Chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa danh sách tiếp thị lại

Sau khi tạo và kiểm tra danh sách tiếp thị lại của mình, bạn có thể chỉnh sửa danh sách đó nếu muốn đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tiếp cận đúng đối tượng. Bạn cũng có thể tạm dừng một nhóm quảng cáo từ việc nhắm mục tiêu danh sách của bạn hoặc xóa danh sách tiếp thị lại khỏi một nhóm quảng cáo.

Chỉnh sửa danh sách tiếp thị lại

Mặc dù không thể chỉnh sửa được các danh sách tiếp thị lại do Google Ads tự động tạo, nhưng bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với danh sách tiếp thị lại mà bạn đã tạo theo cách thủ công. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa tên danh sách, thay đổi thời hạn thành viên hoặc đóng danh sách. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Nhấp vào biểu tượng Công cụ  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Danh sách đối tượng trong menu ở bên trái.
 4. Chọn Danh sách đối tượng mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Nếu bạn chỉ muốn thay đổi tên danh sách, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
  • Nếu bạn chỉ muốn thay đổi trạng thái thành viên của danh sách, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống dưới cột "Trạng thái hội viên" và chọn Mở hoặc Đã đóng.
 5. Để chỉnh sửa các tùy chọn danh sách khác, hãy nhấp vào tên danh sách màu xanh dương.
 6. Nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên cùng bên phải của chi tiết danh sách và chọn Chỉnh sửa danh sách.
 7. Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa tên danh sách, kích thước danh sách ban đầu, thời hạn thành viên, trạng thái thành viên và nội dung mô tả.
  • Nếu muốn chặn tùy chọn thêm khách truy cập trang web mới vào danh sách tiếp thị lại, bạn có thể đóng danh sách bằng cách sử dụng menu thả xuống ở mục "Trạng thái thành viên". Trạng thái "Mở" cho biết Google Ads sẽ tiếp tục thêm khách truy cập trang web vào danh sách. Trạng thái "Đã đóng" cho biết danh sách này sẽ không thêm thành viên mới.
  • Thực hiện chỉnh sửa và nhấp vào Lưu.

Lưu ý

 • Khi chỉnh sửa danh sách, bạn không cần phải thay thế thẻ trang web toàn cầu hoặc đoạn mã sự kiện tiếp thị lại trên trang web của mình.
 • Đối với hoạt động tiếp thị lại trên Mạng hiển thị: nếu bạn thay đổi thời hạn thành viên, thời hạn mới đó chỉ áp dụng cho khách truy cập trang web được thêm vào sau thay đổi này. Khách truy cập trang web trước đây đã có trong danh sách sẽ giữ nguyên thời hạn ban đầu. 
 • Đối với hoạt động tiếp thị lại trên Mạng tìm kiếm, nếu bạn thay đổi thời hạn thành viên, thời hạn mới sẽ áp dụng cho cả khách truy cập hiện tại và khách truy cập mới.
 • Chỉ có thể chỉnh sửa các danh sách được tạo trong Google Analytics trong Google Analytics.

Bật, tạm dừng hoặc xóa danh sách tiếp thị lại khỏi một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch

Khi tạm dừng danh sách, nhóm quảng cáo sẽ ngừng nhắm mục tiêu danh sách đó trong khi vẫn cho phép danh sách đó thêm khách truy cập mới. Thao tác xóa danh sách sẽ xóa vĩnh viễn danh sách của bạn. Cả hai hành động này đều được thực hiện trong trang Đối tượng, nơi bạn đặt tiêu chí nhắm mục tiêu đối tượng của mình.

 1. Trong bảng điều hướng, hãy chọn loại chiến dịch cần xem.
 2. Nhấp vào Đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 3. Đảm bảo rằng Đối tượng được đánh dấu màu xanh lam trong menu trang ở trên cùng. 
 4. Nhấp vào dấu chấm ở bên trái tên đối tượng và chọn Bật hoặc Tạm dừng.
 5. Để sửa đổi nhiều danh sách cùng một lúc, hãy nhấp vào hộp bên trái các dấu chấm để chọn các hộp đó. Chỉ cần bạn chọn hộp, menu thanh màu xanh lam sẽ xuất hiện phía trên danh sách đối tượng.
 6. Từ bên trong menu thanh màu xanh lam, hãy nhấp vào Chỉnh sửa, rồi chọn Bật, Tạm dừng hoặc Xóa.

Xin lưu ý rằng bạn không thể xóa các danh sách sau:

 • Danh sách đang được sử dụng
 • Danh sách được Google Ads tạo tự động
 • Danh sách dùng để tạo các danh sách đang sử dụng khác
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố