Videoreklamy in‑feed

Videoreklamy in-feed umisťují vaši značku, produkt nebo službu k obsahu na YouTube, který vaše cílové publikum pravděpodobně zhlédne. Zobrazují se ve výsledcích vyhledávání na YouTube, v seznamu Na co se podívat dále na YouTube a ve zdroji videí na domovské stránce aplikace YouTube.

V tomto článku se dozvíte o podkladech a technických specifikacích videoreklam in-feed a o nástrojích pro vytváření souvisejících přehledů.

Výhody

  • Můžete reklamy zobrazovat lidem, kteří hledají obsah, prochází související videa nebo brouzdají zdrojem videí na domovské stránce aplikace YouTube, a budovat tak povědomí o značce.
  • Divákům, kteří aktivně sledují relevantní obsah, můžete předávat informace.
  • Zvýšíte pravděpodobnost, že se uživatelé přihlásí k odběru vašich videí, budou je sdílet a pustí si další.

Jak se videoreklamy in-feed na YouTube zobrazují

Videoreklamy in-feed se skládají z miniatury, nadpisu a maximálně dvou řádků textu (podle toho, kde se zobrazují). Když uživatel klikne na miniaturu, bude přesměrován na stránku sledování videa YouTube, kde může reklam zhlédnout. V některých prostředích se umístěním kurzoru na miniaturu videoreklama automaticky začne přehrávat ztlumená.

Poznámka: Pokud uživatel aktivuje možnost Přehrávání v informačním kanálu, video v reklamě se v aplikaci YouTube může přehrát automaticky (s vypnutým zvukem a zapnutými titulky). Automatické přehrávání se nezapočítává do zhlédnutí videa. Poplatky vám budeme účtovat až poté, co uživatel navštíví stránku sledování videa na YouTube.

Videoreklamy in-feed se mohou na YouTube zobrazovat na těchto místech:

Výsledky vyhledávání na YouTube

Obrázek s reklamou video discovery ve výsledcích vyhledávání v aplikaci YouTube
Obrázek s reklamou video discovery ve výsledcích vyhledávání v aplikaci YouTube
Reklama se nachází nad relevantními výsledky vyhledávání na YouTube na počítači i v aplikaci YouTube pro mobilní zařízení a televize.

Seznam Na co se podívat dále na YouTube

Obrázek s reklamou video discovery ve výsledcích vyhledávání v aplikaci YouTube
Obrázek reklamy video discovery v seznamu Na co se podívat dále v aplikaci YouTube

Reklama se nachází v horní části nebo mezi souvisejícími videi, která se zobrazují na stránce sledování videa.

  • Na počítači se reklama zobrazí se souvisejícími videi vedle hlavního videa.
  • Na mobilních zařízeních se také zobrazí se souvisejícími videi, ale pod hlavním videem.

Zdroj videí na domovské stránce YouTube

Obrázek reklamy video discovery ve zdroji videí na domovské stránce aplikace YouTube
Tato ilustrace znázorňuje, jak se reklama zobrazí v návrzích videí na domovské stránce na YouTube TV.
Reklama se zobrazí na domovské stránce v aplikaci YouTube na mobilním zařízení a televizi.
  • Na mobilních zařízeních se vaše reklama zobrazí buď v horní části (pokud se divákům nezobrazuje masthead), nebo mezi videi ve zdroji.
  • Na počítači se vaše reklama zobrazí buď jako první doporučené video, nebo mezi videi ve zdroji.
  • V televizi se vaše reklama zobrazí v seznamu doporučených videí.
Pokud v kampani použijete cílení na obsah, reklama se mezi videi na domovské stránce YouTube nezobrazí.

Dostupné podklady

Podklad Pokyny
Adresa URL videa YouTube Odkaz na vaše video. Adresa URL může představovat jakékoli standardní video nahrané na YouTube. To musí být veřejné nebo neveřejné a musí splňovat naše zásady inzerce a požadavky.
Název kanálu Název vašeho kanálu.
Miniatura

Malý náhled, na jehož základě si diváci mohou udělat představu o obsahu videa. Při vytváření reklamy si můžete vybrat ze čtyř miniatur.

Vlastní miniatury můžete vytvářet ve Studiu YouTube. Řiďte se přitom doporučenými postupy.

Nadpis Maximálně 100 znaků (text delší než 25 znaků může být v některých zařízeních zkrácen). Text nadpisu by měl být stručný, vysvětlovat klíčové informace, přesně vystihovat obsah videa a motivovat diváky jasnou výzvou k akci (například „Přehrát hned“).
Popis

Maximálně dva řádky. Maximálně 35 znaků na řádek.

Pokud se reklama zobrazuje na stránce sledování videa na YouTube (na počítači) a v televizi, popis se nezobrazí.

Specifikace reklam

Pokud chcete video použít v reklamě, musí být nahráno na YouTube a nastaveno jako veřejné nebo neveřejné. Další informace o specifikacích formátů videí YouTube

Podporovaný cíl Google Ads

  • Zvažování produktu a značky

Dostupná strategie nabídek

Cena za zhlédnutí (CPV)

U nabídek CPV platíte za zhlédnutí videa v případě, že uživatel klikne na miniaturu a vaši videoreklamu si pustí. Zaplatíte, pokud se video v prohlížeči uživatele nebo v aplikaci YouTube úspěšně načte.

Poznámka: V aplikaci YouTube se zhlédnutí nezapočítávají u videí, která se v reklamě přehrávají automaticky, když uživatel aktivuje možnost Přehrávání v informačním kanálu.

Přehledy

Metriky

U videoreklam in-feed jsou k dispozici všechny standardní metriky videí.

Měření třetí strany

U videoreklam in-feed není měření prostřednictvím třetí strany k dispozici.

Zásady

Videoreklamy in-feed musí splňovat zásady Google Ads i YouTube.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
true
73067
false
false