Over Google Ads-manageraccounts

Als u een bureau heeft of meerdere Google Ads-accounts beheert, kunt u met een manageraccount veel tijd besparen. Een manageraccount is een Google Ads-account waarmee u vanaf één locatie al uw Google Ads-accounts, waaronder andere manageraccounts, eenvoudig kunt bekijken en beheren.

In dit artikel wordt uitgelegd wat de voordelen van manageraccounts zijn en hoe ze werken.

Waarom een manageraccount gebruiken?

Met een manageraccount kunt u het volgende doen:

  • Eenmalige login gebruiken voor toegang tot alle beheerde Google Ads-accounts, waaronder andere manageraccounts.
  • In al uw accounts zoeken en navigeren en ze beheren vanuit één overzichtelijk dashboard.
  • Campagnes maken en beheren voor uw klantaccounts vanuit uw manageraccount.
  • De prestaties van alle accounts eenvoudig vergelijken en rapporten uitvoeren voor meerdere accounts tegelijk.
  • Geconsolideerde facturering gebruiken voor één eenvoudige maandelijkse factuur voor al uw klantaccounts.
  • Meldingen gebruiken om al uw gekoppelde accounts op een efficiënte manier te controleren.
  • Snel Google Ads-accounts maken en linken vanuit uw manageraccount.

Voor wie manageraccounts handig zijn:

Een manageraccount kan een goede optie zijn voor grote adverteerders met meerdere Google Ads-accounts. Ook derden, zoals bureaus en andere online marketingprofessionals die meerdere klantaccounts of een groot aantal campagnes beheren, kunnen er hun voordeel mee doen.

U kunt maximaal twintig Google Ads-accounts (inclusief manageraccounts) koppelen aan één e-mailadres. Als u meer dan twintig accounts beheert of als u de prestaties van of de conversies voor verschillende accounts eenvoudig wilt bijhouden, is een manageraccount waarschijnlijk de beste optie voor u.

Hoe het werkt

Een manageraccount is geen 'upgrade' van uw Google Ads-account. Het is een compleet nieuw Google Ads-account. Een manageraccount is een overkoepelend Google Ads-account waaraan meerdere Google Ads-accounts zijn gekoppeld. U kunt nieuwe en bestaande Google Ads-accounts en andere manageraccounts koppelen.

Vervolgens kunt u de advertentieprestaties bekijken, campagnes updaten en andere accounttaken beheren voor de klantaccounts. Uw manageraccount kan ook het eigendom krijgen voor een klantaccount. Zo kunt u de toegang van gebruikers beheren voor het klantaccount.

Houd er echter rekening mee dat u met een manageraccount geen informatie kunt wijzigen die eigendom is van een klantaccount, zoals de inloggegevens van het account.

De mogelijkheden van de afzonderlijke accounteigenaren

Nadat accounts zijn gekoppeld aan een manageraccount, kunnen individuele gebruikers van die klantaccounts inloggen en hun accounts op de normale manier gebruiken. Gebruikers van klantaccounts hebben geen toegang tot de manageraccounts waaraan ze zijn gekoppeld of tot andere accounts die aan hetzelfde manageraccount zijn gekoppeld. Gebruikers met beheerderstoegang tot het account kunnen wel de relatie met het manageraccount op elk gewenst moment beëindigen door hun account te ontkoppelen van het manageraccount.

Andere gebruikers uitnodigen voor het manageraccount

Nadat u een manageraccount heeft ingesteld, kunt u ook andere gebruikers uitnodigen voor uw manageraccount en deze een bepaald toegangsniveau verlenen. Meer informatie over hoe u gebruikers uitnodigt voor uw manageraccount.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen