Povezivanje Google Analyticsa i računa upravitelja Google Adsa (MCC)

Povezivanje Google Analytics entiteta s računom upravitelja Google Adsa može vam pomoći u analiziranju aktivnosti korisnika na vašoj web-lokaciji nakon klika na oglas koji je povezan s bilo kojim Google Ads računom u sklopu vašeg računa upravitelja. Te informacije mogu pružiti uvid u količinu prometa na web-lokaciji ili u poslovanje koje ste ostvarili putem Google Adsa i pomoći vam u poboljšavanju oglasa i web-lokacije.

Svaki put kada svojem računu upravitelja dodate novi Google Ads račun, on se automatski povezuje s istim Analytics entitetom pa nema potrebe za pojedinačnim povezivanjem računa s Analyticsom.

Zašto povezati račun upravitelja Google Adsa (MCC) s Google Analyticsom

Nakon povezivanja Google Analyticsa i računa upravitelja Google Adsa, možete učiniti sljedeće:

 • u jednom koraku povezati sve Google Ads račune kojima upravljate s Analyticsom
 • pojednostaviti upravljanje uvezenim ciljevima i transakcijama Analyticsa, popisima za remarketing, statističkim podacima o angažmanu na web-lokaciji i izvezenim podacima o cijeni Google Adsa na više Google Ads računa tako da njima upravljate putem jednog računa upravitelja
 • automatski povezati račun s Analytics entitetima nakon što ga dodate računu upravitelja

Za početak morate upotrebljavati Google račun koji ima dopuštenje za uređivanje za Analytics entitet i administrativni pristup za račun upravitelja Google Adsa koji želite povezati.

Napomena: ta su dopuštenja potrebna samo za postupak povezivanja. Nakon što izradite vezu, dopuštenja se mogu izmijeniti ili u potpunosti ukloniti.

Provjera razine pristupa Google Adsa

Da biste provjerili razinu pristupa svojeg Google Ads računa, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na račun upravitelja Google Adsa.
 2. Kliknite izbornik alata , a zatim u odjeljku "Postavljanje" odaberite Pristup računu.
 3. U stupcu "Razina pristupa" potražite "Administrator".

Ako nemate odgovarajuću razinu pristupa, možete zamoliti administratora svojeg računa upravitelja Google Adsa da vam omogući administrativni pristup. Bez administrativnog pristupa računu upravitelja Google Adsa nećete se moći povezati s Google Analyticsom.

Provjera dopuštenja Google Analyticsa

Da biste provjerili dopuštenja entiteta Analyticsa, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na Analytics račun.
 2. Kliknite karticu Administrator pri vrhu stranice.
  screenshot of admin user interface navigation
 3. U stupcu "Račun" odaberite Analytics račun s entitetom koji želite povezati s jednim ili više Google Ads računa.
 4. U stupcu "Entitet" odaberite entitet Analyticsa koji želite povezati, a zatim kliknite Upravljanje korisnicima.

  Ako ovdje ne vidite Upravljanje korisnicima, možete zamoliti administratora svojeg Analytics računa da vam dodijeli dopuštenja za uređivanje ili da umjesto vas poveže račune.

 5. U stupcu “Dopuštenja za entitet” potražite dopuštenje “Uređivanje” za e-adresu povezanu s vašim Google Ads računom.

Upute za povezivanje računa upravitelja Google Adsa s Google Analyticsom

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite izbornik alata, pa u odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 3. U odjeljku "Google Analytics" kliknite Pojedinosti
 4. Prikazat će se popis entiteta Google Analyticsa kojima imate pristup. Kliknite Postavljanje veze pored entiteta koji želite povezati s računom upravitelja Google Adsa.
 5. Sada će se prikazati popis pregleda tog entiteta koje možete povezati. Postoje dvije postavke:
  • Uvoz mjernih podataka web-lokacije: odaberite jedan vlasnički pregled iz kojeg želite uvesti mjerne podatke o angažmanu na web-lokaciji. Iako to nije obvezno, preporučujemo da odaberete jedan vlasnički pregled koji će se koristiti za prikaz mjernih podataka o angažmanu na web-lokaciji u stupcima za izvješćivanje Google Analyticsa za sve upravljane račune.
  • Povezivanje: povežite željeni broj vlasničkih pregleda. Tako će podaci o klikovima i cijeni Google Adsa biti dostupni u Analyticsu, a ciljevi i transakcije Analyticsa bit će dostupni u Google Adsu. Uvijek možete odabrati drugi pregled na pojedinačno upravljanim računima.
  Ako račun upravitelja Google Adsa koji se povezao s tim entitetom upotrebljava vaš Google Ads račun, prikazat će se i stupac s navedenim vlasničkim pregledima povezanim s tim računom upravitelja.
 6. Kliknite Spremi.

Navedeni postupak možete ponoviti za sve dodatne entitete koje želite povezati.

Napomena

Podaci Analyticsa (na primjer, ciljevi) koji se uvezu na Google Ads podliježu uvjetima pružanja usluge za Google Ads.

Uređivanje ili uklanjanje povezanih entiteta Analyticsa

Nakon što izradite vezu s entitetom Analyticsa, možete dodavati ili uklanjati vlasničke preglede, uređivati postavke ili u potpunosti prekinuti vezu s entitetom.

 1. Prijavite se na račun upravitelja Google Adsa.
 2. Kliknite izbornik alata, pa u odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 3. U odjeljku "Google Analytics" kliknite Prikaz pojedinosti.
 4. Prikazat će se popis entiteta Google Analyticsa kojima imate pristup. Kliknite Uredi pored entiteta koji želite urediti ili čiju vezu želite poništiti.
  • Za uređivanje: isključite veze za sve vlasničke preglede koje želite poništiti ili promijenite vlasnički pregled koji želite upotrebljavati za mjerne podatke o angažmanu na web-lokaciji.
  • Za poništavanje veze: kliknite Ukloni vezu.
 5. Kliknite Spremi.

Ako prekinete vezu prethodno povezanog entiteta, podaci iz Google Adsa (kao što su klikovi, pojavljivanja, CPC itd.) više neće biti vidljivi u izvješćima Analyticsa. Podaci o sesijama do trenutka prekidanja veze računa i dalje će biti dostupni. Nakon prekida veze sve nove sesije koje proizlaze iz klikova na tim povezanim Google Ads računima prikazivat će se u izvješćima Analyticsa kao "(nije postavljeno)". Svi popisi za remarketing koji se temelje na vezi također će se zatvoriti, a uvoz ciljeva i transakcija u Google Ads iz Analyticsa prekinut će se.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem