Google Analytics un Google Ads pārziņa konta (KC) saistīšana

Google Analytics īpašumu saistīšana ar Google Ads pārziņa kontu var palīdzēt analizēt klientu darbības jūsu tīmekļa vietnē pēc reklāmas klikšķa, kas saistīts ar jebkuru Google Ads kontu, ko pārrauga jūsu pārziņa konts. Šī informācija var palīdzēt noskaidrot, kādu jūsu tīmekļa vietnes datplūsmas vai pārdošanas gadījumu skaita daļu nodrošina Google Ads, un palīdzēt uzlabot jūsu reklāmas un tīmekļa vietni.

Kad savam pārziņa kontam pievienojat jaunu Google Ads kontu, tas tiek automātiski saistīts ar tiem pašiem Analytics īpašumiem, tādējādi tas nav atsevišķi jāsaista ar Analytics.

Ieguvumi

Pēc Google Analytics un Google Ads pārziņa konta saistīšanas varat veikt šādas darbības:

 • ar vienu darbību saistīt visus sevis pārvaldītos Google Ads kontus ar pakalpojumu Analytics;
 • vienkāršot importēto Analytics mērķu un darījumu pārvaldību, atkārtota mārketinga sarakstus, vietnes piesaistes statistiku un eksportēto Google Ads datu par izmaksām pārvaldību vairākos Google Ads kontos, pārvaldot tos vienā pārziņa kontā;
 • automātiski saistīt kontu ar Analytics īpašumiem, kad kontu pievienojat savam pārziņa kontam.

Pirms darba sākšanas gādājiet, lai tiktu izmantots Google konts, kuram ir piešķirta Analytics īpašuma rediģēšanas atļauja, kā arī administratīvā piekļuve Google Ads pārziņa kontam, ar kuru tiks veikta saistīšana.

Ņemiet vērā, ka šīs atļaujas ir nepieciešamas tikai saistīšanas procesam. Pēc saites izveides atļaujas var mainīt vai vispār noņemt.

Google Ads piekļuves līmeņa pārbaude

Lai pārbaudītu sava Google Ads konta piekļuves līmeni, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku izvēlnes  un sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz Piekļuve kontam.
 3. Slejā “Piekļuves līmenis” meklējiet opciju “Administrators”.

Ja jums nav attiecīgā līmeņa piekļuves tiesību, varat lūgt sava Google Ads pārziņa konta administratoram piešķirt jums administratīvās piekļuves tiesības. Ja jums nav administratīvās piekļuves tiesību Google Ads pārziņa kontam, jūs nevarēsiet saistīt to ar Google Analytics.

Google Analytics atļauju pārbaude

Lai pārbaudītu sava Analytics īpašuma atļaujas, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Pierakstieties savā Analytics kontā.
 2. Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz cilnes Administrēšana.
 3. Slejā “Konts” atlasiet to Analytics kontu, kurā ir ietverts īpašums, ko vēlaties saistīt ar vienu vai vairākiem Google Ads kontiem.
 4. Slejā “Īpašums” atlasiet to Analytics īpašumu, kuru vēlaties saistīt, un noklikšķiniet uz Lietotāju pārvaldība.

  Ja nav redzama sadaļa Lietotāju pārvaldība, varat lūgt sava Analytics konta administratoram piešķirt jums rediģēšanas atļaujas vai vienkārši saistīt kontus jūsu vietā.

 5. Slejā “Īpašuma atļaujas” atrodiet atļauju “Rediģēt” tai e-pasta adresei, kas ir saistīta ar jūsu Google Ads kontu.

Norādījumi

Google Analytics saistīšana ar Google Ads pārziņa kontu

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku izvēlnes un sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz Saistītie konti.
 3. Sadaļā “Google Analytics” noklikšķiniet uz Informācija
 4. Būs redzams to Google Analytics īpašumu saraksts, kuriem varat piekļūt. Noklikšķiniet uz Piesaistīt blakus īpašumam, kuru vēlaties saistīt ar savu Google Ads pārziņa kontu.
 5. Tiks parādīts saraksts ar tiem skatiem no šī īpašuma, kurus varat saistīt. Ir divi iestatījumi: ja jūsu Google Ads kontu izmanto ar šo īpašumu saistīts Google Ads pārziņa konts, tiks parādīta arī sleja, kurā redzamie skati ir saistīti ar šo pārziņa kontu.
  • Vietnes metrikas importēšana: izvēlieties vienu skatu, no kura importēt vietnes piesaistes metriku. Lai gan tas nav obligāti, mēs iesakām izvēlēties vienu skatu, kas tiks izmantots vietnes piesaistes metrikas rādīšanai visu jūsu pārvaldīto kontu Google Analytics pārskatu slejās.
  • Saistīšana: saistiet tik daudz skatu, cik vien vēlaties. Šādi pakalpojumā Analytics būs pieejami dati par Google Ads klikšķiem un izmaksām, savukārt pakalpojumā Google Ads būs pieejami dati par Analytics mērķiem un darījumiem. Atsevišķi pārvaldītos kontos vienmēr varat izvēlēties citu skatu.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Šo procesu varat atkārtot ikvienam papildu īpašumam, ko vēlaties saistīt.

Piezīme

Pēc Analytics datu (piemēram, mērķu) importēšanas pakalpojumā Google Ads uz tiem attieksies Google Ads pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Ar pakalpojumu Analytics saistīto īpašumu rediģēšana vai noņemšana

Kad esat izveidojis saistījumu ar Analytics īpašumu, varat pievienot vai noņemt skatus, rediģēt iestatījumus vai pilnībā atsaistīt īpašumu.

 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku izvēlnes un sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz Saistītie konti.
 3. Sadaļā “Google Analytics” noklikšķiniet uz Skatīt detalizētu informāciju.
 4. Būs redzams to Google Analytics īpašumu saraksts, kuriem varat piekļūt. Blakus īpašumam, kuru vēlaties rediģēt vai atsaistīt, noklikšķiniet uz Rediģēt.
  • Lai rediģētu, izslēdziet saites ikvienam skatam, ko vēlaties atsaistīt, vai mainiet skatu, ko izmantosiet vietnes piesaistes metrikai.
  • Lai veiktu atsaistīšanu, noklikšķiniet uz Noņemt saiti.
 5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Ja atsaistīsiet iepriekš saistītu īpašumu, Analytics pārskatos vairs netiks rādīti Google Ads dati (piemēram, klikšķi, seansi, MPK un citi dati). Joprojām būs pieejami sesiju dati par laika periodu līdz brīdim, kad atsaistījāt kontu. Visas jaunās sesijas, kuras pēc konta atsaistīšanas radīs ar šiem Google Ads kontiem saistītie klikšķi, Analytics pārskatos būs redzamas kā “(nav iestatīts)”. Tiks slēgti arī visi atkārtotā mārketinga saraksti, kuru pamatā ir šī saite, un tiks pārtraukta jebkādu mērķu un darījumu importēšana no pakalpojuma Analytics uz Google Ads.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.