Sledovanie a optimalizácia kampaní v Nákupoch

Po spustení kampaní v Nákupoch je potrebné skontrolovať ich výkonnosť, aby ste sa uistili, že dosiahnete požadované výsledky. V službe Google Ads môžete výkonnosť kampane sledovať na niekoľkých kľúčových miestach:

 • stránka skupín výrobkov, 
 • stránka produktov,
 • stránka dimenzií,
 • prehľad štatistík aukcií,
 • simulátory cenových ponúk.

Na čo treba pamätať

Reklamy v Nákupoch sa generujú na základe údajov produktov, ktoré nastavíte v účte Merchant Center. Hoci skupiny produktov môžete definovať v kampaniach, výkonnosť reklám úzko súvisí s údajmi zadanými v účte Merchant Center, preto sa ubezpečte, že údaje produktov sú presné a aktuálne. Prečítajte si, ako môžete kontrolovať kvalitu informačného kanála v účte Merchant Center.

Použitie stránky skupín produktov

Stránka Skupiny produktov je prvým miestom, kde môžete skontrolovať výkonnosť skupín produktov. Prispôsobte zobrazené stĺpce a stiahnite si prehľady s možnosťami rozdelenými na segmenty. 

Budete môcť zobraziť tieto typy informácií:

 • maximálna cena za kliknutie (max. CZK),
 • zobrazenia,
 • miera prekliknutí (CTR),
 • metriky konverzií,
 • miera prekliknutí (CTR) na porovnanie,
 • maximálna cena za kliknutie (max. CZK) na porovnanie,
 • podiel zobrazení,
 • podiel kliknutí,
 • podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky,
 • šablóny sledovania,
 • vlastné parametre,
 • % schválených,
 • % aktívnych,
 • % pripravených na zobrazovanie,
 • odoslané produkty,
 • schválené produkty,
 • aktívne produkty,
 • produkty pripravené na zobrazovanie.

Prečítajte si ďalšie informácie o týchto stĺpcoch a o tom, čo znamenajú.

Okrem toho si môžete stiahnuť prehľad a pridať do neho segmenty. Výkonnosť tak môžete zobraziť rozdelenú podľa dní, typov kliknutí alebo zariadenia. Poznámka: Podiel zobrazení, CTR na porovnanie a CZK na porovnanie nie je možné segmentovať podľa zariadenia ani typu kliknutia.

Sťahovanie prehľadu zo stránky skupín výrobkov:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane.
 3. Kliknite na kampaň, pre ktorú chcete spustiť prehľad.
 4. V kampani kliknite na požadovanú reklamnú skupinu.
 5. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Skupiny produktov.
 6. Uistite sa, že sú v tabuľke uvedené všetky stĺpce, ktoré budete chcieť upraviť. Potom kliknite na tlačidlo sťahovania Tlačidlo sťahovania.
  1. Ak chcete údaje segmentovať podľa zariadenia, dňa v týždni alebo typu kliknutia, kliknite na Ďalšie možnosti. V sekcii Pridajte segment kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte požadovanú možnosť. Údaje o podiele zobrazení a štandardných hodnotách miery prekliknutí či CZK nebudete môcť segmentovať podľa zariadenia ani typu kliknutia. Tento segmentovaný prehľad nebude možné označiť ako upraviteľný.
 7. Ak stiahnete upraviteľný prehľad, budete môcť pomocou neho vykonávať hromadné zmeny v skupinách produktov, cenových ponukách, šablónach sledovania a vlastných parametroch. Prečítajte si ďalšie informácie o stiahnuteľných prehľadoch a hromadnom nahrávaní. Na čo treba pamätať:
  • Ak používate segmenty, upraviteľný prehľad nie je možné stiahnuť.
  • Upozorňujeme, aby ste tabuľku uložili v jednom z podporovaných formátov (.xlsx, .tsv alebo .csv).
 8. Kliknite na položku Stiahnuť.
Použitie stránky produktov (iba Nákupy)

Stránka Produkty vám pomáha pochopiť výkonnosť individuálnych produktov vo vašej kampani. Zobraziť môžete tieto prispôsobiteľné stĺpce:

 • identifikátor položky,
 • názov,
 • kanál,
 • exkluzivita kanála,
 • identifikátor obchodníka,
 • značka,
 • cena,
 • podmienka,
 • jazyk,
 • typ produktu,
 • kategória,
 • vlastný štítok,
 • stav produktu,
 • zobrazenia,
 • kliknutia,
 • priemerná cena za kliknutie,
 • efektívna maximálna cena za kliknutie (efektívna max. CZK),
 • metriky konverzií,
 • podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky.

Získajte ďalšie informácie o týchto stĺpcoch a o tom, čo znamenajú.

Použitie stránky Preddefinované prehľady

Stránka Preddefinované prehľady poskytuje prispôsobené prehľady výkonnosti na všetkých úrovniach podrobnosti podľa ľubovoľnej vybranej dimenzie vrátane možností:

 • kategória,
 • typ produktu,
 • identifikátor položky,
 • značka,
 • identifikátor v službe Merchant Center,
 • identifikátor obchodu,
 • kanál,
 • exkluzivita kanála,
 • miera prekliknutí (CTR) na porovnanie,
 • maximálna cena za kliknutie (max. CZK) na porovnanie,
 • podiel zobrazení,
 • podiel kliknutí,
 • podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky.

Zobrazenie dát o výkonnosti zo stránky preddefinovaných prehľadov:

 1. Vyberte kampaň alebo reklamnú skupinu v Nákupoch, ktorej údaje chcete zobraziť.
 2. V hornej časti stránky kliknite na ikonu prehľadov  a vyberte Preddefinované prehľady (predtým Dimenzie)
 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte Nákupy a potom atribút, podľa ktorého chcete zoradiť údaje o výkonnosti: kategória, typ výrobku, identifikátor položky, značka, identifikátor v službe Merchant Center alebo identifikátor obchodu.

Prispôsobenie informácií, ktoré chcete zobraziť v práve vytvorenom prehľade:

 1. Kliknite na ikonu úpravy riadka alebo stĺpca.
 2. Stĺpec do prehľadu pridáte kliknutím na Pridať a výberom typu metriky (napríklad Atribúty, Výkonnosť, Konverzie, Konkurenčné metriky), ktorú chcete pridať ako stĺpec prehľadu. Tento postup opakujte pre každý stĺpec, ktorý chcete pridať. 
 3. Kliknutím na možnosť Pridať vyberte stĺpce, ktoré chcete zobraziť.
 4. Ak chcete stĺpec odstrániť zo svojho prehľadu, kliknite na možnosť X vedľa názvu stĺpca, ktorý chcete odstrániť. 
 5. Ak chcete nastavenia prehľadu uložiť, kliknite na možnosť Uložiť ako

Zo stránky Preddefinované prehľady môžete stiahnuť prehľady výkonnosti, ktoré nemožno upravovať. Ak chcete zobraziť dáta rozdelené do riadkov na základe možností, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, napríklad podľa dní v týždni, typov kliknutia alebo zariadenia, použite segmenty. Upozorňujeme, že podiel zobrazení, CTR na porovnanie ani CZK na porovnanie nie je možné segmentovať podľa zariadenia ani typu kliknutia.

Ak si na stránke Preddefinované prehľady (predtým Dimenzie) chcete stiahnuť prehľad, ktorý nie je možné upravovať, postupujte takto:

 1. Na stránke Preddefinované prehľady (predtým Dimenzie) sa ubezpečte, že tabuľka zobrazuje všetky informácie, ktoré chcete vidieť. Potom kliknite na tlačidlo sťahovania Tlačidlo sťahovania.
 2. Vyberte formát, v ktorom chcete prehľad stiahnuť (napríklad .csv).
 3. Kliknite na Stiahnuť.

Tip

Údaje o výkonnosti môžete segmentovať aj na úrovni kampane alebo reklamnej skupiny, aby ste vedeli porovnať návštevnosť z Vyhľadávacej siete Google a partnerských webov vo Vyhľadávacej sieti Google. Stačí prejsť na stránku Kampane alebo Reklamné skupiny, kliknúť na rozbaľovaciu ponuku Segment Segment a vybrať Sieť (s partnerskými webmi vo Vyhľadávacej sieti)

Používanie prehľadu štatistík aukcií

Prehľad Štatistiky aukcií umožňuje porovnávať vašu výkonnosť s ostatnými inzerentmi, ktorí sa zúčastňujú na rovnakých aukciách ako vy. Tieto informácie vám môžu pomôcť pri strategických rozhodnutiach v súvislosti s cenovými ponukami a rozpočtami, pretože zobrazujú, v ktorých oblastiach máte úspech a v ktorých prichádzate o príležitosti na zlepšenie výkonnosti. Tieto údaje sú k dispozícii od októbra 2014.

Prečítajte si ďalšie informácie o prehľade Štatistiky aukcií pre kampane v Nákupoch.

Použitie simulátora cenových ponúk

Chcete zvýšiť alebo znížiť svoje cenové ponuky, ale neviete, aký vplyv by to malo na výkonnosť? Pomocou Simulátora cenových ponúk možno objasniť, aký vplyv by mali rôzne cenové ponuky pre skupiny produktov na návštevnosť a konverzie. Docielite to prostredníctvom odhadu výsledkov inzercie, ktoré by ste dosiahli za predchádzajúcich sedem dní, keby ste nastavili odlišné cenové ponuky. 

Prečítajte si ďalšie informácie o používaní Simulátora cenových ponúk pre kampane v Nákupoch.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory