Konta menedżera Google Ads

Jeśli reprezentujesz agencję lub zarządzasz kilkoma kontami Google Ads, konto menedżera to skuteczne narzędzie pozwalające zaoszczędzić czas. Konto menedżera jest kontem Google Ads, za pomocą którego można łatwo wyświetlać wiele kont Google Ads, w tym inne konta menedżera, i z jednego miejsca nimi zarządzać.

Z tego artykułu dowiesz się, jakie korzyści dają konta menedżera i jak one działają.

Dlaczego warto używać konta menedżera

Mając konto menedżera, możesz:

  • używać funkcji pojedynczego logowania, by uzyskiwać dostęp do wszystkich kont klientów w Google Ads, a także do innych kont menedżera;
  • korzystać z funkcji wyszukiwania, nawigacji i zarządzania na wszystkich kontach z jednego, czytelnego panelu;
  • tworzyć kampanie i zarządzać nimi na kontach klientów z poziomu konta menedżera;
  • łatwo porównywać skuteczność na wszystkich kontach i generować raporty dla wielu kont naraz;
  • używać płatności skonsolidowanych do tworzenia jednej, prostej faktury miesięcznej dla wszystkich kont klientów;
  • używać alarmów do skutecznego monitorowania wszystkich połączonych kont;
  • szybko tworzyć i łączyć konta Google Ads z poziomu konta menedżera.

Kto powinien używać konta menedżera

Konto menedżera może być dobrym rozwiązaniem dla dużych reklamodawców, którzy mają więcej niż jedno konto Google Ads. Może się też sprawdzać w przypadku firm zewnętrznych, takich jak agencje i inni profesjonalni marketerzy online, którzy zarządzają wieloma kontami klientów lub dużą liczbą kampanii.

Pamiętaj, że z 1 adresem e-mail można powiązać maksymalnie 20 kont Google Ads (wliczając konta menedżera). Jeśli jednak zarządzasz więcej niż 20 kontami lub chcesz łatwo monitorować skuteczność bądź śledzić konwersje na różnych kontach z jednego miejsca, konto menedżera prawdopodobnie jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Jak to działa

Konto menedżera nie jest „ulepszeniem” dotychczasowego konta Google Ads, a całkowicie odrębnym, nowym kontem Google Ads. To coś w rodzaju nadrzędnego konta Google Ads z podłączonymi pojedynczymi kontami Google Ads. Możesz z nim połączyć nowe i dotychczasowe konta Google Ads, a także inne konta menedżera.

Na kontach klientów możesz monitorować skuteczność reklam, aktualizować kampanie i zarządzać innymi zadaniami. Konto menedżera może też mieć uprawnienia właściciela na koncie klienta. Uprawnienia te pozwalają zarządzać dostępem użytkowników do konta klienta.

Pamiętaj jednak, że na koncie menedżera nie można zmieniać zastrzeżonych informacji o koncie klienta, np. danych logowania.

Uprawnienia indywidualnych właścicieli kont

Po połączeniu kont z kontem menedżera indywidualni użytkownicy tych kont klientów mogą się logować i korzystać ze swoich kont w zwykły sposób. Użytkownicy kont klientów nie mają dostępu do konta menedżera, z którym są połączone ich konta, ani do innych kont połączonych z tym kontem menedżera. Użytkownicy, którzy mają dostęp administracyjny do swoich kont, mogą w każdej chwili zakończyć relacje z kontem menedżera, rozłączając z nim swoje konta.

Zapraszanie innych użytkowników do korzystania z konta menedżera

Po skonfigurowaniu konta menedżera możesz też zapraszać do korzystania z niego innych użytkowników i nadawać im różne poziomy dostępu. Więcej informacji o zapraszaniu użytkowników do korzystania z konta menedżera.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem