerer automatisk eventuelle netværk eller kampagner uden tilstrækkelige data fra for at sikre nøjagtige effektivitets-metrics. Vælg et nyere datointerval for at se alle data.

I rapporten "Sammenligning af modeller" kan du sammenligne to forskellige tilskrivningsmodeller side om side. For at finde søgeord, annoncegrupper, kampagner eller enheder, der får tilskrevet en for lav værdi på baggrund af sidste klik, kan du starte med følgende sammenligninger:

 • Sammenlign modellen "Sidste klik" med modellen "Første klik" for at identificere søgeord, der får tilskrevet en for lav værdi, og som får kunderne til at bevæge sig ud ad konverteringsstien. Dette er især værdifuldt, hvis du ønsker at få flere nye kunder til at besøge dit website.
 • Sammenlign modellen "Sidste klik" med modellen "Lineær" for at identificere søgeord, der får tilskrevet en for lav værdi, og som assisterer kunderne, når de bevæger sig ud ad konverteringsstien. Dette er især værdifuldt, hvis du vil bevare kontakten til kunderne under hele købsprocessen.
 • Sammenlign modellen "Sidste klik" med modellen "Datadrevet" for at se værdien af søgeord, som den er fastlagt af Googles maskinlæringsmodel, som ser på, hvordan dine kunder konverterer for at tildele kredit. Datadrevet tilskrivning giver dig også en fornemmelse af værdien af annonceinteraktioner på hele konverteringsstien.

Tip! Analysér din CPA eller dit ROAS for forskellige tilskrivningsmodeller

Du kan bruge kolonnerne "Pris / konv." og "Konverteringsværdi / pris" i rapporten "Sammenligning af modeller" for at sammenligne din CPA og dit ROAS for forskellige tilskrivningsmodeller. Dette giver dig mulighed for at identificere kampagner eller søgeord med en for lav værdi ved hjælp af tilskrivningsmodellen "Sidste klik". Derefter kan du ændre dine bud ud fra den faktiske værdi af dine kampagner og søgeord på tværs af hele konverteringsstien.

Sådan finder og angiver du en tilskrivningsmodel for dine konverteringer

Du kan angive tilskrivningsmodellen, når du konfigurerer din konverteringshandling, eller følge nedenstående vejledning for at sammenligne tilskrivningsmodeller og ændre tilskrivningsmodellen for en eksisterende konverteringshandling:

Sammenlign tilskrivningsmodeller

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | værktøjer [ikon] øverst til højre på din konto og derefter på Tilskrivning på Søgenetværket under "Måling".
 3. Klik på Sammenligning af modeller på sidemenuen til venstre.
 4. Vælg en indstilling på rullemenuen "Dimension".
 5. Brug rullemenuerne "Sammenlign" og "Med" til at vælge de tilskrivningsmodeller, som du vil se og sammenligne.

Du kan søge efter bestemte søgeord, annoncegrupper, kampagner eller konti i søgefeltet over tabellen.

Skift tilskrivningsmodel for en allerede oprettet konverteringshandling

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | værktøjer [ikon] øverst til højre på din konto, og vælg Konverteringer under "Måling".
 3. Vælg den konvertering, som du vil redigere, i tabellen ved at klikke på konverteringens navn.
 4. Klik på Rediger indstillinger.
 5. Klik på Tilskrivningsmodel, og vælg en tilskrivningsmodel på rullemenuen.
 6. Klik på Gem og derefter på Udfør.

Konverteringssporing på tværs af konti

Hvis du bruger konverteringssporing på tværs af konti til at spore konverteringer på managerkontoniveau, skal du vælge din tilskrivningsmodel på managerkontoen.

Tilskrivningsmodeller i dine rapporteringskolonner

Når du ændrer indstillingen "Tilskrivningsmodel" for en konverteringshandling, ændrer den fremover kun den måde, som dine konverteringer tælles på i kolonnerne "Konverteringer" og "Alle konverteringer". Hvis du vil se, hvordan dine historiske konverteringsdata ville se ud med den tilskrivningsmodel, som du lige har valgt, kan du tilføje kolonnerne "aktuel model" (i sektionen "Tilskrivning" i menuen "Kolonner"):

 • Konverteringer (aktuel model)
 • Pris / konv. (aktuel model)
 • Konv.rate (aktuel model)
 • Konv.værdi (aktuel model)
 • Konverteringsværdi / pris (aktuel model)
 • Konv.værdi / klik (aktuel model)
 • Værdi / konv. (aktuel model)

Disse kolonner kan være nyttige, hvis du lige har ændret din tilskrivningsmodel, og du gerne vil have en fornemmelse af, hvordan den påvirker dine konverteringsdata. Du kan sammenligne disse kolonner med dine almindelige konverteringssporingskolonner for at se, hvordan dine data ville have været, hvis du havde brugt den tilskrivningsmodel, som du har valgt nu.

Ligesom de almindelige kolonner for "Konverteringer" omfatter disse kolonner ikke konverteringshandlinger, som du har valgt ikke at markere som primære konverteringer. Konvertering på tværs af enheder er dog medtaget som standard.

Husk! Disse kolonner omfatter data, der ikke berøres af valget af tilskrivningsmodel, f.eks. data fra kampagner på Displaynetværket, der bruger Betal for konverteringer.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
true
true
73067
false
false
false