ลิงก์ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC)

การลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads จะช่วยให้คุณวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าในเว็บไซต์หลังเกิดการคลิกโฆษณาที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads ใดก็ตามภายในบัญชีดูแลจัดการได้ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์หรือธุรกิจที่มาจาก Google Ads และช่วยให้คุณปรับปรุงโฆษณาและเว็บไซต์ได้

เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มบัญชี Google Ads ใหม่ลงในบัญชีดูแลจัดการ บัญชีดังกล่าวจะลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics เดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องลิงก์กับ Analytics ทีละบัญชี

ข้อดี

หลังจากลิงก์ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads แล้ว คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ลิงก์บัญชี Google Ads ทั้งหมดที่คุณจัดการกับ Analytics ในขั้นตอนเดียว
 • ทำให้จัดการเป้าหมายและธุรกรรม Analytics, รายการรีมาร์เก็ตติ้ง สถิติการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ และข้อมูลค่าใช้จ่าย Google Ads ที่ส่งออกจากบัญชี Google Ads หลายบัญชีได้ในบัญชีดูแลจัดการบัญชีเดียว
 • ลิงก์บัญชีกับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มบัญชีในบัญชีดูแลจัดการ

ก่อนจะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้บัญชี Google ที่มีสิทธิ์แก้ไขพร็อพเพอร์ตี้ Analytics และสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบของบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่คุณต้องการลิงก์

หมายเหตุ: สิทธิ์เหล่านี้จำเป็นสำหรับขั้นตอนการลิงก์เท่านั้น หลังจากคุณสร้างการลิงก์แล้ว คุณจะแก้ไขหรือลบสิทธิ์ทั้งหมดได้

ตรวจสอบระดับการเข้าถึงของ Google Ads

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบระดับการเข้าถึงของบัญชี Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกเมนูเครื่องมือ และคลิกการเข้าถึงบัญชีในส่วน "การตั้งค่า"
 3. หา "ผู้ดูแลระบบ" ในคอลัมน์ "ระดับการเข้าถึง"

หากคุณไม่มีระดับสิทธิ์การเข้าถึงที่ถูกต้อง โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ คุณจะลิงก์กับ Google Analytics ไม่ได้หากไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

ตรวจสอบสิทธิ์ของ Google Analytics

ในการตรวจสอบสิทธิ์ของพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Analytics
 2. คลิกแท็บผู้ดูแลระบบที่ด้านบนของหน้าเว็บ
 3. ในคอลัมน์ "บัญชี" เลือกบัญชี Analytics ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการลิงก์กับบัญชี Google Ads อย่างน้อย 1 บัญชี
 4. ในคอลัมน์ "พร็อพเพอร์ตี้" เลือกพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่คุณต้องการลิงก์ และคลิกการจัดการผู้ใช้

  หากคุณไม่เห็นการจัดการผู้ใช้ที่นี่ ก็ขอให้ผู้ดูแลระบบบัญชี Analytics ให้สิทธิ์ในการแก้ไขหรือลิงก์บัญชีแก่คุณได้

 5. ในคอลัมน์ "สิทธิ์พร็อพเพอร์ตี้" มองหาสิทธิ์ "แก้ไข" สำหรับที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google Ads

วิธีการ

ลิงก์ Google Analytics กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกเมนูเครื่องมือและคลิกบัญชีที่ลิงก์ใน "การตั้งค่า"
 3. คลิกรายละเอียดใน "Google Analytics" 
 4. คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่มีสิทธิ์เข้าถึง คลิกตั้งค่าการลิงก์ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 5. ตอนนี้คุณจะเห็นรายการข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้จากพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณลิงก์ได้ มีการตั้งค่า 2 อย่าง ได้แก่ หากบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลิงก์ไปยังพร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้บัญชี Google Ads คุณจะเห็นคอลัมน์แสดงว่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ใดที่ลิงก์ไปยังบัญชีดูแลจัดการนั้น
  • นำเข้าเมตริกไซต์: เลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการที่คุณต้องการนำเข้าเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ ถึงแม้การตั้งค่านี้จะไม่บังคับ แต่เราขอแนะนำให้คุณเลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการที่จะใช้ในการแสดงเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ใน คอลัมน์การรายงาน Google Analytics ของบัญชีที่จัดการทั้งหมด
  • ลิงก์: ลิงก์ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เท่าที่คุณต้องการ ซึ่งจะทำให้คุณดูจำนวนคลิก Google Ads และข้อมูลค่าใช้จ่ายใน Analytics รวมทั้งดูเป้าหมายและธุรกรรม Analytics ใน Google Ads ได้ คุณจะเลือกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่แตกต่างกันในบัญชีที่จัดการแต่ละบัญชีได้ทุกเมื่อ
 6. คลิก บันทึก

คุณทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ ที่ต้องการลิงก์ได้

หมายเหตุ

เมื่อนำเข้าข้อมูล Analytics (เช่น เป้าหมาย) มาไว้ใน Google Ads แล้ว ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Ads

แก้ไขหรือนำพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่ลิงก์ออก

เมื่อสร้างลิงก์ไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Analytics แล้ว คุณก็เพิ่มหรือนำข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ออก แก้ไขการตั้งค่า หรือยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads
 2. คลิกเมนูเครื่องมือ จากนั้นคลิกบัญชีที่ลิงก์ใน "การตั้งค่า"
 3. คลิกดูรายละเอียดภายใน "Google Analytics"
 4. คุณจะเห็นรายการพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่มีสิทธิ์เข้าถึง คลิกแก้ไขถัดจากพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการแก้ไขหรือยกเลิกการลิงก์
  • วิธีแก้ไข: ปิดการลิงก์กับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์ หรือเปลี่ยนข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่จะใช้สำหรับเมตริกการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์
  • วิธียกเลิกการลิงก์: คลิกนำการลิงก์ออก
 5. คลิกบันทึก

ถ้าคุณยกเลิกการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ที่เคยลิงก์ ข้อมูลจาก Google Ads (เช่น จำนวนคลิก การแสดงผล CPC เป็นต้น) จะไม่แสดงในรายงาน Analytics อีกต่อไป ข้อมูลการเข้าชมจนถึงเวลาที่คุณยกเลิกการลิงก์บัญชีจะยังคงอยู่ การเข้าชมใหม่ที่เกิดจากการคลิกในบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ไว้หลังจากที่ได้ยกเลิกการลิงก์แล้วจะปรากฏในรายงาน Analytics เป็น "(ไม่ได้ตั้งค่า)" นอกจากนี้รายการรีมาร์เก็ตติ้งที่ใช้การลิงก์ก็จะปิด และเป้าหมายและธุรกรรมที่คุณนำเข้าใน Google Ads จาก Analytics จะหยุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว