Tạo Quảng cáo hiển thị để tiếp thị lại động

Lưu ý: Quảng cáo hiển thị thích ứng sẽ thay thế quảng cáo thích ứng để trở thành loại quảng cáo mặc định trên Mạng Hiển thị. Các quảng cáo này bao gồm tất cả các tính năng của quảng cáo thích ứng, cho phép bạn sử dụng nhiều nội dung thuộc mỗi loại và có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với quảng cáo của mình. Nếu đang chạy quảng cáo thích ứng, bạn sẽ được nhắc lưu các quảng cáo này dưới dạng quảng cáo hiển thị thích ứng. Chỉnh sửa quảng cáo thích ứng cũ của bạn để các quảng cáo đó tự động chuyển đổi thành quảng cáo hiển thị thích ứng.

Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, hãy bật phụ đề trên YouTube. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.


Chiến dịch tiếp thị lại động hiển thị cho khách hàng những nội dung phù hợp từ một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mà bạn kiểm soát và đính kèm vào chiến dịch của mình.

Quảng cáo hiển thị thích ứng có thể vừa với mọi khoảng không quảng cáo cũng như bạn có thể dễ dàng tạo và chỉnh sửa. Tìm hiểu cách tạo Quảng cáo hiển thị thích ứng.

Nếu bạn có nhu cầu cụ thể mà Quảng cáo hiển thị thích ứng không thể đáp ứng, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để tải quảng cáo động tùy chỉnh lên bằng cách sử dụng Google Web Designer.

Lưu ý

Một số nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo động chuẩn sẽ bắt đầu thấy các Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng đề xuất được thiết lập trong chiến dịch động của họ. Các quảng cáo này sẽ vẫn bị tạm dừng cho đến khi xem xét xong và được bật.

Các quảng cáo động chuẩn hiện tại sẽ ở trạng thái chỉ đọc trong trải nghiệm Google Ads, nhưng sẽ vẫn phân phát trừ khi nhà quảng cáo tạm dừng.

ví dụ về quảng cáo thích ứng

Hướng dẫn

Cách tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ bảng điều hướng ở bên trái, hãy chọn Chiến dịch hiển thị.
 3. Sau đó nhấp vào Quảng cáo và tiện ích từ menu trang ở bên trái .
 4. Nhấp vào nút dấu cộng màu xanh lam .
 5. Chọn Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.
 6. Chọn nhóm quảng cáo. Nếu bạn muốn Quảng cáo hiển thị hình ảnh đáp ứng hỗ trợ tính năng tiếp thị lại động, hãy nhớ gắn nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của nhóm quảng cáo với nguồn cấp dữ liệu.
 7. Thêm và lưu hình ảnh của bạn. Để sử dụng được tất cả các định dạng quảng cáo của chúng tôi, quảng cáo thích ứng của bạn cần có hình ảnh.  Bạn nên sử dụng nhiều nội dung, vì điều này giúp Google tối ưu hóa quảng cáo của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể tải lên tối đa 15 hình ảnh tiếp thị và 5 biểu trưng. Bạn có thể cắt một hình ảnh duy nhất thành định dạng ngang và hình vuông hoặc sử dụng các hình ảnh riêng biệt cho từng tỷ lệ cỡ ảnh. Tải hình ảnh của bạn lên, quét các hình ảnh này từ trang web hoặc chọn từ thư viện hình ảnh trên kho chuyên nghiệp miễn phí của chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn từ các hình ảnh được sử dụng gần đây.
  • Ngang. Nếu bạn chọn tùy chọn tải lên này, hãy lưu ý rằng hình ảnh ngang phải có tỷ lệ 1,91:1 và có kích thước lớn hơn 600 x 314. Giới hạn kích thước tệp là 5MB.
  • Hình vuông. Nếu bạn chọn tùy chọn tải lên, hãy lưu ý rằng ảnh hình vuông (1:1) phải lớn hơn 300 x 300. Giới hạn kích thước tệp là 5MB.
  • Biểu trưng (tùy chọn). Nếu bạn chọn tùy chọn tải lên, hãy lưu ý rằng biểu trưng của bạn phải là hình vuông (1:1) và có kích thước 128 x 128 trở lên. Kích thước đề xuất cho biểu trưng hình vuông là 1200 x 1200. Để hiển thị tốt nhất, bạn cũng nên thêm biểu trưng ngang (4:1), có kích thước từ 512 x 128 trở lên. Kích thước đề xuất cho biểu trưng ngang là 1200 x 300. Đối với tất cả biểu trưng của bạn, tốt nhất nên sử dụng nền trong suốt nhưng chỉ khi biểu trưng nằm ở giữa. Giới hạn kích thước tệp là 5MB.
  • Tránh sử dụng văn bản. Văn bản không được chiếm nhiều hơn 20% hình ảnh. Lưu ý: Để vừa với một số không gian quảng cáo, hình ảnh của bạn có thể được cắt theo chiều ngang—tối đa 5% mỗi bên.
 8. Hoàn tất thông tin quảng cáo của bạn: Bạn có thể tạo nhiều dòng tiêu đề và nội dung mô tả để hiển thị trong Quảng cáo hiển thị hình ảnh đáp ứng. Bạn có thể tải nhiều phiên bản lên cho các nội dung sau:
  • Viết dòng tiêu đề ngắn (tối thiểu 1 và tối đa 5 dòng tiêu đề, mỗi dòng có tối đa 30 ký tự). Dòng tiêu đề ngắn là dòng đầu tiên của quảng cáo, dòng này xuất hiện trong không gian quảng cáo hẹp khi dòng tiêu đề dài không vừa. Dòng tiêu đề ngắn có thể xuất hiện kèm hoặc không kèm với mô tả.
  • Viết dòng tiêu đề dài (từ 90 ký tự trở xuống). Dòng tiêu đề dài là dòng đầu tiên của quảng cáo, dòng này xuất hiện thay cho dòng tiêu đề ngắn trong quảng cáo lớn hơn. Dòng tiêu đề dài có thể xuất hiện kèm hoặc không kèm với mô tả. (Lưu ý: Khi được hiển thị trong quảng cáo, độ dài của dòng tiêu đề dài sẽ phụ thuộc vào trang web mà dòng tiêu đề đó xuất hiện. Nếu được rút ngắn, dòng tiêu đề dài sẽ kết thúc bằng dấu ba chấm.
  • Viết phần mô tả (tối thiểu 1 và tối đa 5 nội dung mô tả). Phần mô tả thêm vào dòng tiêu đề và mời mọi người thực hiện hành động. Phần mô tả có thể chứa tối đa 90 ký tự và có thể xuất hiện sau dòng tiêu đề (ngắn hoặc dài). Lưu ý: Độ dài của phần mô tả được hiển thị sẽ phụ thuộc vào trang web hiển thị nội dung mô tả. Nếu được rút ngắn, phần mô tả sẽ kết thúc bằng dấu ba chấm.
  • Tên doanh nghiệp Đây là tên của doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn.
  • URL cuối cùng. Đây là địa chỉ mọi người sẽ truy cập vào khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.
  • Tùy chọn: Chuyển đến tùy chọn URL nâng cao để thêm thông số theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh vào URL của bạn.
  • Tùy chọn: Nhấp vào TÙY CHỌN KHÁC và chọn Văn bản gọi hành động. Từ menu thả xuống (ở bên trái), chọn ngôn ngữ và từ menu thả xuống (ở bên phải), chọn văn bản gọi hành động cụ thể.  
  • Tùy chọn cho quảng cáo thích ứng động: văn bản khuyến mại (ví dụ: "Giao hàng miễn phí trong hai ngày") và tiền tố giá.
 9. Xem trước các kích thước và định dạng quảng cáo phổ biến nhất của quảng cáo tiềm năng. Vì Quảng cáo hiển thị hình ảnh đáp ứng được tạo để tiếp cận khách hàng trên hầu hết không gian quảng cáo trên Mạng hiển thị nên các quảng cáo này có thể hiển thị trong hàng nghìn kiểu bố cục.
 10. Nhấp vào Lưu.
 11. Đợi ít nhất một tuần sau khi quảng cáo của bạn được chấp thuận trước khi xem xét hiệu suất quảng cáo. Trước đó, dữ liệu của bạn vẫn chưa đầy đủ.

Cách tải quảng cáo động lên

Bạn cũng có thể tạo và tải quảng cáo hình ảnh của riêng mình lên, giúp bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các tệp sáng tạo cho Chiến dịch hiển thị của mình. Những quảng cáo này được tạo bên ngoài Google Ads (ví dụ: trong Google Web Designer) và được tải lên Google Ads dưới dạng tệp .zip. Bạn cũng có thể sử dụng Google Web Designer để đặt quy tắc sao cho quảng cáo điều chỉnh kích thước theo vị trí xuất hiện trong Mạng Hiển thị của Google, giúp các quảng cáo này có tính “thích ứng”. Hãy liên kết các quảng cáo này với nguồn cấp dữ liệu cho chiến dịch tiếp thị lại động.

Yêu cầu đối với việc sử dụng quảng cáo HTML5

Không phải nhà quảng cáo nào cũng có thể sử dụng quảng cáo HTML5. Bạn có thể gửi yêu cầu sử dụng quảng cáo HTML5 nếu tài khoản của bạn không có định dạng quảng cáo này và đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Có quá trình tuân thủ chính sách tốt.
 • Không có vấn đề gì trong lịch sử thanh toán.
 • Có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình trên $1000.
Bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật qua email khi nhóm Google Ads xem xét xong yêu cầu của bạn. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng các tùy chọn khác, như quảng cáo hình ảnh và quảng cáo thích ứng đã tải lên.
Nếu bạn mới sử dụng Google Web Designer, hãy đọc hướng dẫn về Google Web Designer. Nếu đã có kinh nghiệm với Google Web Designer, bạn có thể tìm thấy các mẫu và hướng dẫn toàn diện trong Thư viện đa phương tiện. Tìm hiểu thêm về quảng cáo được tải lên cho quảng cáo hiển thị.
 1. Nếu bạn mới sử dụng Google Web Designer, hãy đọc hướng dẫn về Google Web Designer. Lưu ý quan trọng: Không tạo quảng cáo từ đầu. Nếu đã có kinh nghiệm với Google Web Designer, bạn có thể tìm thấy các mẫu và hướng dẫn toàn diện trong Thư viện đa phương tiện.
 2. Đảm bảo bạn đính kèm nguồn cấp dữ liệu với chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn sẽ đặt quảng cáo.
 3. Chọn Quảng cáo và phần mở rộng, rồi nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Chọn Tải quảng cáo hiển thị lên.
 5. Tạo quảng cáo bằng các mẫu hoặc tải mẫu lên.
 6. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Khi bạn tải quảng cáo động tùy chỉnh mới lên, hãy đảm bảo rằng quảng cáo này có loại quảng cáo (động) và loại doanh nghiệp thích hợp. Loại doanh nghiệp trong tệp sáng tạo phải phù hợp với chiến dịch. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nguồn cấp dữ liệu trong Cài đặt chiến dịch của mình.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng quảng cáo của bạn được thiết kế để hiển thị ít nhất một sản phẩm, nhưng không phải là số sản phẩm cụ thể, cố định (ví dụ: 2 hoặc 3), vì Google chỉ có thể đảm bảo rằng ít nhất một sản phẩm sẽ được hiển thị cho chiến dịch tiếp thị lại động.

Thẻ bố cục

Google có thể hiển thị thẻ bố cục trên các sản phẩm có liên quan để nâng cao hiệu suất. Các thẻ bố cục này tự động xuất hiện dựa trên thông tin chi tiết về sản phẩm từ nguồn cấp dữ liệu và có thể hiển thị trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng dành cho nhà bán lẻ. Thẻ bố cục có thể bao gồm:

 • Thẻ "Giảm giá" có thể hiển thị khi các sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center gần đây đã giảm giá.
 • Thẻ "Mới" có thể hiển thị khi một sản phẩm mới được thêm vào nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center.
 • Thẻ "Phổ biến" có thể hiển thị dựa trên các mục phổ biến trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center.
 • Thẻ "Ưu đãi" có thể hiển thị cho các mục trong nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center có "giá_ưu_đãi" thấp hơn "giá".

Google có thể thử nghiệm với các loại thẻ bố cục khác để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false