Prepojenie služby Google Analytics s účtom správcu Google Ads (MKC)

Pomocou prepojenia vlastníctiev v službe Google Analytics s účtom správcu Google Ads môžete analyzovať aktivitu zákazníkov na svojom webe po kliknutí na reklamu súvisiacom s akýmkoľvek účtom Google Ads v rámci účtu správcu. Vďaka týmto informáciám môžete zistiť, aká časť návštevnosti vášho webu alebo aká časť podnikania pochádza zo služby Google Ads, a zlepšiť svoje reklamy a svoj web.

Každý nový účet Google Ads, ktorý pridáte do účtu správcu, sa automaticky prepojí s rovnakými vlastníctvami v službe Analytics. Tieto účty tak so službou Analytics nemusíte prepájať každý zvlášť.

Výhody

Po prepojení služby Google Analytics s účtom správcu Google Ads môžete:

 • prepojiť všetky účty Google Ads, ktoré spravujete, so službou Analytics v jednom kroku;
 • zjednodušiť správu cieľov, transakcií, remarketingových zoznamov a štatistík interakcií s webmi importovaných zo služby Analytics, ako aj údajov o nákladoch exportovaných zo služby Google Ads v rámci viacerých účtov Google Ads prostredníctvom ich správy v jednom účte správcu;
 • automaticky prepojiť účet s vlastníctvami v službe Analytics po jeho pridaní do účtu správcu.

Skôr než začnete

Ak chcete prepojiť účet Google Analytics so službou Google Ads, budete potrebovať prístup pre správcu k účtu správcu Google Ads a povolenia na úpravy k vlastníctvu v službe Google Analytics.

Tieto povolenia sa vyžadujú len na účely samotného procesu prepojenia. Po vytvorení prepojenia možno tieto povolenia upraviť alebo úplne odstrániť.

Kontrola úrovne prístupu k účtu Google Ads

Úroveň prístupu k účtu Google Ads skontrolujete takto:

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ponuku nástrojov Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Prístup k účtu.
 4. V stĺpci Úroveň prístupu vyhľadajte úroveň Správca.

Ak nemáte správnu úroveň prístupu, môžete požiadať správcu svojho účtu správcu Google Ads o udelenie prístupu pre správcu. Bez prístupu pre správcu k účtu správcu Google Ads ho nebudete môcť prepojiť so službou Google Analytics.

Kontrola povolení služby Google Analytics

Povolenia vlastníctva v službe Analytics skontrolujete takto:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. V stĺpci Účet vyberte účet Analytics obsahujúci vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť s jedným alebo viacerými účtami Google Ads.
 4. V stĺpci Vlastníctvo vyberte vlastníctvo v službe Analytics, ktoré chcete prepojiť, a kliknite na položku Správa používateľov.

  Ak sa tu nezobrazuje položka Správa používateľov, správcu účtu Analytics môžete požiadať, aby vám udelil povolenia na úpravy alebo aby prepojil účty za vás.

 5. V stĺpci Povolenia vlastníctva vyhľadajte povolenie Úpravy pre e‑mailovú adresu spojenú s vaším účtom Google Ads.

Pokyny

Prepojenie vlastníctiev v službe Google Analytics s účtom správcu Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ponuku nástrojov Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Prepojené účty.
 4. V sekciách Google Analytics (UA) alebo Google Analytics (GA4) a Firebase kliknite na Podrobnosti. Zobrazí sa zoznam vlastníctiev v službe Google Analytics, ku ktorým máte prístup.
 5. Kliknite na Prepojiť vedľa vlastníctva, ktoré chcete prepojiť s účtom správcu Google Ads.
 6. (Len vlastníctva v službe Universal Analytics) Teraz uvidíte zoznam zobrazení z tohto vlastníctva, ktoré môžete prepojiť. Existujú dve nastavenia: ak je účet Google Ads používaný účtom správcu Google Ads, ktorý je prepojený s týmto vlastníctvom, zobrazí sa aj stĺpec so zobrazeniami, ktoré sú prepojené s týmto účtom správcu.
  • Importovať metriky webu: vyberte zobrazenie, z ktorého chcete importovať metriky interakcií s webom. Aj keď je táto možnosť voliteľná, odporúčame vám vybrať jedno zobrazenie, ktoré sa bude používať na zobrazovanie metrík interakcií s webom v stĺpcoch prehľadov služby Google Analytics všetkých vašich spravovaných účtov.
  • Prepojiť: prepojte ľubovoľný počet zobrazení. Takto môžete sprístupniť údaje o kliknutiach a nákladoch zo služby Google Ads v službe Analytics a ciele a transakcie služby Analytics v službe Google Ads. V jednotlivých spravovaných účtoch je možné kedykoľvek vybrať iné zobrazenie.
 7. Kliknite na Uložiť.

Tento postup môžete zopakovať pre všetky vlastníctva, ktoré chcete prepojiť.

Poznámka

Po importovaní údajov služby Analytics (napríklad cieľov) do služby Google Ads sa na ne budú vzťahovať zmluvné podmienky služby Google Ads.

Na rozdiel od vlastníctiev v službe Google Analytics z účtu správcu Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2.  V pravom hornom rohu účtu kliknite na ponuku nástrojov Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Prepojené účty.
 4. V sekciách Google Analytics (UA) alebo Google Analytics (GA4) a Firebase kliknite na Podrobnosti. Zobrazí sa zoznam vlastníctiev v službe Google Analytics, ku ktorým máte prístup.
 5. Vedľa vlastníctva, ktoré chcete odstrániť z účtu správcu Google Ads, kliknite na Odpojiť.
  • Ak máte vlastníctvo v službe Universal Analytics, môžete tiež kliknúť na ikonu ceruzky Úprava nastavenia, ikona ceruzky a vypnúť odkazy na zobrazenia alebo zmeniť zobrazenie, ktoré sa má použiť pre metriky interakcií s webom.

Po odpojení vlastníctva v službe Analytics:

 • Údaje relácií pre Google Ads (ako napríklad kliknutia, zobrazenia, CZK atď.) budú naďalej k dispozícii v prehľadoch služby Google Ads. Avšak nové relácie pochádzajúce z kliknutí v účtoch Google Ads sa po odstránení vlastníctva budú v prehľadoch zobrazovať ako (nenastavené).
 • Remarketingové zoznamy, ktoré sú výsledkom tohto prepojenia, budú zrušené.
 • Ciele ani transakcie sa už z účtu Analytics nebudú importovať do účtu Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false