איך עורכים, משהים ומסירים רשימות רימרקטינג?

אחרי שיוצרים רשימת רימרקטינג ובודקים אותה, אפשר לערוך אותה כדי לוודא שהמוצרים או השירותים שלכם מגיעים לקהל הנכון. אפשר גם להשהות קבוצת מודעות כך שלא תמקד לרשימה שלכם, או להסיר את רשימת הרימרקטינג מקבוצת המודעות.

מעכשיו, רוב המשתמשים יוכלו לנהל את החשבונות שלהם אך ורק דרך הממשק החדש של Google Ads. אם אתם עדיין משתמשים בממשק הקודם של AdWords, עליכם לבחור באפשרות הקודם בהמשך. מידע נוסף

איך עורכים רשימה?

תוכל לבצע שינויים מסוימים ברשימת השיווק מחדש אחרי יצירתה. לדוגמה, אפשר לערוך את שם הרשימה, לשנות את משך זמן החברות או לסגור את הרשימה. לשם כך:

 1. לוחצים על הכרטיסייה קמפיינים.
 2. לוחצים על ספרייה משותפת.
 3. לוחצים על קהלים.
 4. הצב את הסמן מעל לחלק ברשימה (שיווק מחדש או שילוב מותאם אישית) שברצונך לערוך.
 5. שנה את השם, התיאור, הסטטוס (פתוחה/סגורה), משך זמן החברות והתנאים של הרשימה. לשם כך, לחץ על סמל העיפרון או על שדה הפריט שברצונך לשנות.
 6. כדי להפסיק את ההוספה של קובצי cookie חדשים לרשימת רימרקטינג, אפשר לסגור את הרשימה בכל שלב מהתפריט הנפתח בעמודה 'סטטוס חברות'. רשימות סגורות עדיין מופיעות כרשימות רימרקטינג זמינות בכרטיסייה "תחומי עניין ורימרקטינג". שיטות מיקוד (או רשימות רימרקטינג) אחרות באותה קבוצת מודעות יפעלו כרגיל.
 7. מבצעים את השינויים הרצויים ולוחצים על שמירה.

חשוב לזכור

 • לא ניתן לשנות את התבנית של רשימת שיווק מחדש אחרי שמירת הרשימה.
 • לאחר עריכה של רשימה, אין צורך להטמיע מחדש את תג הרימרקטינג באתר.
 • אם משנים את משך החברות לאחר שהצטברו ברשימה מבקרים או משתמשים, משך הזמן החדש יוחל על כל המבקרים או המשתמשים ברשימה, בהווה ובעתיד. לדוגמה, אם משך החברות הוא 60 יום ותקצרו אותו ל-30 יום, המערכת תסיר את כל מי שהצטרף לרשימה לפני 31-60 יום. אם משך החברות הוא 30 יום ותאריכו אותו ל-60 יום, כל מי שכבר נמצא ברשימה יישאר בה למשך עד 60 יום.
 • אם יצרתם את רשימות הרימרקטינג ב-Google Analytics, תצטרכו לערוך אותן שם במקום ב-AdWords.

השהיית קבוצת מודעות כך שלא תמקד לרשימה

תוכל להשהות קבוצת מודעות כך שלא תמקד לרשימה, אך מבקרים חדשים ימשיכו להתווסף לרשימה. לשם כך:

 1. לקמפיינים מסוג "רשת המדיה בלבד", לוחצים על הכרטיסייה רשת המדיה או על הכרטיסייה תחומי עניין ורימרקטינג. לקמפיינים מסוג "רשת החיפוש עם הרחבה לרשת המדיה" או "רשת החיפוש בלבד", לוחצים על הכרטיסייה קהלים.
 2. הצב את סמן העכבר בנקודה הירוקה שלצד הרשימה שברצונך להשהות. תראה חץ נפתח.
 3. לחץ על החץ ובחר "מושהה".

אם ברצונך להשהות מספר רשימות בו-זמנית, סמן את התיבות שלצד הרשימות ובחר "השהה" מהתפריט הנפתח "ערוך" מעל לטבלה.

השהה רשימת רימרקטינג

השהייה של רשימה אינה דומה לסגירה של רשימה, כי לרשימה סגורה לא מתווספים משתמשים חדשים.

הסרת רשימה מקבוצת מודעות

ניתן להסיר רשימת רימרקטינג מקבוצת מודעות. לשם כך:

 1. גש אל הקמפיין שלך ברשת המדיה.
 2. לוחצים על הכרטיסייה רשת המדיה
 3. לוחצים על +מיקוד
 4. בחר את קבוצת המודעות. 
 5. בתיבה 'תחומי עניין ורימרקטינג', לחץ על סמל העיפרון. 
 6. לוחצים על ה-X שלצד רשימת הרימרקטינג שרוצים להסיר. 
 7. לוחצים על שמירה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?