รูปแบบโฆษณา

การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือโดเมนของเว็บไซต์ในบรรทัดแรก ให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น การปรับปรุงเหล่านี้ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในโฆษณาที่แสดงเหนือผลการค้นหาอาจรวมเนื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของคุณหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้อง คุณสามารถเพิ่มการปรับปรุงนี้ด้วยตนเองหรือระบบจัดรูปแบบอัตโนมัติของเราอาจเพิ่มให้คุณ

  • รูปแบบโฆษณาประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือชิ้นงานโฆษณา ตัวอย่างชิ้นงานโฆษณา ได้แก่ ชิ้นงานสถานที่ตั้ง (ซึ่งจะแนบที่อยู่ธุรกิจไว้ในโฆษณา) และไซต์ลิงก์ (ซึ่งจะรวมลิงก์เพิ่มเติมไปยังเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน้าเพิ่มเติมภายในเว็บไซต์ของคุณ)
  • ระบบจัดรูปแบบอัตโนมัติของ Google สามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับโฆษณาของคุณ โดยอาจเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณเองหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติของ Google ยังสามารถไฮไลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโฆษณาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้พบธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น สำหรับโฆษณาบางรายการที่อยู่เหนือผลการค้นหา หากบรรทัดรายละเอียดแรกของคุณเป็นวลีหรือประโยคที่สมบูรณ์ เราอาจแสดงบางส่วนของรายละเอียดในบรรทัดแรก ซึ่งทำให้บรรทัดแรกของคุณยาวขึ้นและสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้น โดยที่ยังคงใช้คำที่คุณเลือกสำหรับโฆษณาของคุณเอง
  • โฆษณา Google Shopping ไม่ถือว่าเป็นรูปแบบโฆษณา
  • เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีทำให้โฆษณาปรากฏอยู่เหนือผลการค้นหาของ Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก