Účty správcu Google Ads

Ak ste agentúra alebo spravujete viacero účtov Google Ads, účet správcu je výkonný nástroj, ktorý vám môže ušetriť čas. Účet správcu je účet Google Ads, prostredníctvom ktorého môžete jednoducho zobrazovať a spravovať viaceré účty Google Ads (vrátane ďalších účtov správcov) z jedného miesta.

V tomto článku vám vysvetlíme výhody účtov správcu a princíp fungovania týchto účtov.

Výhody používania účtu správcu

Účet správcu vám umožňuje:

  • získať prístup k všetkým spravovaným účtom Google Ads (vrátane ďalších účtov správcu) pomocou jediného prihlásenia;
  • vyhľadávať, spravovať a prechádzať na všetky svoje účty na jedinom, ľahko čitateľnom informačnom paneli;
  • vytvárať a spravovať kampane pre všetky vaše spravované účty z účtu správcu;
  • ľahko porovnávať výkonnosť vo všetkých účtoch a spúšťať prehľady pre viaceré účty naraz;
  • pomocou konsolidovanej fakturácie zahrnúť všetky spravované účty do jednej mesačnej faktúry;
  • používať upozornenia na efektívne monitorovanie všetkých prepojených účtov;
  • rýchlo vytvárať a prepájať účty Google Ads vo vašom účte správcu.

 

Kto by mal používať účet správcu:

Účet správcu môže byť správnou voľbou pre veľkých inzerentov s viacerými účtami Google Ads. Môže byť vhodný aj pre tretie strany, ako sú napríklad agentúry a iní odborníci pôsobiaci v oblasti online marketingu, ktorí spravujú viacero klientskych účtov alebo veľa kampaní.

Pripomíname, že k jednej e-mailovej adrese môžete priradiť až dvadsať účtov Google Ads (vrátane účtov správcu). Ak však spravujete viac ako dvadsať účtov alebo chcete jednoducho sledovať výkonnosť či konverzie v účtoch z jedného miesta, účet správcu je pre vás pravdepodobne tým najlepším riešením. 

Ako fungujú

Účet správcu nie je inováciou existujúceho účtu Google Ads. V skutočnosti ide o celkom nový účet Google Ads. Účet správcu si môžete predstaviť ako hlavný účet Google Ads, ktorý zastrešuje niekoľko k nemu pripojených účtov Google Ads. Môžete prepájať nové a existujúce účty Google Ads, ako aj iné účty správcu.

V rámci týchto spravovaných účtov môžete následne monitorovať výkonnosť reklamy, aktualizovať kampane a spravovať iné úlohy týkajúce sa účtov. Účtu správcu možno tiež udeliť správcovské vlastníctvo spravovaného účtu. To vám umožňuje riadiť prístup používateľov k spravovanému účtu.

Pripomíname však, že účet správcu neumožňuje upravovať vlastnícke údaje spravovaného účtu, ako sú napríklad prihlasovacie údaje do účtu.

Prostredie vlastníka individuálneho účtu

Po prepojení účtov s účtom správcu sa môžu jednotliví používatelia týchto spravovaných účtov prihlásiť a používať svoje účty ako obvykle. Používatelia spravovaných účtov nebudú mať prístup k prepojeným účtom správcu ani k ľubovoľným iným účtom, ktoré sú prepojené s rovnakým účtom správcu. Používatelia s prístupom pre správcu k týmto účtom však môžu kedykoľvek ukončiť väzbu k účtu správcu tak, že svoj účet odpoja od účtu správcu.

Pozývanie iných používateľov do účtu správcu

Po vytvorení účtu správcu môžete doň pozvať aj iných používateľov a udeliť im rôzne úrovne prístupu. Prečítajte si ďalšie informácie o pozývaní používateľov do účtu správcu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory