Σύνδεση του Google Analytics και ενός λογαριασμού υπευθύνου Google Ads (MCC)

Συνδέοντας ιδιοκτησίες του Google Analytics με τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, μπορείτε να αναλύσετε τη δραστηριότητα των πελατών στον ιστότοπό σας μετά από ένα κλικ σε διαφήμιση που σχετίζεται με οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς Google Ads οι οποίοι υπάγονται στον λογαριασμό υπευθύνου. Με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να μάθετε τι ποσοστό της επισκεψιμότητας ιστοτόπου ή των πελατών σας προέρχεται από το Google Ads, καθώς και να βελτιώσετε τις διαφημίσεις και τον ιστότοπό σας.

Κάθε φορά που προσθέτετε έναν νέο λογαριασμό Google Ads στον λογαριασμό υπευθύνου, ο νέος λογαριασμός συνδέεται αυτόματα με τις ίδιες ιδιοκτησίες του Analytics, χωρίς να χρειάζεται να τον συνδέσετε μεμονωμένα στο Analytics.

Οφέλη

Αφού συνδέσετε το Google Analytics και τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, μπορείτε:

 • Να συνδέσετε με το Analytics όλους τους λογαριασμούς Google Ads που διαχειρίζεστε σε ένα βήμα
 • Να απλοποιήσετε τη διαχείριση στόχων και συναλλαγών που έχουν εισαχθεί από το Analytics, λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ, στατιστικών στοιχείων αφοσίωσης στον ιστότοπο, καθώς και δεδομένων κόστους που έχουν εξαχθεί από το Google Ads, σε πολλούς λογαριασμούς Google Ads, μέσω της διαχείρισής τους σε έναν λογαριασμό υπευθύνου
 • Να συνδέσετε αυτόματα έναν λογαριασμό με τις ιδιοκτησίες του Analytics, όταν τον προσθέτετε στον λογαριασμό υπευθύνου

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν Λογαριασμό Google που έχει δικαίωμα επεξεργασίας για την ιδιοκτησία του Analytics, καθώς και πρόσβαση διαχειριστή για τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads που θέλετε να συνδέσετε.

Σημείωση: Τα συγκεκριμένα δικαιώματα απαιτούνται μόνο για την ίδια τη διαδικασία σύνδεσης. Αφού δημιουργήσετε τον σύνδεσμο, μπορείτε να τα τροποποιήσετε ή να τα καταργήσετε εντελώς.

Έλεγχος επιπέδου πρόσβασης στο Google Ads

Για να ελέγξετε το επίπεδο πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Google Ads, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο μενού εργαλείων . Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση στον λογαριασμό.
 3. Στη στήλη Επίπεδο πρόσβασης, αναζητήστε το στοιχείο Διαχειριστής.

Αν δεν έχετε το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης, μπορείτε να ζητήσετε από τον διαχειριστή του λογαριασμού υπευθύνου Google Ads να σας παραχωρήσει πρόσβαση διαχειριστή. Χωρίς πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε με το Google Analytics.

Έλεγχος δικαιωμάτων Google Analytics

Για να ελέγξετε τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας σας στο Analytics, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχειριστής, στο επάνω μέρος της σελίδας.
 3. Στη στήλη "Λογαριασμός", επιλέξτε το λογαριασμό Analytics που περιέχει την ιδιότητα που θέλετε να συνδέσετε με έναν ή περισσότερους από τους λογαριασμούς σας Google Ads.
 4. Στη στήλη "Ιδιοκτησία", επιλέξτε την ιδιοκτησία του Analytics που θέλετε να συνδέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών.

  Αν δεν εμφανίζεται εδώ η επιλογή Διαχείριση χρηστών, μπορείτε να ζητήσετε από τον διαχειριστή του λογαριασμού σας στο Analytics να σας παραχωρήσει δικαιώματα επεξεργασίας ή απλώς να συνδέσει τους λογαριασμούς για εσάς.

 5. Στη στήλη Δικαιώματα ιδιοκτησίας, αναζητήστε το δικαίωμα Επεξεργασία για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Google Ads.

Οδηγίες

Σύνδεση λογαριασμού του Google Analytics με λογαριασμό υπευθύνου Google Ads

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο μενού εργαλείων. Στην ενότητα "Ρύθμιση", κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 3. Στην ενότητα Google Analytics, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες
 4. Θα εμφανιστεί μια λίστα με ιδιοκτησίες Google Analytics στις οποίες έχετε πρόσβαση. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση συνδέσμου δίπλα στην ιδιοκτησία που θέλετε να συνδέσετε με τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 5. Τώρα, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προβολές από τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση. Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις: Αν ο λογαριασμός σας στο Google Ads χρησιμοποιείται από λογαριασμό υπευθύνου Google Ads που έχει συνδεθεί με αυτήν την ιδιοκτησία, θα εμφανίζεται και μια στήλη με τις προβολές που είναι συνδεδεμένες με τον συγκεκριμένο λογαριασμό υπευθύνου.
  • Εισαγωγή μετρήσεων ιστοτότοπυ: Επιλέξτε μία προβολή από την οποία θα εισαχθούν μετρήσεις αφοσίωσης σε ιστότοπο. Αν και η συγκεκριμένη επιλογή είναι προαιρετική, συνιστούμε να επιλέξετε μια προβολή που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μετρήσεων αφοσίωσης σε ιστότοπο στις στήλες αναφορών του Google Analytics όλων των διαχειριζόμενων λογαριασμών σας.
  • Σύνδεση: Συνδέστε όσες αναλυτικές προβολές επιθυμείτε. Τα δεδομένα κλικ και κόστους του Google Ads θα είναι διαθέσιμα στο Analytics, ενώ οι στόχοι και οι συναλλαγές του Analytics θα είναι διαθέσιμα στο Google Ads. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε διαφορετική προβολή σε ατομικούς διαχειριζόμενους λογαριασμούς.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για τυχόν πρόσθετες ιδιότητες που θέλετε να συνδέσετε.

Σημείωση

Αφού τα δεδομένα του Analytics (όπως, για παράδειγμα, οι στόχοι) εισαχθούν στο Google Ads, θα υπόκεινται στους όρους παροχής υπηρεσιών του Google Ads.

Επεξεργασία ή κατάργηση συνδεδεμένων ιδιοκτησιών του Analytics

Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση με μια ιδιοκτησία Analytics, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε προβολές, να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις ή να αποσυνδέσετε πλήρως την ιδιοκτησία.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο μενού εργαλείων. Στην ενότητα "Ρύθμιση", κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 3. Στην ενότητα "Google Analytics", κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών.
 4. Θα εμφανιστεί μια λίστα με ιδιοκτησίες Google Analytics στις οποίες έχετε πρόσβαση. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία δίπλα στην ιδιοκτησία που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να αποσυνδέσετε.
  • Για επεξεργασία: Απενεργοποιήστε τους συνδέσμους με τις προβολές που θέλετε να αποσυνδέσετε ή αλλάξτε τις προβολές που θα χρησιμοποιούνται για μετρήσεις αφοσίωσης σε ιστότοπο.
  • Για αποσύνδεση: Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση συνδέσμου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αν αποσυνδέσετε μια συνδεδεμένη ιδιοκτησία, τα δεδομένα από το Google Ads (όπως κλικ, εμφανίσεις, CPC κ.λπ.) δεν θα εμφανίζονται πλέον στις αναφορές του Analytics. Τα δεδομένα περιόδου σύνδεσης θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμα, έως ότου αποσυνδέσετε τον λογαριασμό. Νέες περίοδοι σύνδεσης που προκύπτουν από κλικ σε αυτούς τους συνδεδεμένους λογαριασμούς Google Ads μετά την αποσύνδεσή τους, θα εμφανίζονται στις αναφορές του Analytics ως "(not set)". Λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που βασίζονται στον σύνδεσμο θα κλείσουν. Επίσης, θα σταματήσει η εισαγωγή στόχων ή συναλλαγών από το Analytics στο Google Ads.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας