Skapa och hantera rapporter från sidan Rapporter

Med rapporter kan du visa, ordna och analysera din data. Du kan visa stora mängder information i flerdimensionella tabeller, diagram och anpassningsbara översikter så att du får en bild av relevanta mönster och trender.

I den här artikeln beskriver vi hur du skapar och sparar rapporter, öppnar dina sparade rapporter och schemalägger rapporter så att de skickas via e-post till dig och andra som har åtkomst till ditt konto.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Öppna en fördefinierad rapport

Fliken Rapporter innehåller flera fördefinierade rapporter som fokuserar på särskilda aspekter av informationen. De hjälper dig att spara tid och snabbt se informationen du behöver. Du kan använda dem som utgångspunkt för nya rapporter som du sedan kan redigera, schemalägga och dela med andra.

Så här öppnar du en fördefinierad rapport:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Rapporter högst upp i kontot.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Fördefinierade rapporter högst upp till vänster på skärmen och klicka sedan på en rapport för att öppna den.

Hantera rapporterna

På fliken Rapporter får du enkel åtkomst till dina sparade rapporter, inklusive de fördefinierade som du har sparat. Dina rapporter är synliga för alla som har åtkomst till ditt konto. Du kan välja att visa alla rapporter eller bara dem du själv har skapat. Alla rapporter kan redigeras, sparas, schemaläggas och delas med andra.

Sparade rapporter som du inte har öppnat på mer än 18 månader tas bort automatiskt från ditt konto. Du kan komma åt en rapport genom att öppna eller hämta den, öppna en översikt som innehåller rapporten eller klicka på Skapa liknande för rapporten på fliken Rapporter.

Öppna en sparad rapport

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Rapporter om du vill visa en lista över alla rapporter för ditt konto.
 3. Leta reda på den rapport du vill visa och klicka på rubriken för att öppna den.

Obs!

Rapporter som du har sparat från andra sidor fungerar inte på samma sätt som rapporterna du skapar i rapportredigeraren. Vissa av de här rapporterna kan öppnas på den flik där de hämtades, andra kan bara hämtas till dator.

Schemalägga en rapport och skicka den via e-post

På fliken Rapporter kan du skicka dina rapporter via e-post vid ett engångstillfälle eller schemalägga specifika intervall när rapporterna ska skickas via e-post till dig och andra som har åtkomst till ditt konto.

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Rapporter högst upp i kontot. Då visas en lista med dina sparade rapporter.
 3. Leta reda på rapporten du vill öppna, och klicka på värdet i kolumnen Schema/format.
 4. Ändra följande inställningar på rullgardinsmenyn:
  • Format: Välj att visa informationen i olika format (till exempel Excel eller PDF).
  • Skicka till: Skicka rapporten till dig själv och andra via e-post.
  • Frekvens: Skapa ett löpande schema så att rapporterna skickas automatiskt.

  Schedule report from saved reports

 5. Klicka på Spara.

Tips

Du kan också schemalägga en rapport i rapportredigeraren genom att klicka på ikonen (calendar icon) ovanför hyllan.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?