Prepojenie služby Google Analytics s účtom správcu Google Ads (MKC)

Služba Google Analytics 4 (GA4) nahradila službu Universal Analytics (UA) Od 1. júla 2023 prestali vlastníctva v štandardnej službe Universal Analytics spracúvať údaje. (Vlastníctva v službe Universal Analytics 360 s aktuálnou objednávkou získajú jednorazové predĺženie spracúvania, ktoré sa skončí 1. júla 2024.) Je nevyhnutné, aby ste svoje vlastníctvo v službe Universal Analytics migrovali do služby Google Analytics 4. Ako prejsť na Google Analytics 4

Pomocou prepojenia vlastníctiev v službe Google Analytics s účtom správcu Google Ads môžete analyzovať aktivitu zákazníkov na svojom webe po kliknutí na reklamu súvisiacom s akýmkoľvek účtom Google Ads v rámci účtu správcu. Vďaka týmto informáciám môžete zistiť, aká časť návštevnosti vášho webu alebo predaja pochádza zo služby Google Ads, čo vám pomáha zlepšovať vaše reklamy a web.

Každý nový účet Google Ads, ktorý pridáte do účtu správcu, sa automaticky prepojí s rovnakými vlastníctvami v službe Analytics. Tieto účty tak so službou Analytics nemusíte prepájať každý zvlášť.

Výhody

Po prepojení služby Google Analytics s účtom správcu Google Ads môžete:

 • prepojiť všetky účty Google Ads, ktoré spravujete, so službou Analytics v jednom kroku;
 • zjednodušiť správu cieľov, transakcií, remarketingových zoznamov a štatistík interakcií s webmi importovaných zo služby Analytics, ako aj údajov o nákladoch exportovaných zo služby Google Ads v rámci viacerých účtov Google Ads prostredníctvom ich správy v jednom účte správcu;
 • automaticky prepojiť účet s vlastníctvami v službe Analytics po jeho pridaní do účtu správcu.

Skôr než začnete

Ak chcete prepojiť účet Google Analytics so službou Google Ads, budete potrebovať prístup pre správcu k účtu správcu Google Ads a povolenia na úpravy k vlastníctvu v službe Google Analytics.

Tieto povolenia sa vyžadujú len na účely samotného procesu prepojenia. Po vytvorení prepojenia možno tieto povolenia upraviť alebo úplne odstrániť.

Kontrola úrovne prístupu k účtu Google Ads

Úroveň prístupu k účtu Google Ads skontrolujete takto:

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte správcu Google Ads kliknite na ikonu Správca Admin Icon.
 2. Kliknite na Prístup a zabezpečenie.
 3. V stĺpci Úroveň prístupu vyhľadajte úroveň Správca.

Ak nemáte správnu úroveň prístupu, môžete požiadať správcu svojho účtu správcu Google Ads o udelenie prístupu pre správcu. Bez prístupu pre správcu k účtu správcu Google Ads ho nebudete môcť prepojiť so službou Google Analytics.

Kontrola povolení služby Google Analytics

Povolenia vlastníctva v službe Analytics skontrolujete takto:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. V stĺpci Účet vyberte účet Analytics obsahujúci vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť s jedným alebo viacerými účtami Google Ads.
 4. V stĺpci Vlastníctvo vyberte vlastníctvo v službe Analytics, ktoré chcete prepojiť, a kliknite na položku Správa používateľov vlastníctiev.

  Ak sa tu nezobrazuje položka Správa používateľov vlastníctiev, správcu daného účtu Analytics môžete požiadať, aby vám udelil povolenia na úpravu alebo aby účty prepojil za vás.

 5. V stĺpci Povolenia vlastníctva vyhľadajte povolenie Úpravy pre e‑mailovú adresu spojenú s vaším účtom Google Ads.

Pokyny

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.

Prepojenie vlastníctiev v službe Google Analytics s účtom správcu Google Ads

 1. V účte správcu Google Ads kliknite na ikonu Správca Admin Icon.
 2. Kliknite na Prepojené účty.
 3. V sekciách Google Analytics (UA) alebo Google Analytics (GA4) a Firebase kliknite na Podrobnosti. Zobrazí sa vám zoznam vlastníctiev v službe Google Analytics, ku ktorým máte prístup.
 4. Kliknite na Podrobnosti vedľa vlastníctva, ktoré chcete prepojiť s účtom správcu Google Ads.
 5. Zobrazí sa vám zoznam zobrazení z tohto vlastníctva, ktoré môžete prepojiť. Existujú dve nastavenia: ak je účet Google Ads používaný účtom správcu Google Ads, ktorý je prepojený s týmto vlastníctvom, zobrazí sa aj stĺpec so zobrazeniami, ktoré sú prepojené s týmto účtom správcu.
  • Importovať metriky webu: vyberte zobrazenie, z ktorého chcete importovať metriky interakcií s webom. Aj keď je táto možnosť voliteľná, odporúčame vám vybrať jedno zobrazenie, ktoré sa bude používať na zobrazovanie metrík interakcií s webom v stĺpcoch prehľadov služby Google Analytics všetkých vašich spravovaných účtov.
  • Prepojiť: Prepojte ľubovoľný počet zobrazení. Takto môžete sprístupniť údaje o kliknutiach a nákladoch zo služby Google Ads v službe Analytics a ciele a transakcie služby Analytics v službe Google Ads. V jednotlivých spravovaných účtoch je možné kedykoľvek vybrať iné zobrazenie.
 6. Kliknite na Uložiť.

Tento postup môžete zopakovať pre všetky vlastníctva, ktoré chcete prepojiť.

Poznámka: Po importe údajov služby Analytics (napríklad cieľov) do služby Google Ads sa na ne budú vzťahovať zmluvné podmienky služby Google Ads.

Odpojenie vlastníctva v službe Google Analytics od účtu správcu Google Ads

 1. V účte správcu Google Ads kliknite na ikonu Správca Admin Icon.
 2. Kliknite na Prepojené účty.
 3. V sekciách Google Analytics (UA) alebo Google Analytics (GA4) a Firebase kliknite na Podrobnosti. Zobrazí sa vám zoznam vlastníctiev v službe Google Analytics, ku ktorým máte prístup.
 4. Vedľa vlastníctva, ktoré chcete odstrániť z účtu správcu Google Ads, kliknite na Odpojiť.

Po odpojení vlastníctva v službe Analytics:

 • Údaje relácií pre Google Ads (ako napríklad kliknutia, zobrazenia a cena za kliknutie (angl. CPC)) budú naďalej k dispozícii v reportoch v službe Google Ads, ale nové relácie pochádzajúce z kliknutí v účtoch Google Ads sa po odstránení vlastníctva budú v reportoch zobrazovať ako (nenastavené).
 • Remarketingové zoznamy, ktoré sú výsledkom tohto prepojenia, budú zrušené.
 • Ciele ani transakcie sa už z účtu Analytics nebudú importovať do účtu Google Ads.

Prepojenie viacerých účtov Google Ads prostredníctvom služby Analytics

Môžete sa rozhodnúť pre nastavenie prepojení účtov Google Ads prostredníctvom služby Analytics a prepojiť tak viacero účtov naraz.

Kedy prepojiť viacero účtov prostredníctvom služby Analytics

 • Nechcete, aby všetky vaše účty Google Ads spravované účtom správcu Google Ads (MKC) boli prepojené s jedným vlastníctvom v službe Analytics.

 • Nechcete, aby nové účty Google Ads v správe účtu správcu boli automaticky prepojené s rovnakým vlastníctvom v službe Analytics.

 • Nechcete používať sledovanie konverzií naprieč účtami, remarketing naprieč účtami ani atribúciu naprieč účtami (Konverzné cesty vyhľadávania).

Prečítajte si viac o prepojení viacerých účtov Google Ads so službou Google Analytics.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Dosiahnite lepšie obchodné výsledky pomocou služby Google Analytics.

Google Analytics vám umožňuje prevádzkovať lepšie kampane Google Ads. Pomocou služby Google Analytics môžete podnecovať viac akcií, ktoré sú pre vašu firmu najdôležitejšie.

Bezplatné používanie služby Google Analytics

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka