Wskaźnik odtworzeń

Pokazuje, jak często treść wideo reklamy była odtwarzana w porównaniu z liczbą wyświetleń reklamy.

  • Wskaźnik odtworzeń jest ilorazem liczby odtworzeń reklamy wideo i liczby jej wyświetleń.
  • Za pomocą tego wskaźnika można określić atrakcyjność obrazu początkowego (w reklamach wideo typu „kliknij, aby odtworzyć”) lub wybranej miniatury wideo (w przypadku formatów reklam dla serwisu YouTube).
  • Jeśli reklama ma niski wskaźnik odtworzeń, być może warto uatrakcyjnić obraz początkowy albo wybrać lepszą miniaturę wideo z czytelnym i atrakcyjnym wezwaniem do działania.

Informacje na temat raportów reklam wideo
Wskazówki dotyczące poprawy skuteczności reklam wideo
Zobacz więcej artykułów

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne