„Google Analytics“ ir „Google Ads“ valdytojo paskyros (MKC) susiejimas

Susieję „Google Analytics“ nuosavybes su „Google Ads“ valdytojo paskyra, galėsite analizuoti klientų veiklą svetainėje po skelbimo paspaudimo, susijusio su bet kuria „Google Ads“ paskyra valdytojo paskyroje. Ši informacija padės nustatyti, kokia dalis svetainės srauto arba pelno gaunama iš „Google Ads“, ir padės patobulinti skelbimus bei svetainę.

Kaskart, kai prie valdytojo paskyros pridėsite naują „Google Ads“ paskyrą, ji bus automatiškai susieta su tomis pačiomis „Analytics“ nuosavybėmis, todėl „Google Ads“ paskyrų nereikės po vieną susieti su „Analytics“.

„Google Ads“ valdytojo paskyros (MKC) ir „Google Analytics“ susiejimo nauda

Susieję „Google Analytics“ su „Google Ads“ valdytojo paskyra galėsite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Atlikdami vieną veiksmą susieti visas valdomas „Google Ads“ paskyras su „Analytics“
 • Lengviau tvarkyti importuotus „Analytics“ tikslus ir operacijas, pakartotinės rinkodaros sąrašus ir svetainės įtraukimo statistiką bei eksportuotus „Google Ads“ kainos duomenis keliose „Google Ads“ paskyrose valdydami jas vienoje valdytojo paskyroje
 • Automatiškai susieti paskyrą su savo „Analytics“ nuosavybėmis, kai pridedate jas prie savo valdytojo paskyros

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad naudojate „Google“ paskyrą, kurioje nustatytas „Analytics“ nuosavybės redagavimo leidimas ir „Google Ads“ valdytojo paskyros, kurią norite susieti, administravimo prieiga.

Pastaba: šių leidimų reikia tik susiejimo procesui atlikti. Susiejus leidimai gali būti pakeisti arba visiškai pašalinti.

Prieigos prie „Google Ads“ lygio patikrinimas

Kad patikrintumėte prieigos prie „Google Ads“ paskyros lygį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ valdytojo paskyros.
 2. Spustelėkite įrankių meniu  ir skiltyje „Sąranka“ spustelėkite Prieiga prie paskyros.
 3. Stulpelyje „Prieigos lygis“ ieškokite parinkties „Administratorius“.

Jei prieigos lygis netinkamas, paprašykite „Google Ads“ valdytojo paskyros administratoriaus suteikti administravimo prieigą. Neturėdami „Google Ads“ valdytojo paskyros administravimo prieigos negalėsite susieti su „Google Analytics“ paskyra.

„Google Analytics“ leidimų tikrinimas

Kad patikrintumėte „Analytics“ nuosavybės leidimus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Analytics“ paskyros.
 2. Puslapio viršuje spustelėkite skirtuką Administratorius.
  screenshot of admin user interface navigation
 3. Stulpelyje „Paskyra“ pasirinkite „Analytics“ paskyrą, kurioje yra su viena ar daugiau „Google Ads“ paskyrų norima susieti nuosavybė.
 4. Stulpelyje „Nuosavybė“ pasirinkite „Analytics“ nuosavybę, kurią norite susieti, ir spustelėkite Naudotojų tvarkymas.

  Jei čia nematote parinkties Naudotojų tvarkymas, galite paprašyti „Analytics“ paskyros administratoriaus, kad suteiktų redagavimo leidimus arba susietų paskyras už jus.

 5. Stulpelyje „Nuosavybės leidimai“ raskite su „Google Ads“ paskyra susieto el. pašto adreso leidimą „Redaguoti“.

„Google Ads“ valdytojo paskyros ir „Google Analytics“ susiejimo instrukcijos

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite įrankių meniu ir skiltyje „Sąranka“ spustelėkite Susietos paskyros.
 3. Skiltyje „Google Analytics“ spustelėkite Išsami informacija
 4. Matysite „Google Analytics“ nuosavybių, kurias galite pasiekti, sąrašą. Šalia nuosavybės, kurią norite susieti su savo „Google Ads“ valdytojo paskyra, spustelėkite Nustatyti susiejimą.
 5. Dabar matysite šios nuosavybės rodinių, kuriuos galite susieti, sąrašą. Yra du toliau nurodyti nustatymai.
  • Importuoti svetainės metriką: pasirinkite vieną rodinį, iš kurio norite importuoti svetainės įtraukimo metriką. Nors šis nustatymas yra pasirenkamas, rekomenduojame pasirinkti vieną rodinį, kuris bus naudojamas svetainės įtraukimo metrikai rodyti. Tai galite padaryti visų savo valdomų paskyrų „Google Analytics“ ataskaitų teikimo stulpeliuose.
  • Susieti: susiekite tiek rodinių, kiek norite. „Google Ads“ paspaudimų ir kainos duomenys bus pasiekiami „Analytics“, o „Analytics“ tikslai ir operacijos bus pasiekiami „Google Ads“. Bet kada galite pasirinkti kitą rodinį atskirose valdomose paskyrose.
  Jei jūsų „Google Ads“ paskyrą naudoja „Google Ads“ valdytojo paskyra, susieta su šia nuosavybe, taip pat matysite stulpelį, kuriame bus rodoma, kurie rodiniai susieti su valdytojo paskyra.
 6. Spustelėkite Išsaugoti.

Šį procesą galite pakartoti su visomis papildomomis nuosavybėmis, kurias norite susieti.

Pastaba

Kai „Analytics“ duomenys (pvz., tikslai) bus importuoti į „Google Ads“, jiems bus taikomos „Google Ads“ paslaugų teikimo sąlygos.

Su „Analytics“ susietų nuosavybių redagavimas ar pašalinimas

Susieję „Analytics“ nuosavybę, galite pridėti arba pašalinti rodinius, redaguoti nustatymus arba visiškai atsieti nuosavybę.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ valdytojo paskyros.
 2. Spustelėkite įrankių meniu ir skiltyje „Sąranka“ spustelėkite Susietos paskyros.
 3. Skiltyje „Google Analytics“ spustelėkite Peržiūrėti išsamią informaciją.
 4. Matysite „Google Analytics“ nuosavybių, kurias galite pasiekti, sąrašą. Šalia norimos redaguoti arba atsieti nuosavybės spustelėkite Redaguoti.
  • Jei norite redaguoti: išjunkite nuorodas į bet kokius rodinius, kuriuos norite atsieti, arba pakeiskite rodinį, kuriame pateikiama svetainės įtraukimo metrika.
  • Jei norite atsieti: spustelėkite Pašalinti susiejimą.
 5. Spustelėkite Išsaugoti.

Atsiejus anksčiau susietą nuosavybę, duomenys iš „Google Ads“ (pvz., paspaudimai, parodymai, MUP ir t. t.) nebebus rodomi „Analytics“ ataskaitose. Seansų duomenys, sukaupti iki paskyros atsiejimo, vis tiek bus pasiekiami. Atsiejus visi nauji seansai, kurių šaltinis yra paspaudimai šiose susietose „Google Ads“ paskyrose, „Analytics“ ataskaitose bus rodomi kaip „(nenustatyta)“. Visi susiejimu pagrįsti pakartotinės rinkodaros sąrašai taip pat bus uždaryti, o visi tikslai ir operacijos, kuriuos iš „Analytics“ importuojate į „Google Ads“, bus sustabdyti.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?