ลิงก์ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC)

การลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads จะช่วยให้คุณวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าในเว็บไซต์หลังเกิดการคลิกโฆษณาที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads ใดก็ตามภายในบัญชีดูแลจัดการได้ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์หรือธุรกิจที่มาจาก Google Ads และช่วยให้คุณปรับปรุงโฆษณาและเว็บไซต์ได้

เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มบัญชี Google Ads ใหม่ลงในบัญชีดูแลจัดการ บัญชีดังกล่าวจะลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics เดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องลิงก์กับ Analytics ทีละบัญชี

ข้อดี

หลังจากลิงก์ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads แล้ว คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ลิงก์บัญชี Google Ads ทั้งหมดที่คุณจัดการกับ Analytics ในขั้นตอนเดียว
 • ทำให้จัดการเป้าหมายและธุรกรรม Analytics, รายการรีมาร์เก็ตติ้ง สถิติการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ และข้อมูลค่าใช้จ่าย Google Ads ที่ส่งออกจากบัญชี Google Ads หลายบัญชีได้ในบัญชีดูแลจัดการบัญชีเดียว
 • ลิงก์บัญชีกับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มบัญชีในบัญชีดูแลจัดการ

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการลิงก์บัญชี Google Analytics กับ Google Ads คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ ในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads และมี “สิทธิ์แก้ไข” ในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics

สิทธิ์เหล่านี้จำเป็นสำหรับขั้นตอนการลิงก์เท่านั้น หลังจากสร้างลิงก์แล้ว คุณจะแก้ไขหรือนำสิทธิ์ทั้งหมดออกได้

ตรวจสอบระดับการเข้าถึงของ Google Ads

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบระดับการเข้าถึงของบัญชี Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกเมนูเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกการเข้าถึงบัญชีในส่วน "การตั้งค่า"
 4. หา "ผู้ดูแลระบบ" ในคอลัมน์ "ระดับการเข้าถึง"

หากคุณไม่มีระดับสิทธิ์การเข้าถึงที่ถูกต้อง ให้ขอให้ผู้ดูแลระบบของบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบแก่คุณ หากไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads คุณจะลิงก์กับ Google Analytics ไม่ได้

ตรวจสอบสิทธิ์ของ Google Analytics

ในการตรวจสอบสิทธิ์ของพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Analytics
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ
 3. ในคอลัมน์ "บัญชี" เลือกบัญชี Analytics ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการลิงก์กับบัญชี Google Ads อย่างน้อย 1 บัญชี
 4. ในคอลัมน์ "พร็อพเพอร์ตี้" เลือกพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่คุณต้องการลิงก์ และคลิกการจัดการผู้ใช้

  หากคุณไม่เห็นการจัดการผู้ใช้ที่นี่ คุณขอให้ผู้ดูแลระบบบัญชี Analytics ให้สิทธิ์แก้ไขแก่คุณหรือลิงก์บัญชีสำหรับคุณได้

 5. ในคอลัมน์ "สิทธิ์พร็อพเพอร์ตี้" มองหาสิทธิ์ "แก้ไข" สำหรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google Ads

วิธีการ

ลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

 1.  ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกเมนูเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. ภายใน "Google Analytics (UA)" หรือ “Google Analytics (GA4) และ Firebase” คลิกรายละเอียด คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง
 5. คลิกลิงก์ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 6. (พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics เท่านั้น) ตอนนี้คุณจะเห็นรายการข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้จากพร็อพเพอร์ตี้นี้ที่คุณลิงก์ได้ มีการตั้งค่า 2 อย่าง ได้แก่ หากบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลิงก์ไปยังพร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้บัญชี Google Ads คุณจะเห็นคอลัมน์ที่แสดงว่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใดที่ลิงก์ไปยังบัญชีดูแลจัดการนั้น
  • นำเข้าเมตริกเว็บไซต์: เลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการที่คุณต้องการนําเข้าเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ ถึงแม้การตั้งค่านี้จะไม่บังคับ แต่เราขอแนะนำให้คุณเลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการที่จะใช้ในการแสดงเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ใน คอลัมน์การรายงาน Google Analytics ของบัญชีที่จัดการทั้งหมด
  • ลิงก์: ลิงก์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เท่าที่คุณต้องการ ซึ่งจะทำให้คุณดูจำนวนคลิก Google Ads และข้อมูลค่าใช้จ่ายใน Analytics รวมทั้งดูเป้าหมายและธุรกรรม Analytics ใน Google Ads ได้ คุณจะเลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่แตกต่างกันในบัญชีที่จัดการแต่ละบัญชีได้ทุกเมื่อ
 7. คลิกบันทึก

คุณทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ ที่ต้องการลิงก์ได้

หมายเหตุ

เมื่อนำเข้าข้อมูล Analytics (เช่น เป้าหมาย) มาไว้ใน Google Ads แล้ว ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Ads

ยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics จากบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2.  คลิกเมนูเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. ภายใน "Google Analytics (UA)" หรือ “Google Analytics (GA4) และ Firebase” คลิกรายละเอียด คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง 
 5. คลิกยกเลิกการลิงก์ ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการนําออกจากบัญชีดูแลจัดการ Google Ads 
  • หากคุณมีพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics คุณจะคลิกไอคอนดินสอ Edit setting, pencil icon เพื่อปิดลิงก์ไปยังข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่จะใช้สําหรับเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ได้

หลังจากยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Analytics แล้ว

 • ข้อมูลเซสชันสำหรับ Google Ads (เช่น การคลิก, การแสดงผล, CPC เป็นต้น) จะยังคงมีอยู่ในรายงาน Google Ads แต่เซสชันใหม่ที่เกิดจากการคลิกในบัญชี Google Ads หลังจากที่คุณนําพร็อพเพอร์ตี้ออกแล้วจะแสดงในรายงานเป็น "(ไม่ได้ตั้งค่า)" 
 • ระบบจะปิดรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่อิงตามการลิงก์
 • ระบบจะไม่นําเข้าเป้าหมายหรือธุรกรรมจาก Analytics ไปยัง Google Ads อีกต่อไป
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว