קישור של Google Analytics לחשבון ניהול ב-Google Ads ‏(MCC)

קישור נכסים של Google Analytics לחשבון הניהול שלכם ב-Google Ads יכול לעזור לכם לנתח את פעילות הלקוחות באתר שלכם אחרי קליק על מודעה שמשויך לאחד מחשבונות Google Ads שמנוהל דרכו. מידע זה יבהיר לכם איזה חלק מתנועת הגולשים באתר או מהעסקים שלכם מגיע מ-Google Ads, ויסייע לכם לשפר את המודעות ואת האתר.

כשמוסיפים חשבון Google Ads חדש לחשבון הניהול, הוא יקושר באופן אוטומטי לאותם נכסי Analytics, כך שאין צורך לקשר אותם בנפרד ל-Analytics.

יתרונות

אחרי קישור של Google Analytics לחשבון ניהול ב-Google Ads אפשר:

 • לקשר את כל חשבונות Google Ads שאתם מנהלים ל-Analytics בצעד אחד
 • לפשט את הניהול במספר חשבונות Google Ads של יעדים ועסקאות שיובאו מ-Analytics, רשימות רימרקטינג ונתונים סטטיסטיים של מעורבות באתר, ושל נתוני עלות שיוצאו מ-Google Ads, על-ידי ניהול כל הפרטים האלה בחשבון ניהול אחד
 • לקשר חשבון לנכסי Analytics שלכם באופן אוטומטי על ידי הוספתו לחשבון הניהול

לפני שמתחילים, צריך לוודא שלחשבון Google שבו משתמשים יש הרשאת עריכה לנכס Analytics והרשאת גישה מנהלתית לחשבון הניהול ב-Google Ads שרוצים לקשר.

הערה: ההרשאות האלה נדרשות רק לתהליך הקישור עצמו. לאחר יצירת הקישור, ניתן לשנות את ההרשאות או להסיר אותן לגמרי.

בדיקה של רמת הגישה ל-Google Ads

כך בודקים את רמת הגישה לחשבון Google Ads:

 1. נכנסים לחשבון הניהול ב-‏Google Ads‏.
 2. לוחצים על הסמל של מפתח הברגים  ואז בקטע "הגדרה" לוחצים על גישה לחשבון.
 3. בעמודה "רמת הגישה", בודקים אם כתוב "הרשאת גישה מנהלתית".

אם אין לכם את רמת הגישה הנכונה, ניתן לבקש ממנהל המערכת של חשבון הניהול ב-Google Ads להעניק לכם הרשאת גישה מנהלתית. ללא הרשאת גישה מנהלתית לחשבון הניהול ב-Google Ads, לא תוכלו לקשר אותו ל-Google Analytics.

בדיקת ההרשאות ב-Google Analytics

כך בודקים את ההרשאות של נכס Analytics:

 1. נכנסים לחשבון Analytics.
 2. לוחצים על הכרטיסייה מנהל מערכת שמוצגת בחלק העליון של הדף.
 3. בעמודה 'חשבון', בחר בחשבון Analytics שמכיל את הנכס שברצונך לקשר לאחד או יותר מחשבונות Google Ads שלך.
 4. בעמודה "נכס", בוחרים בנכס Analytics שרוצים לקשר ולוחצים על ניהול משתמשים.

  אם האפשרות ניהול משתמשים לא מופיעה כאן, תוכלו לבקש ממנהל המערכת של חשבון Analytics שלכם להעניק לכם הרשאות עריכה או פשוט לקשר את החשבונות בשבילכם.

 5. בעמודה "הרשאות הנכס", בודקים אם ההרשאה "עריכה" מוגדרת לכתובת האימייל שמשויכת לחשבון Google Ads שלכם.

הוראות

קישור של Google Analytics לחשבון ניהול ב-Google Ads

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל תפריט הכלים, ובקטע "הגדרה" לוחצים על חשבונות מקושרים.
 3. בקטע "Google Analytics", לוחצים על פרטים
 4. תוצג לכם רשימה של נכסי Google Analytics שיש לכם הרשאת גישה אליהם. לוחצים על הגדרת קישור ליד הנכס שרוצים לקשר לחשבון הניהול ב-Google Ads.
 5. בשלב הזה תוצג לכם רשימה של התצוגות המפורטות שכלולות בנכס ואותן אפשר לקשר. יש שתי הגדרות: אם חשבון Google Ads שלכם מנוהל דרך חשבון ניהול שכבר מקושר לנכס, תוצג לכם גם עמודה שיופיעו בה כל התצוגות המפורטות שמקושרות לאותו חשבון ניהול.
  • ייבוא של מדדים שקשורים לאתר: בוחרים תצוגה מפורטת אחת שממנה יתבצע ייבוא של מדדי המעורבות באתר. אומנם ההגדרה הזאת אופציונלית, אבל מומלץ לבחור תצוגה מפורטת אחת שממנה ימשכו מדדי המעורבות שיוצגו בעמודות הדיווח של Google Analytics בכל החשבונות המנוהלים.
  • קישור: ניתן לקשר כמה תצוגות מפורטות שרוצים. בעקבות הקישור, נתוני העלות והקליקים של Google Ads יופיעו ב-Analytics, והיעדים והעסקאות של Analytics יופיעו ב-Google Ads. ניתן לבחור בתצוגה מפורטת שונה לכל חשבון מנוהל בכל זמן.
 6. לוחצים על שמירה.

ניתן לחזור על התהליך לכל נכס נוסף שרוצים לקשר.

הערה

ברגע שנתונים מ-Google Analytics (למשל, יעדים) מיובאים ל-Google Ads, הם כפופים לתנאים ולהגבלות של Google Ads.

עריכה או הסרה של נכסי Google Analytics מקושרים

אחרי שיוצרים את הקישור לנכס Analytics, ניתן להוסיף או להסיר תצוגות מפורטות, לערוך הגדרות או לבטל לגמרי את הקישור לנכס.

 1. נכנסים לחשבון הניהול ב-‏Google Ads‏.
 2. לוחצים על סמל תפריט הכלים, ובקטע "הגדרה" לוחצים על חשבונות מקושרים.
 3. בקטע Google Analytics, לוחצים על הצגת פרטים.
 4. תוצג לכם רשימה של נכסי Google Analytics שיש לכם הרשאת גישה אליהם. לוחצים על עריכה ליד הנכס שרוצים לערוך או לבטל את הקישור שלו.
  • עריכה: מנתקים קישורים לכל התצוגות המפורטות שרוצים לבטל את הקישור אליהן, או משנים את בחירת התצוגות המפורטות שמהן יתקבלו מדדי מעורבות באתר.
  • ביטול הקישור: לוחצים על הסרת קישור.
 5. לוחצים על שמירה.

אם מבטלים קישור של נכס, נתונים מ-Google Ads (כמו קליקים, חשיפות, עלות לקליק וכו') לא יוצגו יותר בדוחות של Analytics. נתוני ביקורים עד למועד שבו ביטלתם את קישור החשבון עדיין יהיו זמינים. כל ביקור חדש באתר שמקורו בקליקים בחשבונות Google Ads מקושרים אלה אחרי ביטול הקישור יופיע בדוחות Analytics בתור "(לא מוגדר)". כל רשימות הרימרקטינג שמבוססות על הקישור ייסגרו גם הן, והייבוא של יעדים או נתוני עסקאות מ-Analytics ל-Google Ads ייפסק.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה