קישור Google Analytics לחשבון ניהול ב-Google Ads ‏(MCC)

קישור נכסים של Google Analytics לחשבון הניהול שלכם ב-Google Ads יכול לעזור לכם לנתח את פעילות הלקוחות באתר שלכם אחרי קליק על מודעה המשויך לאחד מחשבונות Google Ads הכלולים בחשבון הניהול. מידע זה יבהיר לכם איזה חלק מתנועת הגולשים באתר או מהעסקים שלכם מגיע מ-Google Ads, ויסייע לכם לשפר את המודעות ואת האתר.

כשמוסיפים חשבון Google Ads חדש לחשבון הניהול, הוא יקושר באופן אוטומטי לאותם נכסי Analytics, כך שאין צורך לקשר אותם בנפרד ל-Analytics.

למה כדאי לקשר חשבון ניהול ב-Google Ads‏ (MCC) ל-Google Analytics

לאחר קישור Google Analytics לחשבון ניהול ב-Google Ads ניתן:

 • לקשר את כל חשבונות Google Ads שאתם מנהלים ל-Analytics בצעד אחד
 • לפשט את הניהול במספר חשבונות Google Ads של יעדים ועסקאות שיובאו מ-Analytics, רשימות רימרקטינג ונתונים סטטיסטיים של מעורבות באתר, ושל נתוני עלות שיוצאו מ-Google Ads, על-ידי ניהול כל הפרטים האלה בחשבון ניהול אחד
 • לקשר חשבון לנכסי Analytics שלכם באופן אוטומטי על ידי הוספתו לחשבון הניהול

לפני שמתחילים, צריך לוודא שלחשבון Google שבו משתמשים יש הרשאת עריכה לנכס Analytics והרשאת גישה מנהלתית לחשבון הניהול ב-Google Ads שרוצים לקשר.

הערה: ההרשאות האלה נדרשות רק לתהליך הקישור עצמו. לאחר יצירת הקישור, ניתן לשנות את ההרשאות או להסיר אותן לגמרי.

בדיקת רמת הגישה ל-Google Ads

כדי לבדוק את רמת הגישה לחשבון Google Ads, צריך לבצע את השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון הניהול ב-‏Google Ads‏.
 2. לוחצים על תפריט הכלים  ובקטע "הגדרה", לוחצים על גישה לחשבון.
 3. בעמודה "רמת הגישה", בודקים אם כתוב "הרשאת גישה מנהלתית".

אם אין לכם את רמת הגישה הנכונה, ניתן לבקש ממנהל המערכת של חשבון הניהול ב-Google Ads להעניק לכם הרשאת גישה מנהלתית. ללא הרשאת גישה מנהלתית לחשבון הניהול ב-Google Ads, לא תוכלו לקשר אותו ל-Google Analytics.

בדיקת ההרשאות ב-Google Analytics

כדי לבדוק את ההרשאות של נכס Analytics, צריך לבצע את השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון Analytics.
 2. לוחצים על הכרטיסייה מנהל מערכת בחלק העליון של הדף
  screenshot of admin user interface navigation
 3. בעמודה 'חשבון', בוחרים בחשבון Analytics שמכיל את הנכס שרוצים לקשר לאחד או יותר מחשבונות Google Ads שלכם.
 4. בעמודה "נכס", בוחרים בנכס Analytics שרוצים לקשר ולוחצים על ניהול משתמשים.

  אם האפשרות ניהול משתמשים לא מופיעה כאן, תוכלו לבקש ממנהל המערכת של חשבון Analytics שלכם להעניק לכם הרשאות עריכה או פשוט לקשר את החשבונות בשבילכם.

 5. בעמודה "הרשאות הנכס", בודקים אם ההרשאה "עריכה" מוגדרת לכתובת האימייל המשויכת לחשבון Google Ads שלכם.

הוראות לקישור חשבון ניהול ב-Google Ads ל-Google Analytics

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל תפריט הכלים, ובקטע "הגדרה" לוחצים על חשבונות מקושרים.
 3. בקטע "Google Analytics", לוחצים על פרטים
 4. תופיע רשימה של נכסי Google Analytics שאליהם יש לכם גישה. לוחצים על הגדרת קישור ליד הנכס שרוצים לקשר לחשבון הניהול ב-Google Ads.
 5. כעת תופיע רשימה של התצוגות המפורטות מהנכס שאותן ניתן לקשר. ישנן שתי הגדרות:
  • ייבוא מדדי אתר: בוחרים בתצוגה מפורטת אחת ממנה יתבצע ייבוא של מדדי המעורבות באתר. אמנם אפשרות זו אופציונלית, אך מומלץ לבחור תצוגה מפורטת אחת שתשמש להצגת מדדי מעורבות באתר בעמודות דיווח Google Analytics של כל חשבונות הניהול.
  • קישור: ניתן לקשר כמה תצוגות מפורטות שרוצים. בעקבות הקישור, נתוני העלות והקליקים של Google Ads יופיעו ב-Analytics, והיעדים והעסקאות של Analytics יופיעו ב-Google Ads. ניתן לבחור בתצוגה מפורטת שונה לכל חשבון מנוהל, בכל זמן.
  אם חשבון Google Ads שלכם משמש חשבון ניהול ב- -Google Ads שקושר לנכס הזה, תראו גם עמודה שמראה אילו תצוגות מפורטות מקושרות לאותו חשבון ניהול.
 6. לוחצים על שמירה.

ניתן לחזור על התהליך לכל נכס נוסף שרוצים לקשר.

הערה

ברגע שנתונים מ-Google Analytics (למשל, יעדים) מיובאים ל-Google Ads, הם כפופים לתנאים ולהגבלות של Google Ads.

עריכה או הסרה של נכסי Google Analytics מקושרים

לאחר יצירת קישור לנכס Analytics, ניתן להוסיף או להסיר תצוגות מפורטות, לערוך הגדרות או לבטל לגמרי את הקישור לנכס.

 1. נכנסים לחשבון הניהול ב-‏Google Ads‏.
 2. לוחצים על סמל תפריט הכלים, ובקטע "הגדרה" לוחצים על חשבונות מקושרים.
 3. בקטע Google Analytics, לוחצים על הצגת פרטים.
 4. תופיע רשימה של נכסי Google Analytics שאליהם יש לכם גישה. לוחצים על עריכה ליד הנכס שרוצים לערוך או לבטל את קישורו.
  • לעריכה: מכבים קישורים לכל התצוגות המפורטות שרוצים לבטל את הקישור אליהן, או משנים את בחירת התצוגות המפורטות שמשמשות למדדי מעורבות באתר.
  • לביטול הקישור: לוחצים על הסרת קישור.
 5. לוחצים על שמירה.

אם מבטלים קישור של נכס שקושר בעבר, נתונים מ-Google Ads (כגון קליקים, חשיפות, עלות לקליק (CPC) וכו') לא יוצגו יותר בדוחות Analytics. נתוני ביקורים עד למועד שבו ביטלתם את קישור החשבון עדיין יהיו זמינים. כל ביקור חדש באתר שמקורו בקליקים בחשבונות Google Ads מקושרים אלה אחרי ביטול הקישור יופיע בדוחות Analytics בתור "(לא מוגדר)". כל רשימות הרימרקטינג המבוססות על הקישור ייסגרו גם הן, וכל יעד או עסקה שמיובאים אל Google Ads מ-Analytics ייעצרו.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה