Ataskaitų kūrimas ir tvarkymas puslapyje „Ataskaitos“

Naudodami ataskaitas galite peržiūrėti, tvarkyti ir analizuoti duomenis. Ataskaitose daug duomenų galite pateikti kaip kelių aspektų lenteles, diagramas ir tinkinamas informacijos suvestines, kad galėtumėte pamatyti reikšmingus jų šablonus ir tendencijas.

Šiame straipsnyje sužinosite, kaip kurti ir išsaugoti ataskaitas, atidaryti išsaugotas ataskaitas ir suplanuoti, kad jos būtų el. paštu išsiųstos jums ir kitiems jūsų paskyrą galintiems pasiekti žmonėms.

Instrukcijos

Kaip atidaryti iš anksto nustatytą ataskaitą

Kad sutaupytumėte laiko, sistemoje „Google Ads“ galite naudoti iš anksto nustatytas ataskaitas – paruoštas ataskaitas, galinčias atsakyti į konkrečius klausimus, susijusius su duomenimis. Iš anksto nustatytas ataskaitas galite naudoti kaip naujai išsaugomos ataskaitos, kurią galima redaguoti, planuoti ir bendrinti, pagrindą.

Kad atidarytumėte iš anksto nustatytą ataskaitą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame paskyros kampe spustelėkite ataskaitų teikimo piktogramą .
 3. Pasirinkite Iš anksto nustatytos ataskaitos (anksčiau – „Aspektai“), tada – iš anksto nustatytą ataskaitą, kad ją atidarytumėte naudodami ataskaitų redagavimo priemonę. Iš anksto nustatytą ataskaitą taip pat galite atidaryti puslapyje „Ataskaitos“ spustelėję išskleidžiamąjį meniu Iš anksto nustatytos ataskaitos.

Patarimas

Galite pridėti ar pašalinti stulpelius iš anksto nustatytoje ataskaitoje. Kad vėliau galėtumėte peržiūrėti iš anksto nustatytą ataskaitą, kurią tinkinote, spustelėkite Išsaugoti kaip, kad išsaugotumėte ataskaitą.

Valdytojo paskyrų iš anksto nustatytos ataskaitos

Jei turite „Google Ads“ valdytojo paskyrą, bet kurioje atidarytoje iš anksto nustatytoje ataskaitoje pateikiami šie papildomi stulpeliai: „Paskyra“ (čia nurodomas yra el. pašto adresas, naudotas kuriant paskyrą) ir „Kliento ID“ (susietas su paskyra).

Valdytojo paskyrose taip pat pasiekiama papildoma iš anksto nustatyta ataskaita (ataskaita „Paskyra“). Šioje ataskaitoje pateikiama informacija iš puslapio „Paskyros“.

Kaip sukurti ataskaitą

Jei norite visiškai tinkinti duomenis, kurie pateikiami ataskaitoje, galite iš naujo sukurti ataskaitą. Kitaip nei naudojant iš anksto nustatytą ataskaitą, kurdami standartinę ataskaitą turėsite naudoti ataskaitų redagavimo priemonės įrankį, kad galėtumėte pasirinkti, kuriuos stulpelius, eilutes ir vertes įtraukti į ataskaitą ir kokio tipo lentelėje arba diagramoje jie rodomi. Sužinokite, kaip kurti ataskaitas naudojant ataskaitų redagavimo priemonę.

Kaip tvarkyti ataskaitas

Naudodami ataskaitų piktogramą , galite lengvai pasiekti išsaugotas ataskaitas. Ataskaitos matomos kiekvienam naudotojui, galinčiam pasiekti jūsų paskyrą. Galite pasirinkti rodyti visas arba tik savo sukurtas ataskaitas. Bet kurią iš šių ataskaitų galima redaguoti, išsaugoti, planuoti ir bendrinti.

Išsaugotos ataskaitos, kurių nepasiekėte per 18 mėnesių, automatiškai pašalinamos iš paskyros. Pasiekti ataskaitą galite ją atidarydami arba atsisiųsdami arba atidarydami ataskaitos informacijos suvestinę.

Kaip atidaryti išsaugotą ataskaitą

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite ataskaitų piktogramą , tada – Ataskaitos.
 3. Pagal numatytuosius nustatymus išvardijamos visos išsaugotos ataskaitos. Kad būtų rodomos tik jūsų sukurtos ataskaitos, spustelėkite 3 taškų piktogramą , esančią po „Ataskaitų“ sritimi, tada spustelėkite Rodyti tik ataskaitas.
 4. Raskite ataskaitą, kurią norite peržiūrėti, tada spustelėkite pavadinimą, kad ją atidarytumėte.

Dabar ataskaitos, kurias išsaugojote atsisiųsdami iš kitų puslapių, o ne naudodami ataskaitų redagavimo priemonę, neveiks taip pat, kaip sukurtos naudojant ataskaitų redagavimo priemonę. Kai kurios iš šių ataskaitų bus atidarytos puslapyje, iš kurio buvo atsisiųstos, o kitas bus galima tik atsisiųsti. 

Kaip planuoti ataskaitų el. laiškus

Galite išsiųsti vieną ataskaitų el. laišką arba suplanuoti, kad ataskaitos konkrečiais intervalais būtų siunčiamos el. paštu jums ir kitiems žmonėms, galintiems pasiekti jūsų paskyrą.

Pastaba: asmeninių paskyrų ataskaitos pradedamos vykdyti 3.00 val. nustatytos laiko juostos laiku. Jei paskyroje laiko juosta nenustatyta, jos ataskaitos pradedamos vykdyti 3.00 val. Ramiojo vandenyno laiku.
 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite ataskaitų piktogramą , tada – Ataskaitos.
 3. Raskite ataskaitą, kurią norite peržiūrėti, tada spustelėkite pavadinimą, kad atidarytumėte ją naudodami ataskaitų redagavimo priemonę.
 4. Spustelėkite el. pašto ir planavimo piktogramą Laikrodis.
 5. Nustatykite toliau nurodytus nustatymus.
  1. Pasirinkite vieną ar daugiau paskyros naudotojų, kuriems bus išsiųsta ataskaita.
  2. Pasirinkite dažnį (pvz.: kasdien, kas savaitę), kuriuo bus siunčiamos ataskaitos, ir formatą (pvz.: CSV, XML).
 6. Spustelėkite Išsaugoti.
 7. Išsaugotą tvarkaraštį galite redaguoti atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
  1. Spustelėkite el. pašto ir planavimo piktogramą Laikrodis.
  2. Spustelėkite pieštuko piktogramą Redaguoti ir pakeiskite nustatymus.
  3. Spustelėkite Išsaugoti.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta