Over conversiewaarden

In dit artikel wordt uitgelegd wat conversiewaarden zijn, wat de voordelen zijn van het gebruik ervan en hoe ze worden gerapporteerd. Als u conversiewaarden wilt instellen of bewerken of de valuta waarin uw conversiewaarden worden gerapporteerd, wilt wijzigen, volgt u de stappen in het artikel Conversiewaarden instellen.

Niet alle conversies zijn gelijk: bepaalde conversies zijn waardevoller voor uw bedrijf dan andere. Als u waarden toewijst aan uw conversies, kunt u de totale waarde zien die uw advertenties voor verschillende conversies genereren, in plaats van alleen het aantal conversies dat heeft plaatsgevonden. Daarnaast kunt u de conversies met een hoge waarde identificeren en u hierop concentreren.

Wanneer u 'Conversies bijhouden' gebruikt, kunt u aan alle conversies van een bepaalde actie dezelfde waarde toewijzen of elke conversie een afzonderlijke waarde geven (transactiespecifiek).

Voordelen

Met conversiewaarden kunt u het rendement op investering (ROI) van uw campagne bijhouden en optimaliseren.

U kunt de biedstrategie Doel-ROAS gebruiken om de conversiewaarde te maximaliseren en tegelijkertijd een gemiddeld doelrendement op de advertentie-uitgaven te realiseren.

Als u geen specifiek doel voor het rendement op de advertentie-uitgaven heeft, kunt u met de biedstrategie Conversiewaarde maximaliseren de totale conversiewaarde van uw campagne maximaliseren binnen het opgegeven dagbudget.

Hier volgen enkele andere voordelen van het gebruik van conversiewaarden:

 • Meer inzicht: U kunt de totale conversiewaarde meten die is gegenereerd door de conversies van uw campagne. Gebruik van de kolom 'Conversiewaarde/kosten' maakt bovendien het bijhouden van het ROI van uw campagne eenvoudiger. U kunt deze gegevens benutten om zoekwoorden, advertentiegroepen en campagnes te identificeren waarvoor een hoog of laag rendement op investering wordt weergegeven, en u kunt handmatig biedingen, budgetten en targeting wijzigen.
 • Slimmere biedingen: Nadat u de conversiewaarden heeft ingesteld, kunt u de biedstrategie 'Doel-ROAS' of 'Conversiewaarde maximaliseren' gebruiken. Automatische biedstrategieën stellen automatisch biedingen in om te optimaliseren voor uw prestatiedoelen voor specifieke campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden.
  • Met 'Doel-ROAS' worden biedingen ingesteld om de conversiewaarde, zoals verkoopopbrengst of winstmarges, te maximaliseren en tegelijkertijd uw doelrendement op de advertentie-uitgaven (ROAS) te behalen.
  • Met 'Conversiewaarde maximaliseren' worden biedingen voor elke veiling geoptimaliseerd om de conversiewaarde te maximaliseren.

Over conversies met dezelfde waarde

Voor bepaalde conversies kunt u de waarde gelijk houden. Als u meerdere conversieacties wilt bijhouden, wilt u daarvoor misschien dezelfde conversiewaarden gebruiken. U kunt op die manier afzonderlijke waarden vastleggen voor bijvoorbeeld telefoongesprekken en aanmeldingen. Op basis van de afzonderlijke waarden kunt u bruikbare vergelijkingen maken tussen twee verschillende conversieacties. Als u aan telefoongesprekken een waarde toekent van € 5 en aan aanmeldingen van € 20, betekent dit dat u aanmeldingen vier keer meer waard vindt dan telefoongesprekken.

Andere voorbeelden van handelingen die klanten kunnen uitvoeren en die waardevol kunnen zijn voor uw bedrijf, zijn formulieren verzenden, offertes aanvragen, testritten plannen, terugbelverzoeken indienen of de locatie van een winkel opzoeken.

Over transactiespecifieke conversiewaarden

Een transactiespecifieke waarde is een waarde die voor dezelfde conversie telkens kan verschillen. Als u een online winkel met een winkelwagentje heeft, is de ene aankoopconversie bijvoorbeeld € 25 waard, terwijl een andere aankoopconversie € 500 waard is.

Wellicht wilt u transactiespecifieke conversiewaarden gebruiken voor uw bedrijf als al uw verkopen een andere conversiewaarde hebben en u het volgende wilt doen:

 • Het rendement op investering van uw campagne bijhouden en optimaliseren.
 • Strategieën voor Slim bieden gebruiken, zoals 'Doelrendement op advertentie-uitgaven (Doel-ROAS)'. In dat geval raden we u aan 'Alle' te selecteren in de instellingen voor conversies tellen. Als u 'Eén' selecteert, wordt er slechts één waarde geteld, zelfs wanneer een klant meerdere conversies genereert.

  Voorbeeld

  U bent eigenaar van een boekingssite waarop mensen zowel hotelkamers als huurauto's kunnen reserveren. U wilt graag nagaan welke invloed uw advertenties hebben op elk type boeking, dus kiest u ervoor elke conversie te tellen. Als iemand die op reis gaat naar Chicago, Denver en New York, een hotelkamer reserveert in elk van deze steden (drie hotelreserveringen) en alleen een huurauto reserveert in Chicago en Denver (twee autoreserveringen), telt deze instelling voor het bijhouden van conversies in totaal vijf conversies.

Vereisten

Voor het instellen van een transactiespecifieke waarde heeft u de hulp nodig van een webontwikkelaar die transactiespecifieke waarden kan integreren in de variabele google_conversion_value binnen de tag voor het bijhouden van conversies.

Transactiespecifieke waarden instellen

Als u transactiespecifieke waarden wilt instellen, volgt u de stappen in het artikel Transactiespecifieke conversiewaarden bijhouden.

Conversiewaarden vinden in rapporten

Wanneer u 'Conversies bijhouden' heeft ingesteld, heeft u toegang tot gegevens over conversiewaarden, zoals het totaal van alle conversiewaarden van al uw conversies. Als u al uw gegevens over conversiewaarden in één oogopslag wilt bekijken, voegt u kolommen toe aan de tabel met statistieken.

Als u kolommen met conversiewaarden wilt toevoegen, volgt u de stappen in Kolommen gebruiken om specifieke prestatiegegevens te vinden. Informatie over de beschikbare kolommen vindt u in Inzicht krijgen in uw gegevens voor 'Conversies bijhouden'.

Valuta voor conversiewaarde

Conversiewaarden worden altijd aan u gerapporteerd in de factureringsvaluta die u in uw Google Ads-account heeft geselecteerd. U kunt echter aan de waarde van elke conversie een andere valuta toewijzen.

Valuta van de conversiewaarde voor conversies bijhouden voor meerdere accounts

Als u via een manageraccount (Mijn Klantencentrum) conversies bijhoudt voor meerdere Google Ads-accounts, wordt voor de conversiewaarden de valuta van het manageraccount gebruikt, tenzij u een andere valuta als standaardwaarde opgeeft of een valutacode toevoegt aan de conversietag. Als een Google Ads-account echter een klik ontvangt die een conversie met een andere factureringsvaluta genereert, wordt de conversiewaarde aan de hand van de gemiddelde dagelijkse wisselkoers omgezet naar de valuta van dat account.

Voorbeeld

De standaardvaluta van uw manageraccount is Britse pond. U heeft een conversieactie gerealiseerd ter waarde van £ 10. Iemand klikt op een advertentie die wordt weergegeven via een beheerd account waarvoor euro is ingesteld als standaardvaluta, en voltooit een conversieactie. De huidige wisselkoers is £ 1 = € 1,19. In het beheerde account wordt een conversiewaarde van € 11,90 weergegeven. In het manageraccount wordt de conversiewaarde nog steeds weergegeven als £ 10.

Conversies zonder monetaire waarde bijhouden

Als u conversieacties zonder echte monetaire waarde wilt bijhouden, maar toch over een manier wilt beschikken om de relatieve waarde van verschillende conversieacties te meten, kunt u ervoor kiezen geen valuta toe te wijzen. Relatieve conversiewaarden duiden we vaak aan met de term 'belangrijke prestatie-indicatoren' of 'KPI's'. Zelfs als uw tag een valutacode bevat, wordt deze genegeerd als u geen valuta heeft geselecteerd voor de standaardwaarde van die conversieactie. Zo kunt u zelf bepalen of uw conversiewaarden monetaire waarden of KPI's moeten aangeven, zonder dat u hiervoor de tag voor het bijhouden van conversies op uw site hoeft bij te werken.

Voorbeeld

Op uw website staat een aanmeldingsformulier voor uw e-mailnieuwsbrief. U geeft er de voorkeur aan geen monetaire waarde toe te kennen aan de aanmeldingen, maar u wilt er wel graag een numerieke waarde aan koppelen. U maakt een conversieactie, wijst een waarde van 2 toe aan elke aanmelding en kiest 'Geen valuta ingesteld'. In uw rapporten ziet u dan de waarde 2, ongeacht de factureringsvaluta van uw account of een valutacode die via de tag is verstuurd.
Als er voor een conversieactie in uw manageraccount geen valuta is toegewezen aan een waarde, rekenen we de waarde niet om naar een buitenlandse valuta, ongeacht de valuta die is ingesteld voor het Google Ads-account waarin de conversie wordt meegeteld.

Waarden en biedstrategieën

Nadat u de conversiewaarden heeft ingesteld, kunt u de automatische biedstrategieën 'Conversiewaarde maximaliseren' of 'Doel-ROAS' gebruiken. Automatische biedstrategieën stellen automatisch biedingen in om te optimaliseren voor uw prestatiedoelen. Deze strategieën dragen bij aan betere prestaties omdat ze aan de hand van realtime gegevens, zoals apparaat, browser, locatie en tijdstip, uw biedingen tijdens elke advertentieveiling aanpassen.

'Doel-ROAS' maximaliseert de conversiewaarde terwijl wordt geprobeerd een door u ingesteld gemiddeld rendement op de advertentie-uitgaven te behalen. Met andere woorden: dit is de gemiddelde conversiewaarde (zoals verkoopopbrengst of winstmarges) die u wilt behalen voor elke euro die u aan advertenties besteedt.

Met bieden op basis van 'Conversiewaarde maximaliseren' wordt er automatisch een optimaal bod voor uw advertentie ingesteld telkens als deze geschikt is voor weergave, zodat de conversiewaarde binnen de grenzen van uw dagbudget wordt gemaximaliseerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen