Atribuční modely

  

V rámci konverzní trasy mohou zákazníci reagovat na více reklam téhož inzerenta. Pomocí atribučních modelů můžete určit, jaký kredit za dosažení konverzí dostanou jednotlivé interakce s reklamami.

Díky těmto modelům získáte lepší přehled o výkonech svých reklam a budete moci lépe optimalizovat v rámci celých konverzních tras.

Tento článek popisuje různé atribuční modely a možnosti jejich využití ve službě Google Ads. Dozvíte se, jak nastavit atribuční model pro měření konverzí a cenové nabídky a jak porovnávat modely pomocí přehledu atribuce Porovnání modelů.

Výhody

Většina inzerentů je zvyklá měřit úspěšnost své internetové propagace na základě posledního kliknutí. Veškerý kredit za uskutečnění konverze tedy připisují reklamě, která zaznamenala poslední kliknutí, a příslušnému klíčovému slovu. Tento přístup ale ignoruje ostatní interakce zákazníků s reklamami, k nimž na konverzní trase došlo.

Atribuční modely vám dávají větší kontrolu nad tím, jaký kredit za konverzi je jednotlivým interakcím s reklamami připsán. Díky tomu můžete:

 • oslovit zákazníky v dřívější fázi nákupního cyklu: hledejte příležitosti, jak uživatele na jejich konverzní trase zaujmout co nejdříve;
 • sladit model se svým podnikáním: používejte takový model, který nejlépe odpovídá způsobu, jakým lidé hledají to, co nabízíte;
 • zlepšit nabízení cen: díky lepší představě o výkonu svých reklam můžete optimalizovat nabídky.

Charakteristiky atribučních modelů

Ve službě Google Ads najdete několik atribučních modelů:

Poslední kliknutíPoslední kliknutí: Připíše celý kredit za konverzi reklamě, která zaznamenala poslední kliknutí (a příslušnému klíčovému slovu).

První kliknutíPrvní kliknutí: Připíše celý kredit za konverzi reklamě, která zaznamenala první kliknutí (a příslušnému klíčovému slovu).

Lineární Lineární: Rozdělí kredit za konverzi rovnoměrně mezi všechny interakce s reklamami na trase.

S nárůstem v čase S nárůstem v čase: Připíše větší kredit interakcím s reklamami, k nimž došlo blíže k okamžiku konverze. Při připisování kreditu je uplatňován sedmidenní poločas rozpadu. Jinými slovy, interakce s reklamami osm dní před konverzí získá polovinu kreditu ve srovnání s interakcí jeden den před konverzí.

Na základě pozice Podle pozice: Přiřadí 40 % kreditu první i poslední interakci s reklamou a příslušným klíčovým slovům. Zbývajících 20 % rozdělí mezi ostatní interakce na trase.

Na základě údajůNa základě dat: Rozdělí kredit podle dosavadních údajů této konverzní akce. Od ostatních modelů se liší v tom, že skutečný příspěvek jednotlivých interakcí na konverzní trase počítá pomocí dat z vašeho účtu. Tento model je výchozím atribučním modelem pro většinu konverzních akcí. Další informace o atribuci na základě dat

Příklad

Vlastníte v Itálii restauraci s názvem Ristorante Abigaille. Zákaznice objeví váš web kliknutím na reklamy poté, co vyhledá tyto výrazy: „restaurace toskánsko“, „restaurace florencie“, „tříhvězdičková restaurace florencie“ a „tříhvězdičková restaurace abigaille florencie“. Rezervaci provede po kliknutí na reklamu, která se zobrazila u dotazu „tříhvězdičková restaurace abigaille florencie“.

 • U atribučního modelu založeného na posledním kliknutí obdrží 100 % kreditu za konverzi poslední klíčové slovo, „tříhvězdičková restaurace abigaille florencie“.
 • U atribučního modelu založeného na prvním kliknutí obdrží 100 % kreditu za konverzi první klíčové slovo, „restaurace toskánsko“.
 • U lineárního atribučního modelu obdrží každé z klíčových slov stejné procento kreditu (25 %).
 • U atribučního modelu s nárůstem v čase obdrží největší podíl kreditu klíčové slovo „tříhvězdičková restaurace abigaille florencie“, protože ho zákazník vyhledal jako poslední před konverzí. Nejmenší kredit bude připsán klíčovému slovu „restaurace toskánsko“, protože ho zákazník vyhledal jako první.
 • U atribučního modelu založeného na pozici obdrží po 40 % klíčová slova „restaurace toskánsko“ a „tříhvězdičková restaurace abigaille florencie“, zatímco „restaurace florencie“ a „tříhvězdičková restaurace florencie“ obdrží po 10 %.
 • U atribučního modelu na základě dat obdrží každé klíčové slovo část kreditu podle toho, jak významně ke konverzi přispělo.

Pokud chcete dostupné atribuční modely porovnat a zjistit, jaký vliv by měly na vaše data, přečtěte si část Přehled Porovnání modelů níže.

Atribuční modely pro konverze a nabízení cen

Jak bude připisován kredit za jednotlivé konverzní akce umožňuje určit volba Atribuční model v rámci měření konverzí. Toto nastavení můžete použít pro konverzní akce na webu a v Google Analytics. Přečtěte si, jak nastavit atribuční model pro konverze.

Toto nastavení ovlivňuje způsob počítání konverzí ve sloupcích Konverze a Všechny konverze. (Sloupec Konverze obsahuje pouze ty konverzní akce, které jste označili jako primární konverze.) Pokud například vyberete atribuční model První kliknutí, budou konverze připisovány první reklamě, na kterou zákazník před provedením konverze klikl. V přehledech budou konverze připsány kampaním, reklamním sestavám, reklamám a klíčovým slovům spojeným s reklamou, která zaznamenala první kliknutí.

Zvolený atribuční model bude mít dopad pouze na konverzní akci, které se týká. Toto nastavení ovlivňuje i všechny strategie nabídek, které využívají data ze sloupce Konverze. Pokud tedy používáte automatizovanou strategii nabídek která optimalizuje s ohledem na konverze – např. Cílová cena za akci (Cílová CPA), Vylepšená cena za proklik (ECPC), nebo Cílová návratnost investic do reklamy (Cílová ROAS) – bude způsob optimalizace nabídek ovlivněn vámi vybraným atribučním modelem.

Pokud používáte strategie manuálního nabízení cen, může vám změna atribučního modelu pomoci při určování nabídek.

Jestliže si nejste jisti, který model zvolit, projděte si níže část o přehledu Porovnání modelů. Tento přehled umožňuje porovnávat různé atribuční modely. Pokud chcete změnit používaný model atribuce jinému než poslednímu kliknutí, doporučujeme nový model nejprve otestovat a zjistit, jaký vliv bude mít na návratnost investic.

Poznámka: Když místo modelu Poslední kliknutí použijete model Na základě dat, pomůže vám to zjistit, které interakce s reklamami mají největší vliv. Atribuce na základě dat přiřazuje hodnotu každé interakci s reklamou, jež přispěla k uskutečnění konverze, a pomáhá získat další konverze při stejné ceně za akci. Další informace o tom, jak změnit nabídky a cíle po přechodu z modelu Poslední kliknutí na model Na základě dat

O přehledu Porovnání modelů

Poznámka: V přehledu Porovnání modelů se může zobrazit zpráva, že pro vybrané období jsou historické údaje k dispozici pouze částečně. Důvodem může být to, že váš účet je způsobilý pro atribuci napříč sítěmi jen krátce. Aby byly metriky výkonu co nejpřesnější, přehled automaticky odfiltruje všechny sítě nebo kampaně, které neobsahují dostatečné množství údajů. Pokud chcete zobrazit úplné údaje, vyberte novější období.

Přehled Porovnání modelů umožňuje porovnat dva různé atribuční modely. Jestliže chcete zjistit, která klíčová slova, reklamní sestavy, kampaně nebo zařízení jsou při atribuci poslednímu kliknutí podhodnocena, můžete začít těmito srovnáními:

 • Porovnejte modely Poslední kliknutí a První kliknutí. Najdete tak podhodnocená klíčová slova, díky nimž se zákazníci vydají na konverzní trasu. Tyto informace jsou obzvlášť hodnotné, když na web chcete přilákat více nových zákazníků.
 • Porovnejte modely Poslední kliknutí a Lineární. Najdete tak podhodnocená klíčová slova, která zákazníkům pomáhají postupovat po konverzní trase. To bude užitečné, pokud chcete se zákazníky zůstat v kontaktu v průběhu celého procesu vedoucího k nákupu.
 • Porovnejte model Poslední kliknutí s modelem Na základě dat. Zjistíte tak hodnotu klíčových slov určenou podle modelu strojového učení Google, který přiděluje kredit podle toho, jak vaši zákazníci provádějí konverze. Atribuce na základě dat vám také poskytuje představu o hodnotě interakcí s reklamami na celé konverzní trase.

Tip: Analyzujte svou CPA nebo ROAS u různých atribučních modelů

Porovnat CPA a ROAS pro různé atribuční modely můžete pomocí sloupců Cena/konv. a Hodnota konv. / cena v přehledu Porovnání modelů. Najdete tak kampaně a klíčová slova, která jsou při použití modelu Poslední kliknutí podhodnocena. Na základě těchto údajů můžete změnit nabídky podle skutečné hodnoty kampaní a klíčových slov na celé konverzní trase.

Jak najít a nastavit atribuční model pro konverze

Atribuční model můžete stanovit při nastavování konverzní akce. Další možností je porovnat jednotlivé atribuční modely podle níže uvedených pokynů a model změnit u již vytvořené konverzní akce:

Porovnání atribučních modelů

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Měření vyberte možnost Atribuce.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Porovnání modelů.
 4. Z rozbalovací nabídky Dimenze vyberte požadovanou možnost.
 5. Pomocí rozbalovacích nabídek „Porovnat“ a „S“ vyberte atribuční modely, které chcete zobrazit a porovnat.

Ve vyhledávacím poli nad tabulkou můžete vyhledávat konkrétní klíčová slova, reklamní sestavy, kampaně nebo účty.

Změna atribučního modelu u existující konverzní akce

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu okna účtu klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Měření vyberte Konverze.
 3. Kliknutím na název konverze v tabulce vyberte konverzi, kterou chcete upravit.
 4. Klikněte na volbu Upravit nastavení.
 5. Klikněte na Atribuční model a v rozbalovací nabídce vyberte požadovaný atribuční model.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit a pak na Hotovo.

Měření konverzí napříč účty

Pokud konverze měříte na úrovni účtu správce pomocí měření konverzí napříč účty, musíte atribuční model nastavit v účtu správce.

Atribuční modely ve sloupcích přehledů

Jestliže změníte atribuční model konverzní akce, způsob výpočtu konverzí uvedených ve sloupcích Konverze a Všechny konverze se změní pouze pro nově získaná data. Pokud vás zajímá, jak by s nově nastaveným atribučním modelem vypadala vaše historická data konverzí, můžete do přehledu přidat sloupce pro aktuální model (najdete je v části Atribuce v nabídce Sloupce).

 • Konverze (aktuální model)
 • Cena/konv. (aktuální model)
 • Konv. poměr (aktuální model)
 • Hodnota konv. (aktuální model)
 • Hodnota konv. / cena (aktuální model)
 • Hodnota konv. / kliknutí (aktuální model)
 • Hodnota / konv. (aktuální model)

Tyto sloupce mohou být užitečné, pokud jste atribuční model právě změnili a chcete si udělat představu, jak se to projeví na datech konverzí. Můžete je porovnat s běžnými sloupci měření konverzí a uvidíte, jak by se údaje lišily, pokud byste nově nastavený atribuční model používali už dříve.

Stejně jako běžné sloupce Konverze ani tyto sloupce neobsahují žádné konverzní akce, které jste neoznačili jako primární. Konverze mezi zařízeními jsou ale zahrnuty už ve výchozím nastavení.

Tyto sloupce obsahují i data, na která nemá výběr atribučního modelu vliv, například data z kampaní v Obsahové síti, které používají platbu za konverzi.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false
false