Povezivanje Google Analyticsa i Google Ads računa upravitelja (MCC)

Povezivanje Google Analytics entiteta s Google Ads računom upravitelja može vam pomoći u analiziranju aktivnosti korisnika na vašoj web-lokaciji nakon klika na oglas koji je povezan s bilo kojim Google Ads računom u sklopu vašeg računa upravitelja. Te informacije mogu pružiti uvid u količinu prometa na web-lokaciji ili u poslovanje koje ste ostvarili putem Google Adsa i pomoći vam u poboljšavanju oglasa i web-lokacije.

Svaki put kada svojem računu upravitelja dodate novi Google Ads račun, on se automatski povezuje s istim Analytics entitetima pa nema potrebe za pojedinačnim povezivanjem računa s Analyticsom.

Prednosti

Nakon povezivanja Google Analyticsa i Google Ads računa upravitelja, možete učiniti sljedeće:

 • u jednom koraku povezati sve Google Ads račune kojima upravljate s Analyticsom
 • pojednostaviti upravljanje uvezenim ciljevima i transakcijama Analyticsa, popisima za remarketing, statističkim podacima o angažmanu na web-lokaciji i izvezenim podacima o cijeni Google Adsa na više Google Ads računa tako da njima upravljate putem jednog računa upravitelja
 • automatski povezati račun s Analytics entitetima nakon što ga dodate računu upravitelja

Prije nego što započnete

Da biste Google Analytics račun povezali s Google Adsom, trebate imati administrativni pristup Google Ads računu upravitelja i "Dopuštenja za uređivanje" za Google Analytics entitete.

Ta su dopuštenja potrebna samo za postupak povezivanja. Nakon što izradite vezu, dopuštenja se mogu izmijeniti ili u potpunosti ukloniti.

Provjera razine pristupa Google Adsa

Da biste provjerili razinu pristupa svojeg Google Ads računa, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na Google Ads račun upravitelja.
 2. Kliknite izbornik alata Google Ads | alati [ikona] u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Pristup računu.
 4. U stupcu "Razina pristupa" potražite "Administrator".

Ako nemate odgovarajuću razinu pristupa, možete zamoliti administratora svojeg Google Ads računa upravitelja da vam omogući administrativni pristup. Ako nemate administrativni pristup Google Ads računu upravitelja, nećete se moći povezati s Google Analyticsom.

Provjera dopuštenja Google Analyticsa

Da biste provjerili dopuštenja Analytics entiteta, učinite sljedeće:

 1. Prijavite se na Analytics račun.
 2. Kliknite Administrator.
 3. U stupcu "Račun" odaberite Analytics račun s entitetom koji želite povezati s jednim ili više Google Ads računa.
 4. U stupcu "Entitet" odaberite Analytics entitet koji želite povezati, a zatim kliknite Upravljanje korisnicima.

  Ako ovdje ne vidite stavku Upravljanje korisnicima, možete zamoliti administratora svog Analytics računa da vam omogući dopuštenja za uređivanje ili da za vas poveže račune.

 5. U stupcu “Dopuštenja za entitet” potražite dopuštenje “Uređivanje” za e-adresu povezanu s vašim Google Ads računom.

Upute

Povezivanje Google Analytics entiteta s Google Ads računom upravitelja

 1.  Prijavite se na Google Ads račun upravitelja.
 2. Kliknite izbornik alata Google Ads | alati [ikona] u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 4. U odjeljku "Google Analytics (UA)" ili "Google Analytics (GA4) i Firebase" kliknite Pojedinosti. Prikazat će se popis Google Analytics entiteta kojima imate pristup.
 5. Kliknite Poveži pored entiteta koji želite povezati s Google Ads računom upravitelja.
 6. (Samo Universal Analytics entiteti) Sada ćete vidjeti popis stranica za izradu izvješća s tog entiteta koje možete povezati. Postoje dvije postavke: ako vaš Google Ads račun upotrebljava Google Ads račun upravitelj povezan s tim entitetom, vidjet ćete i stupac u kojem se prikazuje koje su stranice za izradu izvješća povezane s tim računom upravitelja.
  • Uvoz mjernih podataka web-lokacije: odaberite stranicu za izradu izvješća s koje želite uvesti mjerne podatke o angažmanu na web-lokaciji. Iako to nije obvezno, preporučujemo da odaberete jednu stranicu za izradu izvješća koja će se koristiti za prikaz mjernih podataka angažmana na web-lokaciji u stupcima za izvješćivanje Google Analyticsa za sve upravljane račune.
  • Povezivanje: povežite željeni broj stranica za izradu izvješća. Tako će podaci o klikovima i cijeni Google Adsa biti dostupni u Analyticsu, a ciljevi i transakcije Analyticsa bit će dostupni u Google Adsu. Uvijek možete odabrati drugu stranicu za izradu izvješća na pojedinačno upravljanim računima.
 7. Kliknite Spremi.

Navedeni postupak možete ponoviti za sve dodatne entitete koje želite povezati.

Napomena

Podaci Analyticsa (na primjer, ciljevi) koji se uvezu u Google Ads podliježu uvjetima pružanja usluge za Google Ads.

Prekidanje veze Google Analytics entiteta s Google Ads računom upravitelja

 1. Prijavite se na Google Ads račun upravitelja.
 2.  Kliknite izbornik alata Google Ads | alati [ikona] u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 4. U odjeljku "Google Analytics (UA)" ili "Google Analytics (GA4) i Firebase" kliknite Pojedinosti. Prikazat će se popis Google Analytics entiteta kojima imate pristup. 
 5. Kliknite Prekini vezu pored entiteta koji želite ukloniti s Google Ads računa upravitelja. 
  • Ako imate Universal Analytics entitet, možete kliknuti i ikonu olovke Uređivanje postavki, ikona olovke da biste isključili veze sa svim stranicama za izradu izvješća koje želite upotrebljavati za mjerne podatke o angažmanu na web-lokaciji.

Nakon što prekinete vezu Analytics entiteta:

 • Podaci o sesijama za Google Ads (kao što su klikovi, pojavljivanja, CPC itd.) i dalje će biti dostupni u Google Ads izvješćima, ali nove sesije proizašle iz klikova na Google Ads računima nakon što uklonite entitet prikazivat će se u izvješćima kao "(nije postavljeno)". 
 • Zatvorit će se popisi za remarketing koji se temelje na vezi.
 • Ciljevi ili transakcije više se neće uvoziti iz Analyticsa u Google Ads.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false