Monitorowanie i optymalizacja kampanii produktowych

Po uruchomieniu kampanii produktowej musisz sprawdzać jej skuteczność, by upewnić się, że uzyskujesz oczekiwane wyniki. Skuteczność kampanii możesz monitorować w kilku kluczowych miejscach na koncie Google Ads:

 • Strona Grupy produktów 
 • Strona Produkty
 • Strona Wymiary
 • Raport Analiza aukcji
 • Symulatory stawek

Pamiętaj

Reklamy produktowe są generowane na podstawie danych o produktach przesłanych na konto Merchant Center. Możesz wprawdzie definiować w kampaniach grupy produktów, jednak skuteczność reklam jest ściśle uzależniona od danych umieszczonych w Merchant Center. Dbaj więc o dokładność i aktualność informacji o produktach. Dowiedz się, jak sprawdzić jakość pliku danych w Merchant Center.

Korzystanie ze strony Grupy produktów

Strona Grupy produktów to pierwsze miejsce, w jakim możesz sprawdzać skuteczność swoich grup produktów. Dostosuj widoczne kolumny i pobieraj raporty z opcjami segmentacji. 

Możesz wyświetlać następujące rodzaje informacji:

 • maksymalny koszt kliknięcia (maks. CPC)
 • wyświetlenia
 • współczynnik klikalności (CTR)
 • dane o konwersji
 • porównawczy współczynnik klikalności (CTR)
 • porównawczy maksymalny koszt kliknięcia (maks. CPC)
 • udział w wyświetleniach
 • udział w kliknięciach
 • udział w wyświetleniach u góry strony
 • szablony śledzenia
 • parametry niestandardowe
 • % zatwierdzonych
 • % aktywnych
 • % gotowych do wyświetlenia
 • produkty przesłane
 • produkty zatwierdzone
 • produkty aktywne
 • produkty gotowe do wyświetlenia

Więcej informacji o tych kolumnach i ich znaczeniu

Możesz również pobrać raport i dodać do niego segmenty, by wyświetlać skuteczność według dnia tygodnia, typu kliknięcia lub urządzenia. Pamiętaj, że nie możesz segmentować udziału w wyświetleniach, porównawczego CTR ani porównawczego CPC według urządzenia ani typu kliknięcia.

Aby pobrać raport ze strony Grupy produktów:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W Menu po lewej stronie kliknij Kampanie.
 3. Kliknij kampanię, w której chcesz wygenerować raport.
 4. Kliknij grupę reklam w kampanii.
 5. W menu po lewej stronie kliknij Grupy produktów.
 6. Upewnij się, że tabela wyświetla wszystkie kolumny, które chcesz edytować. Następnie kliknij przycisk pobierania Przycisk pobierania.
  1. Jeśli chcesz posegmentować dane według urządzenia, dnia tygodnia lub typu kliknięcia, wybierz Więcej opcji, kliknij, aby dodać segment, a następnie kliknij menu i wybierz odpowiednią opcję. Pamiętaj, że nie możesz segmentować udziału w wyświetleniach, porównawczego CTR ani danych porównawczego CPC według urządzenia ani typu kliknięcia. Nie możesz oznaczyć segmentowanego raportu jako „edytowalny”.
 7. Po pobraniu edytowalnego raportu możesz użyć go, by zbiorczo wprowadzić zmiany w grupach produktów, stawkach, szablonach śledzenia i parametrach niestandardowych. Dowiedz się więcej o raportach, które możesz pobrać, i o przesyłaniu zbiorczym. Pamiętaj:
  • Nie możesz pobrać edytowalnego raportu, jeśli używasz segmentów.
  • Arkusz kalkulacyjny musi być zapisany w jednym z obsługiwanych formatów (.xlsx, .tsv lub .csv).
 8. Kliknij Pobierz.
Korzystanie ze strony Produkty (tylko kampanie produktowe)

Na stronie Produkty możesz sprawdzić skuteczność poszczególnych produktów w swojej kampanii. Wyświetlą się poniższe kolumny, które możesz dostosować:

 • identyfikator produktu
 • tytuł
 • kanał
 • wyłączność kanału
 • identyfikator sprzedawcy
 • marka
 • cena
 • stan
 • język
 • typ produktu
 • kategoria
 • etykieta własna
 • stan produktu
 • wyświetlenia
 • kliknięcia
 • średni koszt kliknięcia
 • efektywny maksymalny koszt kliknięcia (efektywny maks. CPC)
 • dane o konwersji
 • udział w wyświetleniach u góry strony

Więcej informacji o tych kolumnach i ich znaczeniu

Korzystanie ze strony Wstępnie zdefiniowane raporty

Strona Wstępnie zdefiniowane raporty umożliwia niestandardowe raportowanie skuteczności na dowolnym poziomie szczegółowości według dowolnie wybranego wymiaru, m.in.:

 • kategoria
 • typ produktu
 • identyfikator produktu
 • marka
 • identyfikator w Merchant Center
 • identyfikator sklepu
 • kanał
 • wyłączność kanału
 • porównawczy współczynnik klikalności (CTR)
 • porównawczy maksymalny koszt kliknięcia (maks. CPC)
 • udział w wyświetleniach
 • udział w kliknięciach
 • udział w wyświetleniach u góry strony

Aby wyświetlić dane skuteczności na stronie Wstępnie zdefiniowane raporty:

 1. Wybierz kampanię produktową lub grupę reklam, którą chcesz sprawdzić.
 2. Kliknij ikonę raportowania  u góry strony, a następnie wybierz Wstępnie zdefiniowane raporty (Wymiary)
 3. W menu rozwijanym kliknij Zakupy Google i wybierz atrybut, którego chcesz użyć do sortowania danych o skuteczności: kategorię, typ produktu, identyfikator produktu, markę, identyfikator w Merchant Center lub identyfikator sklepu.

Aby dostosować informacje, które chcesz zobaczyć w nowo utworzonym raporcie:

 1. Kliknij ikonę edycji wiersza lub kolumny.
 2. Aby dodać kolumnę do raportu, kliknij Dodaj, a następnie wybierz rodzaj danych (np. atrybuty „Skuteczność”, „Konwersje”, „Konkurencja”), które chcesz dodać jako kolumnę raportu. Powtórz to dla każdej kolumny, którą chcesz dodać. 
 3. Kliknij Dodaj, by wybrać kolumny, które chcesz wyświetlić.
 4. Aby usunąć kolumnę z raportu, kliknij X obok nazwy kolumny, którą chcesz usunąć. 
 5. Aby zapisać ustawienia raportu, kliknij Zapisz jako

Możesz pobrać nieedytowalne raporty skuteczności ze strony Wstępnie zdefiniowane raporty. Jeśli chcesz wyświetlać dane w podziale na wiersze na podstawie opcji, które są dla Ciebie najważniejsze, takich jak dni tygodnia, typ kliknięcia lub urządzenie, skorzystaj z segmentów. Pamiętaj, że nie możesz segmentować udziału w wyświetleniach, porównawczego CTR ani porównawczego CPC według urządzenia lub typu kliknięcia.

Aby pobrać nieedytowalny raport na stronie Wstępnie zdefiniowane raporty (wcześniej Wymiary):

 1. Upewnij się, że tabela na stronie Wstępnie zdefiniowane raporty (wcześniej Wymiary) wyświetla wszystkie informacje, które chcesz widzieć. Następnie kliknij przycisk pobierania Przycisk pobierania.
 2. Wybierz format, w jakim chcesz pobrać raport (np. csv).
 3. Kliknij Pobierz.

Wskazówka

Jeśli chcesz porównać ruch z sieci wyszukiwania Google z danymi partnerów w sieci wyszukiwania Google, możesz posegmentować dane o skuteczności na poziomie kampanii lub grupy reklam. Aby to zrobić, przejdź na stronę Kampanie lub Grupy reklam, kliknij menu SegmentujSegmentuj i wybierz Sieć (z partnerami wyszukiwania)

Korzystanie z raportu Analiza aukcji

Raport Analiza aukcji pozwala porównać skuteczność Twoich reklam z wynikami innych reklamodawców, którzy uczestniczą w tych samych aukcjach. Na podstawie tych danych możesz podejmować strategiczne decyzje o stawkach i budżetach, ponieważ wiesz, co się sprawdza, a gdzie są jeszcze niewykorzystane możliwości. Te dane są dostępne od października 2014 r. do chwili obecnej.

Dowiedz się więcej o analizie aukcji w kampaniach produktowych

Korzystanie z symulatora stawek

Chcesz zwiększyć albo zmniejszyć stawki, ale nie wiesz, jak może to wpłynąć na skuteczność Twoich reklam? Symulator stawek pomaga sprawdzić, jak różne stawki za grupy produktów mogą wpływać na natężenie ruchu i liczbę konwersji. Symulator umożliwia oszacowanie wyników, jakie Twoje reklamy uzyskałyby w ciągu ostatnich siedmiu dni, gdyby stawki były inne. 

Więcej informacji o używaniu symulatora stawek w kampaniach produktowych

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem