Úprava, pozastavenie alebo odstránenie remarketingového zoznamu

Po vytvorení a otestovaní remarketingového zoznamu ho môžete upraviť a zabezpečiť tak, že vaše produkty alebo služby oslovujú to správne publikum. Môžete tiež pozastaviť zacielenie reklamnej skupiny na svoj zoznam alebo odstrániť remarketingový zoznam z reklamnej skupiny.

Úprava remarketingového zoznamu

Zatiaľ čo remarketingový zoznam vytvorený automaticky službou Google Ads nie je možné upraviť, remarketingové zoznamy, ktoré vytvoríte manuálne, upravovať môžete. Môžete napríklad upraviť názov zoznamu, zmeniť trvanie členstva, prípadne môžete zoznam zatvoriť. Tu je postup:

 1. Kliknite na ikonu kľúča  v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Zoznamy publík.
 4. Vyberte zoznam publika, ktorý chcete upraviť.
  • Ak chcete zmeniť iba názov zoznamu, kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
  • Ak chcete zmeniť iba stav členstva svojho zoznamu, kliknite na rozbaľovaciu šípku v stĺpci Stav členstva a vyberte možnosť Otvorený alebo Zatvorený.
 5. Ak chcete upraviť ostatné možnosti zoznamu, kliknite na modrý názov zoznamu.
 6. Kliknite na trojbodkovú ikonu  v pravom hornom rohu podrobností zoznamu a vyberte Upraviť zoznam.
 7. Tu môžete upraviť názov zoznamu, jeho počiatočnú veľkosť, trvanie členstva, stav členstva a popis.
  • Ak chcete, aby noví návštevníci webu neboli pridávaní na remarketingový zoznam, môžete zoznam zatvoriť pomocou rozbaľovacej ponuky v sekcii Stav členstva. Otvorený zoznam znamená, že Google Ads bude pokračovať v pridávaní návštevníkov webu na váš zoznam. Zatvorený zoznam znamená, že na tento zoznam sa nebudú pridávať noví členovia.
  • Vykonajte úpravy a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na čo treba pamätať

 • Keď upravíte zoznam, nemusíte na svojom webe vymeniť globálnu značku webu ani útržok remarketingovej udalosti.
 • Remarketing v Obsahovej sieti: Ak zmeníte trvanie členstva, nové trvanie bude použité iba na návštevníkov webu, ktorí sú pridaní po tejto zmene. Návštevníci webu, ktorí boli v zozname už predtým, si zachovajú pôvodnú dĺžku trvania. 
 • Remarketing vo Vyhľadávacej sieti: Ak zmeníte trvanie členstva, nová dĺžka trvania sa použije na existujúcich aj nových návštevníkov.
 • Zoznamy, ktoré boli vytvorené v službe Google Analytics, je možné upraviť iba v nej.

Aktivovanie, pozastavenie alebo odstránenie remarketingových zoznamov z reklamnej skupiny alebo kampane

Pozastavenie zoznamu zabráni reklamnej skupine, aby naň zacielila, hoci bude môcť ďalej pridávať nových návštevníkov. Odstránenie zoznamu natrvalo odstráni váš zoznam. Oba tieto kroky sa uskutočňujú na stránke Publiká, kde sa nastavuje zacielenie na publikum.

 1. V navigačnom paneli vyberte typy kampaní, ktoré chcete zobraziť.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Publiká.
 3. Ubezpečte sa, že možnosť Publiká je v ponuke stránok navrchu zvýraznená namodro. 
 4. Kliknite na bodku vľavo od názvu publika a vyberte možnosť Aktivovať alebo Pozastaviť.
 5. Ak chcete upraviť viaceré zoznamy naraz, kliknite na políčka vľavo od bodiek a začiarknite ich. Keď máte začiarknuté políčka, nad zoznamom publík sa bude zobrazovať ponuka modrej lišty.
 6. V ponuke modrej lišty kliknite na možnosť Upraviť a potom vyberte možnosť Aktivovať, Pozastaviť alebo Odstrániť.

Upozorňujeme, že nasledujúce zoznamy nie je možné odstrániť:

 • používané zoznamy,
 • zoznamy automaticky vytvorené službou Google Ads,
 • zoznamy používané na generovanie iných používaných zoznamov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory