Om konverteringar från butiksbesök

Om det är viktigt för din verksamhet att du får besök på dina fysiska platser – som hotell, bilsalonger, restauranger eller butiker – kan du använda konverteringsspårning så att du ser hur annonsklick och synliga exponeringar påverkar antalet besök i butik.

För Display-nätverket räknas en annonsexponering som synlig när minst 50 % av annonsen syns på skärmen under minst en sekund baserat på Googles Active View-teknik.

Konverteringar från butiksbesök är bara tillgängliga för vissa annonsörer. De är till exempel inte tillgängliga för annonsörer med känsliga platskategorier relaterade till hälso- och sjukvård, religion, barnförbjudet innehåll och barn. Kontakta din kontorepresentant om du tror att du är berättigad till konverteringar från butiksbesök och har frågor om kraven.

Fördelar

  • Se vilka kampanjer, sökord och enheter som leder till flest besök på ditt företag.
  • Tolka avkastningen på din investering och fatta mer välgrundade beslut om annonsmaterial, utgifter, budstrategier och andra aspekter av dina kampanjer.

Krav

Konverteringar från butiksbesök är tillgängliga för ett begränsat antal annonsörer på Google. För att kunna mäta konverteringar från butiksbesök måste du

  • ha flera fysiska butiker i kvalificerade länder (fråga din kontorepresentant om konverteringar från butiksbesök är tillgängliga i ditt land)
  • få tusentals annonsklick och synliga exponeringar
  • ha länkat ett Google My Business-konto till ditt Google Ads-konto
  • registrera alla dina fysiska butiker i ditt Google My Business-konto
  • ha verifierat minst 90 % av dina länkade platser i Google My Business
  • ha aktiverat adresstillägg i ditt konto 
  • ha tillräckligt mycket data om butiksbesök för att kunna tillskriva dem trafik från annonsklick eller synliga exponeringar samt nå våra tröskelvärden för användarsekretess.
Butiksbesök som tillskrivs synliga exponeringar är endast tillgängliga för kampanjer i Display-nätverket och annonser som visas i Googles Display-nätverk.

Så fungerar det

Data om butiksbesök baseras på anonym och sammanställd statistik. Google Ads beräknar uppskattningar genom att utgå från aktuell och tidigare data om antalet användare som har klickat på eller sett dina annonser och senare besökt din butik.

Data om butiksbesök kan inte kopplas till enskilda användare, annonsklick eller synliga exponeringar. Vi använder oss av branschpraxis för att säkerställa enskilda användares sekretess.

Låga siffror i butiksbesöksrapporter

Ibland kan rapporter om besök i butik visa låga siffror, så låga som ”1”. Detta kan hända om du tittar på data på en mer detaljerad nivå, till exempel när du segmenterar efter enhet. Eftersom siffrorna modelleras och anonymiseras betyder inte ”1” att en enstaka person klickade på eller såg en annons och sedan besökte butiken. Värdet ska snarare tolkas som nära 1 eller ett genomsnitt på 1.

Denna information kan visserligen ge dig en uppfattning om kampanjresultatets fördelning, men rapporterna blir mer exakta när siffrorna är högre. Om du vill utvärdera ditt kampanjresultat rekommenderar vi därför att du använder rapporteringsnivåer med minst 100 besök i butik.

Notera också att även om rapporterna visar låga siffror ser vår sekretessteknik till att det inte går att koppla data om butiksbesök till enskilda användare.

Ställa in spårning av konverteringar från butiksbesök

Kontakta den Google Ads-kontoansvariga om du uppfyller kraven ovan och vill se konverteringar från butiksbesök. Om du är kvalificerad att använda funktionen läggs denna konverteringsåtgärd till i kolumnerna Alla konverteringar och Visningsbaserade konverteringar i dina kampanjrapporter (läs mer om hur du visar konverteringar från butiksbesök). Också konverteringsrapporterna innehåller en ny konverteringsåtgärd, Besök i butik. Kontakta din Google Ads-representant om du inte ser data om butiksbesök i ditt konto och tror att du är kvalificerad.

Inställningarna för konverteringsåtgärden för butiksbesök kan bara ändras i den nya Google Ads-upplevelsen. Anvisningar om hur du växlar mellan den tidigare och den nya Google Ads-upplevelsen finns i den här artikeln.

 Ändra inställningarna för konverteringsåtgärden för butiksbesök

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Du kan bara redigera inställningarna för konverteringar till besök i butik i den nya AdWords-upplevelsen. Växla till den nya AdWords-upplevelsen och följ anvisningarna för hur du ändrar inställningar i den nya AdWords-upplevelsen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt