Tạo quảng cáo cho tiếp thị lại động

 

Lưu ý: Bắt đầu từ mùa hè năm 2018, Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sẽ trở thành loại quảng cáo mặc định mới cho Mạng hiển thị trong trải nghiệm Google Ads mới. Các quảng cáo này bao gồm tất cả các tính năng của quảng cáo thích ứng, cho phép sử dụng nhiều nội dung thuộc mỗi loại và quyền kiểm soát lớn hơn với quảng cáo của bạn. Nếu có quảng cáo thích ứng đang chạy, bạn sẽ được nhắc lưu các quảng cáo này dưới dạng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng. 

 

Chiến dịch tiếp thị lại động hiển thị cho khách hàng nội dung được cá nhân hóa từ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mà bạn kiểm soát và đính kèm vào chiến dịch của mình. Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là tiêu chuẩn mới cho các chiến dịch động của bạn. Google ban đầu giới thiệu quảng cáo chuẩn, không thích ứng. Loại quảng cáo này cũng được đề cập ở đây để bạn tham khảo.

Quảng cáo thích ứng có thể vừa với bất kỳ khoảng không quảng cáo nào và có thể dễ dàng tạo và chỉnh sửa. Tìm hiểu cách tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

Nếu bạn có nhu cầu cụ thể không được bao gồm trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để tải quảng cáo động tùy chỉnh lên bằng cách sử dụng Google Web Designer.

Lưu ý

Một số nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo động chuẩn sẽ bắt đầu thấy các Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng đề xuất được thiết lập trong chiến dịch động của họ. Các quảng cáo này sẽ vẫn bị tạm dừng cho đến khi được xem xét và bật.

Các quảng cáo động chuẩn hiện tại sẽ ở trạng thái chỉ đọc trong trải nghiệm Google Ads mới, nhưng sẽ vẫn phân phát trừ khi nhà quảng cáo tạm dừng.

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Như đã đề cập ở trên, Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng không được cung cấp trong phiên bản trước của AdWords. Dưới đây là một số điều cần lưu ý về tiếp thị lại động cho quảng cáo thích ứng:

 • Nếu bạn bao gồm giá được định dạng trong nguồn cấp dữ liệu của mình thì giá này sẽ được sử dụng thay cho tiền tố giá mà bạn thêm trong Ads khi tạo quảng cáo.
 • Vì quảng cáo thích ứng hiển thị nhiều kích thước hơn so với số lượng kích thước hình ảnh của nguồn cấp dữ liệu động có thể phù hợp, nên quảng cáo có thể không phải lúc nào cũng sử dụng hình ảnh từ nguồn cấp dữ liệu của bạn.
 • Các sản phẩm được hiển thị trong bản xem trước chỉ nhằm mục đích minh họa. Hãy đảm bảo rằng các nguồn cấp dữ liệu của bạn tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa của chúng tôi. 
 • Google có thể hiển thị thẻ bố cục cho nhà quảng cáo bán lẻ, chẳng hạn như "mới", "nóng" hoặc "giảm giá", trên các sản phẩm có liên quan để nâng cao hiệu suất. Các thẻ bố cục này tự động xuất hiện dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm từ nguồn cấp dữ liệu. Tìm hiểu thêm
 • Không phải nào nội dung nào cũng xuất hiện khi quảng cáo của bạn hiển thị. Ví dụ: quảng cáo đôi khi có thể hiển thị mà không có hình ảnh để tăng phạm vi tiếp cận của bạn trên Mạng hiển thị.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu cho tiếp thị lại động

Cách tùy chỉnh giá trong quảng cáo thích ứng

Nếu đang sử dụng nguồn cấp dữ liệu chuyến bay, khách sạn, mặt hàng cho thuê, giao dịch địa phương, du lịch hoặc nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh thì bạn có thể tùy chỉnh cách sắp xếp thuộc tính giá từ nguồn cấp dữ liệu trong quảng cáo thích ứng của mình. Tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu và các thuộc tính giá tùy chỉnh như sau: 

 • ​​1 triệu thay vì 1.000.000
 • 1 triệu đô la trở lên thay vì 1.000.000

Trong Google Ads, khi sử dụng quảng cáo thích ứng với nguồn cấp dữ liệu sản phẩm động, bạn cũng sẽ thấy tùy chọn nhập thông tin tiền tố giá. Đây là một giải pháp nhanh hơn và đơn giản hơn so với việc tùy chỉnh giá thông qua nguồn cấp dữ liệu. 

Thông tin về tiền tố giá sẽ được ghi đè khi giá được tùy chỉnh theo cách thức của nguồn cấp dữ liệu. 
 

Cách tải lên quảng cáo động tạo bằng Google Web Designer

Nếu doanh nghiệp của bạn có nguyên tắc nghiêm ngặt về thương hiệu thì bạn có thể sử dụng Google Web Designer để tạo quảng cáo động và sau đó tải lên Google Ads. Bạn cũng có thể sử dụng Google Web Designer để đặt quy tắc sao cho quảng cáo điều chỉnh kích thước theo vị trí xuất hiện trong Mạng hiển thị của Google, giúp các quảng cáo này có tính “thích ứng”. 

 1. Nếu bạn mới sử dụng Google Web Designer, hãy đọc hướng dẫn về Google Web Designer. Nếu đã có kinh nghiệm với Google Web Designer, bạn có thể tìm thấy các mẫu và hướng dẫn toàn diện trong Thư viện đa phương tiện.
 2. Đảm bảo bạn có nguồn cấp dữ liệu được đính kèm với chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn sẽ đặt quảng cáo.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Nhấp vào + Quảng cáo và chọn Thư viện mẫu quảng cáo.

 5. Chọn Quảng cáo động.

 6. Chọn Tải lên bố cục của riêng bạn.
 7. Tìm và tải tệp của bạn lên.

 8. Lặp lại cho từng kích thước quảng cáo.

 9. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Khi bạn tải quảng cáo động mới lên, hãy đảm bảo rằng quảng cáo này có loại (động) và loại doanh nghiệp thích hợp. Loại doanh nghiệp của quảng cáo phải khớp với chiến dịch - bạn có thể tìm thêm thông tin về nguồn cấp dữ liệu của mình ở trang Cài đặt chiến dịch.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn được thiết kế để hiển thị ít nhất một sản phẩm, nhưng không phải là số sản phẩm cụ thể, cố định (Ví dụ: 2 hoặc 3), vì Google chỉ có thể đảm bảo rằng ít nhất một sản phẩm sẽ được hiển thị cho tiếp thị lại động.

Thẻ bố cục

Google có thể hiển thị thẻ bố cục trên các sản phẩm có liên quan để nâng cao hiệu suất. Các thẻ bố cục này tự động xuất hiện dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm từ nguồn cấp dữ liệu và có thể hiển thị trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng dành cho nhà bán lẻ. Thẻ bố cục có thể có bao gồm:

 • Thẻ "Giảm giá" có thể hiển thị khi các sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center gần đây đã giảm giá.
 • Thẻ "Mới" có thể hiển thị khi một sản phẩm mới được thêm vào nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center.
 • Thẻ "Nóng" có thể hiển thị dựa trên các mục phổ biến trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center. 
 • Thẻ "Bán" có thể hiển thị cho các mục trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center có "giá_bán" thấp hơn "giá".

Google có thể thử nghiệm với các loại thẻ bố cục khác để nâng cao hiệu suất. 

Cách tùy chỉnh văn bản trong quảng cáo động

Bài viết này chỉ áp dụng cho trải nghiệm AdWords cũ. Xác định trải nghiệm Google Ads bạn đang sử dụng .

Nếu bạn đang sử dụng quảng cáo động chuẩn và sử dụng nguồn cấp dữ liệu giáo dục, chuyến bay, du lịch hay tùy chỉnh, bạn có thể tùy chỉnh cách sắp xếp các thuộc tính từ nguồn cấp dữ liệu của mình trong quảng cáo động.

Ví dụ : bố cục sử dụng tên đích "SFO" cho dòng tiêu đề quảng cáo, mô tả chuyến bay "Chuyến bay giá rẻ hàng ngày" cho mô tả quảng cáo và giá chuyến bay "$900" cho giá.

Tuy nhiên, giả sử bạn muốn dòng tiêu đề mô tả nhiều hơn. Bạn có thể sử dụng tên đích và mô tả chuyến bay cho dòng tiêu đề quảng cáo thay thế: "Chuyến bay giá rẻ mỗi ngày đến SFO".

Dưới đây là cách bạn tùy chỉnh quảng cáo động:

 1. Trong "Nguồn cấp dữ liệu", nhấp vào Tùy chọn khác.
 2. Nhấp vào trường bên cạnh yếu tố quảng cáo bạn muốn tùy chỉnh, như "Dòng tiêu đề".
 3. Trong menu thả xuống xuất hiện, hãy chọn thuộc tính nguồn cấp dữ liệu, sẽ xuất hiện trong dấu ngoặc móc. Ví dụ: "{ID đích}". Nhập và sắp xếp thuộc tính của bạn trong trường này. Bạn cũng có thể bảo gồm văn bản tĩnh. Ví dụ: để tạo dòng tiêu đề "Chuyến bay giá rẻ hàng ngày" được hiển thị ở trên, bạn phải nhập "{Mô tả chuyến bay} đến {Tên đích}" trong trường dòng tiêu đề.
 4. Nhấp vào Lưu và xem trước.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố