Vytváření a správa přehledů na stránce Přehledy

Přehledy slouží k zobrazení, uspořádání a analýze údajů. Umožňují uspořádat velká množství údajů do tabulek a grafů s více dimenzemi a upravitelných hlavních panelů, které vám poskytnou vizuální představu o významných trendech a vzorcích chování.

V tomto článku se dozvíte, jak vytvářet a ukládat přehledy, jak uložené přehledy otevírat a jak naplánovat zasílání přehledů e-mailem sobě a dalším uživatelům vašeho účtu.

Pokyny

Otevření předdefinovaného přehledu

V Google Ads je k dispozici sada předdefinovaných přehledů, které analyzují různé konkrétní aspekty vašich údajů a umožňují vám tak ušetřit čas. Z předdefinovaných přehledů lze úpravami vytvářet nové přehledy, který můžete uložit, naplánovat a sdílet.

Otevření předdefinovaného přehledu:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu přehledů .
 3. Vyberte možnost Předdefinované přehledy (dříve Dimenze) a zvolte předdefinovaný přehled, který chcete otevřít v editoru přehledů. Předdefinovaný přehled můžete otevřít také kliknutím na rozbalovací seznam Předdefinované přehledy na stránce Přehledy.

Tip

V předdefinovaném přehledu můžete přidávat a odstraňovat sloupce. Chcete-li mít možnost upravený předdefinovaný přehled zobrazit i někdy později, klikněte na tlačítko Uložit jako a přehled uložte.

Předdefinované přehledy pro účty správců

Pokud máte účet správce Google Ads, bude každý předdefinovaný přehled, který otevřete, obsahovat následující další sloupce: „Účet“, což je e-mailová adresa, pomocí které byl přehled vytvořen, a „Číslo zákazníka“ přidružené k účtu.

V účtech správců najdete také další předdefinovaný přehled s názvem Účet. Tento přehled obsahuje informace ze stránky Účty.

Vytvoření přehledu

Chcete-li si plně přizpůsobit údaje, které v přehledu budou zahrnuty, můžete vytvořit úplně nový přehled. Na rozdíl od předdefinovaného přehledu budete při vytváření standardního přehledu muset pomocí editoru přehledů zvolit, které sloupce, řádky a hodnoty chcete do přehledu zahrnout a v jakém typu tabulky nebo grafu budou prezentovány. Pokyny k vytváření přehledů v editoru přehledů

Správa přehledů

K uloženým přehledům se snadno dostanete pomocí ikony přehledů . Vaše přehledy uvidí každý, kdo má přístup k vašemu účtu. Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit všechny přehledy, nebo jen přehledy, které jste sami vytvořili. Všechny tyto přehledy lze upravovat, ukládat, plánovat a sdílet.

Uložené přehledy, které jste nepoužili déle než 18 měsíců, se z účtu automaticky odstraní. Za použití přehledu se považuje jeho otevření nebo stažení, případně otevření hlavního panelu, který ho obsahuje.

Otevření uloženého přehledu

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu přehledů a poté na možnost Přehledy.
 3. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny všechny uložené přehledy. Chcete-li zobrazit pouze ty, které jste sami vytvořili, klikněte pod položkou Přehledy na ikonu tří teček a pak na Zobrazit pouze vaše přehledy.
 4. Vyhledejte přehled, který chcete zobrazit, a otevřete jej kliknutím na jeho název.

Přehledy, které jste stáhli a uložili odjinud než z editoru přehledů, zatím nefungují úplně stejně jako přehledy z editoru. Některé z nich se otevřou přímo na stránce, z níž byly staženy, jiné budou k dispozici pouze ke stažení. 

Nastavení rozesílání e-mailů s přehledy

Můžete odeslat jednorázový e-mail s přehledy nebo naplánovat, aby se přehledy v konkrétních intervalech zasílaly e-mailem vám a dalším lidem, kteří mají přístup k vašemu účtu.

Poznámka: Přehledy pro osobní účty se spouštějí ve tři hodiny ráno v nastaveném časovém pásmu. Přehledy pro účty bez nastaveného časového pásma se spouštějí ve tři hodiny ráno tichomořského času.
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu přehledů a poté na možnost Přehledy.
 3. Vyhledejte přehled, který chcete zobrazit, a kliknutím na jeho název jej otevřete v editoru přehledů.
 4. Klikněte na ikonu plánování e‑mailů Hodiny.
 5. Proveďte tato nastavení:
  1. Vyberte jednoho nebo více uživatelů účtů, kterým chcete přehled odesílat.
  2. Vyberte, jak často (např. denně, týdně) a v jakém formátu (např. CSV, XML) se přehledy mají odesílat.
 6. Klikněte na Uložit.
 7. Chcete-li upravit uložený plán, postupujte takto:
  1. Klikněte na ikonu plánování e‑mailů Hodiny.
  2. Klikněte na ikonu tužky Upravit a změňte nastavení.
  3. Klikněte na Uložit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory