Giới thiệu về "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị"

Bài viết này áp dụng cho trải nghiệm AdWords cũ. Xác định trải nghiệm Google Ads bạn đang sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng trải nghiệm Google Ads mới, hãy đọc Giới thiệu về chiến dịch Mạng tìm kiếm có tính năng Mở rộng hiển thị.

Loại chiến dịch "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" giúp bạn tiếp cận người dùng khi họ sử dụng Google Tìm kiếm hoặc truy cập vào các trang web. Bài viết này giải thích các khái niệm cơ bản về cách hoạt động của loại chiến dịch này, so sánh loại chiến dịch này với loại chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm" có các tính năng tương tự và cách thay đổi một chiến dịch thành "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị".

Cách hoạt động

Cách quản lý các chiến dịch "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" giống như cách quản lý chiến dịch "Chỉ mạng tìm kiếm": đặt ngân sách, chọn từ khóa thích hợp, tạo quảng cáo và đặt giá thầu.

Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi người dùng tìm kiếm cụm từ trên Google tìm kiếm và các trang web của đối tác tìm kiếm khớp với các từ khóa của bạn. Chúng cũng có thể xuất hiện trên các trang thích hợp trên web trên Mạng hiển thị của Google. Tuy nhiên, quảng cáo của bạn được hiển thị có chọn lọc trên Mạng hiển thị và việc đặt giá thầu được tự động hóa, giúp bạn tiếp cận những người có nhiều khả năng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ bạn đang quảng cáo nhất.

So sánh các loại chiến dịch

  "Chỉ mạng tìm kiếm" Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị
Vị trí đặt quảng cáo Chuẩn & Tất cả các tính năng
    Kết quả tìm kiếm của Google,
    các trang web của đối tác tìm kiếm
Chuẩn & Tất cả các tính năng
    Kết quả tìm kiếm của Google,
    các trang web của đối tác tìm kiếm,
    trang web và video trên Mạng hiển thị của Google
Định dạng quảng cáo Chuẩn
    Quảng cáo văn bản*

Tất cả các tính năng
    Quảng cáo văn bản*
    Quảng cáo mua sắm
    Quảng cáo tìm kiếm động
    Quảng cáo ứng dụng / nội dung kỹ thuật số

*Bao gồm chèn từ khóa
Chuẩn
    Quảng cáo văn bản*

Tất cả các tính năng
    Quảng cáo văn bản*
    Quảng cáo hình ảnh
    Quảng cáo của trình tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh
    Quảng cáo ứng dụng / nội dung kỹ thuật số

*Bao gồm chèn từ khóa
Nhắm mục tiêu Chuẩn
    Từ khóa

Tất cả các tính năng
    Từ khóa
    Chỉ Danh sách tiếp thị lại cho tìm kiếm
Chuẩn
    Từ khóa

Tất cả các tính năng
    Từ khóa
    Vị trí đặt
    Chỉ Danh sách tiếp thị lại cho tìm kiếm
    Tùy chọn danh mục trang web
Đặt giá thầu Chuẩn & Tất cả các tính năng
    Đặt giá thầu thủ công và tự động
    cho Mạng tìm kiếm.
Chuẩn & Tất cả các tính năng
    Đặt giá thầu thủ công và tự động
    cho Mạng tìm kiếm.
    Đặt giá thầu tự động cho
    Mạng hiển thị
 

Lưu ý

Nếu đã chạy các chiến dịch "Chỉ mạng tìm kiếm" và đang chuyển sang "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị", bạn có thể nhận thấy số lượt chuyển đổi tăng (trung bình 15%) ở mức chi phí cao hơn (15% trong hầu hết các trường hợp).

Nâng cấp chiến dịch

  1. Đăng nhập vào Google Ads.
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
  3. Chuyển đến Cài đặt.
  4. Chọn chiến dịch để nâng cấp. Lưu ý: bạn không thể nâng cấp chiến dịch "Chỉ mạng hiển thị" lên "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị".
  5. Trong mục "Loại", hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
  6. Nhấp vào menu thả xuống và chọn "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị".
  7. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?