Skapa och hantera rapporter från sidan Rapporter

Med rapporter kan du visa, ordna och analysera din data. Du kan visa stora mängder information i flerdimensionella tabeller, diagram och anpassningsbara översikter så att du får en bild av relevanta mönster och trender.

I den här artikeln beskriver vi hur du skapar och sparar rapporter, öppnar dina sparade rapporter och schemalägger rapporter så att de skickas via e-post till dig och andra som har åtkomst till ditt konto.

Gör så här

Öppna en fördefinierad rapport

I Google Ads finns flera fördefinierade rapporter som fokuserar på särskilda aspekter av din data. Du kan använda fördefinierade rapporter som utgångspunkt för nya rapporter som du sedan kan redigera, schemalägga och dela med andra.

Så här öppnar du en fördefinierad rapport:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapportikonen  högst upp till höger i ditt konto.
 3. Välj Fördefinierade rapporter (tidigare Dimensioner) och välj vilken fördefinierad rapport du vill öppna i rapportredigeraren. Du kan också öppna en fördefinierad rapport via sidan Rapporter genom att klicka på rullgardinsmenyn Fördefinierade rapporter.

Tips

Du kan lägga till eller ta bort kolumner i en fördefinierad rapport. Om du vill kunna granska en fördefinierad rapport som du har anpassat klickar du på Spara som för att spara rapporten.

Fördefinierade rapporter för förvaltarkonton

Om du har ett Google Ads förvaltarkonto innehåller de fördefinierade rapporter du öppnar följande extra kolumner: Konto, som är den e-postadress som använts för att skapa kontot, samt det Kund-id som är kopplat till kontot.

Du hittar ytterligare en fördefinierad rapport i förvaltarkonton, rapporten Konto. Denna rapport innehåller information från sidan Konton.

Skapa en rapport

Om du helt vill anpassa vilken information som visas i en rapport kan du skapa en rapport från grunden. Till skillnad från en fördefinierad rapport använder du verktyget Rapportredigerare när du skapar en standardrapport. Där väljer du vilka kolumner, rader och värden som du vill ta med, samt i vilken typ av tabell eller diagram de ska presenteras. Läs mer om hur du skapar rapporter i rapportredigeraren.

Hantera dina rapporter

Med rapportikonen  kommer du enkelt åt dina sparade rapporter. Rapporterna är synliga för alla som har åtkomst till ditt konto. Du kan välja att visa alla rapporter eller bara de du själv har skapat. Alla rapporter kan redigeras, sparas, schemaläggas och delas med andra.

Sparade rapporter som du inte har öppnat på mer än 18 månader tas bort automatiskt från ditt konto. Du kan komma åt en rapport genom att öppna eller hämta den eller öppna en översikt som innehåller rapporten.

Öppna en sparad rapport

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapportikonen  och sedan på Rapporter.
 3. Alla sparade rapporter visas som standard. Om du bara vill se de rapporter du själv har skapat klickar du på ikonen med tre punkter  i avsnittet under Rapporter och sedan på Visa endast dina rapporter.
 4. Leta reda på rapporten du vill se och klicka på rubriken för att öppna den.

Rapporter som du har sparat från andra sidor fungerar inte på samma sätt som rapporterna du har skapat i rapportredigeraren. Vissa av de här rapporterna kan öppnas på den sida där du laddade ned dem, andra kan du bara ladda ned till datorn. 

Schemalägga rapporter via e-post

Du kan skicka enstaka rapporter via e-post eller schemalägga rapporter som ska skickas vid specifika intervall till dig och andra som har åtkomst till ditt konto.

Obs! Rapporter för enskilda konton börjar köras kl. 3.00 i den angivna tidszonen. Rapporter för konton utan angiven tidszon börjar köras kl. 3.00 Stillahavstid.
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapportikonen  och sedan på Rapporter.
 3. Leta reda på rapporten du vill se och klicka på den så att den öppnas i rapportredigeraren.
 4. Klicka på ikonen för e-post och schemaläggning Klocka.
 5. Gör följande inställningar:
  1. Välj en eller flera kontoanvändare som du vill skicka rapporten till.
  2. Välj hur ofta (exempelvis varje dag eller varje vecka) rapporterna ska skickas och i vilket format (exempelvis CSV, XML).
 6. Klicka på Spara.
 7. Gör så här om du vill redigera ett sparat schema:
  1. Klicka på ikonen för e-post och schemaläggning Klocka.
  2. Klicka på pennikonen Redigera och ändra inställningarna.
  3. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt