Tạo Quảng cáo hiển thị để tiếp thị lại động

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng cài đặt Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


Chiến dịch tái tiếp thị linh động hiển thị cho khách hàng nội dung được cá nhân hoá (bao gồm cả quảng cáo về những sản phẩm mà họ đã xem trên trang web hoặc ứng dụng của bạn) từ một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mà bạn kiểm soát và đính kèm vào chiến dịch của mình. Bạn có thể tạo quảng cáo hiển thị thích ứng – loại quảng cáo dành cho các chiến dịch tái tiếp thị linh động. Nếu muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các mẫu quảng cáo, bạn cũng có thể tải quảng cáo hiển thị lên.

ví dụ về quảng cáo thích ứng

Nếu bạn có nhu cầu cụ thể mà quảng cáo hiển thị thích ứng không thể đáp ứng, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để tải quảng cáo động tùy chỉnh lên bằng cách sử dụng Google Web Designer.

Lưu ý

Một số nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo động chuẩn sẽ bắt đầu thấy các quảng cáo hiển thị thích ứng đề xuất được thiết lập trong chiến dịch động của họ. Các quảng cáo này sẽ vẫn bị tạm dừng cho đến khi nhà quảng cáo xem xét và bật quảng cáo.

Các quảng cáo động chuẩn hiện tại sẽ ở trạng thái chỉ đọc trong trải nghiệm Google Ads, nhưng sẽ vẫn phân phát trừ khi nhà quảng cáo tạm dừng.

Trước khi bắt đầu

 • Tạo một nguồn cấp dữ liệu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn để dùng trong chiến dịch tái tiếp thị linh động. Các chiến dịch tiếp thị lại động bắt buộc phải có một nguồn cấp dữ liệu.
 • Để sử dụng được tất cả các định dạng quảng cáo của chúng tôi, bạn cần đưa hình ảnh vào quảng cáo thích ứng. Bạn nên sử dụng nhiều tài sản, vì điều này giúp Google tối ưu hóa quảng cáo dễ dàng hơn. Bạn có thể tải tối đa 15 hình ảnh tiếp thị và 5 biểu trưng lên. Bạn có thể cắt một ảnh thành định dạng ngang và hình vuông, hoặc dùng các hình ảnh riêng biệt cho từng tỷ lệ cỡ ảnh. Tải ảnh của bạn lên, quét các ảnh này từ trang web của bạn, hoặc chọn từ thư viện ảnh chuyên nghiệp miễn phí của chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn những hình ảnh được sử dụng gần đây. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất về hình ảnh.

Hướng dẫn

Cách tạo quảng cáo hiển thị thích ứng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ bảng điều hướng ở bên trái, hãy chọn Chiến dịch hiển thị.
 3. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trên trình đơn trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Quảng cáo hiển thị thích ứng.
 5. Chọn một nhóm quảng cáo. Nếu bạn muốn quảng cáo hiển thị thích ứng hỗ trợ tính năng tái tiếp thị linh động, hãy nhớ liên kết nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của nhóm quảng cáo đó với một nguồn cấp dữ liệu.
 6. Thêm và lưu hình ảnh của bạn. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất đối với hình ảnh của quảng cáo hiển thị thích ứng.
 7. Hoàn tất thông tin về quảng cáo của bạn. Bạn có thể tạo nhiều dòng tiêu đề và nội dung mô tả để hiển thị trong quảng cáo hiển thị thích ứng. Bạn có thể tải nhiều phiên bản quảng cáo như sau lên:
  • Viết dòng tiêu đề ngắn (tối thiểu 1 và tối đa 5 dòng tiêu đề, mỗi dòng có tối đa 30 ký tự). Dòng tiêu đề ngắn là dòng đầu tiên của quảng cáo, nếu bạn chưa đưa văn bản quảng cáo vào quảng cáo hiển thị linh động. Dòng tiêu đề ngắn có thể xuất hiện kèm hoặc không kèm theo nội dung mô tả. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất về dòng tiêu đề ngắn.
  • Dòng tiêu đề dài (tối đa 90 ký tự).
  • Nội dung mô tả (tối thiểu 1 và tối đa 5 nội dung mô tả). Phần mô tả bổ sung cho dòng tiêu đề và mời mọi người thực hiện hành động.
  • Tên doanh nghiệp. Đây là tên của doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn. Bạn hãy nhớ viết đúng chính tả và viết hoa chính xác tên công ty của mình vì quảng cáo sẽ chứa chính xác những nội dung mà bạn cung cấp.
  • URL cuối cùng. Đây là trang mà người dùng sẽ truy cập khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.
  • (Không bắt buộc) Chuyển đến Tùy chọn URL quảng cáo để thêm thông số theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh vào URL của bạn.
  • (Không bắt buộc) Chuyển đến Tùy chọn khác, rồi chọn Văn bản gọi hành động. Trên trình đơn thả xuống, hãy chọn văn bản lời kêu gọi hành động và ngôn ngữ cho văn bản đó.
  • (Không bắt buộc đối với quảng cáo thích ứng động) Thêm văn bản khuyến mãi (ví dụ: “Giao hàng miễn phí trong 2 ngày”) và một tiền tố giá. Đây là một thành phần hay mà bạn nên tận dụng vì thành phần này có thể tăng mức độ tương tác với quảng cáo của bạn. Để sử dụng tính năng văn bản quảng cáo, hãy nhấp vào Tùy chọn khác, đánh dấu vào hộp bên cạnh “Tùy chọn quảng cáo động” và thêm văn bản quảng cáo của bạn.
   Dưới đây là một số phương pháp hay nhất cho văn bản khuyến mãi:
   • Mô tả cụ thể về ưu đãi của bạn. "Giảm giá 30% cho tất cả đồ dùng học tập" sẽ hiệu quả hơn so với chỉ có "Giảm giá 30%".
   • Tránh thổi phồng mức ưu đãi của bạn. Việc sử dụng cách VIẾT HOA TOÀN BỘ và dấu câu thừa có thể khiến người dùng rời đi.
   • Tránh nội dung lặp lại. Văn bản khuyến mại không nên lặp lại tên thương hiệu.
   • Thông điệp hiệu quả: Thông báo về sản phẩm mới, chương trình rút thăm trúng thưởng, ưu đãi tại cửa hàng, chương trình giảm giá nhanh.
   • Nhiều người dùng rất nhạy cảm với nội dung liên quan đến giá. Các chương trình khuyến mãi giảm giá hoặc liên quan đến giá cả thường mang lại hiệu quả cao hơn so với khẩu hiệu của công ty.
   • Bạn không nên sử dụng một văn bản khuyến mãi trong thời gian quá lâu (ví dụ: hơn 6 tháng). Nếu bạn muốn luôn hiển thị một văn bản nào đó (ví dụ: khẩu hiệu của công ty) cho người dùng, thì dòng tiêu đề ngắn sẽ phù hợp hơn.
 8. Xem trước các kích thước và định dạng quảng cáo phổ biến nhất của các quảng cáo tiềm năng của bạn. Vì quảng cáo hiển thị thích ứng được tạo ra để tiếp cận khách hàng trên hầu hết không gian quảng cáo của Mạng Hiển thị, nên các quảng cáo này có thể hiển thị theo hàng nghìn bố cục.
 9. Xem xét các phương pháp hay nhất khác cho nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center.
 10. Xem lại chiến dịch của bạn. Trên trang “Xem lại”, bạn có thể xem lại tất cả chế độ cài đặt của mình. Tại đây, bạn có thể giải quyết các vấn đề tiềm ẩn được mô tả trong thông báo. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào Khắc phục vấn đề trong thông báo. 
 11. Nhấp vào Lưu.
 12. Hãy xem xét hiệu quả hoạt động của quảng cáo sau khi quảng cáo được chấp thuận ít nhất 1 tuần. Trước đó, dữ liệu của bạn vẫn chưa đầy đủ.

Bản nháp chiến dịch

Những chiến dịch mà bạn tạo nhưng chưa xuất bản sẽ được lưu dưới dạng bản nháp. Bạn có thể xuất bản các bản nháp chiến dịch bất cứ lúc nào trong tương lai, miễn là bạn đã giải quyết xong mọi vấn đề nghiêm trọng ngăn cản việc xuất bản chiến dịch.

 

Khi tạo một chiến dịch mới, bạn sẽ có thể chọn bản nháp hiện có hoặc bắt đầu tạo từ đầu.

 

Hướng dẫn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ chế độ xem mặc định "Tổng quan", hãy nhấp vào nút Chiến dịch mới.
 3. Chọn Tiếp tục chỉnh sửa bản nháp chiến dịch.
 4. Trong trình đơn bản nháp, hãy nhấp vào bản nháp mà bạn muốn tiếp tục chỉnh sửa hoặc xuất bản.

Cách tải quảng cáo động lên

Bạn cũng có thể tạo và tải quảng cáo hình ảnh của riêng mình lên, giúp bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các tệp sáng tạo cho Chiến dịch hiển thị của mình. Những quảng cáo này được tạo bên ngoài Google Ads (ví dụ: trong Google Web Designer) và được tải lên Google Ads dưới dạng tệp .zip. Bạn cũng có thể sử dụng Google Web Designer để đặt quy tắc sao cho quảng cáo điều chỉnh kích thước theo vị trí xuất hiện trong Mạng Hiển thị của Google, giúp các quảng cáo này có tính “thích ứng”. Hãy liên kết các quảng cáo này với nguồn cấp dữ liệu cho chiến dịch tiếp thị lại động.

Yêu cầu đối với việc sử dụng quảng cáo HTML5

Không phải nhà quảng cáo nào cũng có thể sử dụng quảng cáo HTML5. Bạn có thể gửi yêu cầu sử dụng quảng cáo HTML5 nếu tài khoản của bạn không có định dạng quảng cáo này và đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Có quá trình tuân thủ chính sách tốt.
 • Không có vấn đề gì trong lịch sử thanh toán.
 • Có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình trên $1000.
Bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật qua email khi nhóm Google Ads xem xét xong yêu cầu của bạn. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng các tùy chọn khác, như quảng cáo hình ảnh và quảng cáo thích ứng đã tải lên.
Nếu bạn mới sử dụng Google Web Designer, hãy đọc hướng dẫn về Google Web Designer. Nếu đã có kinh nghiệm với Google Web Designer, bạn có thể tìm thấy các mẫu và hướng dẫn toàn diện trong Thư viện đa phương tiện. Tìm hiểu thêm về quảng cáo được tải lên cho quảng cáo hiển thị.
 1. Nếu bạn mới sử dụng Google Web Designer, hãy đọc hướng dẫn về Google Web Designer. Lưu ý quan trọng: Không tạo quảng cáo từ đầu. Nếu đã có kinh nghiệm với Google Web Designer, bạn có thể tìm thấy các mẫu và hướng dẫn toàn diện trong Thư viện đa phương tiện.
 2. Đảm bảo bạn đính kèm nguồn cấp dữ liệu với chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn sẽ đặt quảng cáo.
 3. Chọn Quảng cáo và phần mở rộng, rồi nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Chọn Tải quảng cáo hiển thị lên.
 5. Tạo quảng cáo bằng các mẫu hoặc tải mẫu lên.
 6. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Khi bạn tải quảng cáo động tùy chỉnh mới lên, hãy đảm bảo rằng quảng cáo này có loại quảng cáo (động) và loại doanh nghiệp thích hợp. Loại doanh nghiệp trong tệp sáng tạo phải phù hợp với chiến dịch. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nguồn cấp dữ liệu trong Cài đặt chiến dịch của mình.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn được thiết kế để hiển thị ít nhất một sản phẩm, nhưng không phải là số sản phẩm cụ thể, cố định (ví dụ: 2 hoặc 3), vì Google chỉ có thể đảm bảo rằng ít nhất một sản phẩm sẽ được hiển thị cho chiến dịch tiếp thị lại động.

Thẻ bố cục

Google có thể hiển thị các thẻ bố cục trên những sản phẩm có liên quan để nâng cao hiệu suất. Các thẻ bố cục này tự động xuất hiện dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm từ nguồn cấp dữ liệu và có thể xuất hiện trên quảng cáo hiển thị thích ứng dành cho nhà quảng cáo bán lẻ. Các thẻ bố cục có thể bao gồm:

 • Thẻ "Giảm giá" có thể hiển thị khi các sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center gần đây đã giảm giá.
 • Thẻ "Mới" có thể hiển thị khi một sản phẩm mới được thêm vào nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center.
 • Thẻ "Phổ biến" có thể hiển thị dựa trên các mục phổ biến trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center.
 • Thẻ "Ưu đãi" có thể hiển thị cho các mục trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center có "giá_ưu_đãi" thấp hơn "giá".

Google có thể thử nghiệm với các loại thẻ bố cục khác để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Đạt được mục tiêu tiếp thị với Google Ads

Google Ads cho phép bạn tận dụng tối đa hoạt động tiếp thị trực tuyến của mình bằng những công cụ giúp bạn thành công. Hãy tìm hiểu thêm từ các câu chuyện thành công để xem mọi người đã đạt được điều gì nhờ có những chiến dịch phù hợp với mục tiêu của họ.

Bắt đầu

hoặc Gọi tới số 1-855-500-2754 để bắt đầu

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false