Länka Google Analytics till ett Google Ads-förvaltarkonto (MCC)

När du länkar egendomar i Google Analytics till ditt Google Ads-förvaltarkonto blir det lättare att analysera vad kunderna gör på din webbplats efter att ha klickat på en annons från något av Google Ads-kontona i ditt förvaltarkonto. Du kan se hur stor del av trafiken till webbplatsen eller hur mycket av försäljningen som kommer från Google Ads, och du får hjälp att förbättra dina annonser och din webbplats.

När du lägger till ett nytt Google Ads-konto i ditt förvaltarkonto länkas det automatiskt till samma Analytics-egendomar, så att de inte behöver länkas var för sig till Analytics.

Fördelar

När du har länkat Google Analytics och ditt Google Ads-förvaltarkonto kan du

 • länka alla Google Ads-konton som du hanterar till Analytics i ett enda steg
 • förenkla hanteringen av dina importerade Analytics-mål och -transaktioner, remarketinglistor och engagemangsstatistik samt exporterad kostnadsdata från Google Ads, i flera Google Ads-konton genom att hantera dem i ett enda förvaltarkonto
 • länka ett konto automatiskt till dina Analytics-egendomar när du lägger till det i ditt förvaltarkonto.

Innan du börjar

För att kunna länka ditt Google Analytics-konto till Google Ads behöver du administrativ åtkomst till ett Google Ads-förvaltarkonto och redigeringsbehörighet till en Google Analytics-egendom.

De här behörigheterna krävs bara för själva länkningen. När du har skapat länken kan behörigheterna ändras eller tas bort helt.

Kontrollera åtkomstnivån i Google Ads

Så här kontrollerar du åtkomstnivån i ditt Google Ads-konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på verktygsmenyn Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Kontoåtkomst under Konfiguration.
 4. Leta efter Administratör i kolumnen Åtkomstnivå.

Om du inte har rätt åtkomstnivå kan du be administratören för Google Ads-förvaltarkontot att ge dig administrativ åtkomst. Om du inte har administrativ åtkomst till ditt Google Ads-förvaltarkonto kan du inte länka till Google Analytics.

Kontrollera behörigheter i Google Analytics

Så här kontrollerar du behörigheterna för Analytics-egendomen:

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Klicka på Administratör.
 3. I kolumnen Konto markerar du det Analytics-konto som innehåller den egendom som du vill länka till ett eller flera av dina Google Ads-konton.
 4. I kolumnen Egendom markerar du den Analytics-egendom som du vill länka och klickar på Användarhantering.

  Om du inte ser Användarhantering här kan du be administratören för Analytics-kontot att ge dig redigeringsbehörighet eller länka kontona åt dig.

 5. I kolumnen Webbegendomsbehörigheter tittar du efter redigeringsbehörighet (Redigera) för den e-postadress som är kopplad till ditt Google Ads-konto.

Anvisningar

Länka Google Analytics-egendomar till ett Google Ads-förvaltarkonto

 1.  Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på verktygsmenyn Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Analytics (UA) eller Google Analytics (GA4) och Firebase. Du kan se en lista med de Google Analytics-egendomar du har åtkomst till.
 5. Klicka på Länka bredvid egendomen du vill länka till ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 6. (Endast Universal Analytics-egendomar) Du ser en lista med vyerna från denna egendom som du kan länka till. Det finns två inställningar: Om ditt Google Ads-konto används av ett Google Ads-förvaltarkonto som har länkats till den här egendomen, visas också en kolumn med de vyer som är länkade till det förvaltarkontot.
  • Importera webbplatsstatistik: Välj en vy som du vill importera webbplatsens engagemangsvärden från. Även om detta är valfritt rekommenderar vi att du väljer en vy som ska användas för att visa engagemangsvärden om webbplatsen i rapportkolumnerna i Google Analytics i alla dina hanterade konton.
  • Länka: Länka så många vyer du vill. Då blir klick- och kostnadsdata från Google Ads tillgänglig i Analytics medan mål och transaktioner från Analytics blir tillgängliga i Google Ads. Du kan alltid välja en annan vy i enskilda hanterade konton.
 7. Klicka på Spara.

Du kan upprepa processen för alla andra egendomar som du vill länka.

Obs!

När Analytics-data (till exempel mål) har importerats till Google Ads omfattas den av användarvillkoren för Google Ads.

Ta bort länk till Google Analytics-egendomar från ett Google Ads-förvaltarkonto

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2.  Klicka på verktygsmenyn Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Analytics (UA) eller Google Analytics (GA4) och Firebase. Du kan se en lista med de Google Analytics-egendomar du har åtkomst till.
 5. Klicka på Ta bort länk bredvid egendomen du vill ta bort från ditt Google Ads-förvaltarkonto. 
  • Om du har en Universal Analytics-egendom kan du också klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon för att inaktivera länkar till vyer eller ändra vilken vy du vill använda för webbplatsens engagemangsvärden.

När du har tagit bort länken till en Analytics-egendom

 • är sessionsdata för Google Ads (som klick, exponeringar och CPC) fortsatt tillgänglig i Google Ads-rapporter, men nya sessioner till följd av klick i Google Ads-kontona efter att du har tagit bort egendomen visas i rapporter som ”(inte angivet)”.
 • inaktiveras remarketinglistor som baseras på länken
 • importeras mål och transaktioner inte längre från Analytics till Google Ads.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false