Klikken op een telefoonnummer op een mobiele website bijhouden

Met de functie Conversies bijhouden kunt u nagaan hoe effectief uw advertenties klikken genereren op het telefoonnummer van uw bedrijf op uw mobiele website. In tegenstelling tot andere manieren om oproepconversies bij te houden, houdt u met deze functie alleen klikken op uw telefoonnummer bij en niet de oproepen zelf. In dit artikel leggen we uit hoe u klikken op een telefoonnummer op de mobiele versie van uw website bijhoudt. U kunt klikken bijhouden voor een tekstlink, afbeelding of knop.

Voordat u begint

Voordat u 'Conversies bijhouden' voor klikken op een telefoonnummer kunt instellen, heeft u het volgende nodig:

 • Een Google Ads-account: Heeft u nog geen account? Meld u dan aan via http://ads.google.com.
 • Een website: Hierop plaatst u de conversietrackingcode oftewel de tag.
 • De mogelijkheid de website te bewerken: U of uw webontwikkelaar moet de conversietrackingcode aan uw website kunnen toevoegen. Daarnaast moet u of de webontwikkelaar een JavaScript-fragment met een onclick-gebeurtenishandler kunnen toevoegen.

Instructies

Stap 1: Een conversieactie maken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram Google Ads | Gereedschap [icoon]. Klik daarna onder 'Meting' op Conversies.
 3. Klik op de plusknop .
 4. Klik op Telefoongesprekken.
 5. Selecteer Klikken op een nummer op uw mobiele website.
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Geef naast 'Naam van conversie' de naam van de oproepconversie op die u wilt bijhouden. Zo herkent u deze actie later gemakkelijk in conversierapporten. Duidelijke namen zijn bijvoorbeeld 'Telefonisch bloemen bestellen' of 'Telefonische reservering'.
 8. Selecteer in het dropdownmenu naast Categorie de categorie die het best bij uw conversie past.
 9. Geef naast 'Waarde' een waarde op voor elke klik, selecteer Verschillende waarden voor elke klik gebruiken en geef een standaardwaarde op, of selecteer Geen waarde gebruiken als u geen waarde wilt bijhouden.
 10. Selecteer naast Aantal of u één of elke conversie per advertentieklik wilt tellen. De beste instelling voor leads is Eén, de beste instelling voor verkopen is Elke. 
 11. Klik op Conversieperiode. Selecteer in het dropdownmenu een conversieperiode voor deze conversieactie. U kunt een periode tussen 1 en 90 dagen selecteren.
 12. Klik op View-through-conversieperiode. Selecteer een view-through-conversieperiode voor deze conversieactie in de vervolgkeuzelijst. U kunt een periode tussen 1 en 30 dagen selecteren.
 13. Klik op Opnemen in Conversies. Met deze instelling (standaard geselecteerd) kunt u bepalen of u gegevens voor deze conversieactie wilt opnemen in de rapportagekolom Conversies. Ook als u deze instelling uitschakelt, worden de betreffende gegevens opgenomen in de kolom Alle conversies. U kunt deze instelling uitschakelen als u Slim bieden gebruikt en deze conversieactie niet wilt opnemen in uw biedstrategie. Meer informatie over de instelling Opnemen in Conversies.
 14. Klik op Maken en doorgaan.

Stap 2: De tag voor het bijhouden van conversies instellen

Als u bijhouden van conversies voor mobiele websites wilt instellen, moet u twee codefragmenten aan uw website toevoegen: de algemene sitetag en het gebeurtenisfragment.

Met de algemene sitetag worden websitebezoekers aan uw remarketinglijst 'Alle bezoekers' toegevoegd (als u remarketing heeft ingesteld) en worden in uw domein nieuwe cookies ingesteld. In deze cookies wordt informatie opgeslagen over de advertentieklik waarmee iemand naar uw site is geleid. Houd er rekening mee dat uw Google Ads-tag voor het bijhouden van conversies deze klikgegevens kan gebruiken om een conversie aan uw Google Ads-campagnes toe te schrijven. Zorg ervoor dat u gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geeft over de gegevens die u verzamelt en dat u toestemming krijgt als dat wettelijk verplicht is.

U moet de algemene sitetag op elke pagina van uw website installeren, maar u heeft voor elk Google Ads-account slechts één algemene sitetag nodig.

Het gebeurtenisfragment houdt de klikken bij op een telefoonnummer op uw website die als conversies moeten worden geteld. Installeer dit fragment tussen de <head></ head>-tags van de pagina waarop uw telefoonnummer wordt weergegeven, direct na de algemene sitetag.

Opmerking

Wanneer u klikken op telefoonnummers bijhoudt, ziet u klikgegevens in plaats van oproepgegevens (zoals de gespreksduur) in uw conversierapporten.

Nadat u een conversieactie heeft gemaakt, kunt u kiezen uit twee manieren om uw tag te installeren:

Optie 1: De tag zelf installeren

 1. Selecteer onder 'Algemene sitetag' de optie die het beste met uw situatie overeenkomt en volg de instructies om de tag te installeren:
  • Ik heb de algemene sitetag niet op mijn website geïnstalleerd: Kies deze optie als dit de eerste keer is dat u de tag instelt voor een conversieactie in uw account en u de algemene sitetag niet heeft geïnstalleerd vanuit een ander Google-product. Deze optie geeft de volledige algemene sitetag weer. U installeert de tag door de tagcode te kopiëren en deze tussen de <head></head>-tags van elke pagina van uw website te plakken.

   Hier volgt een voorbeeld van een algemene sitetag, waarbij AW-CONVERSION_ID staat voor de unieke conversie-ID van uw Google Ads-account:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Ik heb de algemene sitetag op mijn website geïnstalleerd vanuit een ander Google-product (bijvoorbeeld: Google Analytics) of vanuit een ander Google Ads-account: Als deze optie van toepassing is, hoeft u niet opnieuw de algemene sitetag aan uw website toe te voegen. Maar om conversies voor dit account bij te houden moet u wel de config-opdracht (het codefragment met de conversie-ID) aan elk exemplaar van de algemene sitetag toevoegen. Hieronder vindt u die opdracht, waarbij AW-CONVERSION_ID staat voor de conversie-ID van uw account:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Voeg de config-opdracht toe aan elke instantie van de algemene sitetag op uw website, direct boven de eindtag </script>. 

   In het volgende voorbeeld is een algemene sitetag geconfigureerd zowel voor Google Analytics als voor Google Ads. De config-opdracht voor het Google Ads-account is gemarkeerd:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Ik heb de algemene sitetag op mijn website al geïnstalleerd toen ik een andere conversieactie in dit Google Ads-account maakte: Als deze optie van toepassing is, hoeft u de algemene sitetag niet opnieuw aan uw website toe te voegen. Zorg ervoor dat de algemene sitetag wordt weergegeven op elke pagina van uw site en dat de conversie-ID van uw account is opgenomen in de config-opdracht in elke instantie van de tag. U ziet uw conversie-ID wanneer u deze optie selecteert.

 2. (Optioneel) Pas de algemene sitetag aan op basis van uw voorkeuren:​

  • Als u niet wilt dat de algemene sitetag websitebezoekers toevoegt aan uw bestaande remarketinglijsten, voegt u het gemarkeerde gedeelte hieronder toe aan de opdracht 'config' van uw algemene sitetag:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Als u niet wilt dat de algemene sitetag first party cookies instelt in het domein van uw site, voegt u het gemarkeerde gedeelte hieronder toe aan de opdracht 'config' van de algemene sitetag:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   We raden dit af omdat een minder nauwkeurige conversiemeting het gevolg is.

 3. Kopieer de algemene sitetag en volg de instructies om deze aan uw website toe te voegen

 4. Kopieer onder Gebeurtenisfragment het gebeurtenisfragment en volg de instructies om het fragment aan uw website toe te voegen. Voeg het gebeurtenisfragment toe aan de pagina met de knop of de link die u wilt bijhouden voor klikken.

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik op Gereed.

 7. Volg deze instructies om een extra codefragment toe te voegen aan de knop of de link die u wilt bijhouden. Deze stap is vereist om conversies bijhouden te laten werken.

Optie 2: Google Tag Manager gebruiken

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee u snel en eenvoudig tags en codefragmenten op uw website kunt updaten. Met Google Tag Manager kunt u uw tag voor het bijhouden van conversies installeren.

 1. Kopieer de conversie-ID en het conversielabel (weergegeven op dit tabblad) voor uw conversieactie.
 2. Volg de instructies voor 'Conversies bijhouden' van Google Ads in Google Tag Manager. Belangrijk: Voeg een Conversion Linker-tag toe om correct bijhouden in alle browsers te garanderen en configureer de tag zodat deze op al uw webpagina's wordt geactiveerd.
 3. Klik op Volgende.
 4. Klik op Gereed.
 5. Voer extra installatiestappen uit in Google Tag Manager. Deze stap is vereist om conversies bijhouden te laten werken.
  Kies een van beide onderstaande opties:
  1. Standaard: Stel een kliktrigger in zodat de tag voor het bijhouden van conversies wordt geactiveerd wanneer de relevante klik plaatsvindt.
  2. Geavanceerd: Voeg een functieaanroep toe aan de code voor de link, de knop of de knopafbeelding. Stel vervolgens een aangepaste gebeurtenistrigger in zodat de tag voor het bijhouden van conversies wordt geactiveerd wanneer de gebeurtenis plaatsvindt (in dit geval een klik).

Uw tag voor het bijhouden van conversies controleren

Wilt u controleren of uw tag voor het bijhouden van conversies is geïnstalleerd en uw conversies correct worden bijgehouden? Of vermoedt u dat er een probleem is met de tag? Lees dan de instructies in Uw tag voor het bijhouden van conversies controleren.
 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false