Vytváření reklam pro dynamický remarketing

 

Poznámka: Od léta 2018 se v novém prostředí Google Ads začnou responzivní obsahové reklamy používat jako nový výchozí typ reklam pro Obsahovou síť. Tyto reklamy mají všechny funkce responzivních reklam, umožňují nahrát více verzí každého typu podkladu a dávají vám větší kontrolu nad reklamami. Pokud responzivní reklamy používáte, budete vyzváni, abyste je uložili jako responzivní obsahové reklamy. 

 

Dynamické remarketingové kampaně zobrazují zákazníkům přizpůsobený obsah z nějakého zdroje produktů, který spravujete a ke kampani připojíte.

Responzivní obsahové reklamy se umí přizpůsobit prakticky jakémukoli reklamnímu prostoru a lze je snadno vytvářet i upravovat. Zjistěte, jak responzivní obsahové reklamy vytvořit.

Pokud máte nějaké zvláštní požadavky, které vám responzivní obsahové reklamy nedovedou splnit, můžete si v aplikaci Google Web Designer podle pokynů níže nahrát vlastní dynamickou reklamu.

Důležité upozornění

Některým inzerentům využívajícím standardní dynamické reklamy se začnou v dynamických kampaních zobrazovat návrhy responzivních obsahových reklam. Dokud je nezkontrolujete a nespustíte, zůstanou pozastavené.

Existující standardní dynamické reklamy budou v prostředí Google Ads pouze pro čtení, budou se ale nadále zobrazovat, pokud je inzerenti nepozastaví.

Pokyny

Postup vytvoření responzivních obsahových reklam

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na navigačním panelu vlevo vyberte Obsahové kampaně.
 3. V nabídce stránek vlevo pak klikněte na Reklamy a rozšíření.
 4. Klikněte na modré tlačítko plus .
 5. Vyberte možnost Responzivní obsahová reklama.
 6. Vyberte reklamní sestavu. Pokud chcete, aby vaše responzivní obsahové reklamy podporovaly dynamický remarketing, musí být reklamní sestava nebo její kampaň připojena ke zdroji dat.
 7. Přidejte a uložte obrázky. Chcete-li mít k dispozici všechny formáty reklam, bez obrázků se neobejdete.  Doporučujeme nahrát více různých podkladů. Pro Google je pak jednodušší reklamy optimalizovat. Můžete nahrát až 15 marketingových obrázků a pět log. Můžete oříznout jeden obrázek do formátu na šířku i do čtverce nebo přidat dva různé obrázky pro obě varianty poměru stran. Obrázky lze nahrát z počítače, zkopírovat z webu nebo vybrat z volně dostupné profesionální fotobanky. Také si můžete vybrat z nedávno použitých.
  • Na šířku. Pokud chcete nahrát obrázek ve formátu na šířku, měl by mít poměr stran 1,91 : 1 a velikost alespoň 600 × 314. Maximální velikost souboru je 5 MB.
  • Čtverec. Pokud chcete nahrát obrázek ve čtvercovém formátu, měl by mít poměr stran 1 : 1 a velikost alespoň 300 × 300. Maximální velikost souboru je 5 MB.
  • Logo (volitelné). Pokud chcete nahrát logo, mělo by být čtvercové (1 : 1) o velikosti alespoň 128 × 128. Doporučená velikost je 1200 × 1200. Nejlepšího vykreslení dosáhnete, pokud přidáte i logo ve formátu na šířku (4 : 1) o velikosti alespoň 512 × 128. Doporučená velikost je 1200 × 300. Pozadí by mělo být pokud možno průhledné, ale pouze v případě, že je logo umístěno uprostřed. Maximální velikost souboru je 5 MB.
  • Šetřete textem. Text by neměl překrývat více než 20 % obrázku. Poznámka: U některých reklamních prostorů může dojít k horizontálnímu oříznutí obrázku (až o 5 % na každé straně).
 8. Vyplňte informace o reklamě. Můžete vytvořit více nadpisů a popisů, které se pak v responzivních obsahových reklamách použijí. U všech kategorií níže můžete nahrát více různých verzí:
  • Vytvořte krátký nadpis (jeden až pět nadpisů v délce maximálně 30 znaků). Krátký nadpis je první řádek reklamy a zobrazí se v případě, že dlouhý nadpis se do vymezeného reklamního prostoru nevejde. Krátké nadpisy se mohou zobrazovat s popisem nebo bez něj.
  • Vytvořte dlouhý nadpis (maximálně 90 znaků). Dlouhý nadpis je první řádek textu reklamy a zobrazí se (místo krátkého nadpisu) v případě, že je vymezený reklamní prostor dostatečně velký. Dlouhé nadpisy se mohu zobrazovat s popisem nebo bez něj. Poznámka: Při vykreslování v reklamě bude délka dlouhého nadpisu záviset na webu, na kterém se zobrazuje. Pokud dojde k jeho zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.
  • Vytvořte popis (jeden až pět popisů). Popis doplňuje nadpis a vyzývá uživatele k určité akci. Může mít až 90 znaků a zobrazí se pod nadpisem (krátkým nebo dlouhým). Poznámka: Délka vykresleného popisu bude záviset na webu, na kterém se zobrazuje. Pokud dojde ke zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.
  • Název firmy je název vašeho podniku nebo značky.
  • Na cílovou URL budou uživatelé přesměrováni, když kliknou na reklamu.
  • Volitelné: V nabídce rozšířených možností adresy URL k ní přidejte měřicí nebo vlastní parametry.
  • Volitelné: Klikněte na položku DALŠÍ MOŽNOSTI a vyberte Text výzvy k akci. V rozbalovací nabídce vlevo vyberte jazyk a v nabídce vpravo konkrétní text výzvy k akci.  
  • U dynamických responzivních reklam můžete zadat propagační text (například „Doručení zdarma do dvou dnů“) a předponu ceny.
 9. Prohlédněte si náhledy nejoblíbenějších velikostí a formátů vašich potenciálních reklam. Vzhledem k tomu, že se responzivní obsahové reklamy umí přizpůsobit prakticky jakémukoli reklamnímu prostoru v Obsahové síti, mohou mít tisíce různých rozvržení.
 10. Klikněte na Uložit.
 11. S hodnocením výkonu reklamy začněte nejdříve týden poté, co byla schválena. Před uplynutím této doby nebudou údaje úplné.

Nahrávání dynamických reklam

Můžete také vytvořit a nahrát vlastní grafické reklamy. Budete tak mít větší kontrolu nad kreativami v obsahových kampaních. Nahrané reklamy lze vytvořit mimo službu Google Ads (například v nástroji Google Web Designer) a pak je do ní nahrát ve formátu ZIP. Tento nástroj lze použít i k nastavení pravidel, podle nichž se reklamy budou velikostně přizpůsobovat umístěním v Obsahové síti Google (budou responzivní). Chcete-li používat dynamický remarketing, propojte tyto reklamy se zdrojem dat.

Podmínky používání reklam ve formátu HTML5

Reklamy ve formátu HTML5 nemají k dispozici všichni inzerenti. Pokud je budete chtít používat a v účtu je nemáte, je potřeba odeslat žádost. Váš účet musí splňovat tyto podmínky:
 • Nesmí mít problémy s dodržováním zásad.
 • Musí mít dobrou platební kázeň.
 • Útrata za dobu existence účtu musí přesáhnout 1000 amerických dolarů.
O výsledku žádosti vás budeme informovat e-mailem. Tým Google Ads ji totiž nejdřív musí posoudit. Do té doby můžete používat jiné typy reklam, například nahrané grafické nebo responzivní.
Pokud s nástrojem Google Web Designer začínáte, přečtěte si pokyny k použití. Pokud jste s ním už pracovali, můžete si v galerii Rich Media Gallery najít různé šablony a kompletního průvodce. Přečtěte si další informace o nahraných reklamách pro Obsahovou síť.
 1. Pokud s nástrojem Google Web Designer začínáte, přečtěte si pokyny k použití. Důležité upozornění: Nezačínejte s vytvářením reklam bez předchozí přípravy. Pokud už máte s nástrojem Google Web Designer nějaké zkušenosti, můžete si v galerii Rich Media Gallery najít různé šablony a kompletního průvodce.
 2. Nezapomeňte kampaň nebo reklamní sestavu, do které reklamy přidáváte, připojit ke zdroji dat.
 3. Vyberte Reklamy a rozšíření a klikněte na tlačítko plus .
 4. Vyberte Nahrát obsahové reklamy.
 5. Vytvořte reklamu pomocí šablony nebo ji nahrajte.
 6. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Při nahrávání nové vlastní dynamické reklamy zkontrolujte, zda má správný typ (dynamická) a druh obchodní činnosti. Druh obchodní činnosti kreativy by měl odpovídat kampani. Další informace o svém zdroji najdete na stránce s nastaveními kampaně.

Zkontrolujte také, zda je reklama nastavena tak, aby zobrazovala jeden či více produktů, protože Google může v rámci dynamického remarketingu zaručit jen zobrazování jednoho či více produktů (ne konkrétního počtu, například dvou nebo tří).

Značky rozvržení

Google může u relevantních produktů zobrazovat značky rozvržení a zvyšovat tím výkon. Tyto značky se zobrazují automaticky na základě statistik produktů ze zdroje dat a u inzerentů z řad maloobchodníků se mohou objevit i u responzivních obsahových reklam. Mezi značky rozvržení patří:

 • Značky „Pokles cen“ se mohou zobrazit v případě, že u produktů ve zdroji služby Google Merchant Center došlo v nedávné době k poklesu cen.
 • Při přidávání nového produktu do zdroje služby Google Merchant Center se mohou zobrazit značky „Nové“.
 • Značky „Nejžádanější“ se objevují u oblíbených položek ve zdroji služby Google Merchant Center.
 • Značky „Akce“ se mohou zobrazovat u položek ve zdroji služby Google Merchant Center, jejichž hodnota atributu „cena_v_akci“ je nižší než hodnota atributu „cena“.

Google se může snažit zvýšit výkon i pomocí experimentů s dalšími typy značek rozvržení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory