Vytváření reklam pro dynamický remarketing

 

Poznámka: Od léta 2018 se v novém prostředí Google Ads začnou responzivní obsahové reklamy používat jako nový výchozí typ reklam pro Obsahovou síť. Tyto reklamy mají všechny funkce responzivních reklam, umožňují nahrát více verzí každého typu podkladu a dávají vám větší kontrolu nad reklamami. Pokud responzivní reklamy používáte, budete vyzváni, abyste je uložili jako responzivní obsahové reklamy. 

 

Dynamické remarketingové kampaně zobrazují zákazníkům přizpůsobený obsah z nějakého zdroje produktů, který spravujete a ke kampani připojíte. Responzivní obsahové reklamy se nyní budou v dynamických kampaních používat jako výchozí typ. Google původně používal standardní neresponzivní reklamy, které jsou zde pro úplnost také zmíněny.

Responzivní obsahové reklamy se umí přizpůsobit prakticky jakémukoli reklamnímu prostoru a lze je snadno vytvářet i upravovat. Zjistěte, jak responzivní obsahové reklamy vytvořit.

Pokud máte nějaké zvláštní požadavky, které vám responzivní obsahové reklamy nedovedou splnit, můžete si v aplikaci Google Web Designer podle pokynů níže nahrát vlastní dynamickou reklamu.

Důležité upozornění

Některým inzerentům využívajícím standardní dynamické reklamy se začnou v dynamických kampaních zobrazovat návrhy responzivních obsahových reklam. Dokud je nezkontrolujete a nespustíte, zůstanou pozastavené.

Stávající standardní dynamické reklamy budou v novém prostředí Google Ads jen ke čtení. Pokud je však inzerent nepozastaví, budou se dál zobrazovat.

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Nezapomeňte, že responzivní obsahové reklamy nejsou k dispozici v předchozím prostředí AdWords. U dynamického remarketingu pro responzivní reklamy byste si měli dát pozor na tyto skutečnosti:

 • Pokud do zdroje uvedete formátovanou cenu, použije se místo předpony ceny, kterou jste zadali v Ads při vytváření reklamy.
 • Responzivní reklamy se zobrazují v různých velikostech a obrázky z dynamického zdroje se některým velikostem nedokáží přizpůsobit. Proto se v některých případech nemusí použít.
 • Produkty zobrazené v náhledu slouží pouze jako ukázky. Zkontrolujte, zda jsou vaše zdroje dat v souladu se zásadami personalizované inzerce
 • Google může kvůli zvýšení výkonu zobrazovat u relevantních produktů značky určené inzerentům z řad maloobchodníků, např. novinka, nejžádanější nebo sleva. Tyto značky se zobrazují automaticky na základě statistik produktů ze zdroje dat. Další informace
 • Při zobrazování reklam se nemusí využít všechny podklady. V některých případech se reklamy mohou zobrazit bez obrázků, aby se v rámci Obsahové sítě zvýšil jejich zásah.

Přečtěte si další informace o používání zdrojů pro dynamický remarketing

Úprava cen v responzivních reklamách

Pokud používáte jako zdroj lety, hotely a pronájmy, místní nabídky, cestování nebo nějaký vlastní zdroj, můžete v responzivní reklamě upravit uspořádání atributu, který je převzat ze zdroje a udává cenu. Přečtěte si další informace o zdrojích a vlastních atributech udávajících ceny. Ty mohou vypadat třeba takto: 

 • 1M místo 1 000 000
 • $1M+ místo 1 000 000

Když v Google Ads používáte responzivní reklamy s dynamickými zdroji produktů, zobrazí se také možnost zadat předponu ceny. Je to rychlejší a jednodušší řešení než úprava cen ve zdroji. 

Když ceny upravíte přímo ve zdroji, předpona ceny se nepoužije. 
 

Nahrávání dynamických reklam vytvořených v aplikaci Google Web Designer

Pokud má vaše firma přesná pravidla pro používání značky, lze dynamické reklamy vytvořit pomocí nástroje Google Web Designer a nahrát je do služby Google Ads. Tento nástroj lze použít i k nastavení pravidel, podle nichž se reklamy budou velikostně přizpůsobovat umístěním v Obsahové síti Google (budou responzivní). 

 1. Pokud s nástrojem Google Web Designer začínáte, přečtěte si pokyny k použití. Pokud jste s ním už pracovali, můžete si v galerii Rich Media Gallery najít různé šablony a kompletního průvodce.
 2. Nezapomeňte kampaň nebo reklamní sestavu, do které reklamy přidáváte, připojit ke zdroji dat.
 3. Klikněte na kartu Reklamy.
 4. Klikněte na + Reklamy a vyberte Galerie reklam.

 5. Vyberte Dynamické reklamy.

 6. Vyberte Nahrát vlastní rozvržení.
 7. Vyhledejte a nahrajte příslušný soubor.

 8. Postup opakujte pro všechny velikosti reklam.

 9. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Při nahrávání nové dynamické reklamy zkontrolujte, zda je správného typu (dynamická) a má nastavený vhodný druh obchodní činnosti. Druh obchodní činnosti kreativy by měl odpovídat kampani. Další informace o svém zdroji najdete na stránce s nastaveními kampaně.

Zkontrolujte také, zda je reklama nastavena tak, aby zobrazovala jeden či více produktů, protože Google může v rámci dynamického remarketingu zaručit jen zobrazování jednoho či více produktů (ne konkrétního počtu, například dvou nebo tří).

Značky rozvržení

Google může u relevantních produktů zobrazovat značky rozvržení a zvyšovat tím výkon. Tyto značky se zobrazují automaticky na základě statistik produktů ze zdroje dat a u inzerentů z řad maloobchodníků se mohou objevit i u responzivních obsahových reklam. Mezi značky rozvržení patří:

 • Značky „Pokles cen“ se mohou zobrazit v případě, že u produktů ve zdroji služby Google Merchant Center došlo v nedávné době k poklesu cen.
 • Při přidávání nového produktu do zdroje služby Google Merchant Center se mohou zobrazit značky „Nové“.
 • Značky „Nejžádanější“ se objevují u oblíbených položek ve zdroji služby Google Merchant Center. 
 • Značky „Akce“ se mohou zobrazovat u položek ve zdroji služby Google Merchant Center, jejichž hodnota atributu „cena_v_akci“ je nižší než hodnota atributu „cena“.

Google se může snažit zvýšit výkon i pomocí experimentů s dalšími typy značek rozvržení. 

Úpravy textu dynamických reklam

Tento článek se týká pouze předchozí verze prostředí AdWords. Zjistěte, které prostředí Google Ads používáte.

Pokud používáte standardní dynamické reklamy a jako zdroj použijete vzdělávání, lety, cestování nebo nějaký vlastní zdroj, můžete v dynamických reklamách upravit uspořádání atributů z daného zdroje.

Představme si například, že některé rozvržení používá jako nadpis reklamy název destinace SFO, v popisu reklamy uvádí popis letu „Levné denní lety“ a v poli pro cenu uvádí cenu letu 18 000 Kč.

Vy ale chcete mít v reklamě nadpis, který bude trochu konkrétnější. Můžete tedy jako nadpis reklamy použít kombinaci názvu destinace a popisu letu „Levné denní lety do SFO“.

Postup přizpůsobení dynamických reklam:

 1. V části Zdroje klikněte na Další možnosti.
 2. Klikněte do pole vedle prvku reklamy, který chcete přizpůsobit (například na nadpis).
 3. V rozbalovací nabídce, která se objeví, vyberte atribut zdroje (bude ve složených závorkách), například {ID destinace}. Vložte do pole požadované atributy a uspořádejte je. Můžete také vložit statický text. Pokud byste chtěli vytvořit například výše zmíněný nadpis, zadali byste do pole nadpisu text „{Popis letu} do {Název destinace}“.
 4. Klikněte na možnost Uložit a zobrazit náhled.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory