Overvåk og optimaliser Shopping-kampanjer

Etter at du har startet en Shopping-kampanje, må du holde oppsyn med den for å forsikre deg om at du oppnår resultatene du ønsker. Her kan du overvåke resultatene for kampanjene dine i Google Ads:

 • på Produktgrupper-siden 
 • på Produkter-siden
 • på Dimensjoner-siden
 • i Auksjonsstatistikk-rapporten
 • i budsimulatorer

Vær oppmerksom på følgende

Shopping-annonser genereres ut fra produktdataene du har angitt i Merchant Center-kontoen din. Selv om du kan definere produktgrupper innenfor kampanjene dine, er annonseresultatene tett forbundet med dataene du har angitt i Merchant Center-kontoen. Derfor er det viktig at produktdataene er riktige og oppdaterte. Finn ut hvordan du kan kontrollere kvaliteten på datafeeder i Merchant Center.

Bruk Produktgrupper-siden

Produktgrupper-siden er det første stedet du kan sjekke resultatene du får med produktgruppene dine. Du kan tilpasse kolonnene du ser, og laste ned rapporter med segmenterte alternativer. 

Du kan se disse informasjonstypene:

 • høyeste kostnad per klikk (maks. CPC)
 • visninger
 • klikkfrekvens (CTR)
 • konverteringsberegninger
 • referansemål for klikkfrekvens (CTR)
 • referansemål for høyeste kostnad per klikk (maks. CPC)
 • visningsandel
 • klikkandel
 • absolutt toppvisningsandel
 • sporingsmaler
 • egendefinerte parametre
 • prosentvis godkjent
 • Prosentvis aktiv
 • prosentvis klar for visning
 • innsendte produkter
 • godkjente produkter
 • aktive produkter
 • produkter som er klare for visning

Finn ut mer om disse kolonnene og hva de betyr.

I tillegg kan du laste ned en rapport som du kan legge til segmenter i, slik at du kan se resultatene sortert ut fra ukedag, klikktype eller enhet. Du kan ikke segmentere visningsandel eller CTR-/CPC-referansedata basert på enhet eller klikktype.

Slik laster du ned rapporter fra Produktgrupper-siden:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på kampanjen du ønsker å kjøre en rapport for.
 4. Klikk på en annonsegruppe i kampanjen.
 5. Klikk på Produktgrupper i sidemenyen til venstre.
 6. Sørg for at alle kolonnene du ønsker å redigere, vises i tabellen. Klikk deretter på nedlastingsknappen Nedlastingsknapp.
  1. Hvis du vil segmentere dataene dine etter enhet, ukedag eller klikktype, klikker du på Flere alternativer og velger Legg til segmenter. Deretter velger du det aktuelle alternativet på rullegardinmenyen. Du kan ikke segmentere visningsandel, CTR-referansemål eller CPC-referansemål etter enhet eller klikktype. Du kan ikke merke denne segmenterte rapporten som «Redigerbar».
 7. Hvis du laster ned en redigerbar rapport, kan du bruke den for å gjøre masseendringer i produktgrupper, bud, sporingsmaler og egendefinerte parametere. Finn ut mer om nedlastbare rapporter og masseopplastinger. Vær oppmerksom på følgende:
  • Du kan ikke laste ned redigerbare rapporter med segmenter.
  • Husk å lagre regnearket i et av formatene som støttes (XLSX, TSV eller CSV).
 8. Klikk på Last ned.
Bruk Produkter-siden (bare for Shopping)

Produkter-siden inneholder resultatinformasjon for enkeltprodukter i en kampanje. Du kan se og tilpasse følgende kolonner:

 • vare-ID
 • tittel
 • kanal
 • kanaleksklusivitet
 • selger-ID
 • merkevare
 • pris
 • tilstand
 • språk
 • produkttype
 • kategori
 • egendefinert etikett
 • produktstatus
 • visninger
 • klikk
 • gjennomsnittlig kostnad per klikk
 • effektiv høyeste kostnad per klikk (effektiv maks. CPC)
 • konverteringsberegninger
 • absolutt toppvisningsandel

Finn ut mer om disse kolonnene og hva de betyr.

Bruk Forhåndsdefinerte rapporter-siden

På Forhåndsdefinerte rapporter-siden finner du tilpasset resultatrapportering på et hvilket som helst detaljnivå ut fra en hvilken som helst dimensjon, deriblant:

 • kategori
 • produkttype
 • vare-ID
 • merkevare
 • Merchant Center-ID
 • butikk-ID
 • kanal
 • kanaleksklusivitet
 • referansemål for klikkfrekvens (CTR)
 • referansemål for høyeste kostnad per klikk (maks. CPC)
 • visningsandel
 • klikkandel
 • absolutt toppvisningsandel

Slik kan du se resultatdata på Forhåndsdefinerte rapporter-siden:

 1. Velg Shopping-kampanjen eller -annonsegruppen du vil ha informasjon om.
 2. Klikk på rapporteringsikonet øverst på siden, og velg deretter Forhåndsdefinerte rapporter (tidligere kalt dimensjoner). 
 3. Velg Shopping på rullegardinmenyen, og velg deretter attributtet du ønsker å sortere resultatdataene etter: kategori, produkttype, vare-ID, merkevare, Merchant Center-ID eller butikk-ID.

Slik tilpasser du informasjonen du ønsker å se i rapporten du har opprettet:

 1. Klikk på ikonet for endring av rader eller kolonner.
 2. For å legge til en kolonne i rapporten klikker du på «Legg til» og velger deretter beregningstypen (f.eks. «Attributter», «Resultater», «Konverteringer» eller «Konkurransestatistikk») du ønsker å legge til som kolonne i rapporten. Gjenta denne fremgangsmåten for hver kolonne du ønsker å legge til. 
 3. Klikk på Legg til for å velge kolonnene du ønsker å se.
 4. Du kan fjerne kolonner fra rapporten ved å klikke på X-en ved siden av navnene på kolonnene du ønsker å fjerne. 
 5. Du kan lagre rapportinnstillingene ved å klikke på Lagre som

Du kan laste ned resultatrapporter som ikke kan redigeres, fra Forhåndsdefinerte rapporter-siden. Bruk segmenter hvis du ønsker å se dataene inndelt i rader basert på alternativene som fungerer best for deg, for eksempel ukedager, klikktype eller enhet. Vær oppmerksom på at du ikke kan segmentere visningsandel, referansenivå for klikkfrekvens eller referansenivå for kostnad per klikk etter enhet eller klikktype.

Slik laster du ned en rapport som ikke kan redigeres, fra Forhåndsdefinerte rapporter-siden (tidligere kalt Dimensjoner):

 1. Forhåndsdefinerte rapporter-siden (tidligere kalt Dimensjoner) må du sørge for at all informasjonen du ønsker å se, vises i tabellen. Klikk deretter på nedlastingsknappen Nedlastingsknapp.
 2. Velg formatet du ønsker å laste ned rapporten i (f.eks. CSV).
 3. Klikk på Last ned.

Tips

Du kan også segmentere resultatdataene på kampanje- eller annonsegruppenivå for å sammenligne trafikk fra Googles søkenettverk og Googles søkepartnere. Gå til Kampanjer- eller Annonsegrupper-siden, klikk på Segment-rullegardinmenyen Segment, og velg Nettverk (med søkepartnere)

Bruk Auksjonsstatistikk-rapporten

Med Auksjonsstatistikk-rapporten kan du sammenligne resultatene dine med andre annonsører som konkurrerer om de samme auksjonene som deg. Med denne informasjonen kan det bli enklere å ta strategiske avgjørelser om budgivning og budsjettvalg ved at du kan se hvor du lykkes, og hvor du kanskje går glipp av muligheter for bedre resultater. Disse dataene er tilgjengelig fra oktober 2014 frem til nå.

Finn ut mer om auksjonsstatistikk for Shopping-kampanjer.

Bruk budsimulatoren

Ønsker du å øke eller redusere budene dine, men er usikker på hvordan det kommer til å påvirke resultatene dine? Når du bruker budsimulatoren, kan du se hvordan trafikken og konverteringene kan påvirkes av ulike bud for produktgrupper, ved at du får et anslag over hvilke resultater du kunne ha fått de siste sju dagene hvis du hadde angitt andre bud. 

Finn ut mer om hvordan du bruker budsimulatoren med Shopping-kampanjer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt