Knytt sammen Google Analytics og en Google Ads-managerkonto (MCC)

Ved å knytte Google Analytics-områder til Google Ads-managerkontoen din, kan du på en bedre måte analysere kundeaktivitet på nettstedet ditt etter et annonseklikk som er tilknyttet noen av Google Ads-kontoene i managerkontoen din. Denne informasjonen kan kaste lys over hvor mye av nettstedets trafikk eller inntekter som kommer fra Google Ads. Du kan også bruke informasjonen til å forbedre annonsene dine og nettstedet ditt.

Når du legger til en ny Google Ads-konto i managerkontoen din, blir den automatisk knyttet til de samme Analytics-områdene, slik at det ikke er nødvendig å knytte dem til Analytics enkeltvis.

Gode grunner til å knytte sammen en Google Ads-managerkonto (MCC) og Google Analytics

Når du har knyttet sammen Google Analytics og Google Ads-managerkontoen din, kan du gjøre følgende:

 • knytte sammen Analytics og alle Google Ads-kontoene du administrerer, i ett trinn
 • forenkle administrasjonen av importerte Analytics-mål og -transaksjoner, remarketinglister og statistikk for nettstedsengasjement samt eksporterte Google Ads-kostnadsdata for flere Google Ads-kontoer, ved å administrere dem i én managerkonto
 • automatisk knytte Analytics-områdene dine til en konto når du legger den til i managerkontoen din

Før du starter, må du forsikre deg om at du bruker en Google-konto som har redigeringstillatelse for Analytics-området og administratortilgang til Google Ads-managerkontoen du vil tilknytte.

Merknad: Disse tillatelsene er kun nødvendige for selve tilknytningsprosessen. Når du har fullført tilknytningen, kan du endre eller fjerne tillatelsene helt.

Kontroll av tilgangsnivået for Google Ads

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere tilgangsnivået i Google Ads-kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-menyen , og klikk deretter på Kontotilgang under «Konfigurasjon».
 3. Se etter «Administrator» i «Tilgangsnivå»-kolonnen.

Hvis du ikke har tilstrekkelige rettigheter, kan du be administratoren for Google Ads-managerkontoen din om å gi deg administratortilgang. Hvis du ikke har administratortilgang til Google Ads-managerkontoen din, kan du ikke utføre tilknytningen til Google Analytics.

Kontroll av tillatelsene for Google Analytics

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere tillatelsene for Analytics-området ditt:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator-fanen øverst på siden.
  screenshot of admin user interface navigation
 3. I «Konto»-kolonnen velger du Analytics-kontoen som inneholder det området du ønsker å knytte sammen med én eller flere av Google Ads-kontoene dine.
 4. I «Område»-kolonnen velger du Analytics-området du ønsker å tilknytte, og klikker på Brukeradministrering.

  Hvis du ikke ser Brukeradministrering her, kan du be administratoren for Analytics-kontoen din om å gi deg redigeringstillatelse, eller om å knytte sammen kontoene for deg.

 5. Se etter redigeringstillatelse for e-postadressen som er tilknyttet Google Ads-kontoen din, i «Områdetillatelser»-kolonnen.

Slik knytter du sammen Google Ads-managerkontoen din og Google Analytics

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-menyen, og klikk deretter på Tilknyttede kontoer under «Konfigurasjon».
 3. Klikk på Detaljer under Google Analytics. 
 4. Du får opp en liste over Google Analytics-områder du har tilgang til. Klikk på Konfigurer linken ved siden av området du vil knytte til Google Ads-managerkontoen din.
 5. Nå får du opp en liste over datautvalgene som kan tilknyttes fra dette området. To innstillinger er tilgjengelige:
  • Import av verdier for aktivitet på nettsteder: Velg ett datautvalg som du vil importere beregninger for nettstedsengasjement fra. Selv om dette er valgfritt, anbefaler vi at du velger ett datautvalg som skal brukes for visning av verdier for nettstedsengasjement i Google Analytics-rapporteringskolonnene for alle kontoene du administrerer.
  • Tilknytning: Knytt til så mange datautvalg du vil. Da blir klikk- og kostnadsdata fra Google Ads tilgjengelig i Analytics, og mål- og transaksjonsdata fra Analytics blir tilgjengelig i Google Ads. Du har alltid muligheten til å velge et annet datautvalg i enkeltstående administrerte kontoer.
  Hvis Google Ads-kontoen din brukes av en Google Ads-managerkonto som er tilknyttet dette området, ser du også en kolonne som viser hvilke visninger som er knyttet til den aktuelle managerkontoen.
 6. Klikk på Lagre.

Du kan gjenta denne prosessen for eventuelle andre områder du vil tilknytte.

Merk

Når Analytics-data (f.eks. mål) er importert til Google Ads, er de underlagt vilkårene for bruk av Google Ads.

Endre eller fjern tilknyttede Analytics-områder

Når du har opprettet en tilknytning til et Analytics-område, kan du legge til eller fjerne datautvalg, endre innstillinger eller fjerne tilknytningen til området.

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-menyen, og klikk deretter på Tilknyttede kontoer under «Konfigurasjon».
 3. Klikk på Se detaljer under «Google Analytics».
 4. Du får opp en liste over Google Analytics-områder du har tilgang til. Klikk på Rediger ved siden av området du vil redigere eller fjerne tilknytningen for.
  • Slik redigerer du: Deaktiver linker til alle datautvalg du vil fjerne tilknytningen for, eller endre hvilket datautvalg som skal brukes for beregninger for nettstedsengasjement.
  • Slik fjerner du en tilknytning: Klikk på Fjern linken.
 5. Klikk på Lagre.

Hvis du fjerner tilknytningen for et tidligere tilknyttet område, kan du ikke lenger se data fra Google Ads (f.eks. klikk, visninger, CPC osv.) i Analytics-rapportene. Øktdata som stammer fra før tidspunktet for fjerning av tilknytningen til kontoen, er fortsatt tilgjengelige. Nye økter som stammer fra klikk i disse tilknyttede Google Ads-kontoene etter at du har fjernet tilknytningen, blir vist som «(ikke angitt)» i Analytics-rapportene. Eventuelle remarketinglister som er basert på tilknytningen, avsluttes også. Det samme gjelder alle mål eller transaksjoner du importerer fra Analytics til Google Ads.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt