Łączenie Google Analytics z kontem menedżera Google Ads (MCK)

Połączenie usług w Google Analytics z kontem menedżera Google Ads pomoże Ci analizować działania wykonywane w Twojej witrynie przez klientów po kliknięciu reklamy powiązanej z dowolnym kontem Google Ads zarządzanym poprzez konto menedżera. Dzięki tym informacjom dowiesz się, jaka część ruchu i wartościowych działań w witrynie pochodzi z Google Ads. Pomogą Ci też ulepszyć reklamy i witrynę.

Gdy dodasz do konta menedżera nowe konto Google Ads, automatycznie połączymy je z tymi samymi usługami w Analytics, dzięki czemu nie trzeba będzie łączyć go indywidualnie z Analytics.

Zalety

Korzyści z połączenia Google Analytics z kontem menedżera Google Ads:

 • Możliwość połączenia z Analytics wszystkich zarządzanych kont Google Ads w jednym kroku.
 • Prostsze zarządzanie na jednym koncie menedżera celami i transakcjami importowanymi z Analytics, listami remarketingowymi i statystykami zaangażowania użytkowników w witrynie, a także eksportowanymi danymi o kosztach z wielu kont Google Ads.
 • Automatyczne połączenie konta z usługami w Analytics po dodaniu go do konta menedżera.

Na początek upewnij się, że korzystasz z konta Google, które ma uprawnienia do edycji usługi w Analytics i dostęp administracyjny do konta menedżera Google Ads, które chcesz połączyć.

Uwaga: te uprawnienia są wymagane tylko do przeprowadzenia samego procesu połączenia kont. Po utworzeniu połączenia można je zmienić lub całkowicie cofnąć.

Sprawdzanie poziomu dostępu do Google Ads

Aby sprawdzić poziom dostępu do konta Google Ads:

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. Kliknij menu Narzędzia  i w sekcji „Konfiguracja” kliknij Dostęp do konta.
 3. W kolumnie „Poziom dostępu” odszukaj pozycję „Administracja”.

Jeśli nie masz odpowiedniego poziomu dostępu, poproś administratora konta menedżera Google Ads, aby przyznał Ci dostęp administracyjny. Bez takiego dostępu do konta menedżera Google Ads nie możesz skonfigurować połączenia z Google Analytics.

Sprawdzanie uprawnień w Google Analytics

Aby sprawdzić swoje uprawnienia do usługi w Analytics:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij kartę Administracja u góry strony.
 3. W kolumnie „Konto” wybierz konto Analytics zawierające usługę, którą chcesz połączyć z co najmniej jednym kontem Google Ads.
 4. W kolumnie „Usługa” wybierz usługę Analytics, którą chcesz połączyć, i kliknij Zarządzanie użytkownikami.

  Jeśli nie widzisz opcji Zarządzanie użytkownikami, poproś administratora konta Analytics, aby przyznał Ci uprawnienia do edycji lub połączył konta za Ciebie.

 5. W kolumnie „Uprawnienia dotyczące usługi” poszukaj uprawnienia „Edycja” dla adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem Google Ads.

Instrukcje

Łączenie Google Analytics z kontem menedżera Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij menu Narzędzia i w sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 3. W sekcji „Google Analytics” kliknij Szczegóły
 4. Zobaczysz listę usług w Google Analytics, do których masz dostęp. Kliknij Skonfiguruj połączenie obok usługi, którą chcesz połączyć z kontem menedżera Google Ads.
 5. Pojawi się lista widoków danych z tej usługi, które możesz połączyć. Dostępne są dwa ustawienia: jeśli Twoje konto Google Ads jest używane przez konto menedżera Google Ads, które jest połączone z tą usługą, zobaczysz też kolumnę z widokami danych powiązanymi z tym kontem menedżera.
  • Importuj dane witryny: wybierz jeden widok danych, z którego chcesz importować dane o zaangażowaniu użytkowników w witrynie. Chociaż jest to opcjonalne, zalecamy wybór jednego widoku danych, który będzie przedstawiać dane o zaangażowaniu użytkowników w witrynie w kolumnach raportowania Google Analytics na wszystkich zarządzanych kontach.
  • Połącz: połącz dowolną liczbę widoków danych. Dzięki temu dane o kliknięciach i kosztach Google Ads będą dostępne w Analytics, a cele i transakcje Analytics będą dostępne w Google Ads. Zawsze możesz wybrać inny widok danych na poszczególnych zarządzanych kontach.
 6. Kliknij Zapisz.

Powtórz te czynności dla wszystkich dodatkowych usług, które chcesz połączyć.

Uwaga

Gdy zaimportujesz dane Analytics (np. cele) do Google Ads, podlegają one warunkom korzystania z Google Ads.

Edytowanie i usuwanie połączonych usług Analytics

Gdy utworzysz połączenie z usługą w Analytics, możesz dodawać i usuwać widoki danych, edytować ustawienia lub całkowicie odłączyć usługę.

 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. Kliknij menu Narzędzia i w sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 3. W sekcji Google Analytics kliknij Wyświetl szczegóły.
 4. Zobaczysz listę usług Google Analytics, do których masz dostęp. Kliknij Edytuj obok usługi, którą chcesz edytować lub odłączyć.
  • Aby edytować: anuluj połączenia z widokami danych, które chcesz odłączyć, lub zmień widok danych, który przedstawia dane o zaangażowaniu użytkowników w witrynie.
  • Aby odłączyć: kliknij Usuń połączenie.
 5. Kliknij Zapisz.

Jeśli odłączysz połączoną wcześniej usługę, dane z Google Ads (np. kliknięcia, wyświetlenia czy CPC) przestaną być widoczne w raportach Analytics. Dane sesji będą dostępne do chwili odłączenia tego konta. Wszystkie nowe sesje następujące po kliknięciach na tych połączonych kontach Google Ads po rozłączeniu będą wyświetlane w raportach Analytics jako „(nie ustawiono)”. Ewentualne listy remarketingowe korzystające z tego połączenia zostaną zamknięte. Przerwiemy też importowanie wszelkich celów i transakcji z Analytics do Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem