Σύνδεση του Google Analytics με έναν λογαριασμό υπευθύνου Google Ads (MCC)

Συνδέοντας ιδιοκτησίες του Google Analytics με τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, μπορείτε να αναλύσετε τη δραστηριότητα των πελατών στον ιστότοπό σας μετά από ένα κλικ σε διαφήμιση που σχετίζεται με οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς Google Ads οι οποίοι υπάγονται στον λογαριασμό υπευθύνου. Με αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να μάθετε τι ποσοστό της επισκεψιμότητας ιστοτόπου ή των πελατών σας προέρχεται από το Google Ads, καθώς και να βελτιώσετε τις διαφημίσεις και τον ιστότοπό σας.

Κάθε φορά που προσθέτετε έναν νέο λογαριασμό Google Ads στον λογαριασμό υπευθύνου, ο νέος λογαριασμός συνδέεται αυτόματα με τις ίδιες ιδιοκτησίες του Analytics, χωρίς να χρειάζεται να τον συνδέσετε μεμονωμένα στο Analytics.

Οφέλη

Αφού συνδέσετε το Google Analytics και τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, μπορείτε:

 • Να συνδέσετε με το Analytics όλους τους λογαριασμούς Google Ads που διαχειρίζεστε σε ένα βήμα
 • Να απλοποιήσετε τη διαχείριση στόχων και συναλλαγών που έχουν εισαχθεί από το Analytics, λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ, στατιστικών στοιχείων αφοσίωσης στον ιστότοπο, καθώς και δεδομένων κόστους που έχουν εξαχθεί από το Google Ads, σε πολλούς λογαριασμούς Google Ads, μέσω της διαχείρισής τους σε έναν λογαριασμό υπευθύνου
 • Να συνδέσετε αυτόματα έναν λογαριασμό με τις ιδιοκτησίες Analytics, όταν τον προσθέτετε στον λογαριασμό υπευθύνου

Προτού ξεκινήσετε

Για να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Google Analytics με το Google Ads, θα χρειαστείτε πρόσβαση διαχειριστή σε έναν λογαριασμό υπευθύνου Google Ads και δικαιώματα επεξεργασίας σε μια ιδιοκτησία Google Analytics.

Τα συγκεκριμένα δικαιώματα απαιτούνται μόνο για την ίδια τη διαδικασία σύνδεσης. Αφού δημιουργήσετε τη σύνδεση, μπορείτε να τα τροποποιήσετε ή να τα καταργήσετε εντελώς.

Έλεγχος επιπέδου πρόσβασης στο Google Ads

Για να ελέγξετε το επίπεδο πρόσβασης του λογαριασμού σας στο Google Ads, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο μενού εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση στον λογαριασμό.
 4. Στη στήλη Επίπεδο πρόσβασης, αναζητήστε το στοιχείο Διαχειριστής.

Αν δεν έχετε το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης, μπορείτε να ζητήσετε από τον διαχειριστή του λογαριασμού υπευθύνου Google Ads να σας παραχωρήσει πρόσβαση διαχειριστή. Χωρίς πρόσβαση διαχειριστή στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, δεν θα μπορέσετε να συνδεθείτε με το Google Analytics.

Έλεγχος δικαιωμάτων Google Analytics

Για να ελέγξετε τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας σας στο Analytics, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
 3. Στη στήλη Λογαριασμός", επιλέξτε τον λογαριασμό Analytics που περιέχει την ιδιοκτησία που θέλετε να συνδέσετε με έναν ή περισσότερους από τους λογαριασμούς σας Google Ads.
 4. Στη στήλη Ιδιοκτησία, επιλέξτε την ιδιοκτησία Analytics που θέλετε να συνδέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών.

  Αν δεν εμφανίζεται εδώ η επιλογή Διαχείριση χρηστών, μπορείτε να ζητήσετε από τον διαχειριστή του λογαριασμού σας Analytics να σας παραχωρήσει άδεια επεξεργασίας ή να συνδέσει τους λογαριασμούς για εσάς.

 5. Στη στήλη Δικαιώματα ιδιοκτησίας, αναζητήστε το δικαίωμα Επεξεργασία για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας Google Ads.

Οδηγίες

Σύνδεση ιδιοκτησιών Google Analytics με έναν λογαριασμό υπευθύνου Google Ads

 1.  Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο μενού εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 4. Στην ενότητα Google Analytics (UA) ή Google Analytics (GA4) και Firebase, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες. Θα εμφανιστεί μια λίστα με ιδιοκτησίες Google Analytics στις οποίες έχετε πρόσβαση.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση δίπλα στην ιδιοκτησία που θέλετε να συνδέσετε με τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 6. (Μόνο για ιδιοκτησίες Universal Analytics) Τώρα, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις αναλυτικές προβολές από τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία τις οποίες μπορείτε να συνδέσετε. Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις: Αν ο λογαριασμός σας Google Ads χρησιμοποιείται από λογαριασμό υπευθύνου Google Ads που έχει συνδεθεί με αυτήν την ιδιοκτησία, θα εμφανίζεται και μια στήλη με τις αναλυτικές προβολές που είναι συνδεδεμένες με τον συγκεκριμένο λογαριασμό υπευθύνου.
  • Εισαγωγή μετρήσεων ιστοτόπου: Επιλέξτε μια αναλυτική προβολή από την οποία θα εισαχθούν μετρήσεις αφοσίωσης σε ιστότοπο. Αν και η συγκεκριμένη επιλογή είναι προαιρετική, συνιστούμε να επιλέξετε μια αναλυτική προβολή που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μετρήσεων αφοσίωσης σε ιστότοπο στις στήλες αναφορών του Google Analytics όλων των διαχειριζόμενων λογαριασμών σας.
  • Σύνδεση: Συνδέστε όσες αναλυτικές προβολές επιθυμείτε. Τα δεδομένα κλικ και κόστους του Google Ads θα είναι διαθέσιμα στο Analytics, ενώ οι στόχοι και οι συναλλαγές του Analytics θα είναι διαθέσιμα στο Google Ads. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε διαφορετική αναλυτική προβολή σε ατομικούς διαχειριζόμενους λογαριασμούς.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για τυχόν πρόσθετες ιδιότητες που θέλετε να συνδέσετε.

Σημείωση

Αφού τα δεδομένα του Analytics (όπως, για παράδειγμα, οι στόχοι) εισαχθούν στο Google Ads, θα υπόκεινται στους όρους παροχής υπηρεσιών του Google Ads.

Αποσύνδεση ιδιοκτησιών Google Analytics από έναν λογαριασμό υπευθύνου Google Ads

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2.  Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο μενού εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 4. Στην ενότητα Google Analytics (UA) ή Google Analytics (GA4) και Firebase, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες. Θα εμφανιστεί μια λίστα με ιδιοκτησίες Google Analytics στις οποίες έχετε πρόσβαση. 
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση δίπλα στην ιδιοκτησία που θέλετε να καταργήσετε από τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads. 
  • Αν έχετε μια ιδιοκτησία Universal Analytics, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι, για να απενεργοποιήσετε συνδέσμους προς αναλυτικές προβολές ή να αλλάξετε την αναλυτική προβολή που θα χρησιμοποιείται για μετρήσεις αφοσίωσης σε ιστότοπο.

Αφού αποσυνδέσετε μια ιδιοκτησία Analytics:

 • Τα δεδομένα περιόδου σύνδεσης για το Google Ads (όπως κλικ, εμφανίσεις, CPC κ.λπ.) θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στις αναφορές του Google Ads. Ωστόσο, οι νέες περίοδοι σύνδεσης που προκύπτουν από τα κλικ στους λογαριασμούς Google Ads μετά την κατάργηση της ιδιοκτησίας θα εμφανίζονται στις αναφορές ως (not set). 
 • Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που βασίζονται στη σύνδεση θα κλείσουν.
 • Οι στόχοι ή οι συναλλαγές δεν θα εισάγονται πλέον από το Analytics στο Google Ads.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Εξασφαλίστε καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το Google Analytics.

Μπορείτε να προβάλλετε καλύτερες καμπάνιες Google Ads με το Google Analytics. Χρησιμοποιήστε το Google Analytics, για να αυξήσετε τις ενέργειες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για την επιχείρησή σας.

Εγγραφείτε δωρεάν

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false