Úprava, pozastavenie alebo odstránenie remarketingového zoznamu

Po vytvorení a otestovaní remarketingového zoznamu ho môžete upraviť a zabezpečiť tak, že vaše produkty alebo služby oslovujú to správne publikum. Môžete tiež pozastaviť zacielenie reklamnej skupiny na svoj zoznam alebo odstrániť remarketingový zoznam z reklamnej skupiny.

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Úprava zoznamu

Po vytvorení remarketingového zoznamu v ňom môžete vykonať určité druhy zmien. Môžete napríklad upraviť názov zoznamu, zmeniť trvanie členstva, prípadne môžete zoznam zatvoriť. Postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Kampane.
 2. Kliknite na položku Zdieľaná knižnica.
 3. Kliknite na položku Publikum.
 4. Umiestnite kurzor myši na časť zoznamu (remarketingového zoznamu alebo zoznamu vlastných kombinácií), ktorú chcete upraviť.
 5. Zmeňte názov, popis, stav (otvorený/zatvorený), dĺžku trvania a podmienky zoznamu. Kliknite buď na ikonu ceruzky, alebo pole položky, ktoré chcete zmeniť.
 6. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa do remarketingového zoznamu pridávali nové súbory cookie, môžete ho kedykoľvek zatvoriť pomocou rozbaľovacej ponuky v stĺpci Stav členstva. Zatvorené zoznamy sa budú naďalej zobrazovať ako dostupné remarketingové zoznamy na karte Záujmy a remarketing. Ďalšie spôsoby zacielenia (alebo remarketingové zoznamy) v tej istej reklamnej skupine budú fungovať ako predtým.
 7. Vykonajte úpravy a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na čo treba pamätať

 • Šablóna remarketingového zoznamu sa po uložení zoznamu nedá zmeniť.
 • Po úprave zoznamu nemusíte opätovne implementovať remarketingovú značku na webe.
 • Ak zmeníte trvanie členstva po tom, ako sa do zoznamu pridali návštevníci alebo používatelia, nové trvanie sa bude vzťahovať na všetkých súčasných aj budúcich návštevníkov alebo používateľov v zozname. Ak je vaše trvanie napríklad 60 dní a skrátite ho na 30 dní, bude odobratý každý, kto bol do zoznamu pridaný pred 31 až 60 dňami. Ak je vaše trvanie 30 dní a predĺžite ho na 60 dní, každý, kto už sa v zozname nachádza, v ňom zostane až 60 dní.
 • Ak ste remarketingové zoznamy vytvorili v službe Google Analytics, namiesto v službe AdWords ich bude potrebné upraviť v tejto službe.

Pozastavenie zacielenia reklamnej skupiny na zoznam

Môžete pozastaviť zacielenie reklamnej skupiny na zoznam a pritom umožniť, aby sa do zoznamu naďalej pridávali noví návštevníci. Postupujte takto:

 1. Pri kampaniach typu Iba Obsahová sieť kliknite na kartu Obsahová sieť alebo na kartu Záujmy a remarketing. Pri kampaniach typu Vyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou alebo Iba Vyhľadávacia sieť kliknite na kartu Publikum.
 2. Umiestnite kurzor myši na zelenú bodku vedľa zoznamu, ktorý chcete pozastaviť. Zobrazí sa rozbaľovacia šípka.
 3. Kliknite na šípku a vyberte položku Pozastavené.

Ak chcete pozastaviť viaceré zoznamy naraz, označte začiarkavacie políčka vedľa príslušných zoznamov a z rozbaľovacej ponuky Upraviť nad tabuľkou vyberte položku Pozastaviť.

Pause a remarketing list

Pozastavenie zoznamu sa líši od zatvorenia zoznamu, pretože do zatvoreného zoznamu sa nepridávajú noví používatelia.

Odstránenie zoznamu z reklamnej skupiny

Remarketingový zoznam môžete odstrániť z reklamnej skupiny. Postupujte takto:

 1. Prejdite do svojej kampane v Obsahovej sieti.
 2. Kliknite na kartu Obsahová sieť
 3. Kliknite na tlačidlo + Zacielenie
 4. Vyberte reklamnú skupinu. 
 5. V časti Záujmy a remarketing kliknite na ikonu ceruzky. 
 6. Vedľa remarketingového zoznamu, ktorý chcete odstrániť, kliknite na možnosť X
 7. Kliknite na Uložiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?