Vytváranie a správa prehľadov na stránke Prehľady

Pomocou prehľadov môžete zobrazovať, organizovať a analyzovať svoje dáta. Umožňujú vám spracovať veľké objemy dát do multidimenzionálnych tabuliek, grafov a prispôsobiteľných informačných panelov, aby ste tak mohli vizualizovať jednotlivé vzory a trendy.

V tomto článku sa dozviete, ako vytvárať a ukladať prehľady, ako otvoriť uložené prehľady a ako rozvrhovať odosielanie prehľadov e‑mailom vám a ostatným, ktorí majú prístup k vášmu účtu.

Pokyny

Ako otvoriť vopred definovaný prehľad

Google Ads ponúka kartu Vopred definované prehľady, ktorá šetrí váš čas vďaka skupine vopred definovaných prehľadov, ktoré vám poskytnú odpovede na konkrétne otázky o údajoch. Vopred definované prehľady môžete použiť ako východisko pre nový uložený prehľad, ktorý môžete upraviť, naplánovať a zdieľať.

Preddefinovaný prehľad otvoríte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov  v pravom hornom rohu účtu.
 3. Vyberte Preddefinované prehľady (predtým Dimenzie) a potom príslušný preddefinovaný prehľad, ktorý chcete otvoriť v editore prehľadov. Preddefinovaný prehľad môžete otvoriť aj na stránke Prehľady výberom niektorého z preddefinovaných prehľadov nad tabuľkou s údajmi.

Tip

V preddefinovanom prehľade môžete pridať alebo odstrániť stĺpce. Ak chcete neskôr zobraziť vopred definovaný prehľad, ktorý ste prispôsobili, kliknutím na možnosť Uložiť ako daný prehľad uložte.

Preddefinované prehľady pre účty správcu

Ak máte účet správcu Google Ads, každý preddefinovaný prehľad, ktorý otvoríte, bude obsahovať tieto dodatočné stĺpce: „Účet“ a „Číslo zákazníka“ spojené s daným účtom.

V účtoch správcu nájdete tiež ďalší preddefinovaný prehľad s názvom Účet. Tento prehľad obsahuje informácie z vašej stránky Účty.

Vytvorenie prehľadu

Ak chcete plne prispôsobiť údaje, ktoré sa zobrazujú v prehľade, môžete vytvoriť prehľad od základov. Na rozdiel od vopred definovaného prehľadu pri vytvorení štandardného prehľadu budete musieť použiť nástroj Editor prehľadov, ktorým vyberiete stĺpce, riadky a hodnoty, ktoré zahrniete do prehľadu, a rozhodnete, v ktorom type tabuľky alebo grafu chcete údaje prezentovať. Prečítajte si, ako vytvárať prehľady v editore prehľadov.

Ako spravovať prehľady

K svojim uloženým prehľadom sa jednoducho dostanete pomocou ikony prehľadov . Vaše prehľady vidí každý, kto má prístup k vášmu účtu. Môžete si vybrať, či sa majú zobrazovať všetky prehľady alebo iba tie, ktoré ste vytvorili. Každý z týchto prehľadov je možné upraviť, uložiť, naplánovať a zdieľať.

Uložené prehľady, ktoré ste neotvorili viac než 18 mesiacov, budú z vášho účtu automaticky odstránené. K prehľadu môžete pristúpiť jeho otvorením alebo stiahnutím, prípadne otvorením informačného panela, ktorý obsahuje prehľad.

Ako otvoriť uložený prehľad

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov a potom na Prehľady.
 3. Predvolene sa zobrazia všetky uložené prehľady. Ak chcete zobraziť iba prehľady, ktoré ste vytvorili, kliknite na trojbodkovú ikonu  v oblasti pod sekciou Prehľady a potom kliknite na Zobraziť len vaše prehľady.
 4. Nájdite prehľad, ktorý chcete zobraziť, a otvorte ho kliknutím na jeho názov.

Poznámka: Prehľady, ktoré ste uložili pri sťahovaní zo stránok iných než editor prehľadov, zatiaľ nebudú fungovať rovnako ako prehľady, ktoré ste vytvorili v editore prehľadov. Niektoré z týchto prehľadov sa otvoria na stránke, z ktorej boli stiahnuté, zatiaľ čo iné budú k dispozícii iba na stiahnutie.

Ako naplánovať e‑maily s prehľadmi

Môžete odoslať jednorazový e‑mail s prehľadmi alebo si naplánovať ich odosielanie vám a ostatným používateľom, ktorí majú prístup k vášmu účtu, v konkrétnych intervaloch.

Poznámka: Prehľady pre individuálne účty sa začnú zobrazovať o 3:00 vášho určeného časového pásma. Prehľady pre účty bez určeného časového pásma sa začnú zobrazovať o 3:00 tichomorského času.
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov a potom na Prehľady.
 3. Nájdite prehľad, ktorý chcete zobraziť, a otvorte ho kliknutím na názov v editore prehľadov.
 4. Kliknite na e‑mail a ikonu harmonogramu Hodiny.
 5. Dokončite nasledujúce nastavenia:
  1. Vyberte minimálne jedného používateľa účtu, ktorému chcete odoslať prehľad.
  2. Vyberte frekvenciu (napríklad denne alebo týždenne) odosielania prehľadov a ich formát (príklady: CSV alebo XML).
 6. Kliknite na Uložiť.
 7. Ak chcete upraviť uložený harmonogram, dokončite nasledujúce kroky:
  1. Kliknite na e‑mail a ikonu harmonogramu Hodiny.
  2. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť a zmeňte nastavenia.
  3. Kliknite na Uložiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory