Overvåg og optimer dine Shopping-kampagner

Når din Shopping-kampagne er aktiveret, skal du tjekke, hvor effektiv den er, for at sikre dig, at du opnår de ønskede resultater. Du kan kontrollere din kampagnes effektivitet følgende steder i Google Ads:

 • Siden Produktgrupper 
 • Siden Produkter
 • Siden Dimensioner
 • Rapporten Auktionsindsigt
 • Budsimulatorer

Husk!

Shopping-annoncer genereres ud fra de produktdata, du har opsat på din Merchant Center-konto. Du kan definere produktgrupper i dine kampagner, men din annonceeffektivitet er tæt forbundet med de data, du har angivet i Merchant Center, så sørg for, at dine produktdata er nøjagtige og opdaterede. Find ud af, hvordan du tjekker kvaliteten af dit Merchant Center-datafeed.

Brug siden Produktgrupper

Det er først og fremmest på fanen Produktgrupper, du kan tjekke, hvor effektive dine produktgrupper er. Du kan tilpasse, hvilke kolonner der skal vises, og downloade rapporter med segmenterede muligheder. 

Du kan få vist følgende typer oplysninger:

 • Maksimumpris pr. klik (maks. CPC)
 • Eksponeringer
 • Klikfrekvens (CTR)
 • Konverterings-metrics
 • Referenceværdier for klikfrekvens (CTR)
 • Referenceværdier for maksimumpris pr. klik (maks. CPC, maximum cost-per-click)
 • Eksponeringsandel
 • Klikandel
 • Eksponeringsandel for visning allerøverst på siden
 • Sporingsskabeloner
 • Tilpassede parametre
 • % godkendte
 • % aktive
 • % klar til visning
 • Indsendte produkter
 • Godkendte produkter
 • Aktive produkter
 • Produkter, der er klar til visning

Få flere oplysninger om disse kolonner og deres betydning.

Du kan desuden downloade en rapport og føje segmenter til denne for at se effektiviteten efter kliktype, enhed eller bestemte ugedage. Bemærk! Du kan ikke segmentere data for eksponeringsandel eller benchmark for CTR eller CPC efter enhed eller kliktype.

Sådan downloader du en rapport via siden Produktgrupper:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Kampagner på sidemenuen til venstre.
 3. Klik på den kampagne, du vil køre en rapport om.
 4. Klik på en annoncegruppe i kampagnen.
 5. Klik på Produktgrupper på sidemenuen til venstre.
 6. Sørg for, at alle de kolonner, du måske vil redigere, vises i tabellen. Klik derefter på downloadknappen (Downloadknap).
  1. Hvis du vil segmentere dine data efter enhed, ugedag eller kliktype, skal du klikke på Flere muligheder, vælge Klik for at tilføje et segment og derefter klikke på rullemenuen og vælge den relevante mulighed. Du kan ikke segmentere data for eksponeringsandel eller benchmark for CTR eller CPC efter enhed eller kliktype. Du kan heller ikke markere denne segmenterede rapport som "Redigerbar".
 7. Hvis du downloader en redigerbar rapport, kan du bruge den til at foretage masseredigeringer af produktgrupper, bud, sporingsskabeloner og tilpassede parametre. Få flere oplysninger om rapporter, der kan downloades, og masseuploads. Husk følgende:
  • Du kan ikke downloade en redigerbar rapport, der bruger segmenter.
  • Sørg for at gemme dit regneark i et af de understøttede formater (.xlsx, .tsv eller .csv).
 8. Klik på Download.
Brug siden Produkter (kun Shopping)

På siden Produkter kan du få et overblik over effektiviteten for individuelle produkter i din kampagne. Du kan se følgende kolonner, der kan tilpasses:

 • Vare-id
 • Titel
 • Kanal
 • Kanaleksklusivitet
 • Sælger-id
 • Brand
 • Pris
 • Betingelse
 • Sprog
 • Produkttype
 • Kategori
 • Tilpasset etiket
 • Produktstatus
 • Eksponeringer
 • Klik
 • Gennemsnitlig pris pr. klik
 • Effektiv maksimumpris pr. klik (effektiv maks. CPC)
 • Konverterings-metrics
 • Eksponeringsandel for visning allerøverst på siden

Få flere oplysninger om disse kolonner og deres betydning.

Brug siden Foruddefinerede rapporter

På siden Foruddefinerede rapporter kan du få vist tilpassede effektivitetsrapporter på et hvilket som helst granularitetsniveau efter en hvilken som helst dimension, heriblandt følgende:

 • Kategori
 • Produkttype
 • Vare-id
 • Brand
 • Merchant Center-id
 • Butiks-id
 • Kanal
 • Kanaleksklusivitet
 • Referenceværdi for klikfrekvens (CTR, clickthrough rate)
 • Referenceværdier for maksimumpris pr. klik (maks. CPC, maximum cost-per-click)
 • Eksponeringsandel
 • Klikandel
 • Eksponeringsandel for visning allerøverst på siden

Sådan får du vist effektivitetsdata via siden Foruddefinerede rapporter:

 1. Vælg den Shopping-kampagne eller annoncegruppe, du vil have vist data for.
 2. Klik på rapporteringsikonet () øverst på siden, og vælg Foruddefinerede rapporter (som tidligere blev kaldt Dimensioner). 
 3. Vælg Shopping på rullemenuen, og vælg derefter den attribut, du vil bruge til at sortere dine effektivitetsdata: category (kategori), product type (produkttype), item ID (vare-id), brand, Merchant Center ID (Merchant Center-id) eller store ID (butiks-id).

Sådan tilpasser du, hvilke oplysninger der skal vises i den rapport, du lige har oprettet:

 1. Klik på ikonet for redigering af en række eller kolonne.
 2. Klik på Tilføj, og vælg derefter den type metric (f.eks. "Attributter", "Effektivitet", "Konverteringer" eller "Konkurrencerelaterede metrics"), der skal tilføjes som en kolonne i rapporten. Gentag dette for hver kolonne, du vil tilføje. 
 3. Klik på Tilføj for at vælge de kolonner, som du gerne vil se.
 4. Klik på krydset (X) ud for ​​en kolonnes navn, hvis du vil fjerne den pågældende kolonne fra rapporten. 
 5. Klik på Gem som for at gemme dine rapportindstillinger. 

Du kan downloade ikke-redigerbare effektivitetsrapporter via siden Foruddefinerede rapporter. Brug segmenter til at opdele dine data i rækker, alt efter hvilke muligheder der er vigtigst for dig, f.eks. ugedage, kliktype eller enhed. Bemærk! Du kan ikke segmentere data for eksponeringsandel eller benchmark for CTR eller CPC efter enhed eller kliktype.

Sådan downloader du en ikke-redigerbar rapport via siden Foruddefinerede rapporter (som tidligere blev kaldt Dimensioner):

 1. Sørg for, at alle de oplysninger, du er interesseret i, vises i tabellen på siden Foruddefinerede rapporter (som tidligere blev kaldt Dimensioner). Klik derefter på downloadknappen (Downloadknap).
 2. Vælg det format, du vil downloade rapporten i (f.eks. CSV (.csv)).
 3. Klik på Download.

Tip!

Du kan også segmentere dine effektivitetsdata på kampagne- eller annoncegruppeniveau for at sammenligne trafik fra Google Søgenetværket og Google-søgepartnere. Du skal bare gå til siden Kampagner eller Annoncegrupper, klikke på rullemenuen Segmentér (Segment) og vælge Netværk (med søgepartnere)

Brug rapporten Auktionsindsigt

Rapporten Auktionsindsigt gør det muligt at sammenligne din effektivitet med andre annoncørers, der deltager i de samme auktioner som dig. Ud fra disse oplysninger kan du træffe strategiske beslutninger om bud og budgetteringsvalg ved at få vist, hvor du klarer dig godt, og hvor du måske går glip af muligheder, der kan øge din effektivitet. Dataene er tilgængelige fra oktober 2014 til i dag.

Få flere oplysninger om Auktionsindsigt til Shopping-kampagner.

Brug Budsimulator

Overvejer du at hæve eller sænke dine bud, og er du ikke helt sikker på, hvordan det vil påvirke dine annoncers effektivitet? Budsimulatoren kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan forskellige produktgruppebud kan påvirke din trafik og dine konverteringer ved at estimere, hvad dine annonceringsresultater kunne have været i de seneste syv dage, hvis du havde angivet andre bud. 

Få flere oplysninger om brug af budsimulatoren sammen med Shopping-kampagner.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet