Länka Google Analytics och ett Google Ads-förvaltarkonto (MCC)

När du länkar egendomar i Google Analytics till ditt Google Ads-förvaltarkonto blir det lättare att analysera vad kunderna gör på din webbplats efter att ha klickat på en annons från något av Google Ads-kontona i ditt förvaltarkonto. Du kan se hur stor del av trafiken till webbplatsen eller hur mycket av försäljningen som kommer från Google Ads, och du får hjälp att förbättra dina annonser och din webbplats.

När du lägger till ett nytt Google Ads-konto i ditt förvaltarkonto länkas det automatiskt till samma Analytics-egendomar, så att de inte behöver länkas var för sig till Analytics.

Fördelar

När du har länkat Google Analytics och ditt Google Ads-förvaltarkonto kan du

 • länka alla Google Ads-konton som du hanterar till Analytics i ett enda steg
 • förenkla hanteringen av dina importerade Analytics-mål och -transaktioner, remarketinglistor och engagemangsstatistik samt exporterad kostnadsdata från Google Ads, i flera Google Ads-konton genom att hantera dem i ett enda förvaltarkonto
 • länka ett konto automatiskt till dina Analytics-egendomar när du lägger till det i ditt förvaltarkonto.

Se innan du börjar till att du använder ett Google-konto med redigeringsbehörighet till Analytics-egendomen och administrativ åtkomst till Google Ads-förvaltarkontot som du vill länka till.

Obs! De här behörigheterna krävs bara för själva länkningen. När du har skapat länken kan behörigheterna ändras eller tas bort helt.

Kontrollera åtkomstnivån i Google Ads

Så här kontrollerar du åtkomstnivån i ditt Google Ads-konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på verktygsmenyn  och klicka på Kontoåtkomst under Konfiguration.
 3. Leta efter Administratör i kolumnen Åtkomstnivå.

Om du inte har rätt åtkomstnivå kan du be administratören för Google Ads-förvaltarkontot att ge dig administrativ åtkomst. Om du inte har administrativ åtkomst till ditt Google Ads-förvaltarkonto kan du inte länka till Google Analytics.

Kontrollera behörigheter i Google Analytics

Så här kontrollerar du behörigheterna för Analytics-egendomen:

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Öppna fliken Administratör högst upp på sidan.
 3. I kolumnen Konto markerar du det Analytics-konto som innehåller den egendom som du vill länka till ett eller flera av dina Google Ads-konton.
 4. I kolumnen Egendom markerar du den Analytics-egendom som du vill länka och klickar på Användarhantering.

  Om du inte ser Användarhantering här kan du be administratören för Analytics-kontot att ge dig redigeringsbehörighet eller länka kontona åt dig.

 5. Titta i kolumnen Webbegendomsbehörigheter efter behörigheten Redigera för den e-postadress som är kopplad till ditt Google Ads-konto.

Anvisningar

Länka Google Analytics till ett Google Ads-förvaltarkonto

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsmenyn och klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 3. Klicka på Detaljer under Google Analytics. 
 4. Det visas en lista med de Google Analytics-egendomar du kommer åt. Klicka på Skapa länk bredvid egendomen som du vill länka till ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 5. Nu ser du en lista över vyerna för den här egendomen som du kan länka till. Det finns två inställningar: Om ditt Google Ads-konto används av ett Google Ads-förvaltarkonto som har länkats till den här egendomen, visas också en kolumn som avslöjar vilka vyer som är länkade till det förvaltarkontot.
  • Importera webbplatsstatistik: Välj en vy som du vill importera engagemangsvärden om webbplatsen från. Även om detta är valfritt rekommenderar vi att du väljer en vy som ska användas för att visa engagemangsvärden om webbplatsen i rapportkolumnerna i Google Analytics i alla dina hanterade konton.
  • Länka: Länka så många vyer du vill. Då blir klick- och kostnadsdata från Google Ads tillgänglig i Analytics medan mål och transaktioner från Analytics blir tillgängliga i Google Ads. Du kan alltid välja en annan vy i enskilda hanterade konton.
 6. Klicka på Spara.

Du kan upprepa processen för alla andra egendomar som du vill länka.

Obs!

När Analytics-data (till exempel mål) har importerats till Google Ads omfattas den av användarvillkoren för Google Ads.

Redigera eller ta bort länkade Analytics-egendomar

När du har skapat en länk till en Analytics-egendom kan du lägga till och ta bort vyer, ändra inställningar eller ta bort länken till egendomen helt och hållet.

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på verktygsmenyn och klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 3. Klicka på Visa information under Google Analytics.
 4. Det visas en lista med de Google Analytics-egendomar du kommer åt. Klicka på Redigera bredvid egendomen som du vill redigera eller ta bort länken till.
  • Om du vill redigera: Inaktivera länkar till alla vyer som du vill ta bort länken till, eller ändra vilken vy du vill använda för engagemangsvärden om webbplatsen.
  • Om du vill ta bort länken: Klicka på Ta bort länk.
 5. Klicka på Spara.

Om du tar bort en tidigare länkad egendom visas inte längre data från Google Ads (till exempel klick, exponeringar, kostnad per klick och så vidare) i Analytics-rapporterna. Du kan fortfarande se information om besök fram till tidpunkten då du tog bort länken. Alla nya besök som är ett resultat av klick i de länkade Google Ads-kontona efter att länken togs bort visas som (ej angivet) i Analytics-rapporterna. Remarketinglistor som är baserade på länken stängs också, och mål eller transaktioner som du importerar till Google Ads från Google Analytics upphör.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt